Podsumowanie skalowania

Scaling Up Podsumowanie | Książka autorstwa Verne Harnish

Jak nielicznym firmom się udaje... i dlaczego reszcie się nie udaje

Wstęp 

Scaling Up to książka biznesowa napisana przez Verne'a Harnisha. Książka została zaprojektowana, aby pomóc firmom rozwijać i skalować swoje firmy skutecznie. Zapewnia ramy dla właścicieli firm i liderów do naśladowania, aby skalować swoje firmy.

Książka oparta jest na "Nawykach Rockefellera", zestawie zasad i praktyk, które zostały opracowane przez Harnisha i były stosowane przez firmy odnoszące sukcesy na całym świecie. "Nawyki Rockefellera" mają pomóc firmom w dopasowaniu ludzi, strategii i realizacji zadań w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu.

O Verne Harnishu

Verne Harnish jest przedsiębiorcą, autorem i konsultantem ds. zarządzania. Jest założycielem i dyrektorem generalnym Gazelles, globalnej firmy doradczej w zakresie przywództwa i zarządzania, a także autorem kilku książek na temat rozwoju biznesu i przywództwa, w tym "Opanowanie nawyków Rockefellera," "Zwiększanie skali," i "Największe decyzje biznesowe wszech czasów." 

Harnish pracował z tysiącami małych i średnich firm na całym świecie i jest znany ze swojego praktycznego, nastawionego na wyniki podejścia do rozwoju biznesu. Jest popularnym mówcą, a jego wypowiedzi pojawiały się w wielu mediach, w tym w Forbes, Fortune i magazynie Inc.

StoryShot #1: Zdefiniuj i dostosuj się wokół jasnej wizji i strategii

Oto 15 kluczowych pomysłów na zdefiniowanie i ujednolicenie wokół jasnej wizji i strategii, opartych na zasadach przedstawionych w książce: 

 • Zidentyfikuj podstawowe wartości i cel swojej firmy.
 • Zdefiniuj swój rynek docelowy i idealnego klienta.
 • Wyznacz jasne, mierzalne cele dla swojej firmy.
 • Opracowanie długoterminowego planu strategicznego.
 • Stwórz jasną i przekonującą deklarację wizji.
 • Zbierz swój zespół wokół wspólnej misji.
 • Zidentyfikuj unikalną przewagę swojej firmy.
 • Określ swoje kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).
 • Stwórz plan wykonania.
 • Podziel swoje cele na mniejsze, możliwe do wykonania kroki.
 • Przekazuj swoją wizję i strategię swojemu zespołowi i interesariuszom.
 • Ustal odpowiedzialność za osiągnięcie swoich celów.
 • Regularnie przeglądaj i dostosowuj swoją strategię w razie potrzeby.
 • Wspieranie kultury ciągłego doskonalenia.
 • Poszukaj możliwości rozwoju i innowacji.

StoryShot #2: Stwórz zespół o wysokiej wydajności

Istnieją cztery kluczowe elementy tworzenia wysoko wydajnego zespołu: jasność celu, współpraca, odpowiedzialność i zaufanie:

 • Zespół musi mieć jasno określony cel, który wszyscy rozumieją i do którego dążą. 
 • Współpraca jest niezbędna, aby zespół odniósł sukces, ponieważ do osiągnięcia sukcesu potrzebne są różne perspektywy i umiejętności. Pomoże to członkom zespołu efektywnie współpracować i może prowadzić do lepszych wyników.
 • Istotna jest również odpowiedzialność, ponieważ każdy członek zespołu powinien być odpowiedzialny za swoją część w osiąganiu celów zespołu. 
 • Zaufanie jest niezbędne, aby zespół mógł efektywnie współpracować, ponieważ jego członkowie muszą być w stanie polegać na sobie nawzajem i wykonywać swoją pracę. Łącząc te cztery elementy, zespół może odnosić większe sukcesy i skuteczniej osiągać swoje cele.

Zatrudniaj ludzi, którzy podzielają wartości i misję Twojej firmy. Pomoże to zapewnić, że wszyscy pracują na rzecz wspólnego celu i że zespół jest zjednoczony w swoim celu. Zapewnij również ciągłe szkolenia i możliwości rozwoju dla swojego zespołu. Pomoże to członkom zespołu w rozwoju i rozwijaniu swoich umiejętności, co może prowadzić do poprawy wyników.

StoryShot #3: Rozwijaj silną kulturę

Stworzenie silnej kultury wymaga zdefiniowania podstawowych wartości i celu firmy. Wartości te powinny kierować zachowaniem i działaniami Twojego zespołu i powinny być odzwierciedlone w kulturze Twojej firmy. Należy również przekazać swoje wartości i cel swojemu zespołowi. Upewnij się, że wszyscy rozumieją i zgadzają się z wartościami i misją Twojej firmy.

