Samenvatting geweldloze communicatie
| | | | |

Geweldloze Communicatie Samenvatting en Bespreking | Marshall B. Rosenberg

Een taal van het leven: Levensveranderende hulpmiddelen voor gezonde relaties

Inhoud Toon

Het leven wordt druk. Heeft Geweldloze Communicatie stof verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan het boek of krijg het luisterboek gratis om de sappige details te leren kennen.


Het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg is een van de meest recente invloedrijke boeken over communicatie. Het schetst een nieuwe communicatiemethode die wordt gebruikt in persoonlijke of professionele situaties.

De concepten in dit boek kunnen uw leven mogelijk ten goede veranderen. Als je het gelezen hebt, zul je nooit meer op dezelfde manier naar communicatie kijken.

Marshall Rosenberg's achtergrond

Marshall Rosenberg was een Amerikaanse psycholoog die Geweldloze Communicatie (NVC) ontwikkelde, een communicatiemethode die zich richt op het begrijpen van de behoeften van anderen en het oplossen van conflicten.

Het is gebaseerd op de overtuiging dat alle mensen het vermogen tot mededogen hebben en dat we ons met anderen kunnen verbinden door eerlijke, empathische communicatie.

Rosenberg werkte zijn hele carrière met individuen, gezinnen en organisaties om hen te helpen hun communicatievaardigheden te verbeteren.

Hij onderwees NVC ook aan politieagenten, bemiddelaars, counselors en anderen die werken met mensen in moeilijke situaties.

Het werk van Rosenberg heeft veel invloed gehad op conflictoplossing, onderwijs en bedrijfsleven.

Inleiding

Geweldloze communicatie is gebaseerd op de vooronderstelling dat alle mensen het vermogen tot empathie hebben en dat we allemaal een gemeenschappelijk verlangen hebben om gelukkig en vervuld te zijn.

Wanneer we met anderen omgaan door middel van geweldloze communicatie, richten we ons op het duidelijk, beknopt en respectvol uiten van onze waarnemingen, gevoelens, behoeften en verzoeken. We luisteren ook diep naar anderen wanneer zij zich op deze manier uiten.

Geweldloze communicatie heeft tot doel ons vermogen om ons met anderen te verbinden te verbeteren en relaties te creëren die gekenmerkt worden door wederzijds begrip en respect. 

Vergeet niet dat het proces van geweldloze communicatie geen manier is om van anderen te krijgen wat je wilt. In plaats daarvan is het een manier om ons vermogen om contact te maken met anderen te verbeteren en relaties te creëren die gekenmerkt worden door wederzijds begrip en respect.

Waarom geweldloze communicatie werkt

Geweldloze communicatie is gebaseerd op onze gedeelde menselijkheid en de gemeenschappelijke behoefte aan verbinding. Wanneer we dit proces gebruiken, kunnen we anderen niet als tegenstanders zien, maar als medemensen met hun eigen behoeften en gevoelens.

Geweldloze communicatie werkt ook omdat het een proces is, geen reeks regels. Je kunt het in elke situatie gebruiken, of je nu communiceert met een vriend, familielid, collega of vreemdeling.

Je kunt dit proces niet alleen gebruiken om je eigen gevoelens te communiceren, maar ook om met mededogen, validatie en empathie naar anderen te luisteren.

Geweldloze communicatie kan je helpen om:

 • Jezelf en anderen beter begrijpen
 • Jezelf duidelijker uitdrukken
 • Constructief omgaan met conflicten
 • Sterkere, meer bevredigende relaties opbouwen
 • Dieper contact maken met anderen
 • Verschillen oplossen en wederzijds begrip kweken
 • Een beter begrip krijgen van je eigen behoeften en gevoelens
 • Uw behoeften en gevoelens effectiever communiceren
 • Op een gezonde manier omgaan met moeilijke emoties

StoryShot #1: Het geweldloze communicatieproces is gebaseerd op observatie, gevoelens, behoeften en verzoeken.

