Samenvatting Kama Sutra
| |

Kamasutra Samenvatting | Vātsyāyana

Samenvatting Kama Sutra

Kamasutra samenvatting van het boek + PDF & infographic.

Over Vatsyayana (Kamasutra samenvatting)

Vatsyayana Mallanaga was een oude Indiase filosoof en geleerde die rond de derde eeuw na Christus leefde. Hij had eens een gesprek over seksuele verlangens en lust met zijn leerling. Dat gesprek zette hem aan tot het schrijven van de Kama Sutra als een gids voor de onderwerpen liefde en vleselijke genoegens voor hen die net zo onwetend waren als zijn discipel. Als naisthika-brahmacari deed Vatsyayana afstand van wereldse goederen en relaties met vrouwen. Hij verwierp het seksuele aspect van het bestaan op het niveau van actie, spraak en geest. Het was gebruikelijk dat de Vedische geschriften regels, advies of richtlijnen aanboden die gebaseerd waren op kennis van de wetten van het universum in plaats van op persoonlijke ervaring. Als een wijze en een man die zelfkennis bereikte, ontwikkelde Vatsyayana een diep begrip van alle aspecten van het menselijk leven, zelfs zonder aan sommige ervan deel te nemen.

Luister

Inleiding tot het Kamasutra boek

De Kama Sutra is een oude Indiase verhandeling gewijd aan het sensuele en emotionele leven, lust en liefde. In de zeven boeken worden de principes van Dharma, Artha en Kama uitgelegd. Dharma verwijst naar iemands plichten en hoe deze te vervullen. Artha staat voor het verwerven van rijkdom. Kama beschrijft de vijf zintuigen en de manier waarop deze ons helpen de wereld te kennen en te ervaren. De Kama Sutraheeft als doel de lezer mee te nemen in het avontuur van het leren kennen van lichamelijke genoegens en het vinden van liefde. 

Het leert dat zowel mannen als vrouwen Kama moeten bestuderen. Daarnaast geeft de Kama Sutra een lijst van kunsten en wetenschappen die gunstig zijn voor vrouwen, waaronder intellectuele bezigheden, oefeningen, magie en kennis van afrodisiaca. 

Bovendien zijn de Kama Sutra (Kamasutra) geeft aanbevelingen voor mannen over waar ze moeten wonen, hoe ze hun plichten moeten vervullen en hoe ze hun persoonlijke hygiëne moeten onderhouden, en specificeert de verantwoordelijkheden van een man als hoofd van het huishouden.

Dharma en Artha kan men alleen leren van deskundigen die goed thuis zijn in deze concepten, maar Kama kan men alleen begrijpen door ervaring uit de eerste hand en de Kama Sutra. Hoewel seks een belangrijk onderdeel is van elke "brute schepping" en het dus lijkt alsof er geen instructies voor nodig zijn, benadrukt Vatsyayana dat bij seksuele ervaringen een man en een vrouw betrokken zijn, en dat beiden bepaalde middelen moeten toepassen om daarin te slagen.

De auteur legt ook uit dat plezier een vitaal en onmisbaar element van ons leven is. Niemand kan seks weigeren of uit de weg gaan. Zonder sensuele ervaringen verliezen we onze vitale energie. Dit gezegd zijnde, moeten lichamelijke genoegens voorzichtig en met mate worden nagestreefd. 

StoryShot #1: Met wie je wel en niet vleselijke geneugten kunt delen

Zoals u waarschijnlijk weet, kent India een kastenstelsel. Volgens Vatsayayana kan een man alleen op 'wettige' wijze kinderen verwekken als hij getrouwd is met een vrouw uit zijn klasse. Vrouwen uit hogere kasten en die van anderen zijn taboe. Daarnaast geeft de auteur acht redenen om seks te hebben met een eerder getrouwde vrouw. Tenslotte zijn er bepaalde categorieën vrouwen die niet geschikt zijn om het bed mee te delen. Daartoe behoren geestelijk gehandicapten, roddelende, verstoten, lelijke of onreine dames die hun "gloed" hebben verloren, familieleden, vrouwelijke vrienden, alsmede vrouwen met mannelijke trekken.

StoryShot #2: Verdeling van mannen en vrouwen in klassen

Deze verdeling heeft niets te maken met sociale klassen. In plaats daarvan wordt de grootte van de genitaliën als fundamenteel criterium gebruikt. Mannen worden verdeeld in drie categorieën: haas, stier of paard. Op vergelijkbare wijze zijn er herten-, merrie- of olifantvrouwen. Om ervoor te zorgen dat een verbintenis gelijkwaardig en vruchtbaar is, moet de grootte van de genitaliën van de man overeenkomen met die van de vrouw.

