The Good Life - tiivistelmä

Hyvän elämän yhteenveto

Robert Waldingerin teoksessa The Good Life (Hyvä elämä) kirjoittaja kyseenalaistaa käsityksen, jonka mukaan rikkaus ja maine ovat välttämättömiä hyvän ja onnellisen elämän edellytyksiä. Hän ehdottaa, että sen sijaan ihmisen onnellisuus riippuu sosiaalisista yhteyksistä ja suhteiden laadusta, joita ihminen rakentaa muiden kanssa. Waldinger korostaa, että laadukkaammat läheiset suhteet ovat hyvinvointimme kannalta tärkeämpiä kuin suhteiden määrä. Hän selittää, että määrä ei ole ainoa asia, jolla on merkitystä, vaan näiden yhteyksien laadulla on suora vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kirjoittaja käyttää tutkimustuloksiaan korostaakseen suhteiden ja yhteyksien merkitystä. Hänen tutkimuksessaan todettiin, että hyvät ihmissuhteet - sekä romanttiset että platoniset - ovat vahvin ennustaja sille, onko joku onnellinen vai ei. Lisäksi hän mainitsee, että koskaan ei ole liian myöhäistä löytää onnea, vaikka elämä olisi ollut täynnä vaikeuksia ja yksinäisyyttä. Hän kertoo tarinan Andrew Dearingista, kellosepästä, joka oli loukussa onnettomassa avioliitossa suurimman osan elämästään, mutta onnistui silti löytämään iloa ja tyytyväisyyttä myöhempinä vuosinaan.

Lisäksi Waldinger puhuu myös konfliktien vaikutuksista fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Hän toteaa, että ratkaisemattomat konfliktit voivat johtaa jännitteisiin, jotka voivat heikentää ihmissuhteiden voimaa ja tyytyväisyyttä ja saada ihmiset jopa tuntemaan itsensä fyysisesti sairaiksi tai tuskallisiksi. Lisäksi hän toteaa, että konflikteille altistuminen voi heikentää immuunijärjestelmää, jolloin ihminen on alttiimpi sairauksille.

Kaiken kaikkiaan Waldingerin kirja vahvistaa ajatusta siitä, että merkitykselliset yhteydet ja suhteet ovat olennaisen tärkeitä hyvän ja onnellisen elämän kannalta. Hän rohkaisee lukijoita asettamaan ihmiset ja suhteet varallisuuden edelle ja arvioimaan elämäänsä, jotta he voivat tunnistaa, mikä tekee heidät todella onnelliseksi. Hän ehdottaa, että avain täysipainoiseen elämään on keskittyä merkityksellisten ihmissuhteiden vaalimiseen, sillä ne johtavat lopulta suurempaan onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen elämässä.

Luokitus

Miten arvioisit tätä kirjaa?

Klikkaa arvioidaksesi tätä kirjaa!
[Yhteensä: 13 Keskimääräinen: 3.8]

Aiheeseen liittyvät kirjan tiivistelmät

Onnellisuusprojekti

Onnellisuuden taito

Vieraiden kanssa puhuminen

Älä koskaan syö yksin

Kuinka voittaa ystäviä ja vaikuttaa ihmisiin

Samankaltaiset artikkelit