Onnellisuuden taito Yhteenveto
|

Onnellisuuden taito - yhteenveto ja arvostelu | Dalai Lama

Elämisen käsikirja

Elämä on kiireistä. On Onnellisuuden taito joka on pölyttynyt kirjahyllyssäsi? Opettele sen sijaan joitakin keskeisiä ideoita nyt.

Raapaisemme tässä pintaa. Jos sinulla ei vielä ole kirjaa, tilaa se. kirja tai hanki äänikirja ilmaiseksi Amazonissa saadaksesi tietää mehukkaat yksityiskohdat.

Vastuuvapauslauseke: Tämä on epävirallinen yhteenveto ja analyysi.

Dalai-laman näkökulma

Dalai Lama on Dalai Laman 14. reinkarnaatio. Hän kuvailee itseään buddhalaiseksi munkiksi ja on tällä hetkellä Tiibetin hengellinen johtaja. Hänen aiempi nimensä oli Lhamo Dhondup, ja hän syntyi maanviljelijäperheeseen pienellä alueella Koillis-Tiibetissä. 

Johdanto

Onnellisuuden taito on opas itämaisista hengellisistä perinteistä länsimaiselle yleisölle. Kirja kattaa ihmiskokemuksen kaikki osa-alueet, mukaan lukien sen, miten ratkaista arkipäivän ongelmat, jotta voit elää onnellista elämää. Lisäksi kerrotaan, miten voit pysyä rauhallisena erittäin stressaavina ja haastavina aikoina. Onnellisuuden taito on tehty yhteistyössä psykiatri, tohtori Howard C. Cutlerin kanssa. Siinä hyödynnetään tiibetiläisen buddhalaisuuden periaatteita auttaakseen kiireisiä länsimaisia ihmisiä saamaan elämäänsä enemmän tasapainoa ja henkistä vapautta.

Elämäsi tarkoitus on etsiä onnellisuutta

"Pohtikaamme siis, mikä elämässä on todella arvokasta, mikä antaa elämällemme merkityksen, ja asettakaamme prioriteettimme sen perusteella. Elämämme tarkoituksen on oltava myönteinen. Emme ole syntyneet tarkoituksenamme aiheuttaa ongelmia, vahingoittaa muita. Jotta elämällämme olisi arvoa, meidän on mielestäni kehitettävä hyviä inhimillisiä perusominaisuuksia - lämpöä, ystävällisyyttä, myötätuntoa. Silloin elämästämme tulee mielekkäämpää ja rauhallisempaa-onnellisempaa."

- Dalai Lama

Dalai Lama selittää, että meillä kaikilla on sama tarkoitus elämässä. Sinun tarkoituksesi on etsiä onnellisuutta uskonnollisesta, kulttuurisesta tai sosiaalisesta taustastasi riippumatta. Yksittäisten kulttuurien uskomuksissa siitä, että onnellisuus on saavutettavissa, on kuitenkin eroja. Länsimaissa vallitsee yleinen uskomus, että onnellisuutta ei voi kehittää ja ylläpitää kouluttamalla mieltä. Buddhalaisuus kyseenalaistaa tämän näkemyksen ja esittää, että onnellisuus on saavutettavissa oleva tavoite.

Menestys ei tuo sinulle kestävää onnellisuutta, eikä epäonnistuminen tuota sinulle kestävää masennusta. Ennemmin tai myöhemmin me kaikki palaamme onnellisuuden perustasolle. Dalai Lama selittää, että psykologit kutsuvat tätä vaikutusta hedoniseksi sopeutumiseksi. Sillä ei ole merkitystä, mitä ulkoisissa tapahtumissa tapahtuu, sillä lopulta palaatte perustasolle. Siksi buddhalaisuuden hyöty on siinä, että se näyttää, miten tämä perustaso voidaan asettaa korkeammalle onnellisuuden tasolle.

