Özgüven özeti

Self-Reliance Özet ve İnceleme | Ralph Waldo Emerson

Hayat çok yoğun. Var Özgüven okuma listenizde miydi? Temel bilgileri şimdi öğrenin.

Burada yüzeyi çiziyoruz. Ralph Waldo Emerson'ın popüler felsefe kitabına henüz sahip değilseniz, sipariş edin Burada ya da sesli kitabını edinin ücretsiz öğrenmek için Amazon'a tıklayın.

Giriş

Özgüven Ralph Waldo Emerson tarafından yazılmış ve 1841 yılında yayımlanmış bir denemedir. Bireycilik ve kendine güven üzerine bir incelemedir ve kişinin kendine ve kendi muhakemesine güvenmesinin önemini savunur.

Deneme, bireyselliğin önemini ve toplumsal normlara uymak ya da başkalarının onayını almak yerine kişinin kendine güvenmesi gerektiğini tartışarak başlıyor. Emerson, toplumun genellikle bireyselliği bastırmaya çalıştığını ve bunun yerine uygunluğu ve sıradanlığı teşvik ettiğini savunmaktadır. Okuyucuları, çoğunluğunkinden farklı olsalar bile, kendi benzersiz düşünce ve fikirlerini benimsemeye teşvik eder.

Emerson ayrıca, tatmin edici bir yaşam sürmenin anahtarı olarak gördüğü kendine güven fikrini de tartışır. İnsanların rehberlik veya onay için başkalarına bakmak yerine kendi yargılarına ve içsel rehberliklerine güvenmeleri gerektiğini savunur. Bu sayede bireylerin hayatlarını dolu dolu yaşayabileceklerine ve tam potansiyellerine ulaşabileceklerine inanmaktadır.

Emerson, eğitim, iş ve ilişkiler de dahil olmak üzere hayatın çeşitli yönlerinde kendine güvenin önemini tartışmaya devam eder. İnsanların kendi kendilerine yeterli olmak için çaba göstermeleri ve mutlulukları ya da başarıları için başkalarına bağımlı olmamaları gerektiğini savunur.

Genel olarak, Özgüven bireyselliği ve kendine güveni kucaklamak ve kişinin kendi yargılarına ve yeteneklerine güvenmek için bir çağrıdır. Okuyucuları toplumsal normlardan ve beklentilerden kurtulmaya ve hayatlarını kendilerine sadık bir şekilde yaşamaya teşvik ediyor.

Ralph Waldo Emerson Hakkında

Ralph Waldo Emerson 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı bir deneme yazarı, filozof ve şairdir. Amerikan edebiyatı ve felsefesinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilir. Çalışmalarının Amerikan kültürü üzerinde kalıcı bir etkisi olmuştur.

Emerson 1803 yılında Boston, Massachusetts'te doğdu. Bireysel deneyim ve sezgiye inanan Transandantalist hareketin liderlerinden biriydi. 

Emerson'un en ünlü eserlerinden bazıları şunlardır "Doğa," "Özgüven," "Amerikalı Akademisyen" ve "Üst-Ruh." Çalışmaları nesiller boyu yazar ve düşünürlere ilham kaynağı olmuştur ve fikirleri günümüzde de geçerliliğini ve etkisini sürdürmektedir.

StoryShot #1: Bireysellik

 Emerson, toplumun genellikle bireyselliği bastırmaya çalıştığını ve uyumu ve sıradanlığı teşvik ettiğini savunur. Okuyucuları, çoğunluğunkinden farklı olsalar bile, kendi benzersiz düşünce ve fikirlerini benimsemeye teşvik eder. Bu, popüler olmasalar veya normlara aykırı olsalar bile kişinin kendi görüş ve inançlarını ifade etmekten korkmaması anlamına gelir. Bireysellik, insanların kendilerine karşı dürüst olmalarını ve hayatlarını özgün ve anlamlı bir şekilde yaşamalarını sağladığından, kişisel gelişim ve tatmin için gereklidir.

StoryShot #2: Özgüven 

Özgüven, rehberlik veya onay için başkalarına bakmak yerine kişinin kendi yargılarına ve içsel rehberliğine güvenme yeteneğidir. Emerson, bireylerin kendi kararlarını vermelerine ve kendi hayatlarının kontrolünü ellerine almalarına olanak tanıdığı için, kendine güvenin tatmin edici bir hayat yaşamak için gerekli olduğuna inanır. Bu, destek veya rehberlik için başkalarına aşırı bağımlı olmamak ve bunun yerine kişinin kendi yeteneklerine ve muhakemesine güvenmesi anlamına gelir.

