De Cultuur Code Samenvatting
| | |

The Culture Code Samenvatting en Recensie | Daniel Coyle

De geheimen van zeer succesvolle groepen

Het leven wordt druk. Heeft De Cultuur Code stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel het dan of krijg de gratis luisterboek om de sappige details te horen.

De cultuurcode samenvatting PDF Daniel Coyle gratis luisterboek recensie analyse storyshots infographic
 • Sla

Hoe is uw werkcultuur? Hoe succesvol is uw team wanneer hen een taak wordt opgelegd? 

Een goede werkcultuur houdt rechtstreeks verband met succes op de werkplek. Als u probeert een cultuur op te bouwen die werkt, is het boek The Culture Code van Daniel Coyle wellicht iets voor u. 

Als u de belangrijkste inzichten uit dit boek wilt leren kennen, blijf dan lezen voor onze samenvatting. 

Over Daniel Coyle

Daniel Coyle is een New York Times bestseller auteur. 

Hij schreef andere professionele verbeteringsboeken en zelfverbeteringsboeken zoals: 

 • De code voor talent
 • Het Kleine Boek van Talent
 • De Geheime Race
 • Hardball: Een seizoen in de projecten
 • Lance Armstrongs oorlog 

Coyle woont tijdens het schooljaar in Cleveland, Ohio, en brengt de zomers door in Homer, Alaska, met zijn vrouw en kinderen. Momenteel werkt hij als adviseur van de Cleveland Indians. 

Inleiding

Daniel Coyle, de auteur, stelt dat er drie essentiële vaardigheden zijn die je als groep nodig hebt om een geweldige groep te zijn. Hij stelt dat grote groepen niet toevallig ontstaan, maar worden opgebouwd. 

Eenvoudig gezegd zijn deze drie factoren:

 • Veiligheid bouwen
 • Kwetsbaarheid delen
 • Doel vaststellen

Door deze vaardigheden op te bouwen, stelt Coyle dat uw groep verder zal gaan dan gewoon en groots zal worden. Hij kijkt naar grote groepen uit de geschiedenis, waaronder de Navy Seals, San Antonio Spurs en IDEO. 

Binnen het boek geeft hij uitvoerbare stappen waarmee je geweldige groepen kunt bouwen die werken. De Cultuurcode is onderverdeeld in drie delen, met ondersteunende hoofdstukken. 

Elk deel ondersteunt een van de drie vaardigheden waarover grote groepen volgens Coyle moeten beschikken. 

StoryShot 1: Veiligheid in het gebouw 

Als groepen zich veilig voelen, presteren ze beter. In zijn boek geeft Coyle een voorbeeld van een rotte appel. 

Deze man sluit zich aan bij groepen, en al snel beginnen de andere groepen zijn negatieve gedrag na te bootsen; in één groep gebeurt dat echter niet. 

Ze kijken wat het verschil is en ontdekken dat het één groepslid is dat veiligheid creëert. Hij doet dit door de manier waarop hij op elk lid reageert. 

Dit houdt de hele groep in beweging en moedigt zelfs de "rotte appel" aan om mee te doen. De vraag wordt dan, welk gedrag? 

Hoe bouw je een gevoel van veiligheid op? Volgens Coyle komt dit neer op wat hij noemt "belonging cues". 

StoryShot 2: Hoort erbij signalen

Het boek definieert belonging cues als gedragingen die een veilige band scheppen in groepen. Sommige van deze gedragingen worden in het boek opgesomd als: 

 • Lichaamstaal
 • Vocal Pitch
 • Nabijheid
 • Oogcontact
 • Energie
 • Mimicry
 • Turn-Taking
 • Attentie

 Deze signalen kunnen niet slechts op één moment bestaan, maar moeten aanwezig zijn tijdens vele interacties binnen de groep. Coyle stelt dat belonging cues drie basiseigenschappen hebben. 

Deze drie kwaliteiten samen helpen een gevoel van saamhorigheid en veiligheid te creëren bij uw groepsleden. 

Energie

Het gaat erom dat de mensen investeren in de uitwisseling die plaatsvindt. Is de energie van de persoon met wie je omgaat goed? 

Individualisering 

Bij deze kwaliteit gaat het erom hoe mensen worden behandeld. Als je deze kwaliteit laat zien, geef je aan dat de persoon uniek is en gewaardeerd wordt. 