Het proces van geweldloze communicatie is een manier van omgaan met anderen die vier essentiële componenten omvat: waarnemen, voelen, behoeften en verzoeken. Het combineert het leren hoe je jezelf eerlijk kunt uitdrukken en het eerlijk luisteren naar anderen.

Het waarnemen van

In deze stap observeer je wat er gebeurt zonder er een oordeel of evaluatie aan te verbinden. Dit kan moeilijk zijn, maar bedenk dat we allemaal proberen op de een of andere manier in onze behoeften te voorzien, ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo.

Gevoelens

In deze stap drukt u uw gevoelens uit over wat er gebeurt. Het is essentieel om hierbij zo specifiek mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen: "Ik voel me boos", kun je zeggen: "Ik voel me gefrustreerd omdat ik niet gehoord word."

Behoefte

Een van de hoofddoelen van geweldloze communicatie is het begrijpen van de behoeften van anderen. Dit betekent niet manipuleren om te krijgen wat je wilt, maar luisteren met de intentie tot empathie.

Om dit te doen, moet je je bewust zijn van je eigen gevoelens en behoeften, en van de gevoelens en behoeften van anderen. In deze stap identificeer je de behoeften die jouw gevoelens veroorzaken.

Nogmaals, het is essentieel om zo specifiek mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen: "Ik heb aandacht nodig", zou je kunnen zeggen: "Ik moet me gehoord en gewaardeerd voelen."

Verzoeken doen

Nadat u de situatie hebt geobserveerd en uw eigen gevoelens en behoeften hebt vastgesteld, kunt u anderen verzoeken doen die op deze behoeften zijn gebaseerd. Het is belangrijk te onthouden dat verzoeken op een respectvolle en duidelijke manier moeten worden gedaan.

In deze stap doe je een specifiek verzoek aan de ander dat zal helpen om aan jouw behoeften te voldoen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Ik zou graag een gesprek met je hebben over deze kwestie."

StoryShot #2: Begrijp het verschil tussen "ik voel" en "ik denk".

Wat is het verschil tussen wat we voelen en wat we denken? Hebben we controle over beide? Hoe zien we het verschil?

Wanneer we het proces van geweldloze communicatie gebruiken, moeten we onderscheid maken tussen onze gevoelens en onze gedachten.

Onze gedachten zijn gebaseerd op onze overtuigingen en oordelen over de wereld. Ze worden vaak beïnvloed door onze ervaringen uit het verleden en kunnen bevooroordeeld zijn. Gedachten kunnen ook veranderen op basis van nieuwe informatie.

Onze gevoelens daarentegen zijn gebaseerd op onze huidige ervaringen en worden niet beïnvloed door onze ervaringen of oordelen uit het verleden.

Het is essentieel om onderscheid te maken tussen onze gedachten en gevoelens, want onze gedachten kunnen ons vermogen om ons in te leven in anderen soms in de weg staan.

Als we bijvoorbeeld denken: "Die persoon doet belachelijk", zullen we ons waarschijnlijk niet kunnen inleven in die persoon. Maar als we ons gevoel kunnen identificeren als "frustratie", kunnen we ons misschien wel inleven in de ander en zijn behoeften begrijpen.

Als we onderscheid kunnen maken tussen onze gedachten en gevoelens, kunnen we effectiever communiceren en gemakkelijker contact leggen met anderen.

StoryShot #3: Merk oordeelloos denken en keuzeloos taalgebruik op.

Zodra je je bewust richt op veroordelend denken, merk je misschien dat je het vaker doet dan je zou willen. Hier zijn enkele voorbeelden van gedachten om op te letten.

Let op hoe je mensen labelt

Anderen een etiket opplakken of veronderstellingen maken opent de deur naar kritisch en veroordelend denken. We maken een statement over onze overtuigingen, waarden of onvervulde behoeften wanneer we anderen een etiket opplakken.