StoryShot #3: Kendine Güven

Emerson'a göre kişinin kendine güvenmesi, kişisel büyüme ve gelişim için elzemdir. Bu, kişinin kendi yeteneklerine ve yargılarına inanması ve başkalarının görüşlerinden etkilenmemesi anlamına gelir. Aynı zamanda kişinin kendi düşünce ve fikirlerine güvenmesi ve bunları ifade etmekten korkmaması anlamına da gelir. Kişinin kendine güvenmesi, rehberlik veya onay için başkalarına güvenmek yerine kendi kararlarını vermesine ve kendi yaşamlarının kontrolünü ele almasına olanak tanır.

StoryShot #4: Kendi kendine yeterlilik 

Kendi kendine yeterlilik, kişinin kendi başının çaresine bakabilmesi ve mutluluğu ya da başarısı için başkalarına bel bağlamaması anlamına gelir. Emerson, insanların kendi kendilerine yeterli olmak için çabalamaları ve refahları veya başarı duyguları için başkalarına bağımlı olmamaları gerektiğine inanır. Bu, kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve başkalarına güvenmek yerine kendi sorunlarının ve zorluklarının üstesinden gelebilmesi anlamına gelir.

StoryShot #5: Bağımsızlık

Bağımsızlık, kişinin kendi kararlarını verebilmesi ve kendi hayatının kontrolünü eline alabilmesi anlamına gelir. Emerson insanları bağımsız olmaya ve destek veya rehberlik için başkalarına aşırı derecede bağımlı olmamaya teşvik eder. Bu, başkalarının ne yapacağını söylemesine güvenmek yerine, kişinin kendi adına düşünebilmesi ve kendi kararlarını verebilmesi anlamına gelir. Bağımsızlık, insanların kendi kendilerine yetebilmelerini ve kendi hayatlarının kontrolünü ellerine almalarını sağladığı için kişisel büyüme ve gelişim için gereklidir.

StoryShot #6: Uygunsuzluk 

Uyumsuzluk, toplumsal normlardan ve beklentilerden kurtulmak ve kişinin hayatını kendine özgü bir şekilde yaşaması anlamına gelir. Emerson, okuyucuları bireyselliklerini kucaklamaya ve düşünceleri ve fikirleri çoğunluğunkinden farklı olsa bile kendileri olmaktan korkmamaya teşvik eder. Emerson, insanların kendilerine karşı dürüst olmalarına ve hayatlarını özgün ve anlamlı bir şekilde yaşamalarına olanak tanıdığı için, uyumsuzluğun kişisel gelişim ve tatmin için gerekli olduğuna inanmaktadır.

StoryShot #7: Kişisel Sorumluluk 

Kişisel sorumluluk, kişinin kendi eylemlerini ve kararlarını sahiplenmesi anlamına gelir. Emerson, insanların kendi hayatlarından sorumlu olmalarını ve kendi mutluluk ve başarılarının kontrolünü ellerine almalarını sağladığı için kişisel sorumluluğun önemini vurgular. Bu, kişinin kendi sorunlarını ve zorluklarını başkalarının halletmesine bel bağlamak yerine kendisinin halledebilmesi anlamına gelir. Kişisel sorumluluk, insanların kendi hayatlarına sahip çıkmalarına ve kendi kendilerine yetebilmelerine olanak tanıdığı için kişisel büyüme ve gelişim için gereklidir.

Değerlendirme

Bu kitabı 4/5 olarak değerlendiriyoruz.

Bu kitabı değerlendirmek için tıklayın!
[Toplam: 4 Ortalama: 3]

PDF, Ücretsiz Sesli Kitap, İnfografik ve Animasyonlu Kitap Özeti 

Bu buzdağının görünen kısmıydı. Ayrıntılara dalmak için sipariş verin Burada ya da sesli kitabını edinin ücretsiz.

Burada öğrendikleriniz hoşunuza gitti mi? Önemsediğinizi göstermek için paylaşın ve desteğimizle iletişime geçerek bize bildirin.

StoryShots'ta yeni misiniz? Bu özetin PDF, sesli kitap ve animasyonlu versiyonlarını edinin Özgüven ve yüzlerce diğer çok satan kurgusal olmayan kitaplarımızda ücretsiz üst düzey uygulama. Apple, The Guardian, The UN ve Google tarafından dünyanın en iyi okuma ve öğrenme uygulamalarından biri olarak gösterilmiştir.

İlgili Kitap Özetleri

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site spam'i azaltmak için Akismet kullanmaktadır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.