Toekomstige oriëntatie

Zou u zich veilig voelen in een relatie waarvan u weet dat die slecht kan aflopen? Door de kwaliteit van toekomstgerichtheid, geven saamhorigheids signalen aan dat het door zal gaan. 

StoryShot 3: Bouwen aan verbondenheid

Als het gaat om het opbouwen van saamhorigheid, bespreekt Coyle hoe verschillende signalen de hersenen een boodschap kunnen geven dat de groep veilig is. Deze boodschap wordt verzonden via de interacties en drie verschillende soorten signalen van saamhorigheid. 

Door saamhorigheid op te bouwen, geeft u uw groepsleden het signaal dat uw groep een veilige plaats is. De soorten signalen van saamhorigheid zijn: 

 1. Een persoonlijke en persoonlijke band (opgebouwd via lichaamstaal en aandacht) 
 2. Feedback over prestaties
 3. Perspectief op het grote geheel 

StoryShot 4 uitvoerbare stappen om veiligheid op te bouwen

De Cultuurcode geeft een aantal uitvoerbare stappen die je kunt nemen om saamhorigheid en veiligheid te creëren. Deze stappen helpen je om kleine momenten om te zetten in momenten die veiligheid opbouwen. 

We zullen hier enkele stappen opnoemen. 

Overcommuniceer uw luisteren

Communiceren dat je luistert komt neer op lichaamstaal en affirmaties. In het boek wordt besproken dat dat ook betekent dat je de persoon die spreekt niet onderbreekt. 

Maak uw feilbaarheid vroeg duidelijk

Coyle bespreekt het feit dat het natuurlijk is om je zwakheden te willen verbergen, maar door je feilbaarheid te benadrukken, bouw je uitnodigende input op. Je kunt dit doen door zinnen te gebruiken als "wat mis ik" of "wat denk je?". 

Omarm de boodschapper

Feedback ontvangen kan soms moeilijk zijn. Coyle stelt dat om veiligheid te creëren, je hen moet bedanken voor de feedback. 

Dit houdt de deur open voor feedback in de toekomst en zorgt ervoor dat de gever zich veilig voelt om met u te praten. 

Zorg ervoor dat iedereen een stem heeft

Daarvoor moet je de bijdrage van de hele groep waarderen. Dit geeft iedereen een ruimte waar hij of zij kan bijdragen en het gevoel heeft erbij te horen. 

StoryShot 5: Deel kwetsbaarheid

Zodra je vertrouwen hebt opgebouwd, kun je dat omzetten in kwetsbaarheid of vertrouwensvolle samenwerking. Coyle bespreekt het feit dat wanneer je een groep op een obstakel ziet stuiten, als de groep in staat is om zonder communicatie of planning als één geheel te gaan bewegen en denken, dat een voorbeeld is van vloeiende vertrouwensvolle samenwerking. 

Hij stelt dat dit niet het enige is dat je te zien krijgt. Je zult ook momenten zien die onhandig, onhandig, of met moeilijke vragen gepaard gaan. 

Waar gaat het om bij kwetsbaarheid? 

Het boek bespreekt het feit dat wanneer de meeste mensen denken aan kwetsbaarheid, zij denken aan de emotionele kant van de zaak. 

Binnen een groep ziet kwetsbaarheid er echter anders uit. In een groep betekent kwetsbaarheid dat je je zwakheden accepteert en om hulp vraagt. 

De reactie van de mensen binnen de groep waarmee je je kwetsbaar opstelt is echter net zo belangrijk. Wanneer je kwetsbaarheid signaleert, is het noodzakelijk dat de ander ook zijn eigen kwetsbaarheid of feilbaarheid toont. 

Hierdoor kan het vertrouwen toenemen, en daarmee ook de verbondenheid binnen de groep. 

StoryShot 6: Uitvoerbare stappen om kwetsbaarheid te delen

Net als bij het opbouwen van veiligheid kun je geen kwetsbaarheid creëren zonder actiegerichte stappen te ondernemen. Coyle bespreekt uitvoerbare stappen die groepen kunnen nemen om kwetsbaarheid te creëren. 

De leider moet kwetsbaar zijn

Coyle bespreekt dat kwetsbaarheid begint bij de leider. De leider van de groep is de machtigste persoon binnen de groep. 

Wanneer zij hun eigen kwetsbaarheid kunnen delen en signaleren, kunnen zij hun team helpen deze vaardigheid te leren. 