Bewust worden van keuzeloze taal

Wanneer we de woorden "moeten" of "must" gebruiken, beperken we onszelf en kunnen we zelfs een gevoel van schaamte of perfectionisme opwekken. Probeer die taal te vervangen door "ik wil".

We creëren een gevoel van hulpeloosheid in de taal die we gebruiken. Bijvoorbeeld: "Ik kan dit niet" is anders dan "Ik kies ervoor dit niet te doen." Het eerste impliceert dat we machteloos zijn, terwijl het tweede betekent dat we een keuze hebben.

Denk na over uw intenties

Als je vastzit in veroordelend denken, kan het nuttig zijn je af te vragen wat je bedoeling is. Probeer je jezelf te beschermen? Probeer je de situatie te controleren? Probeer je je beter te voelen over jezelf?

Het is niet uw bedoeling anderen te beoordelen, maar om hun gevoelens en behoeften te begrijpen.

StoryShot #4: Observaties scheiden van oordelen

Het kan nuttig zijn te oefenen in het maken van observaties zonder er een oordeel aan te verbinden. Deze vaardigheid kan een uitdaging zijn om onder de knie te krijgen, maar is een integraal onderdeel van geweldloze communicatie.

Hier is een voorbeeld van hoe je waarnemingen van oordelen kunt scheiden:

Het viel me op dat je je stem verhief toen je tegen me praatte.

Ik heb gemerkt dat je boos lijkt te zijn over deze situatie.

Bij de eerste waarneming is er geen oordeel aan verbonden. De tweede observatie bevat een oordeel over de woede van de persoon.

Probeer waarnemingen te doen zonder er een oordeel aan te verbinden. Deze vaardigheid kan een uitdaging zijn om onder de knie te krijgen, maar is een integraal onderdeel van geweldloze communicatie.

Oordelen blokkeren mededogen voor onszelf en anderen. De eerste stap om het af te leren is het herkennen ervan in je dagelijkse gedachten en gesprekken.

Communicatie die mededogen blokkeert

 1. Moralistische oordelen: goed/fout, goed/slecht
 2. Vergelijkingen: beter dan, slechter dan
 3. Ontkenning van verantwoordelijkheid: mag niet, moet, kan niet
 4. Absolutistisch taalgebruik: altijd, nooit

Je kunt je bewust worden van deze mededelingen door te luisteren naar de volgende woorden en zinnen: moeten, moeten, moeten, goed, fout, goed, slecht, beter dan, of slechter dan.

Als je deze woorden gebruikt, probeer ze dan te vervangen door neutralere taal. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen "je hebt het mis", kun je zeggen "ik ben het er niet mee eens".

StoryShot #5: Neem verantwoordelijkheid voor je gevoelens

Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens voordat je werkelijk medelevend kunt zijn met jezelf en anderen. Dit betekent dat je anderen niet de schuld kunt geven van hoe je je voelt. Jij bent de enige die kan bepalen hoe jij je voelt.

Je kunt bijvoorbeeld boos zijn als iemand je afsnijdt in het verkeer. Het zou gemakkelijk zijn om de andere bestuurder de schuld te geven van je boosheid, maar dan geef je hem de macht over je emoties. In plaats daarvan kun je je richten op hoe je je wilt voelen en stappen ondernemen om daar te komen.

Je kunt misschien niet controleren wat er met je gebeurt, maar je kunt altijd controleren hoe je reageert.

Veel voorkomende manieren waarop we geen verantwoordelijkheid nemen

We moeten eerlijk zijn tegenover onszelf voordat we eerlijk kunnen zijn tegenover anderen. De eerste stap is herkennen wanneer we geen verantwoordelijkheid nemen voor onze gevoelens. Hier zijn enkele veel voorkomende manieren waarop we dit doen:

Anderen of onszelf de schuld geven

Het is jouw schuld dat ik boos ben.