De auteur heeft de partners in seksueel genot ook ingedeeld volgens hun uithoudingsvermogen. Ieder individu behoort tot de volgende drie categorieën: kortstondig, gematigd en langstondig. Een echte verbintenis kan alleen worden bereikt wanneer een man het verlangen, de lust en de passie van een vrouw bevredigt. Een perfecte verbintenis is wanneer man en vrouw samen het hoogtepunt bereiken. Omdat vrouwen er langer over doen om het hoogtepunt van genot te bereiken, is het de plicht van de man om haar voorafgaand aan de seks seks seksueel te stimuleren. 

StoryShot #3: Vier soorten liefde 

Volgens de Kama Sutra boek, liefde is een veelzijdig en complex concept. Elke uiting van liefde kan worden toegeschreven aan een van de volgende categorieën:

1) Liefde die doorgaat als we betrokken zijn bij een relatie met een partner. Eenvoudig gezegd ontwikkelt deze liefde zich uit gewoonte. 

2) Liefde veroorzaakt door onze verbeelding. Het komt voort uit een bepaald idee en verwijst naar knuffelen, kussen, strelen en wrijven;

3) Een wederzijdse liefde die in de loop der tijd is beproefd; of

4) Liefde die voortkomt uit onze ervaring. Deze liefde geven wij aan anderen. Het is de superieure manifestatie van liefde.

StoryShot #4: Chatus-Shasti of Vierenzestig Manieren van Liefde

Het meest gezochte hoofdstuk van de Kama Sutra, Chatus-Shasti (Vierenzestig), gaat in detail in op 64 soorten verbintenissen tussen seksuele partners. Naast verschillende soorten geslachtsgemeenschap geeft het uitleg over verschillende technieken van zoenen, bijten en krabben. Bovendien geeft het aanbevelingen voor de intensiteit ervan. 

Volgens Vatsyayana is seks als een gevecht door de hoeveelheid passie die ermee gepaard gaat. De partners 'springen' letterlijk op elkaar alsof ze elkaar aanvallen. Hun interesse gaat uit naar het hoofd, de schouders, de rug, de buik, de ruimte tussen de borsten en de zijkanten. Geluiden die gepaard gaan met deze aanvallen zijn koeren, sissen, pruilen, hijgen en jammeren.

Een vrouw die merkt dat haar partner moe wordt van de voortdurende coïtus, moet hem op zijn rug leggen en met hem van rol wisselen. Als zij bovenop ligt, bepaalt zij het ritme en de duur van de seks en toont zo haar ware aard. Rolwisseling helpt ook om haar nieuwsgierigheid en zoektocht naar nieuwigheid te bevredigen. De auteur stelt ook praktische aanbevelingen voor om copulatie succesvol te maken. 

De KamaSutra boek stelt dat orale seks alleen aanvaardbaar is voor masseurs en homoseksuelen. In "normale" relaties tussen een man en een vrouw mag hun mond tijdens het voorspel uitsluitend gebruikt worden om te likken, te kussen, te bijten of op andere lichaamsdelen te zuigen. 

Los van dat alles stelt Chatus-Shasti manieren voor om de gemeenschap te beginnen en te beëindigen. Na de liefdesdaad wordt bijvoorbeeld afgeraden dat de partners elkaar aankijken. Ze moeten zich apart wassen en dan samen een lichte maaltijd nuttigen terwijl ze een boeiend gesprek voeren.

StoryShot #5: Huwelijk en seksueel genot

Het derde boek van de Kama Sutra is gewijd aan het huwelijk. Voor een geslaagd huwelijk moet een man een maagdelijke bruid zoeken, en de families aan beide zijden moeten actief deelnemen aan rituelen vóór het huwelijk. Bovendien moeten ze een astroloog inschakelen om er zeker van te zijn dat de toekomstige verbintenis gunstig is.

De Kama Sutra boek biedt een aantal criteria voor een aanstaande bruid:

 • Kamasutra criteria #1: Ze moet minstens drie jaar jonger zijn dan haar toekomstige echtgenoot;
 • Kamasutra criteria #2: Ze moet uit dezelfde kaste komen;
 • Kamasutra criteria #3: Ze moet een goede familie hebben met haar ouders die nog in leven zijn;
 • Kamasutra criteria #4: Ze moet goede tanden, huid, borsten en haar hebben. KamaSutra merkt op dat meisjes met witte vlekken op hun lichaam, lichamelijke misvormingen, kalende hoofden, en meisjes met slecht klinkende namen niet geschikt zijn voor het huwelijk. 

