Samenvatting over tirannie
| |

Over tirannie door Timothy Snyder Analyse en samenvatting

Het leven wordt druk. Heeft Over tirannie stof heeft verzameld op uw boekenplank? Leer in plaats daarvan nu enkele van de belangrijkste ideeën.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan de boek of de gratis luisterboek op Amazon voor de sappige details.

Synopsis

On Tyranny is een #1 New York Times bestseller. Het is een boek dat ons wil helpen te begrijpen hoe we ons tegen elke leider kunnen beschermen. Tirannen ontmantelden republieken in de 20e eeuw. Adolf Hitler en Jozef Stalin gebruikten specifieke tactieken om democratische instellingen omver te werpen. Deze zelfde bedreigingen bestaan vandaag de dag, en Timothy D. Snyder gebruikt Amerika als voorbeeld van een land dat gevaar loopt. Amerika keert zich in de richting van autoritair gedrag. Timothy wijst er echter ook op dat leiders als Vladimir Poetin vergelijkbare tactieken gebruiken als Hitler en Stalin. Leugens, verdraaiing en spot vormen de ruggengraat van zijn leiderschap. Alleen een ramp of noodsituatie is nodig voor Poetin om de volledige controle over de natie over te nemen. Timothy schetst 20 lessen uit de 20e eeuw om de realiteit van de moderne dreiging van autoritarisme te vermijden. 

Over Timothy D. Snyder

Timothy D. Snyder is een Yale professor die gespecialiseerd is in Midden- en Oost-Europese geschiedenis. Hij is ook permanent verbonden aan het instituut voor menswetenschappen in Wenen. Timothy heeft nu 11 boeken geschreven. Elk daarvan richt zich op de Europese geschiedenis of de holocaust. 

"De Amerikanen van vandaag zijn niet wijzer dan de Europeanen die in de 20e eeuw hun democratieën zagen bezwijken onder het facisme, nazisme en communisme. Ons enige voordeel is dat we van hun ervaring kunnen leren." - Timothy D. Snyder

Les 1 - Niet op voorhand gehoorzamen

De macht die tijdens het autoritarisme wordt gecreëerd, gebeurt zelden met geweld. In plaats daarvan wordt deze macht vrijwillig gegeven door het publiek. Het publiek geeft zijn rechten op voordat repressieve regimes worden toegepast. Individuen denken vooruit over wat een repressievere regering van hen zou willen. Ze beginnen dan zo te handelen. Je merkt dit misschien niet, tenzij je stopt en nadenkt. Denk er nu over na. Anticiperende gehoorzaamheid zal de autoriteiten alleen maar vertellen waartoe ze je gemakkelijk kunnen dwingen en hoe ze het verder kunnen brengen. Dit zal de onvrijheid alleen maar versnellen. 

Les 2 - Een instelling verdedigen

"De fout is te veronderstellen dat heersers die via instellingen aan de macht zijn gekomen die instellingen niet kunnen veranderen of vernietigen - zelfs als dat precies is wat ze hebben aangekondigd te zullen doen." - Timothy D. Snyder

Je moet alle instellingen verdedigen. Je kunt een instelling niet de jouwe noemen als je niet namens hen optreedt door hun rechten te beschermen. Voorbeelden van instellingen zijn de rechtbanken of de media. In principe kunnen instellingen zichzelf niet verdedigen. Ze moeten verdedigd worden door het publiek. Passief zijn is niet het verdedigen van deze instellingen en zal worden uitgebuit door mensen met gezag die meer macht willen verwerven. Het verlies van één instelling zal ook leiden tot een domino-effect. Tenzij je elke instelling en elk recht verdedigt, zullen alle instellingen en rechten bedreigd worden.

Les 3 - Herinneren aan beroepsethiek

Een rechtvaardige praktijk is van cruciaal belang. Het wordt echter nog belangrijker in een wereld waarin staatsleiders bereid zijn het slechte voorbeeld te geven. Autoritarisme kan gedijen als een leider het gevoel heeft dat hij overal mee weg kan komen zonder gestraft te worden. Een rechtsstaat zal zich beginnen te ontwikkelen als advocaten en rechters niet gesteund worden in het uitdagen van het gezag. 

Les 4 ~ Wanneer u naar politici luistert, moet u bepaalde woorden onderscheiden.

Het gebruik van bepaalde woorden door machthebbers is een teken dat een land autoritair dreigt te worden. Als leiders voortdurend de woorden terrorisme en extremisme in de mond nemen, moet dit worden opgemerkt. Sta ook geen uitzonderingen toe en wees op je hoede voor leiders die de noodtoestand uitroepen. Noodtoestanden zijn voedingsbodems voor autoritarisme. Zij die meer macht over een land willen verwerven, zullen noodsituaties benadrukken waar ze niet bestaan. Denk logisch na en beslis of deze zogenaamde noodsituaties wel zo zijn. 

Les 5 - Wees kalm als het ondenkbare gebeurt.