Ik zou me niet zo moeten voelen.

Rechtvaardiging van

Ze hadden het verdiend.

Zo ben ik opgevoed.

Excuses

Ik kan er niets aan doen.

Het is niet mijn schuld.

Het slachtoffer spelen

Ik kan niets goed doen.

Dit overkomt me altijd.

Het straffen van

Ik zal nooit meer met je praten.

Ik ga je net zo slecht laten voelen als ik.

Minimaliseren van

Zo erg is het niet.

Ik weet zeker dat het niet persoonlijk was.

Als we geen verantwoordelijkheid nemen voor onze gevoelens, geven we onze macht weg om ze te veranderen. In plaats van te reageren op onze emoties, kunnen we kiezen hoe we ons willen voelen en stappen ondernemen om daar te komen.

Gemeenschappelijke manieren waarop we verantwoordelijkheid kunnen nemen

We kunnen de vier stappen van geweldloze communicatie gebruiken om verantwoordelijkheid te nemen voor onze gevoelens. Hier zijn enkele voorbeelden.

Onze behoeften en gevoelens aanvoelen:

Ik ben nu boos.

Ik heb wat tijd nodig om te kalmeren.

Onze behoeften en gevoelens uiten zonder te oordelen:

Ik werd boos toen je je stem verhief.

Ik heb wat tijd nodig om te kalmeren voordat we deze discussie voortzetten.

Doe een verzoek:

Kunnen we dit alsjeblieft bespreken als ik me rustiger voel?

Wil je hier later over praten?

Enkele nuttige zinnen om te gebruiken bij het nemen van verantwoordelijkheid voor je gevoelens:

"Ik voel me ____________ omdat ___________."

"Ik kies voor ___________ omdat ___________."

"Ik wil ___________ omdat ___________."

Door verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoelens, neem je controle over je leven en geluk.

StoryShot #6: Noem uw behoeften en verlangens in positieve termen.

Wat is het verschil tussen een verzoek en een eis? Merk op hoe je tegen jezelf en anderen spreekt. Merk je dat je veel eisen stelt?

Verzoeken

Een verzoek is een verklaring over wat u wilt dat er gebeurt, zonder impliciete dreiging over wat er zal gebeuren als uw verzoek niet wordt ingewilligd.

Bijvoorbeeld: "Kunt u alstublieft de TV uitzetten?" is een verzoek.

Eisen

Een eis is een verklaring over wat je wilt met een impliciete dreiging over wat er zal gebeuren als je eis niet wordt ingewilligd.

Bijvoorbeeld: "Zet de TV nu uit, of ik zet hem voor je uit!" is een eis.

Het probleem met eisen is dat ze vaak tot conflicten leiden omdat ze gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de andere persoon zal doen wat jij wilt. Dit kan leiden tot een machtsstrijd en voor beide partijen een wrevelig gevoel achterlaten.

Anderzijds zijn verzoeken gebaseerd op de veronderstelling dat de ander een keuze heeft in wat hij doet. Hierdoor voelen beide partijen zich gerespecteerd en is de kans groter dat zij meewerken.

Enkele nuttige zinnen om te gebruiken bij verzoeken:

"Zou je bereid zijn om ___________?"

"Ik zou het op prijs stellen als u ___________."

"Ik heb ___________ nodig. Zou je bereid zijn om ___________?"

Vergeet niet dat het niet de bedoeling is dat de ander doet wat jij wilt, maar dat je je behoeften en wensen op een respectvolle en niet-bedreigende manier kenbaar maakt.

StoryShot #7: Behoeften zijn universeel, maar de manieren om eraan te voldoen niet

Er zit een reden achter ieders reacties. Als niet aan onze behoeften wordt voldaan, reageren we op manieren die negatief lijken, maar slechts een poging zijn om aan onze behoeften te voldoen.