Overcommuniceer verwachtingen

Het is een misvatting te verwachten dat samenwerking en kwetsbaarheid zomaar gebeuren. Door verwachtingen over te brengen, geef je de groep duidelijke signalen van wat er wordt verwacht. 

Face-to-Face voor negatieve zaken

Het is veel gemakkelijker om een e-mail te sturen met slecht nieuws. Maar door iets negatiefs face-to-face te communiceren, bouw je kwetsbaarheid op. 

Het helpt communiceren op een manier die duidelijk is en misverstanden voorkomt. Het helpt ook om verbanden te leggen. 

Focus op twee momenten

Deze uitvoerbare stap is zeer belangrijk bij het vormen van een nieuwe groep. In het boek worden twee sleutelmomenten genoemd: de eerste kwetsbaarheid en het eerste meningsverschil. 

Hoe met deze momenten wordt omgegaan, kan helpen het pad te bepalen dat uw groep volgt. 

Omarm het ongemak

Kwetsbaarheid kan heel ongemakkelijk zijn. Door het ongemak te omarmen, begrijp je dat het tonen van kwetsbaarheid niet gaat om de pijn die het veroorzaakt, maar om het opbouwen van een betere groep. 

Laat de leider af en toe verdwijnen 

Wanneer de leider de groep op belangrijke momenten met rust laat, ontstaat er meer samenwerking. Hij doet dit omdat de groep met elkaar moet gaan samenwerken. 

Zij moeten gebruik maken van elkaars sterke punten en met elkaar praten om een plan op te stellen. 

StoryShot 7: Stel het doel vast

Doel vaststellen is het. Wat is het doel van de groep, en waarom bestaat hij? 

Coyle bespreekt het feit dat doelgerichtheid niet gaat over het aanboren van iets mystieks. In plaats daarvan gaat het om het creëren van eenvoudige bakens. 

Deze bakens worden gecreëerd om de aandacht en de betrokkenheid te richten op het gemeenschappelijke doel. Coyle stelt dat dit gebeurt door het bouwen van omgevingen met een hoog doel. 

StoryShot 8: Het definiëren van omgevingen met een hoog doel

Een omgeving met een hoog doel is een plaats die vol is van kleine maar levendige signalen die bedoeld zijn om een verband te leggen tussen nu en je toekomstige ideaal. 

In wezen toont het twee dingen aan: 

 1. Waar je nu bent
 2. Waar wil je heen?

Dit helpt om wat men noemt "mentaal contrast" te creëren. 

Wat is mentaal contrast?

Mentaal contrasteren is wanneer je denkt aan een doel dat bereikbaar is en dan denkt aan de obstakels. Dit helpt niet alleen veranderingen in gedrag teweeg te brengen, maar ook in motivatie. 

Door deze techniek in je groep te gebruiken, geef je je groep een doel. Ze kunnen vaststellen waar ze heen willen en welke obstakels er zijn. 

Hoe bouw je een omgeving met een hoog doel? 

Het boek bespreekt vijf signalen die de leden van het team helpen zich te verbinden met het doel van de groep. Het eerste signaal is framing. 

Hoe ziet de groep deze taak? Zien zij het als een taak die hun doel ten goede komt of als een aanvulling op bestaande praktijken? 

Het tweede signaal zijn de rollen. In succesvolle teams deelt de leider duidelijk mee wat de individuele rollen zijn en hoe belangrijk die zijn voor het succes van de groep. 

Het derde signaal is repetitie. Succesvolle groepen oefenen en bereiden zich voor op succes. 

Het vierde signaal is een expliciete aanmoediging om zich uit te spreken. Bij dit signaal worden teamleden door de leider aangemoedigd om hun mond open te doen als zij een probleem zien. 

De leider coacht hen dan bij het feedbackproces. Dit helpt de leden van de groep zich uit te spreken. 

Het laatste signaal is actieve reflectie. Dit komt erop neer dat de groep zijn prestaties evalueert. Tijdens dit gesprek stellen zij vast hoe zij zich in de toekomst kunnen verbeteren. 

Al deze signalen helpen de leden zich te verbinden met het doel en een omgeving met een hoog doel op te bouwen. 

StoryShot 9: Actiegerichte stappen om het doel te bepalen

Net als bij de eerste twee vaardigheden geeft Coyle uitvoerbare stappen. Deze stappen kunnen worden gebruikt om een doel binnen een groep op te bouwen. 

