Samenvatting Homo Deus
| | | | |

Homo Deus Samenvatting en analyse | Yuval Noah Harari Analyse

96% van de respondenten in een Pew Research studie zeggen dat ze geloven dat we geëvolueerd zijn. De wereld evolueert sneller dan ooit tevoren.

In Homo Deus werpt Yuval Noah Harari een ingrijpende blik op de toekomst van de mensheid. Blijf lezen voor de top tien belangrijkste takeaways van Homo Deus door Yuval Noah Harari.

Inleiding

In Homo Deus onderzoekt Yuval Noah Harari de toekomst van de mensheid en onze mogelijke volgende stappen als soort. Hij onderzoekt ook onze connecties met evolutie.

Hij doet dit door te kijken naar ons verleden en huidige traject en dan af te leiden waar we heen zouden kunnen gaan. Hoewel hij verschillende mogelijke toekomsten voor ons schetst, is hij duidelijk dat het enige waar we zeker van kunnen zijn, verandering is, en veel verandering.

Het perspectief van Yuval Noah Harari

Met Homo Deus zet Dr. Harari aan tot diep nadenken over onze geschiedenis. Hij werpt ook licht op de toekomst van onze samenleving. Als je hebt gelezen Sapiens door Yuval Noah Harariweet je dat het schrijven van de auteur draait om zijn studie van historische analyses en feiten.

Dr. Yuval Noah Harari is professor aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Professor Harari is gespecialiseerd in militaire en middeleeuwse geschiedenis. Hij is ook filosoof en bestseller auteur.

Homo Deus Samenvatting

In Dr. Harari's Homo Deus boek, onderzoekt de auteur vroegere en toekomstige benaderingen van evolutie. Hij onderzoekt wat er gebeurt als mythologie samensmelt met geavanceerde technologie. Hij behandelt ook de dreigende gevaren van het liberalisme.

De dokter speculeert ook over een groter kosmisch plan. In de speculatie geeft hij een blik op de toekomst en de technologie. In de toekomst zal de religie van het Dataïsme het traditionele geloof vervangen door het creëren van Home Deus.

Homo Deus Betekenis

"Homo" is de Latijnse term voor mensen, en "Deus" is de Latijnse term voor God. Homo Deus gaat over de vermogens die de mens in de loop van zijn bestaan heeft verworven. Het omvat ook onze evolutie als dominante soort.

In Homo Deus beschrijft Dr. Harari onze huidige vermogens en prestaties. Ook speculeert hij over zijn visie op de samenleving in de toekomst. In zijn tekst snijdt hij filosofische kwesties aan als individualisme, humanisme, transhumanisme en sterfelijkheid.

StoryShot #1: De grootste zorgen van de mensheid

In de loop der tijden heeft de samenleving drie grote zorgen gehad. Deze zorgen omvatten:

- Epidemieën
- Honger
- Oorlog

Mensen hebben voortdurend tot hun Goden gebeden over deze problemen. Ze hebben ook sociale systemen en instrumenten gecreëerd om deze problemen aan te pakken. Toch blijven mensen omkomen door deze problemen.

Veel profeten en intellectuelen beweren dat deze drie problemen deel uitmaken van Gods plan voor de mensheid. Bovendien beweren ze dat ze niet zullen verdwijnen.

Nu de maatschappij het derde millennium ingaat, zijn we beter geworden in het beheersen van deze gevaren. We hebben ze niet uitgebannen, maar ze zijn beter beheersbaar geworden.

Onze zorgen in de afgelopen jaren

Economische, technologische en politieke groei heeft de mensheid de afgelopen eeuw een vangnet gegeven. Het heeft ons beschermd tegen armoede.

In sommige delen van de wereld bestaat nog steeds hongersnood. Het is echter zeldzaam.

