Be Here Now -yhteenveto

Be Here Now - yhteenveto ja arvostelu | Ram Dass

"Be Here Now" on henkisen opettajan, psykologin ja entisen Harvardin professorin Ram Dassin kirjoittama henkinen klassikko. Kirja julkaistiin vuonna 1971, ja siitä lähtien se on ollut suosittu opas mindfulnessiin ja henkiseen kasvuun lukijoille ympäri maailmaa.

Kirjassaan "Be Here Now" Ram Dass tutkii mindfulnessin käsitettä ja läsnäolon merkitystä nykyhetkessä. Hän väittää, että elämällä nykyhetkessä voimme löytää todellisen onnen ja valaistumisen. Kirjassa käsitellään myös sellaisia aiheita kuin meditaatio, egon luonne ja palvelun rooli henkisessä kasvussa. Henkilökohtaisten anekdoottien ja käytännön harjoitusten avulla Ram Dass rohkaisee lukijoita päästämään irti kiintymyksistään ja omaksumaan henkisen täyttymyksen elämän. Kaiken kaikkiaan Be Here Now on ajatuksia herättävä ja inspiroiva opas elämän tarkoituksen ja päämäärän löytämiseen.

  1. Mindfulness: Ram Dass korostaa kirjassaan "Be Here Now" (Ole tässä ja nyt) tarkkaavaisuuden ja läsnäolon merkitystä nykyhetkessä. Hän väittää, että taipumuksemme murehtia menneisyyttä ja tulevaisuutta estää meitä kokemasta ja nauttimasta täysin nykyhetkestä. Opettelemalla olemaan läsnä ja olemaan tarkkaavainen nykyhetkessä voimme löytää todellisen onnen ja valaistumisen. Ram Dass ehdottaa, että tarkkaavaisuutta voidaan viljellä meditaation, joogan ja muiden henkisten harjoitusten kaltaisten käytäntöjen avulla.
  2. Meditaatio: Ram Dass keskustelee meditaatiosta keinona kasvattaa tietoisuutta ja tietoisuutta. Hän selittää, että säännöllisen meditaation avulla voimme oppia hiljentämään mielen ja tulla läsnäolevammiksi ja tarkkaavaisemmiksi nykyhetkeä kohtaan. Ram Dass ehdottaa, että meditaatiota voi harjoittaa eri muodoissa, kuten istumameditaatiossa, kävelymeditaatiossa tai jopa yksinkertaisesti keskittymällä hengitykseen. Hän korostaa, että meditaation onnistumisen avain on lähestyä sitä avoimella ja uteliaalla mielellä sen sijaan, että yrittäisi saavuttaa tietyn tuloksen.
  3. Ego: Kirjassaan "Be Here Now" Ram Dass tutkii egon käsitettä ja sen roolia elämässämme. Hän väittää, että ego on mielen konstruktio ja vastuussa erillisyyden tunteistamme ja yhteyden puutteesta toisiin ihmisiin. Egoa ohjaa turvallisuuden ja kontrollin halu, ja se saa meidät usein tekemään valintoja, jotka eivät ole linjassa todellisen luontomme kanssa. Ram Dass ehdottaa, että päästämällä irti egosta voimme kokea ykseyden ja ykseyden tunteen maailman kanssa.
  4. Palvelu: Ram Dass korostaa palvelun ja epäitsekkään toiminnan merkitystä henkisessä kasvussa. Hän väittää, että palvelemalla muita ja asettamalla heidän tarpeensa omien tarpeidemme edelle voimme kasvattaa myötätuntoa ja herättää todellisen luontomme. Ram Dass ehdottaa, että palveleminen voi tapahtua monessa muodossa, kuten vapaaehtoistyönä, ajan tai resurssien lahjoittamisena arvokkaalle asialle tai yksinkertaisesti auttavan käden tarjoamisena jollekin apua tarvitsevalle. Hän rohkaisee lukijoita löytämään tapoja palvella muita keinona olla yhteydessä maailmaan ja kokea elämän tarkoituksen ja merkityksen tunnetta.
  5. Suhteet: Ram Dass käsittelee ihmissuhteiden roolia henkisessä kasvussa ja ehdottaa, että rehellisen ja avoimen kommunikaation avulla voimme syventää yhteyksiämme toisiin ihmisiin ja kokea ykseyden ja ykseyden tunnetta. Hän kannustaa lukijoita vaalimaan suhteita, jotka perustuvat luottamukseen, kunnioitukseen ja aitouteen, ja välttämään myrkyllisiä tai haitallisia suhteita, jotka voivat estää henkilökohtaista kasvua.
  6. Karma: Ram Dass käsittelee karman käsitettä ja sitä, miten teoillamme on seurauksia nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Hän ehdottaa, että elämällä tietoisina ja tietoisina voimme tehdä valintoja, jotka ovat sopusoinnussa todellisen luontomme kanssa ja luovat positiivista karmaa. Ram Dass selittää, että karmassa ei ole kyse rangaistuksesta tai palkkiosta, vaan pikemminkin syyn ja seurauksen luonnollisesta laista. Hän kannustaa lukijoita olemaan tietoinen teoistaan ja pohtimaan valintojensa mahdollisia seurauksia.
  7. Itsetutkiskelu: Ram Dass kannustaa lukijoita tekemään itsetutkiskelua ja etsimään totuutta omasta luonteestaan. Hän ehdottaa, että itsetutkiskelun ja itsetutkiskelun kautta voimme saada syvemmän ymmärryksen itsestämme ja paikastamme maailmassa. Ram Dass rohkaisee lukijoita kysymään itseltään vaikeita kysymyksiä, kuten "Kuka minä olen?" ja "Mikä on elämäni tarkoitus?", ja olemaan avoimia vastauksille, jotka tulevat esiin. Hän ehdottaa, että itsetutkiskelu voi olla voimakas väline henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen.

Luokitus

Miten arvioisit tätä kirjaa?

Klikkaa arvioidaksesi tätä kirjaa!
[Yhteensä: 8 Keskimääräinen: 4]

Aiheeseen liittyvät kirjan tiivistelmät

Kirja-arvostelu ja tiivistelmä aiheesta "Hiljaisuus on avain kirjoittanut Ryan Holiday (auki sovelluksessa)

Kirja-arvostelu ja yhteenveto Indistractable kirjoittanut Nir Eyal (auki sovelluksessa)

Kirja-arvostelu ja yhteenveto 10% Happier Dan Harriss (auki sovelluksessa)

Kirja-arvostelu ja yhteenveto The Miracle Morning -kirjasta kirjoittanut Hal Elrod (auki sovelluksessa)

Kirja-arvostelu ja yhteenveto Tao Te Chingistä Laozi (auki sovelluksessa)

Kirja-arvostelu ja tiivistelmä kirjasta The Power of Habit kirjoittanut Charles Duhigg (auki sovelluksessa)

Kirja-arvostelu ja yhteenveto The Power of Now -kirjasta kirjoittanut Eckhart Tolle (auki sovelluksessa)

Kirja-arvostelu ja yhteenveto Atomic Habits James Clear (auki sovelluksessa)

Kirja-arvostelu ja tiivistelmä kirjasta How to Stop Worrying and Start Living (Kuinka lopettaa murehtiminen ja alkaa elää) kirjoittanut Dale Carnegie (auki sovelluksessa)

Kirja-arvostelu ja yhteenveto The 5 AM Clubista Robin Sharma (auki sovelluksessa)

Samankaltaiset artikkelit