Samengevat voorbij Orde
| | | | | |

Beyond Order Summary and Review | Jordan Peterson

12 meer regels voor het leven

Samengevat voorbij Orde

Het leven wordt druk. Heeft Voorbij de orde stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We staan nog maar aan het begin van deze Voorbij de orde samenvatting. Als je het boek nog niet hebt, bestel het dan hier of de gratis luisterboek om de sappige details te horen.

Disclaimer: Dit is een onofficiële samenvatting en analyse. StoryShots is een educatieve dienst die politiek neutraal staat, maar die een open geest aanmoedigt.

Over Jordan Peterson

Jordan Peterson is een Canadese YouTube-persoonlijkheid, klinisch psycholoog en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Hij groeide op in de woestenij van Noord-Alberta. Hij behaalde zijn Ph.D. en post-doctoraat in de klinische psychologie aan de McGill University en werkte daarna als hoogleraar aan de Harvard University.

Peterson's verschillende tv-optredens voor commentaar op persoonlijkheid, religie en cultureel marxisme zetten zijn naam op de kaart. Meer recentelijk, in 2016, bracht Peterson een reeks YouTube-video's uit waarin hij nieuwe discriminatiewetten op basis van genderidentiteit bekritiseerde. Vanwege deze video's kreeg hij aanzienlijke media-aandacht, variërend van kritiek tot lof.

Peterson beschrijft zichzelf politiek als een klassieke Britse liberaal en traditionalist. Hij steunt individuele vrijheid en behoud van traditie. Dat gezegd hebbende, sluit hij zich niet aan bij een rechtse ideologie, ook al wordt hij vaak ten onrechte als rechts bestempeld.

Peterson heeft een passie voor het verkennen van de wereld. Hij heeft een hamerkoprol gevlogen in een stuntvliegtuig van koolstofvezel en heeft met astronauten een meteorietkrater in Arizona verkend. Hij heeft ook mythologie onderwezen aan advocaten, artsen en zakenmensen. Hij adviseerde de secretaris-generaal van de VN en was adviseur van senior partners van grote Canadese advocatenkantoren.

Luister

Synopsis

Voorbij de orde is een vervolg op Peterson's internationale bestseller, 12 regels voor het leven. In Voorbij de ordegeeft hij nog 12 regels om gelukkiger, bevredigender en succesvoller te leven. Terwijl 12 regels voor het leven biedt een tegengif voor de chaos, Voorbij de orde vraagt de lezer om verder te gaan. Noch volledige orde, noch volledige chaos zal je vervulling brengen. Dus, Peterson's 12 regels in Voorbij de orde moedigen de lezers aan om zich uit te strekken naar het domein daarbuiten. Dat is essentieel om zich aan te passen aan een steeds veranderende wereld.

Kijk op

StoryShot #1: Laat je inspireren door vernieuwers

Hoewel Peterson zichzelf politiek beschrijft als een Britse liberaal, benadrukt hij dat liberalen moeten onthouden dat sociale instellingen niet voor niets bestaan. De reden dat ze langdurig in stand worden gehouden is dat ze veel voordelen bieden. Tegelijkertijd geeft Peterson advies aan conservatieven. Hoewel sociale instellingen belangrijk zijn, moeten conservatieven openstaan voor nieuwe ideeën en denkwijzen. We moeten degenen die de werking van de maatschappij willen verbeteren en vernieuwen niet marginaliseren. De wereld zal veranderen, en je moet klaar zijn om je aan te passen.

Peterson stelt de lezers dus voor te kijken naar succesvolle individuen en creatieve uitvindingen als inspiratie. Alle bloeiende samenlevingen hebben een bottom-up hiërarchie. Deze structuur maakt het mogelijk invloed uit te oefenen op de wereld, maar alleen op voorwaarde dat je het evenwicht in de samenleving accepteert. Zodra je dit evenwicht accepteert, moet je gunstige oplossingen zoeken. Maar alleen die oplossingen voor belangrijke problemen zijn levensvatbaar die herhaald kunnen worden zonder dat ze bij herhaling vervallen.

StoryShot #2: Verbeelding is de sleutel tot succes

Je geest heeft het potentieel om je toekomstige zelf te veranderen. Peterson beschrijft verbeelding als sleutel tot zelfverbetering. De meest succesvolle individuen hadden visioenen van dingen die niemand eerder had gezien of gedaan. Ze daagden de sociale orde uit en boden hun chaos aan. We zijn allemaal deels natuur en deels cultuur. Van de culturele kant heeft een fantastisch verhaal het potentieel om ons te inspireren met een ongeëvenaarde motivatie. Daarom is onze verbeelding een onbetaalbaar goed. Het stelt ons in staat om vrijwillig de confrontatie aan te gaan met het onbekende van de wereld om ons heen.