Meestal is hongersnood eerder het gevolg van slechte politiek dan van natuurkrachten. In feite is overeten een veel groter maatschappelijk probleem dan hongersnood. Onderzoekers voorspellen dat in 2030 meer dan de helft van de wereldbevolking aan overgewicht zal lijden.

Ook zijn we de afgelopen eeuw kwetsbaarder geworden voor besmettelijke ziekten. Toch zijn de plagen drastisch afgenomen door verbeterde medicijnen en hygiëne.

StoryShot #2: Vijanden van het ecosysteem

Sinds de jaren '70 is de samenleving zich steeds meer bewust geworden van ecologische problemen. Sindsdien zijn de populaties van wilde dieren met 50% gedaald.

Veel mensen geloven dat gedomesticeerde dieren beter af zijn dan dieren die in het wild leven. Toch wacht hen hetzelfde lot, of ze nu in een huiselijke of natuurlijke omgeving leven.

De maatschappij heeft de controle over gedomesticeerde dieren overgenomen. Daarbij hebben ze hun basisbehoeften en gevoelens genegeerd.

Zoogdieren kunnen niet alleen van voedsel leven. Ze hebben ook emotionele betrokkenheid nodig.

Toen en nu

De mensen in het oude China, Egypte en Rome hadden slechts een basiskennis van wetenschappelijke onderwerpen. Deze onderwerpen omvatten scheikunde, biologie, epidemiologie en zoölogie. Hun vermogen om dieren en ziekten te beheersen was daarom beperkt.

Nu heeft de moderne wetenschap haar geheimen onthuld. Antibiotica, airconditioning, pesticiden en vaccins hebben onze relatie met het ecosysteem veranderd. Nu kan de mens kooien vullen met vee om vlees en melk te produceren.

De laatste tijd zijn mensen echter begonnen onze relatie met dieren te heroverwegen. Als gevolg daarvan heeft de manier waarop wij met dieren omgaan veel kritiek gekregen. Critici menen dat het slachten van dieren hetzelfde is als machines die mensen uitbuiten en doden omdat ze minder waarde hebben.

In dit stadium hoeft de samenleving zich minder zorgen te maken over natuurrampen. Maar de samenleving zelf is een tastbare bedreiging.

In de loop der tijd heeft de mens het ecosysteem op onomkeerbare wijze veranderd. De achtergelaten schade is erger dan de impact die de dinosauriërs uitroeide.

StoryShot #3: De illusie van eeuwig leven

Als Homo sapiens zijn wij ongetwijfeld de sterkste en slimste soort ter wereld. We zijn superieur aan alle soorten, en onze levens zijn waardevoller dan die van dieren.

Als mensen hebben we onszelf graag wijsgemaakt dat we een unieke vonk hebben. Met andere woorden, we hebben een superieure eigenschap die een bevoorrechte status rechtvaardigt.

Traditioneel geloven monotheïsten dat alleen mensen een eeuwige ziel hebben. Onze zielen gaan verder naar verlossing of verdoemenis. Ondertussen vergaat het lichaam.

Tegelijkertijd geloven monotheïsten niet dat dieren eeuwige zielen hebben. Als ze sterven, worden ze niets.

Het concept van de ziel leeft voort in onze economische, juridische en politieke systemen. Toch is er geen wetenschappelijk bewijs voor dit geloof.

Wetenschap en de menselijke ziel

De wetenschap betwist de realiteit van de menselijke ziel. Ten eerste is er geen bewijs dat zielen bestaan. Bovendien is het concept van de ziel in tegenspraak met de beginselen van de evolutie.

Slechts een klein percentage van de ondervraagde Amerikanen gelooft dat de mens is geëvolueerd door natuurlijke selectie en zonder goddelijke tussenkomst. Tegenwoordig geven scholen nauwelijks les over evolutie. Toch geven religieuze voorstanders er de voorkeur aan dat scholen het onderwerp helemaal niet onderwijzen. concept van creationisme.

Evolutie weerlegt het concept dat de ziel eeuwig is. Creationisten geloven ook dat de ziel onveranderlijk is.