"Denk aan de brand in de Reichstag. De plotselinge ramp die het einde van het machtsevenwicht vereist, het einde van oppositiepartijen, enzovoort, is de oudste truc uit het Hitleriaanse boek." - Timothy D. Snyder

Gebonden aan les 4, je moet kalm blijven als er een noodsituatie komt. Autoritairen zijn altijd op zoek naar gebeurtenissen die de natie ongerust kunnen maken, zodat ze de controle kunnen overnemen. Maar stel dat een echte noodsituatie zich voordoet, zoals een terroristische aanval. In dat geval moet je onthouden dat autoritairen zullen wachten om toe te slaan. Ze zullen gepland hebben hoe te reageren op zulke gebeurtenissen om hun macht op te bouwen. 

Les 6 - Wees vriendelijk voor onze taal

Als individu moet je je eigen manier van spreken bedenken. Kopieer niet andermans zinnen of ideeën. Een homogene samenleving is gemakkelijker te controleren voor autoritairen. Je kunt je begrip van het enorme belang van taal voor de bescherming van de samenleving ontwikkelen door relevante boeken te lezen, zoals 1984 van George Orwell en De Rebel van Albert Camus.

Les 7 - Opvallen

Iemand moet opvallen in de maatschappij. Als we ons allemaal verstoppen en ons leven leiden, zullen er machthebbers zijn die autoritair optreden. Het is misschien moeilijk om moeilijke dingen te zeggen of te doen. Maar als de samenleving zich niet ongemakkelijk voelt, is er geen echte vrijheid. Als je dingen doet die niet gewoon zijn, zal dat anderen aanmoedigen hetzelfde te doen. 

Les 8 ~ Geloof in de waarheid

"Post-waarheid is pre-fascisme." - Timothy D. Snyder

Feiten zijn de hoeksteen van de samenleving. We moeten de feiten niet loslaten; op het moment dat we de feiten loslaten, verliezen we de vrijheid. Als niets waar is, dan kan niemand de machthebbers bekritiseren. Zij kunnen de "waarheid" verdraaien om aan hun behoeften te voldoen. 

Les 9 - Onderzoeken

Je moet niet alleen anders praten tegen andere mensen, maar ook nooit automatisch dezelfde dingen geloven als anderen. Zoek de dingen zelf uit. Wees sceptisch over dingen die weinig ondersteunend bewijs hebben. Besteed meer tijd aan het lezen van lange artikelen dan aan flitsende nieuwsberichten die er alleen zijn om sensatieverhalen te verkopen. In plaats van deze kranten te steunen, besteed uw geld aan het steunen van echte onderzoeksjournalistiek. Sommige dingen in de krant of op uw scherm zijn er om u te schaden. Neem journalistiek niet zomaar aan als waarheid. 

Les 10 - Praktijk Lichamelijke Politiek

 

"Oefen lichamelijke politiek. De macht wil dat je lichaam zacht wordt in je stoel en je emoties verdwijnen op het scherm. Ga naar buiten. Zet je lichaam op onbekende plaatsen met onbekende mensen. Maak nieuwe vrienden en marcheer met hen mee." - Timothy D. Snyder

De machthebbers willen dat je binnen blijft en de wereld aan je voorbij laat gaan. Ze willen dat je passief bent. Wees niet passief, ga naar buiten. Ga naar onbekende plaatsen met onbekende mensen. Dit zal je helpen je politieke begrip te verbreden en je politieke energie te geven. 

Les 11 - Oogcontact en een praatje maken

"Als we in een cultuur van aanklacht komen, wil je het psychologische landschap van je dagelijkse leven kennen." - Timothy D. Snyder

Dit zijn niet alleen beleefde praktijken. En ze zijn niet alleen essentieel om vrienden te maken. Ze zijn een manier om in contact te blijven met je omgeving en de mensen die je tegenkomt. Het is essentieel om onnodige sociale barrières af te breken, zodat we beter kunnen begrijpen wie we kunnen vertrouwen en wie niet. Geef je hersenen een kans om meer te leren over hoe onbetrouwbare mensen handelen en hoe betrouwbare mensen handelen. 

Les 12 ~ Neem verantwoordelijkheid voor het gezicht van de wereld

Laat het kwaad van de wereld niet over je hoofd gaan. Hatelijke dingen, woorden en mensen moeten niet genegeerd worden. Als je hakenkruizen in iemands raam ziet, kijk dan niet weg. Raak niet gewend aan deze tekenen van haat en noem ze voor wat ze zijn. Wees zelf degene die deze tekenen van haat verwijdert, niet door ze uit je gedachten te wissen, maar door ze uit te wissen door middel van actie.