Stimuleer dus uw verbeelding en gebruik visualisatie om deze ideeën te verwezenlijken.

StoryShot #3: Het leven kan ons bang maken om te groeien. 

Peterson beschrijft de angst die we ontwikkelen als we ouder worden. Velen van ons hebben heimwee naar onze jongere jaren, toen alles nog eenvoudiger was en het vertrouwen nog niet was geschonden. Naarmate we ouder worden, worden velen van ons bang voor onszelf, anderen en de wereld waarin we leven. Volgens Peterson zijn donkere tijden in je leven als mist. We zijn bang dat we niet weten wat we willen of dat we precies weten wat we willen, maar er niet in slagen het te verwerven. We zijn bang dat mislukking de meest waarschijnlijke uitkomst is. Tenslotte zijn we vaak doodsbang om falen te definiëren. Wanneer we falen, weten we immers zonder enige twijfel dat het onze schuld is. Het resultaat van deze angsten is dat we onszelf niet laten begrijpen wat we willen. 

Daarnaast zijn we bang om andere mensen onze verlangens te laten weten. Dit is omdat:

  1. We maken ons zorgen dat anderen ons gaan vertellen wat we willen, ook al willen we graag onwetend blijven.
  2. Deze mensen kunnen besluiten om ons te verhinderen onze wensen te vervullen.

Volgens Peterson hebben mensen de neiging om dingen die hen niet aanstaan te verbergen in de zogenaamde mist. Deze mist is de weigering om rekening te houden met emoties als ze opkomen, en een falen om ze te communiceren naar jezelf en de mensen om je heen. Om succesvol te zijn, moet je in staat zijn je emoties met betrekking tot de dingen die je wel en niet wilt op te merken en over te brengen. Als je daarin slaagt, zijn jij en je naasten in staat om je te helpen je doel te bepalen. Dit is vooral belangrijk omdat Peterson gelooft dat je zonder doel geen geluk kunt hebben.

Zodra je je doel hebt vastgesteld, moet je moeite doen om het te bereiken. Vraag jezelf af hoe hard je bereid bent te werken om dingen te bereiken waar je gepassioneerd over bent. De mate van inspanning die je associeert met je passie zal bepalen of het een effectief doel kan worden.

StoryShot #4: Verantwoordelijkheid nemen stimuleert geluk

Het nemen van verantwoordelijkheid biedt een kans om uit te blinken op de gebieden waar anderen afstand van deden. Mensen hebben de neiging verantwoordelijkheid te vermijden en uitstelgedrag te vertonen omdat ze op zoek zijn naar gemakkelijkere manieren om hun verlangens te bevredigen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de sociale media. Likes, abonnees en reacties geven ons een onmiddellijke dosis dopamine. Ondertussen, als we het nodige werk doen, stellen we onszelf bloot aan meer mogelijkheden. Vaak krijgen we morgen meer voordelen als we de geneugten van vandaag opofferen. Aan het eind van de dag is niets te vergelijken met het gevoel van voldoening dat we krijgen als we onze doelen bereiken. Verantwoordelijkheden, hoe formidabel ze ook kunnen zijn, creëren zinvolle paden die het geluk bevorderen.

StoryShot #5: Vind een carrière waarvan je geniet

Peterson vindt dat het leven te kort is om tijd te besteden aan dingen die je haat. Hoewel er momenten zullen zijn dat je uitdagingen moet overwinnen, moet je niet bewust kiezen om dingen te doen die je niet bevallen. Zoek bijvoorbeeld een carrière die je leuk vindt. Werk neemt zo'n groot deel van je tijd in beslag dat het geen zin heeft om werk te doen waar je je ellendig bij voelt.

StoryShot #6: Volg nooit blindelings ideeën

Deze regel beveelt aan afstand te nemen van strikte ideologieën. Hoewel we ideeën die de tand des tijds hebben doorstaan moeten respecteren, kunnen we ze niet blindelings volgen. In plaats daarvan moeten we mensen en hun ideeën bewonderen, maar ze niettemin uitdagen. Daarnaast is het goed om open te staan voor mensen en groepen met tegengestelde opvattingen. We verschuiven naar een wereld waarin alleen onze meningen als goed worden gezien. Het probleem hiermee is dat het een tweedeling creëert waarbij individuen met een andere mening als de vijand worden beschouwd. Dit leidt tot een denkbeeldige wereld waarin we worden omringd door vijanden die ons willen vernietigen, en dus moeten we terugvechten. Iets soortgelijks gebeurt met de moderne politiek. Het goede nieuws is dat we dit kunnen veranderen door de ideeën van anderen te respecteren in plaats van ze te aanvaarden of te verwerpen.