Constante verandering is een belangrijk onderdeel van evolutietheorie. Bijgevolg kan evolutie geen eeuwige entiteiten scheppen.

StoryShot #4: Dieren en Homo Sapiens

Dieren leven in dualiteit. Ze zijn zich bewust van hun ervaringen en gevoelens. Ze ervaren bijvoorbeeld emoties als angst, verlangen en vreugde.

Mensen hebben echter een drievoudige werkelijkheid. Ze hebben verlangens en gevoelens en bezitten materiële zaken. Het leven als mens bestaat ook uit goden, geld en andere elementen.

Geschiedenis en Mythologie

In het verleden voedden boeren duizenden steden en legers. Ze bewaarden mythen door verhalen van generatie op generatie door te geven. Vaak injecteerden de boeren hun eigen ideeën in de verhalen van hun goden.

Zo beschouwden de Egyptenaren de Farao als meer dan een goddelijke figuur. De Farao was een echte God.

In hun gedachten was de echte heerser over de Nijl echter een denkbeeldige Farao. Deze Farao leefde in de legenden die onder de Egyptenaren werden verspreid.

Vóór het geschreven woord waren de verhalen van mensen zo lang als iemands vermogen om ze te onthouden. Met het schrift kunnen we echter lange en complexe verhalen bewaren. Dit vermogen heeft de organisatie van hele gemeenschappen op een algoritmische manier mogelijk gemaakt.

StoryShot #5: Percepties veranderen

In de samenleving vormen verhalen de basis van ons geloof. Verhalen over volkeren en goden zijn in de loop der tijd enorm populair geworden. Zozeer zelfs dat ze de objectieve werkelijkheid zijn gaan overheersen.

Mensen richtten hun inspanningen op het verheerlijken van deze denkbeeldige entiteiten vanwege blind geloof. Sommige mensen geloven echter dat de wetenschap een ander soort mythe vormt. Zij geloven dat het geloof van mensen in de wetenschap is als het oude geloof van samenlevingen in goden.

Toch is wetenschap meer dan een brug tussen mensen. In religie geloven mensen dat God hen helpt die zichzelf helpen. Met andere woorden, God bestaat niet, maar geloof zet mensen aan om dingen te bereiken.

Omgekeerd helpt de wetenschap zelfs diegenen die ervoor kiezen zichzelf niet te helpen. Het kan ziekten genezen, of iemand er nu in gelooft of niet.

StoryShot #6: De universele regeling

Tot voor kort dachten de meeste mensen dat de mens deel uitmaakte van het universele plan. Grote goden en de eeuwige regels van de natuur beheersten het plan. De mens kon het niet beïnvloeden.

Deze regeling gaf het menselijk leven zin. Maar het beperkte ook onze macht. In feite waren mensen als acteurs in een verhaal.

De dialoog en het levensverhaal gaven zin, maar beperkten hun optreden. Als er iets tragisch gebeurde, vonden ze zekerheid in het feit dat de dingen met een reden gebeuren.

Tegenwoordig echter ontkennen moderne mensen het geloof in een universeel schema. De wereld gelooft niet meer in een voorbestemd draaiboek.

StoryShot #7: Being Human

De moderniteit verleent de mensen bevoegdheden. Zij kunnen de gemeenschappelijke regelingen verwerpen waar de meeste mensen op vertrouwen voor betekenis. Toch is het onmogelijk om orde te houden zonder betekenis.

Moderne artistieke, religieuze en politieke systemen hebben geprobeerd een diepere betekenis voor het leven te vinden. Toch dwalen ze af van kosmische schema's.

Er is niemand die de kracht van de mensheid beperkt. Toch blijven ze ervan overtuigd dat hun leven een diepe betekenis heeft.