Älä anna iloa toisten kärsimyksestä

Voi olla helppoa langeta siihen ansaan, että haluamme pahinta vihollisillemme. Vihollisesi onnettomuus ei kuitenkaan auta sinua ylläpitämään pitkän aikavälin onnellisuutta. Buddhalaiset käyttävät huomattavan osan ajastaan kiinnittäen huomiota henkilöihin, joista he eivät välttämättä pidä. He käyttävät tämän ajan näiden tunteiden torjumiseen, sillä viha on onnellisuuden kompastuskivi. Siksi Dalai Lama suosittelee harjoittelemaan kärsivällisyyttä ja suvaitsevaisuutta kohdatessasi henkilöitä, joista et pidä. Lisäksi sinun tulisi olla kiitollinen hetkistä, joita sinulla on vihollisten kanssa. Näissä hetkissä voit tehokkaasti harjoitella kärsivällisyyttä.

Universaali myötätunto kasvattaa onnellisuutta

"Jos haluat muiden olevan onnellisia, harjoittele myötätuntoa. Jos haluat olla onnellinen, harjoittele myötätuntoa."

- Dalai Lama

Myötätunto on yhteinen piirre tässä kirjassa ja Dalai Laman laajemmissa opetuksissa. Myötätunto on buddhalaisten periaatteiden perusta, ja Dalai Lama uskoo, että meidän on oltava universaalisti myötätuntoisia ollaksemme todella onnellisia. 

Dalai Lama määrittelee myötätunnon mielentilaksi, joka ei ole aggressiivinen. Se perustuu haluun nähdä kaikki muut ihmiset vapaina kärsimyksestä. Tätä tunnetta ei pitäisi liittää siihen, mitä mieltä olet tietyistä yksilöistä tai olosuhteista. Sen sijaan universaali myötätunto tarkoittaa myötätuntoa kaikkia eläviä olentoja kohtaan kaikissa tilanteissa. 

Myötätunnon merkitys on siinä, että yhden yksilön myötätunto johtaa siihen, että muutkin tuntevat myötätuntoa. Elämä ilman vihaa ja kaunaa on automaattisesti onnellisempaa elämää. Ajatuksesi ovat myönteisempiä. 

Dalai Lama ehdottaa, että valjastat empatiasi muita kohtaan yrittämällä ymmärtää paremmin toisten taustoja. Kun hallitset tämän, voit tunnistaa ja keskittyä yhteisiin asioihin. Jos esimerkiksi tarjoilijalta jää yksi asia tilauksestasi huomaamatta, voit yrittää ymmärtää, miksi näin voi olla. Tarjoilija saattaa sinun laillasi työskennellä hankkiakseen rahaa perheelleen. Kovasta työstä johtuva stressi ja uupumus ovat kuitenkin saattaneet hetkellisesti häiritä ja ajaa hänet tekemään virheen.

Meidän on luotava muitakin yhteyksiä kuin länsimainen rakkaus

"Mielestäni, jos haluaa rakentaa aidosti tyydyttävän suhteen, paras tapa saada se aikaan on tutustua ihmisen syvempään luonteeseen ja suhtautua häneen sillä tasolla, eikä pelkästään pinnallisten ominaisuuksien perusteella." "Jos ihminen haluaa rakentaa aidosti tyydyttävän suhteen, paras tapa saada se aikaan on tutustua ihmisen syvempään luonteeseen ja suhtautua häneen sillä tasolla, eikä pelkästään pinnallisten ominaisuuksien perusteella."

- Dalai Lama

Dalai Lama uskoo, että intiimit ihmissuhteet ovat olennaisen tärkeitä fyysisen ja henkisen hyvinvointimme kannalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että länsimainen näkemys ihmissuhteista olisi ihanteellinen. Dalai-lama pitää länsimaiden romanttisten suhteiden ylikorostamista ongelmallisena. Tämä lähestymistapa saa ne, joilla on vaikeuksia löytää romanttinen kumppani tai jotka eivät halua ongelmallista kumppania, tuntemaan itsensä syrjäytyneiksi. Lisäksi romanttiset suhteet eivät useinkaan kestä, koska niissä on väärät periaatteet. Ne rakentuvat pikemminkin yhteiskunnallisille käsityksille ihmissuhteista kuin toisen ihmisen kunnioittamiselle ja arvostamiselle. 