Naam en rangorde Prioriteiten

Coyle bespreekt dat het erom gaat vast te stellen wie de groep is en zijn doel te bepalen. Succesvolle groepen plaatsen vaak hun relaties binnen de groep en hoe zij met elkaar omgaan bovenaan de lijst. 

Zij geloven dat door dit te doen, al het andere zal volgen. 

Omarm het gebruik van slagzinnen

Coyle erkent dat slagzinnen soms afgezaagd kunnen zijn. Hij wijst er echter op dat het een groep helpt te functioneren. 

Goede slagzinnen zijn eenvoudig, openhartig en actiegericht. 

Meten wat echt belangrijk is

Door metingen te doen die gericht zijn op wat belangrijk is, kun je afleiding verminderen. Als je dingen meet die er uiteindelijk niet toe doen als het gaat om je doel, vertroebelt dat de boel. 

Definitieve samenvatting en evaluatie

In The Culture Code leidt Coyle je in wezen door de belangrijke onderdelen van het bouwen van een geweldige groep. Hij beweert dat om een groep op te bouwen die geweldig is, je drie essentiële vaardigheden moet opbouwen. 

Deze vaardigheden brengen in wezen het volgende aan de groep over: 

 1. Je bent veilig.
 2. We delen hier risico's
 3. Waar dit allemaal voor is

Coyle geeft veel uitvoerbare stappen die helpen elk van de drie vaardigheden op te bouwen. Hij geeft ook voorbeelden uit de praktijk en bespreekt waarom ze werken. 

Hoewel sommigen zullen zeggen dat zijn aanpak te simplistisch is, baseert hij zijn filosofie op reële groepen die werken. 

Begin vandaag met lezen

Als u op zoek bent naar meer inzicht, kunt u overwegen de volledige tekst van The Culture Code te lezen. Dit boek bespreekt uitstekend de verschillende factoren die groepen groot maken. 

Bent u op zoek naar meer samenvattingen van de beste boeken voor zelfverbetering of de beste boeken voor professionele verbetering? StoryShots is er om je te helpen vinden wat je nodig hebt. 

Bekijk onze premieplan en kom vandaag nog bij ons.  

"Kwetsbaarheid komt niet na vertrouwen, maar gaat eraan vooraf. In het onbekende springen, samen met anderen, zorgt ervoor dat de vaste grond van vertrouwen onder onze voeten ontstaat." 

- Daniel Coyle

"Zoals Dave Cooper zegt, I screwed that up zijn de belangrijkste woorden die een leider kan zeggen." 

- Daniel Coyle

"Cues van verbondenheid zijn gedragingen die een veilige band scheppen in groepen. Zij omvatten onder meer nabijheid, oogcontact, energie, mimiek, beurtwisseling, aandacht, lichaamstaal, stemhoogte, consistentie van nadruk, en of iedereen met iedereen in de groep praat."

- Daniel Coyle

"[Een doel opbouwen is...] niet zo eenvoudig als een mission statement in graniet kerven of iedereen aanmoedigen om een lofzang van slagzinnen te reciteren. Het is een nooit eindigend proces van proberen, falen, reflecteren en vooral leren. Omgevingen met een hoog doel komen niet van bovenaf op groepen af; ze worden uit de grond gegraven, keer op keer, terwijl een groep zijn problemen samen aanpakt en zich ontwikkelt om de uitdagingen van een snel veranderende wereld aan te gaan." 

- Daniel Coyle

"Huur mensen in die slimmer zijn dan jij. Faal vroeg, faal vaak. Luister naar ieders ideeën. Kijk naar de problemen. B-niveau werk is slecht voor je ziel. Het is belangrijker te investeren in goede mensen dan in goede ideeën." 

- Daniel Coyle


Wat heb je geleerd van deze samenvatting van The Culture Code? Wat was jouw favoriete takeaway? Reageer hieronder of tweet ons @storyshots.

Voor meer informatie kun je het luisterboek GRATIS krijgen.

Nieuw bij StoryShots? Download onze eersteklas gratis app om toegang te krijgen tot de PDF, audioboek en animatieversie van de samenvatting van de Cultuurcode.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Geen regels Regels door Reid Hastings en Erin Meyer

Dingen gedaan krijgen door David Allen (Openen in de app)

Herwerken

De Lean Startup door Eric Ries

Wat er nodig is door Stephen A. Schwarzman


Vergelijkbare berichten

2 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.