In de afgelopen eeuwen heeft het humanisme zin gegeven aan doelloze levens. Het voert oorlog met de mensheid die de rol van God speelt. Toch steunt het niet het verliezen van geloof in God, maar het winnen van geloof in de mensheid.

StoryShot #8: Individuele vrijheid

Wetenschap is geen studie van waarde. Zij kan niet bepalen of het liberalisme gelijk heeft door vrijheid boven gelijkheid te stellen. De wetenschap kan ook niet het individu boven het collectief plaatsen.

In tegenstelling tot het liberalisme gaat religie uit van wat zij beschouwt als feiten en abstract denken. Deze overtuigingen houden geen stand tegen de wetenschap.

Liberalen hechten veel waarde aan individuele vrijheid. Ze zijn er zeker van dat mensen een vrije wil hebben.

Het liberalisme moedigt mensen aan te doen wat hen een goed gevoel geeft en hun passie te volgen. De wetenschap vertelt echter een ander verhaal.

In plaats van vrije wil wijzen onderzoekers op hormonen, genen en neuronen die biologische wetten volgen. Op deze manier botst de wetenschap met het liberalisme.

StoryShot #9: Het nut van religie

Religies van de toekomst komen niet meer uit grotten of religieuze scholen zoals in het verleden. De volgende religies, speculeert Dr. Harari, zullen uit onderzoekslaboratoria komen.

Binnenkort zouden wetenschappelijke religies kunnen ontstaan en dominant worden. Ze zouden verlossing kunnen beloven door biologie en technologie.

Tegenwoordig zijn het christendom en de islam zeer populair. Silicon Valley trekt echter net zoveel belangstelling als deze religies.

Nu beloven onderzoekers de behoeften van mensen te vervullen met hun openbaringen. Mensen kunnen vrede, eeuwig leven en geluk vinden via technologie, de dingen die mensen ooit zochten bij religie.

StoryShot #10: Religie en technologie

In tegenstelling tot de concept van digitaal minimalismeDataïsme is een nieuwe school van religieus denken. Het is een data religie.

De overtuiging is dat het universum bestaat uit gegevensstromen. De waarde van elke gebeurtenis of entiteit varieert afhankelijk van wat bijdraagt aan de gegevensverwerking.

Dataïsme komt voort uit het werk van Charles Darwin en Alan Turing. Het stelt dat wiskundige regels van toepassing zijn op biochemische en elektronische algoritmen. Bijgevolg verwijdert het Dataïsme alle barrières tussen dieren, mensen en machines.

Dataïsme en onze toekomst

Wetenschappers en intellectuelen zijn van mening dat het Dataïsme een brede theorie is die alle wetenschappelijke disciplines omvat. Het geeft onderzoekers een uniforme taal en neemt academische kloven weg.

Het verwijdert ook de disciplinaire grenzen van ontdekkingen. Bovendien keert Dataism de standaard leerpiramide om.

Degenen die in het Dataïsme geloven, stellen dat de maatschappij haar massale stroom gegevens niet langer kan beheersen. Als gevolg daarvan kunnen ze er geen informatie of kennis meer uit halen.

Biologie en informatica vormen de basis van het Dataïsme. De biologie is echter het belangrijkste onderdeel van de discipline. De omarming van het Dataïsme door de biologie kan leiden tot een radicale verandering in de aard van het leven.

Samenvattend Homo Deus

In Homo Deus biedt Yuval Noah Harari een openhartig perspectief op de toekomst van de mensheid. Met name onderzoekt Yuval Noah Harari in Homo Deus het idee dat de samenleving binnenkort een soort wezens zal zijn die niet langer zijn overgeleverd aan natuurlijke selectie. In plaats daarvan kunnen we onze eigen evolutie actief sturen door middel van genetische manipulatie en andere technologische ingrepen.


Wat heb je geleerd van Homo Deus? Wat was je favoriete ervaring? Is er een belangrijk inzicht dat we gemist hebben? Reageer hieronder of tweet ons @storyshots.


Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.