Dalai Lama väittää, että hänellä on useita intiimejä suhteita läheisiinsä, kuten opettajiin ja kokkeihin. Hän pyrkii luomaan yhteyden mahdollisimman moniin ihmisiin sen sijaan, että hän pitäisi romanttista suhdetta lopullisena suhteena. Hän uskoo, että hänen elämästään on tullut paljon täyteläisempää, kun hän on ollut syvällä tasolla yhteydessä monenlaisiin ihmisiin.

 

Uskontoa ei tarvita hengellisyyteen

"Pohtikaamme siis, mikä elämässä on todella arvokasta, mikä antaa elämällemme merkityksen, ja asettakaamme prioriteettimme sen perusteella. Elämämme tarkoituksen on oltava myönteinen. Emme ole syntyneet tarkoituksenamme aiheuttaa ongelmia, vahingoittaa muita. Jotta elämällämme olisi arvoa, meidän on mielestäni kehitettävä hyviä inhimillisiä perusominaisuuksia - lämpöä, ystävällisyyttä, myötätuntoa. Silloin elämästämme tulee mielekkäämpää ja rauhallisempaa-onnellisempaa."

- Dalai Lama

Hengellisyys ei ole uskonto

Yksi Dalai Laman tärkeimmistä uskomuksista on, että henkisyys on olennainen osa onnellista elämää. Dalai-lama ei kuitenkaan sano, että henkisyyden on tultava jostain tietystä uskonnosta. Hän toteaa, että henkisyyden ei tarvitse liittyä uskontoon lainkaan. 

Dalai Lama nimittää tätä ei-uskonnollista hengellisyyttä perushengellisyydeksi. Perushengellisyys sisältää inhimillisiä ominaisuuksia, kuten hyvyyttä ja myötätuntoa. Nämä ominaisuudet ovat arvokkaita kaikille ihmisille ja auttavat kaikkia yhteiskuntia elämään onnellisempaa ja rauhallisempaa elämää. 

Perushengellisyys

Dalai Lama meditoi neljä tuntia päivässä. Perushengellisyys ei kuitenkaan ole sidottu uskonnollisiin rituaaleihin. Sen sijaan perushengellisyyttä voi harjoittaa päivittäin ja kaikkina aikoina. Voimme osoittaa myötätuntoa kaikissa toimissamme ajattelemalla toisten parasta. Ajattele esimerkiksi tilannetta, jossa toinen kuljettaja on pysäyttänyt sinut. Ilman yleismaailmallista myötätuntoa saattaisit reagoida vihaan ja vihan tunteeseen. Tämä reaktio saa sinut vain tuntemaan olosi vähemmän onnelliseksi ja rauhalliseksi, minkä lisäksi sillä on kielteinen vaikutus toiseen kuljettajaan. Yritä sen sijaan omaksua perushenkisyyttä pysymällä rauhallisena ja hyväksymällä, että henkilö on saattanut tehdä virheen eikä ole nähnyt sinua. Yritä miettiä hetkiä, jolloin olet tehnyt ajovirheitä, ja pohdi, miten olisit toivonut toisen kuljettajan reagoivan. Tämän lähestymistavan omaksuminen auttaa sinua saamaan hengellisyyden hyödyt, mutta ilman uskontoa.

Kärsimys on luonnollista, mutta me vahvistamme sitä.

Kärsimys on osa elämää. Se on luonnollista, eikä sitä voi aina välttää. Mielenkiintoista on, että itäiset kulttuurit hyväksyvät kärsimyksen paremmin kuin länsimaiset. Länsimaiset ihmiset pitävät itseään uhreina, kun he kärsivät. Sen sijaan itämaiset ihmiset hyväksyvät, että kärsimys on osa elämää niin kauan kuin he ovat elossa. 

Kärsimyksen välttäminen on vain väliaikainen ratkaisu. Me kaikki kärsimme lopulta, vaikka tekisimme kaikki tarvittavat toimenpiteet kärsimyksen estämiseksi. Tärkeintä on henkinen asenteemme, kun kohtaamme kärsimystä. Sen sijaan, että pelkäämme kärsimystä ja pidämme sitä epäoikeudenmukaisena, on parempi vain hyväksyä se. 