De oplossing voor het probleem van het blindelings volgen van ideologieën is dat we ons concentreren op kleine taken die we op individueel niveau kunnen aanpakken. We moeten dan accepteren dat we verantwoordelijk zijn voor het resultaat van onze acties op individueel niveau. Concreet beveelt Peterson aan enige nederigheid te betrachten door je kamer op te ruimen en voor je gezin te zorgen. Deze individuele verantwoordelijkheden geven je leven betekenis zonder God en ideologie. Als je iets kunt vinden dat voor jou van betekenis is en je daarvoor inzet, zul je je vervuld voelen. Als je deze verantwoordelijkheden eenmaal onder de knie hebt, kun je gaan nadenken over het aanpakken van grotere problemen die meer mensen aangaan.

StoryShot #7: Diamanten worden mooi als ze onder druk worden gezet.

Peterson gebruikt diamanten als metafoor om het belang van hard werken uit te leggen. Bij blootstelling aan extreme hitte en druk kunnen kolen veranderen in diamanten, en die behoren tot de hardste en mooiste stoffen ter wereld. Zet jezelf dus onder druk door hard te werken en kijk wat het resultaat is.

StoryShot #8: Begin uw dag met het mooi maken van een kamer

Deze regel bouwt voort op een van de fundamentele kenmerken van Peterson's eerste boek, 12 regels voor het leven. In zijn eerste boek spreekt Peterson over hoe je eerst je eigen huis moet sorteren voordat je anderen helpt. Een praktisch voorbeeld hiervan is ervoor zorgen dat je slaapkamer schoon is voordat je iets anders doet. Peterson gelooft dat het zo mooi mogelijk maken van één kamer niet alleen om esthetische redenen nuttig is. Deze kamer kan juist als motivatie dienen. Hij gelooft dat schoonheid ons laat zien hoe de wereld zou kunnen zijn. Uiteindelijk wordt een opgeruimde kamer een motivatie om onze onvolmaakte wereld beter te maken. 

Peterson merkt ook op dat schoonheid eng kan zijn. Als we omringd zijn door schoonheid, kan dit onze eigen onvolkomenheden nog meer benadrukken. Toch biedt één kamer in je huis een evenwicht waarbij je je niet overweldigd voelt, maar wordt aangespoord om na te denken over manieren waarop jij en de wereld kunnen verbeteren.

StoryShot #9: Laat herinneringen je niet weerhouden van vooruitgang.

Herinneringen kunnen je van streek maken als dader of als slachtoffer. Hoe dan ook, je moet je leven vandaag niet laten beïnvloeden door deze herinneringen. De beste manier om met deze emoties om te gaan is ze zorgvuldig en gedetailleerd op te schrijven. Zo kun je je emoties beter onder ogen zien en voorkomen dat ze je beslissingen beïnvloeden. Als je emotioneel wordt beïnvloed door een herinnering, dan heb je die herinnering niet volledig verwerkt. Deze herinnering articuleren en zo gedetailleerd mogelijk opschrijven versnelt de verwerking ervan.

StoryShot #10: Communiceer uw behoeften aan uw partner

De meeste mensen vertrouwen op intuïtie en passie om hun relaties in stand te houden. Deze benaderingen missen consistentie en leiden uiteindelijk tot een ongelukkige relatie. Peterson raadt daarom aan te vertrouwen op uw bereidheid tot luisteren en onderhandelen. Zo kunt u uw wensen beter kenbaar maken aan uw partner. U moet serieus reageren als uw partner niet effectief met u communiceert.

U moet ook vermijden naïef te zijn over de schoonheid van de liefde die uw relatie draagt. Relaties vereisen hard werk, en u moet doen alsof een volledige inspanning te allen tijde essentieel is voor het succes van de relatie. Jullie moeten de huishoudelijke taken verdelen op een manier die jullie beiden aanvaardbaar vinden. Onderwerp uzelf dus niet aan slavernij, maar verwacht ook niet dat uw partner meer doet zonder repercussies.