Les 13 - Hinder de eenpartijstaat

Partijen die een eenpartijstaat worden, zijn opportunistisch. Ze merken dat er een historisch moment plaatsvindt, waardoor ze de volledige controle over een staat kunnen overnemen. Deze machtige mensen weten hoe ze het hun politieke rivalen onmogelijk moeten maken en zullen ervoor zorgen dat zij de enige haalbare optie zijn. Zorg er dus voor dat je politiek actief bent. Moedig meningsverschillen en constructieve politieke debatten aan. Stem bij lokale en staatsverkiezingen.

Les 14 ~ Geef regelmatig aan goede doelen, als je kunt

"Kies een goed doel en stel autopay in. Dan weet je dat je een vrije keuze hebt gemaakt die de burgermaatschappij steunt door anderen te helpen iets goeds te doen." - Timothy D. Snyder

Liefdadigheidsinstellingen zijn het tegenovergestelde van autoritaire regimes. Liefdadigheidsinstellingen doen actief iets goeds voor anderen, in plaats van noodsituaties aan externe factoren te wijten. Autoritaire regimes zullen noodsituaties toeschrijven aan gemarginaliseerde groepen mensen. 

Les 15 - Een privé-leven opbouwen

Je moet ervoor zorgen dat je een eigen privé-leven opbouwt. Heersers die gezag willen verwerven zullen privé-informatie gebruiken om met je te sollen. Daarom moet je voorzichtig zijn met wat je op je computer bewaart en ervoor zorgen dat je computer geen malware bevat. Probeer gesprekken meer persoonlijk te voeren dan via e-mails.  

Les 16 - Leer van anderen in andere landen

Uw vriendschappen in het buitenland moeten worden onderhouden. Bovendien moet u proberen nieuwe vriendschappen te sluiten met mensen uit de hele wereld. Er is wereldwijd een algemene trend naar leiders die autoritaire regimes kunnen ontwikkelen. Geen enkel land zal zelf een oplossing vinden, dus moeten we allemaal samenwerken. 

Les 17 - Kijk uit voor de paramilitairen

"Wanneer de mannen met wapens die altijd beweerd hebben tegen het systeem te zijn, uniformen gaan dragen en met fakkels en afbeeldingen van een Leider gaan rondmarcheren, is het einde nabij. Als de pro-Leader paramilitairen en de officiële politie en militairen zich vermengen, is het spel uit." - Timothy D. Snyder

Degenen met wapens zullen de personen zijn die autoritairen als bondgenoten willen. Zorg dat je je hiervan bewust bent en neem passende maatregelen om jezelf te beschermen.

Les 18 ~ Wees Reflectief Als Je Gewapend Moet Zijn

In het verleden deden mensen gruwelijke dingen die ze vroeger nooit door de vingers zouden hebben gezien. Wees bereid nee te zeggen als je wordt gevraagd deel te nemen aan een openbare dienst voor een autoritair regime. Dit geldt vooral voor degenen die een wapen hebben.

Les 19 ~ Wees zo moedig als je kunt

"Als niemand van ons bereid is te sterven voor vrijheid, dan sterven we allemaal in onvrijheid." - Timothy D. Snyder

We moeten voorbereid zijn op moedige daden. Als we passief zijn in plaats van moedig te handelen, zijn we een gemakkelijk doelwit.

Les 20 - Wees een patriot

"De president is een nationalist, wat helemaal niet hetzelfde is als een patriot. Een nationalist moedigt ons aan ons slechtste te zijn, en vertelt ons vervolgens dat we de beste zijn. Een nationalist, "hoewel eindeloos broedend op macht, overwinning, nederlaag, wraak," schreef Orwell, heeft de neiging "niet geïnteresseerd te zijn in wat er in de echte wereld gebeurt. Nationalisme is relativistisch, omdat de enige waarheid de wrok is die we voelen als we naar anderen kijken. Zoals de romanschrijver Danilo Kiš het formuleerde, kent het nationalisme "geen universele waarden, esthetische of ethische. Een patriot daarentegen wil dat de natie haar idealen waarmaakt, wat betekent dat hij ons vraagt ons beste zelf te zijn. Een patriot moet zich bezighouden met de echte wereld, de enige plaats waar zijn land geliefd en ondersteund kan worden. Een patriot heeft universele waarden, normen waarmee hij zijn land beoordeelt, het altijd goed toewenst en wenst dat het het beter doet." - Timothy D. Snyder

Geef het goede voorbeeld van wat Amerika betekent voor de komende generaties. Ze zullen het nodig hebben.

Beoordeling

Wij beoordelen dit boek met 4,2/5.

PDF, gratis luisterboek en geanimeerde samenvatting van On Tyranny

Als u feedback hebt over deze samenvatting of wilt delen wat u hebt geleerd, reageer dan hieronder of tweet naar ons @storyshots.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de audio- en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is #1 vermeld door Apple, The Guardian, de VN en Google in 175 landen.

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en de auteur te steunen, bestel het boek of krijg het audioboek gratis op Amazon.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Waarom landen falen

Hoe Amerika te vernietigen in drie eenvoudige stappen

Fortitude

The Audacity of Hope

Een beloofd land

Voorbij de orde

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.