Sen lisäksi, että emme hyväksy kärsimystä, meillä on taipumus suurentaa kokemamme kärsimyksen määrää. Länsimaisilla ihmisillä on esimerkiksi taipumus antaa liian suuri merkitys omaisuudelle. Sen sijaan meidän on hyväksyttävä, että muutos on jatkuvaa ja että muutoksen vastustaminen johtaa vain kärsimykseen, kun se tapahtuu. Samoin länsimaisilla ihmisillä on taipumus takertua negatiivisiin tapahtumiin. Aiempien epäsuotuisten tapahtumien liiallinen miettiminen vain nostaa uudelleen esiin kärsimyksen, joka sinulla oli ensimmäisellä kerralla. 

Siksi Dalai Lama ehdottaa, että meidän on hyväksyttävä, että sekä kärsimys että muutos ovat luonnollisia. Mitä vähemmän murehdimme molempien saapuessa, sitä vähemmän kärsimystä aiheutuu. Lisäksi kohtaamme vähemmän ahdistusta, koska emme pysäytä kärsimystä/muutosta.

Positiivisia asenteita, tunteita ja tottumuksia voidaan edistää jatkuvalla ponnistuksella.

Dalai Lama uskoo, että mielentilamme vaikuttaa tunnetilaamme. Esimerkiksi viha ja pelko estävät meitä olemasta todella onnellisia. Toisaalta rakkaus, myötätunto, kärsivällisyys ja anteliaisuus voivat olla vastalääkkeitä näille negatiivisille mielentiloille. Nämä ovat positiivisia mielentiloja, joita tarvitsemme ollaksemme todella onnellisia. 

Tämä prosessi, jossa negatiiviset mielentilat korvataan positiivisilla, vie aikaa. Dalai Lama myöntää jopa, että häneltä kesti 40 vuotta oppia harjoittamaan ja arvostamaan buddhalaisia periaatteita. Buddhalaisten periaatteiden oppiminen on asteittainen prosessi, jossa omaksutaan hyviä tapoja. Kun ponnistellaan jatkuvasti positiivisten mielentilojen parissa, tapahtuu aito muutos.

Yritä löytää hyvä jokaisesta tilanteesta

Useimmissa tilanteissa on myönteisiä ja kielteisiä puolia. Yleensä meillä on taipumus keskittyä negatiivisiin puoliin. Käytä vaikeita aikoja myönteisinä tilaisuuksina harjoittaa sellaisia hyveitä kuin kärsivällisyys ja myötätunto. Tämä on toinen tapa käsitellä väistämätöntä kärsimystä, jota koemme. Näistä kärsimyksen ajoista voidaan tehdä myönteisiä, kun pidämme niitä tilaisuuksina harjoittaa perushengellisyyttä. 

Dalai Lama kuvailee niitä, jotka pystyvät näkemään positiivista perinteisesti negatiivisissa tilanteissa, joustavaksi mieleksi. Kuka tahansa voi kehittää tätä joustavaa mieltä pyrkimällä johdonmukaisesti tunnistamaan positiiviset asiat epämiellyttävissä tilanteissa. 

Dalai Lama suosittelee, että lukijat alkavat harjoitella hyvän näkemistä epäsuotuisissa tapahtumissa mahdollisimman pian. Se ei onnistu heti, mutta ajan kanssa kuka tahansa voi oppia omaksumaan tämän ajattelutavan. 

Korvaa viha ja viha kärsivällisyydellä ja suvaitsevaisuudella.

Dalai Lama väittää, että viha ja viha ovat ihmisten suurimmat esteet onnellisuudelle. Molemmat tunteet tuhoavat mielenrauhamme. Lisäksi ne häiritsevät valtavasti päätöksentekoamme. Tästä seuraavat huonot päätökset saavat meidät vain vihaisemmiksi ja vihamielisemmiksi. 