Tot slot wijst Peterson op een essentiële verandering die alle partners in hun relatie zouden moeten doorvoeren. Minstens 90 minuten per week met elkaar praten geeft de broodnodige tijd om momenten van romantiek en intimiteit te ontwikkelen. 

StoryShot #11: Vind je doel om positief te blijven

Mens zijn wordt sterk geassocieerd met onzekerheid. De natuur kan ons op pijnlijke wijze kwetsen. De maatschappij en individuele slechte daden kunnen ons doen lijden. Dit betekent echter niet dat we geen goed mens kunnen zijn of dat de samenleving niet kan worden verbeterd. Als we allemaal onze wrok, bedrog en arrogantie zouden inhouden, zou de wereld een oneindig veel betere plaats zijn. De beste manier om je te verdedigen tegen deze negatieve concepten is door ijver en voortdurende doelgerichtheid. Zoek een doel in je leven en verwerp wrok, bedrog en arrogantie.

StoryShot #12: Wees dankbaar voor je lijden

We houden vaak van andere mensen ondanks en vanwege hun beperkingen. Peterson moedigt de lezers aan om op dezelfde manier over lijden na te denken. We kunnen dankbaar zijn voor ons bestaan ondanks ons lijden. Tegelijkertijd kunnen we dankbaar zijn dat ons lijden onze ervaringen van liefde, geluk en vertrouwen nog specialer maakt. Dankbaar zijn voor je lijden kan je helpen een tegengif te ontdekken voor de afgrond en de duisternis. 

Definitieve samenvatting en bespreking van Beyond Order door Jordan Peterson

Voorbij de orde en Peterson's eerste boek, 12 regels voor het levenhandelen als Yin en Yang. 12 regels voor het leven beschrijft het belang van orde in een chaotische wereld. In tegenstelling, Voorbij de orde benadrukt dat een beetje chaos essentieel is voor innovatie en positieve verandering. Hoewel links moet begrijpen dat onze sociale instellingen beproefd zijn, moet rechts aanvaarden dat creativiteit, verandering en vernieuwing essentieel zijn in een omgeving die bol staat van de chaos. 

De auteur geeft nog 12 regels voor het leven: 

1. Kleineer sociale instellingen en creatieve prestaties niet.

2. Heb een beeld in je hoofd van een persoon die je zou willen zijn, en werk er doelgericht aan om dat te worden.

3. Stop geen dingen die je niet leuk vindt in de mist.

4. Besteed aandacht aan het feit dat kansen met verantwoordelijkheden komen.

5. Besteed niet al je tijd aan de dingen die je haat.

6. Bevrijd jezelf van ideologie.

7. Kies een doel, werk er zo hard als je kunt aan en kijk waar het je brengt.

8. Als je niet je hele huis mooi kunt maken, breng dan tenminste één kamer op orde.

9. Als je gekweld wordt door oude herinneringen, schrijf ze dan tot in de kleinste details op.

10. Doe je best om de romantiek in je relatie in stand te houden.

11. Laat je niet vastklampen aan wrok, arrogantie en valsheid.

12. Koester wat je hebt, ondanks je lijden.

Beoordeling

Wij beoordelen Voorbij de orde door Jordan Peterson 4.6/5 gebaseerd op deze samenvatting.

Onze score

Beyond Order PDF Summary, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde boeksamenvatting

Dit was het topje van de ijsberg van Voorbij de orde. Om in de details te duiken en de auteur te steunen, bestel je de boek of krijg het audioboek gratis.

Vond je de lessen die je hier leerde leuk? Reageer hieronder of deel om te laten zien dat je het belangrijk vindt.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, gratis audio en geanimeerde versies van deze analyse en recensie van Beyond Order en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Noot van de redactie

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in april 2021. Het werd bijgewerkt in maart 2022.

Gerelateerde gratis boeksamenvattingen

12 regels voor het leven door Jordan Peterson

Extreem eigendom door Jocko Willink en Leif Babin

Sapiens door Yuval Noah Harari

Denk nog eens na. door Adam Grant

Atomic Habits door James Clear

De 48 wetten van de macht door Robert Greene

Hoe Amerika te vernietigen in 3 eenvoudige stappen door Ben Shapiro

21 lessen voor de 21e eeuw door Yuval Noah Harari

Fortitude door Dan Crenshaw

Can't Hurt Me door David Goggins

Principes door Ray Dalio

Over tirannie

De vier overeenkomsten door Don Miguel Ruiz

De zoektocht van de mens naar betekenis door Viktor Frankl

voorbij orde samenvatting recensie PDF Jordan Peterson
  • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.