Als je bijvoorbeeld verdrietig bent, kan dat zijn omdat je behoefte hebt aan liefde en verbondenheid. Als je boos bent, kan dat zijn omdat je behoefte hebt aan respect of een andere onvervulde behoefte.

Sommige dagelijkse behoeften die we allemaal hebben:

 • Liefde en verbinding
 • Respect
 • Autonomie en onafhankelijkheid
 • Veiligheid
 • Plezier en spel
 • Betekenis en doel

Het belangrijkste om te onthouden is dat iedereen probeert in zijn behoeften te voorzien, ook al doet hij dat op een manier die niet nuttig is.

Als we zien dat iedereen gewoon probeert te voldoen aan zijn behoeften, wordt het gemakkelijker om hun reacties te begrijpen en op een behulpzame, niet schadelijke manier te reageren.

StoryShot #8: Empathisch luisteren door te valideren en vragen te stellen

Actief luisteren is een vaardigheid die geleerd en geoefend kan worden. Het houdt in dat je volledig aanwezig bent bij de ander zonder te onderbreken, te oordelen of advies te geven.

In plaats daarvan probeer je het perspectief van de ander te begrijpen. Dit kun je doen door na te denken over wat je hebt gehoord, vragen te stellen en de belangrijkste punten te herhalen.

Bijvoorbeeld, "Het klinkt alsof je boos bent over wat er gebeurd is. Klopt dat?"

"Kun je me meer vertellen over hoe je je voelt?"

"Het klinkt alsof je je nu alleen voelt."

Actief luisteren kan helpen de communicatie te verbeteren en diepere verbindingen tot stand te brengen.

Spiegel hun gevoelens en behoeften terug door te parafraseren

Validatie gaat ver. Als mensen zich gehoord voelen, staan ze eerder open voor wat jij te zeggen hebt. Een manier om te laten zien dat u luistert is door te parafraseren wat de ander heeft gezegd. Dit geeft aan dat u begrijpt wat ze zeggen en helpt vertrouwen op te bouwen.

Bijvoorbeeld: "Dat klinkt moeilijk. Ik kan zien hoe dat echt verwarrend kan zijn."

Het doel is niet om de ander gelijk te geven, maar om hem te laten weten dat je begrijpt hoe hij zich voelt.

Vragen stellen om de behoeften van de spreker te identificeren

Stel vragen met het vierstappenproces als leidraad.

Ik merk dat je ________.

Voel je je ________ omdat je ________ nodig hebt/waardeert?

Wil je ________?

Het is een krachtige manier om te laten zien dat je echt luistert en het perspectief van de ander wilt begrijpen.

Reageer met mededogen

Mededogen is niet hetzelfde als instemming. Je hoeft het niet eens te zijn met de acties of woorden van de ander, maar je kunt wel hun behoeften zien en hulpvaardig reageren.

Bijvoorbeeld: "Ik zie dat je echt boos bent, en je moet gehoord worden. Het spijt me dat ik niet eerder naar je heb geluisterd. Kun je me meer vertellen over wat er is gebeurd?"

StoryShot #9: Respecteer jezelf en je behoeften met empathie.

Empathie begint bij jezelf. Hoe praat jij tegen jezelf? Zou je tegen een vriend praten zoals je tegen jezelf praat?

Zo niet, waarom niet?

Je verdient dezelfde empathie die je aan anderen zou geven. Vergeet niet dat iedereen gewoon probeert aan zijn behoeften te voldoen. Als je je reacties ziet als een poging om in je behoeften te voorzien, wordt het gemakkelijker om te reageren op een manier die nuttig is in plaats van schadelijk.

Beoefen zelfcompassie door met vriendelijkheid en begrip tegen jezelf te spreken.

"Ik voel me nu woedend. Ik moet kalmeren zodat ik helderder kan denken."