Emme voi voittaa näitä tunteita tukahduttamalla ne. Niiden ilmaiseminen voi kuitenkin myös lisätä näitä tunteita. Siksi oikea vastaus on mieluummin kärsivällisyys ja suvaitsevaisuus kuin viha. Jos voit viljellä tätä ajattelutapaa meditaation avulla, niin pian viha ei ole luonnollinen reaktio. Yritä lisäksi valjastaa sisäinen tyytyväisyys. Sisäisen tyytyväisyyden pitäisi vähentää stressiä, jota koet, mikä minimoi vihan tunteet. 

Jos annat itsellesi aikaa ajatella loogisesti, voit korvata negatiiviset tunteet kärsivällisyydellä ja suvaitsevaisuudella.

Torju ahdistuksesi analysoimalla ajatuksiasi ja motiivejasi.

"Mitä rehellisempi ja avoimempi olet, sitä vähemmän pelkoa sinulla on, koska et pelkää paljastumista tai paljastumista muille."

- Dalai Lama

Ahdistus ja huoli ovat luonnollisia reaktioita. Näiden reaktioiden jatkuva esiintyminen on kuitenkin epäterveellistä. Dalai Lama suosittelee, että haastamme ahdistukseen liittyvät ajatukset. Korvaa sitten nämä ajatukset myönteisillä ajatuksilla. 

The Art of Happiness -teoksen mukaan liiallinen ahdistuneisuus liittyy lähes aina heikkoon itseluottamukseen. Yksi tapa puuttua tähän on olla rehellinen itselleen ja muille omien kykyjensä ja rajoitustensa suhteen. Epäonnistumista koskevat ahdistuksesi ovat paljon vähäisempiä, jos olet valmis hyväksymään, että sinulla on rajoituksia, jotka voivat johtaa epäonnistumisiin. 

Joskus huono itsetunto voi yltää itsensä vihaamiseen. Henkilö voi tuntea itsensä täysin arvottomaksi ja jopa harkita itsemurhaa. Vastalääkkeenä tällaiseen äärimmäiseen mielentilaan on muistuttaa itseään jokaisen ihmisen sisällä olevasta ihmeellisestä älystä ja kehityspotentiaalista. Tiibetiläiset pohtivat tätä rutiininomaisesti päivittäisissä meditaatioissaan, ja ehkäpä juuri siksi itseviha on heidän yhteiskunnassaan lähes tuntematon käsite.

Luokitus

Arvostelemme tämän kirjan 4,4/5.

Pistemäärämme

PDF, ilmainen äänikirja, infografiikka ja animoitu kirjan tiivistelmä onnellisuuden taidosta (The Art of Happiness)

Kommentoi alle ja kerro muille, mitä olet oppinut tai jos sinulla on muita ajatuksia.

Uusi StoryShots? Hanki ääni- ja animoidut versiot tästä tiivistelmästä ja sadoista muista tietokirjojen bestsellereistämme. ilmainen huippusijoitettu sovellus. Apple, The Guardian, The UN ja Google ovat pitäneet sitä yhtenä maailman parhaista luku- ja oppimissovelluksista.

Jos haluat sukeltaa yksityiskohtiin, tilaa kirja tai hanki äänikirja ilmaiseksi.

Martin Luther Kingin omaelämäkerta Martin Luther King

Väkivallaton viestintä Marshall Rosenberg

Pitkä matka vapauteen Nelson Mandela

Malcolm X:n omaelämäkerta kirjoittanut Malcolm X

Minä olen Malala Malala Yousafzai

Kuinka olla rasisminvastainen Ibram X. Kendi

Syntynyt rikoksena Trevor Noah

Ihmisen merkityksen etsintä Victor Frankl

Mitä tiedän varmasti Oprah Winfrey

Can't Hurt Me David Goggins

Tulossa Michelle Obama

Sisäinen tekniikka Sadhguru

Radikaali avoimuus Kim Scott

Onnellisuuden taito - yhteenveto
  • Tallenna

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tämä sivusto käyttää Akismetiä roskapostin vähentämiseksi. Lue, miten kommenttitietojasi käsitellään.