Alleen wanneer een meisje dit alles heeft, zijn zij en haar toekomstige echtgenoot in staat om dharma en Artha te verwerven, nakomelingen voort te brengen, hun wederzijdse vrienden te vermenigvuldigen, en verwantschap te bereiken.  

Wanneer een man een geschikte bruid vindt, moeten de eerste drie dagen van hun huwelijk geheel vrij zijn van seks. Een man moet deze tijd gebruiken om haar vertrouwen te winnen en haar te helpen vertrouwen op te bouwen. De volgende zeven dagen moeten in het teken staan van muziek luisteren, dineren, praten en een band opbouwen met familieleden. Op de tiende dag kan een man beginnen zijn vrouw zachtjes te strelen en haar aanmoedigen met woorden. Hij kan haar pas de vierenzestig manieren van liefde leren als zij er klaar voor is. 

StoryShot #6: De rol van een vrouw

Een vrouw in een huwelijk moet veel taken op haar schouders dragen. Deze omvatten: 

 • Kook maaltijden en zorg ervoor dat ze weet wat haar man wel en niet lust;
 • Hou het huis schoon en netjes;
 • De uitgaven aanpassen aan het gezinsinkomen;
 • Plant en verzorg een kruidentuin;
 • Familiebanden onderhouden;
 • Zorg voor de kudde, huisdieren en gewassen.

Tegelijkertijd somt het boek dingen op die een vrouw niet mag doen zonder toestemming van haar man, zoals alleen naar een tempel gaan of vrienden bezoeken. Ze moet zijn wangedrag vergeven en nooit slechte taal gebruiken. Over het geheel genomen KamaSutra leert een vrouw haar man te behandelen alsof hij een god is. 

Als een vrouw niet voldoet aan de verwachtingen van haar man (ze kan bijvoorbeeld geen kinderen baren, ze baart alleen meisjes, of ze heeft een slecht humeur), kan een man een tweede vrouw nemen. De jongere vrouw moet een rol hebben die superieur is aan die van de eerste vrouw. Onderling moeten de vrouwen een moeder-dochter relatie hebben. Noch de eerste, noch de tweede vrouw heeft het recht hun ongenoegen over de keuze van de man te uiten. 

Een vrouw kan hertrouwen als haar man impotent is, hij haar geen nageslacht kan geven, als hij slecht gehumeurd is of een hekel aan haar heeft. Hoe een man haar ook behandelt, ze mag hem nooit verwijten of uitschelden. Weduwen kunnen niet hertrouwen, tenzij ze in slechte omstandigheden verkeren. 

StoryShot #7: De inherente aard van mannen en vrouwen

Het vijfde boek van De Kama Sutra wil de aard van mannen en vrouwen verklaren. Het brengt een theorie naar voren dat vrouwen harder liefhebben maar geen specifieke reden hebben voor hun gevoelens. Het ligt echter in de aard van een vrouw om te proberen de aandacht van een man te ontwijken. Daarom moet hij volhardend zijn tot hij haar gunst wint. Mannen daarentegen hebben de neiging hun interesse te verliezen als ze worden afgewezen. Vandaar, Kama Sutra leert hen volhardend te zijn, want deze volharding zal hen helpen de ware liefde te vinden.

Het boek biedt verschillende strategieën om een vrouw voor zich te winnen. Het stelt voor vrienden te vragen om te helpen met het hof maken, boodschappers te gebruiken, en in het openbaar op te scheppen over iemands beste eigenschappen. Een man kan bijvoorbeeld een vriend aansporen om een gesprek te beginnen over de dingen waar hij goed in is om te laten zien hoe intelligent hij is. Zowel mannen als vrouwen moeten op elkaars gedrag letten om de beste strategie te ontwikkelen en toe te passen. 

Tijdens het proces van verkering moet een man de "geschiktheid" van de geest van een vrouw vaststellen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Bijvoorbeeld, als een man haar één keer ontmoet heeft, en bij de tweede keer komt ze gekleed, is dat een aanwijzing dat ze zijn aandacht accepteert. Als zij geen tekenen vertoont dat zijn gezelschap plezierig is, heeft het zin vol te houden door een andere aanpak te gebruiken. Hij moet alleen opgeven als zij hem uitdrukkelijk zegt te stoppen met avances maken. Maar zelfs dan moet hij ervoor zorgen dat het geen onderdeel is van haar flirtspel. 