"Ik zie dat ik me nu alleen voel. Ik moet mijn vrienden en familie de hand reiken."

"Ik zie dat ik echt van streek ben over wat er gebeurd is. Ik moet wat tijd nemen om mijn gevoelens te verwerken."

Acties die empathie verhinderen

Compassie voor anderen begint in jezelf. Hier zijn enkele manieren waarop we empathie voor anderen en onszelf in de weg staan.

 • Jezelf hard beoordelen
 • Focussen op wat je "zou moeten" doen in plaats van wat je wilt doen.
 • Jezelf vergelijken met anderen
 • Jezelf neerzetten
 • Focussen op je gebreken

Behandel jezelf met mededogen: 4 stappen

Empathie begint met zelfcompassie. Als je wilt leren hoe je meer compassie kunt opbrengen voor anderen, begin dan met oefenen op jezelf.

Hier zijn vier stappen om te beginnen:

 1. Observeer je gedachten en emoties zonder oordeel
 2. Je gedachten en emoties zonder oordeel accepteren
 3. Reageer op je gedachten en emoties met begrip en mededogen
 4. Sta je gedachten en emoties toe zoals ze zijn, zonder oordeel.

Het is belangrijk om aardig voor jezelf te zijn. Vergeet niet dat iedereen probeert te voorzien in zijn behoeften. Als je je reacties ziet als een poging om aan je behoeften te voldoen, wordt het gemakkelijker om te reageren op een manier die nuttig is in plaats van schadelijk.

StoryShot #10: Stop met jezelf en anderen te straffen

Angst voor straf belemmert goodwill en eigenwaarde. Het kweekt defensiviteit, wrok en schuld. Als we onszelf straffen, veroorzaken we onnodig lijden. We worden onze eigen gevangenen, leven in een constante staat van angst en zelftwijfel.

Als je merkt dat je jezelf of anderen straft, probeer de situatie dan te zien vanuit een behoefteperspectief. Welke behoefte wordt niet vervuld en dat veroorzaakt deze straf?

Zodra je de behoefte hebt vastgesteld, kun je andere manieren zoeken om er op een positieve manier in te voorzien.

Jezelf of anderen straffen veroorzaakt alleen maar lijden. Het is belangrijk te beseffen dat iedereen gewoon probeert aan zijn behoeften te voldoen. Als je kunt vaststellen aan welke behoefte niet wordt voldaan, kun je beginnen andere manieren te vinden om daaraan te voldoen die gunstiger zijn.

Definitieve samenvatting en overzicht van geweldloze communicatie

Empathie gaat niet over het repareren of veranderen van de ander. Het gaat om begrijpen en accepteren zoals ze zijn. Als je dat kunt, is het veel gemakkelijker om contact met hen te maken.

StoryShot #1: Het geweldloze communicatieproces is gebaseerd op observatie, gevoelens, behoeften en verzoeken.

Het proces van geweldloze communicatie is gebaseerd op vier fundamentele concepten: waarneming, gevoelens, behoeften en verzoeken. Wanneer je deze vier concepten kunt begrijpen en aanvaarden, wordt het veel gemakkelijker om effectief te communiceren.

StoryShot #2: Begrijp het verschil tussen "ik voel" en "ik denk".

Er is een groot verschil tussen "ik voel" en "ik denk". "Ik voel"-uitspraken zijn gebaseerd op waarnemingen, terwijl "ik denk"-uitspraken gebaseerd zijn op evaluaties en interpretaties. "Ik voel" uitspraken zijn veel nuttiger in de communicatie omdat ze gebaseerd zijn op feiten.

StoryShot #3: Merk oordeelloos denken en keuzeloos taalgebruik op.

Een van de belangrijkste belemmeringen voor effectieve communicatie is oordelend denken. Wanneer je verwikkeld bent in een oordeel, kun je het perspectief van de ander niet zien. Je bent ook eerder geneigd om keuzeloze taal te gebruiken, wat schadelijk en onbehulpzaam is.