StoryShot #8: Betekenis van courtisanes

De KamaSutra ziet courtisanes als een belangrijk element van de samenleving. Een man kan gebruik maken van hun diensten voor gezelschap wanneer hij dat nodig heeft, en ook om de kunst van de liefde te oefenen voordat hij op zoek gaat naar een vrouw. Het boek benadrukt dat er niets mis is met het kiezen van het pad van een courtisane, zolang een vrouw zich fatsoenlijk en bescheiden gedraagt. In de hindoeïstische cultuur zijn deze vrouwen geen prostituees, maar escorteren zij een man, en daarvoor worden zij opgeleid en getraind.  

Elke courtisane moet vriendschap zoeken met mensen die haar kunnen beschermen (zoals de politie) en met mecenassen. Dit laatste is nodig om geldelijke steun te krijgen. Geld is een topprioriteit voor deze levenswandel. Als de enige manier om een geldelijke beloning te verhogen het manipuleren en bedriegen is, kan een vrouw deze methoden niet negeren. Een courtisane moet vleierij, spel, overdrijving en leugens gebruiken om haar doel te bereiken. Ze moet haar mannelijke klanten voortdurend laten zien dat ze verliefd op hen is, omdat dit hun vertrouwen versterkt. 

Als zo'n vrouw bij een man is, moet ze hem graag alle 64 manieren laten zien waarop hij van haar kan genieten. Ze moet echter niet domineren. In plaats daarvan moet ze hem laten leiden, en zal ze zijn stemming volgen en zijn wensen inwilligen. 

Een courtisane moet zich niet hechten aan haar klanten. Als zij merkt dat een man zijn belangstelling verliest (hij geeft haar bijvoorbeeld minder geld en vermijdt haar gezelschap), moet zij alles uit hem halen wat zij kan. Dan kan ze een einde maken aan hun relatie. Het is het beste dat een courtisane veel minnaars heeft en financieel niet afhankelijk is van één partner. Ze kan echter wel trouw zijn aan een man als hij ongelooflijke rijkdom bezit en bereid is haar genoeg geld en geschenken te geven.

StoryShot #9: Hoe uw charmes te verbeteren

Het zevende en laatste boek van de Kama Sutra traktaat geeft enkele methoden om iemands lichaam mooier te maken en geschikt voor vleselijk genot. De auteur stelt met name pasta's, zalven, oliën en poeders voor om de seksuele aantrekkingskracht van mannen en vrouwen te vergroten. Sommige van deze producten zijn bestemd voor de genitaliën. Daarnaast geeft hij de recepten voor huismiddeltjes die seksuele disfuncties kunnen genezen, zoals impotentie, gebrek aan viriliteit of een zwak uithoudingsvermogen. Voor mannen die niet in staat zijn hun vrouwen seksueel te bevredigen, de KamaSutra adviseert het gebruik van penisvormende apparaten. 

Samenvatting van KamaSutra

Concluderend stelt Vatsyayana dat een man die trouw blijft aan de principes van Dharma, Artha en Kama in staat is te voorkomen dat hij een slaaf wordt van zijn eigen verlangens. In plaats daarvan zal hij in staat zijn succes te boeken bij elke inspanning.

KamaSutra boek Infographic

Krijg de Korte infographic Kamasutra op de StoryShots app.

Infographic met samenvatting Kama Sutra
 • Sla
Kamasutra boek samenvatting, PDF & infographic.

Kama Sutra PDF, gratis luisterboek en geanimeerde boeksamenvatting

Als je feedback hebt over deze samenvatting of wilt delen wat je hebt geleerd, reageer dan hieronder.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, audio en geanimeerde versies van deze samenvatting van Kamasutra en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, Google, The Guardian en de VN genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Om in de details te duiken, bestel de boek of krijg het audioboek gratis.

EDITOR'S NOTE: Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in oktober 2020. Het is voor het laatst bijgewerkt in december 2021.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Moderne Romantiek door Aziz Ansari en Eric Klinenberg

De 5 liefdestalen door Gary Chapman

Hoe meer te denken over seks door Alain de Botton

Bonk door Mary Roach

Paring in gevangenschap door Esther Perel

De weg van de superieure man door David Deida

Seks bij dageraad door Christopher Ryan en Cacilda Jethá

De waarheid door Neil Strauss

De zeven principes om het huwelijk te laten werken door John Gottman en Nan Silver

kamasutra samenvatting gratis luisterboek kama sutra boek pdf
 • Sla
Kamasutra boekbespreking samenvatting in PDF, infographic en luisterboek.

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.