StoryShot #4: Observaties scheiden van oordelen

Het is essentieel om waarnemingen en oordelen te kunnen scheiden. Waarnemingen zijn gebaseerd op feiten, terwijl oordelen gebaseerd zijn op meningen. Als je dit onderscheid kunt maken, wordt het veel gemakkelijker om met mededogen en empathie te communiceren.

StoryShot #5: Neem verantwoordelijkheid voor je gevoelens

Jouw gevoelens zijn jouw verantwoordelijkheid. Je kunt niet bepalen hoe iemand anders zich voelt, maar je kunt wel bepalen hoe je op je eigen gevoelens reageert. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoelens ben je eerder geneigd te reageren zonder jezelf te verontschuldigen.

StoryShot #6: Noem uw behoeften en verlangens in positieve termen.

Behoeften en verlangens kunnen het best in positieve bewoordingen worden gesteld. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen: "Ik wil dat je stopt met tegen me te schreeuwen, "probeer" ik wil dat je met een rustige stem tegen me spreekt." Wanneer je je behoeften en wensen in positieve bewoordingen formuleert, is het voor de ander veel gemakkelijker om ze te begrijpen en er behulpzaam op te reageren.

StoryShot #7: Behoeften zijn universeel, maar de manieren om eraan te voldoen niet

We hebben allemaal dezelfde basisbehoeften, maar de manieren om daarin te voorzien zijn niet altijd dezelfde. Het is essentieel om creatief en flexibel te zijn in het vinden van manieren om in je behoeften te voorzien. Als je dat kunt, is het veel gemakkelijker om praktische oplossingen te vinden.

StoryShot #8: Empathisch luisteren door te valideren en vragen te stellen

Als je empathisch luistert, valideer je de gevoelens en behoeften van de ander. Je stelt ook vragen om je begrip te verduidelijken. Hierdoor voelt de ander zich gehoord en begrepen, wat essentieel is bij communicatie.

StoryShot #9: Respecteer jezelf en je behoeften met empathie.

Het is essentieel om jezelf met empathie te beschouwen. Dit betekent dat je je eigen behoeften begrijpt en accepteert. Het is veel gemakkelijker om in te spelen op je behoeften als je dat kunt.

StoryShot #10: Stop met jezelf en anderen te straffen

Jezelf en anderen straffen creëert alleen maar meer conflicten en pijn.

Het is essentieel om meer realistische manieren te vinden om aan je behoeften te voldoen. Als je dat kunt, is het veel gemakkelijker om conflicten op te lossen. Als je ophoudt jezelf en anderen te straffen, is de kans groter dat je heilzame oplossingen vindt.

Laatste gedachten over geweldloze communicatie

Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg is een boek dat veel mensen heeft geholpen hun communicatievaardigheden te verbeteren.

Geweldloze Communicatie helpt u uw communicatie te verbeteren door u te leren:

 • Empathisch luisteren
 • Waarnemingen scheiden van oordelen
 • Neem verantwoordelijkheid voor je gevoelens
 • Noem uw behoeften en verlangens in positieve bewoordingen
 • De behoeften zijn universeel, maar de manieren om ze te vervullen niet
 • Stop met jezelf en anderen te straffen

Door bovenstaande tips te volgen, kun je beginnen met compassievol communiceren. Onze samenvatting van het boek Geweldloze Communicatie is een uitstekende bron om meer te leren over het verbeteren van je communicatievaardigheden. Dit boek is een geweldige bron als u uw vermogen om te communiceren met vrienden en geliefden wilt verbeteren.


Wat is je favoriete afhaalmaaltijd? Hebben we iets belangrijks gemist? Laat het ons weten door hieronder te reageren.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Gandhi

Moeilijke Gesprekken

Cruciale Gesprekken

Woorden die gedachten veranderen

Radicale openheid

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.