Oto kilka kolejnych pomysłów na rozwijanie silnej kultury firmy:

 • Wspieraj kulturę otwartej komunikacji, przejrzystości, zaufania i szacunku. Zachęcaj członków zespołu do wypowiadania się i dzielenia się swoimi pomysłami i obawami.
 • Zachęcaj do ciągłego uczenia się i rozwoju. Zapewnij członkom zespołu możliwości zdobywania nowych umiejętności i rozwoju.
 • Zachęcaj do zachowania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Pomoże to członkom zespołu czuć się dobrze zaokrąglonymi i może prowadzić do lepszych wyników w pracy.
 • Dawaj przykład. Jako lider, Twoje działania i zachowanie będą nadawać ton kulturze Twojej firmy. Wzoruj się na zachowaniu, które chcesz widzieć w swoim zespole.
 • Zatrudniaj ludzi, którzy są zgodni z Twoimi wartościami i kulturą. Jak radzi Harnish, zatrudniaj pod kątem postawy i trenuj pod kątem umiejętności. 
 • Uznawaj i nagradzaj osiągnięcia. Motywuje to członków zespołu i może pomóc we wspieraniu pozytywnej kultury. Harnish sugeruje ustanowienie programu uznawania lub nagradzanie najlepszych pracowników za pomocą uznania dla całej firmy lub drobnych korzyści.

StoryShot #4: Jak efektywnie realizować projekty

 Skuteczna realizacja wymaga jasnych celów, dobrze zdefiniowanego procesu i skutecznej komunikacji. Jasne cele zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie i pracują na rzecz tych samych celów. Skuteczna komunikacja jest również niezbędna, ponieważ umożliwia współpracę i pomaga zapewnić, że wszyscy są świadomi rozwoju i zmian. Łącząc te trzy elementy, zespół może być bardziej efektywny i skuteczny w realizacji swoich zadań.

Oto 8 pomysłów na skuteczną egzekucję:

 1. Podziel swoje cele na mniejsze, możliwe do wykonania kroki. Czyń postępy w realizacji swoich celów, skupiając się na konkretnych zadaniach.
 2. Ustal jasne oczekiwania i odpowiedzialność dla członków zespołu. Upewnij się, że każdy zna swoją rolę w procesie realizacji i wie, czego się od niego oczekuje.
 3. Ustalenie jasnych mierników do śledzenia postępów. Użyj kluczowych wskaźników wydajności (KPI), aby mierzyć swoje postępy.
 4. Komunikuj się regularnie ze swoim zespołem. Informuj wszystkich o stanie realizacji celów i wszelkich aktualizacjach lub zmianach w planie wykonawczym.
 5. Zachęcaj do innowacji i kreatywności. Zachęcaj członków zespołu do nieszablonowego myślenia i wymyślania nowych pomysłów.
 6. Szukaj możliwości rozwoju i ekspansji. Szukaj sposobów na rozszerzenie działalności i wykorzystywanie nowych możliwości.
 7. Przyjmij zmiany i zdolność do adaptacji. Bądź gotów dostosować swoje plany i pivot w razie potrzeby, aby osiągnąć swoje cele.
 8. Pozostań skupiony i zaangażowany. Utrzymuj motywację i skupienie swojego zespołu na wykonywanych zadaniach oraz utrzymuj swoje zaangażowanie w realizację celów.

StoryShot #5: Wdrażaj "nawyki Rockefellera"

Książka opiera się na idei "Nawyków Rockefellera", czyli zestawu praktyk i narzędzi, które zostały wykorzystane przez Johna D. Rockefellera, aby rozwinąć swoją firmę, Standard Oil, w dominującą siłę we wczesnym przemyśle naftowym. 

"Nawyki Rockefellera" to zestaw praktyk i zasad opracowanych przez konsultanta ds. zarządzania Verne'a Harnisha, służących do skalowania przedsiębiorstw. Niektóre narzędzia i ćwiczenia, które czytelnicy mogą wykorzystać do wdrożenia Nawyków Rockefellera w swoich własnych organizacjach, obejmują:

 1. Jednostronicowy Plan Strategiczny: Jest to zwięzłe, wizualne podsumowanie strategicznych celów i zadań Twojej organizacji, a także kluczowych inicjatyw i mierników, które wykorzystasz do śledzenia postępów.
 2. Scorecard: Karta wyników to narzędzie, które pomaga śledzić postępy w realizacji celów i zadań strategicznych. Zawiera ona zestaw kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które mierzą postępy w kluczowych obszarach, takich jak przychody, rentowność, zadowolenie klientów i zaangażowanie pracowników.
 3. Cotygodniowe narady: Cotygodniowa narada to krótkie, stałe spotkanie, podczas którego zespół kierowniczy analizuje postępy w realizacji kluczowych inicjatyw, identyfikuje wszelkie przeszkody i wprowadza niezbędne zmiany.
 4. Propozycja wartości: Propozycja wartości to jasne, zwięzłe stwierdzenie, które wyjaśnia korzyści płynące z Twoich produktów lub usług oraz to, w jaki sposób rozwiązują one problemy Twoich klientów lub spełniają ich potrzeby.
 5. Segmentacja klientów: Segmentacja klientów to proces dzielenia klientów na grupy w oparciu o wspólne cechy, takie jak demografia, zachowanie czy potrzeby. Pozwala to na dostosowanie działań marketingowych i sprzedażowych do konkretnych segmentów i zwiększenie szans na sukces.
 6. Analiza SWOT: Analiza SWOT to narzędzie, które pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony organizacji, szanse i zagrożenia. Jest to przydatne narzędzie do planowania strategicznego i podejmowania decyzji.
 7. Business Model Canvas: Płótno modelu biznesowego to wizualna reprezentacja Twojego modelu biznesowego, która pomaga Ci zrozumieć kluczowe elementy Twojego biznesu i jak one do siebie pasują. Obejmuje on takie elementy jak propozycja wartości, segmenty klientów, strumienie przychodów oraz kluczowych partnerów.

To tylko kilka narzędzi i ćwiczeń, które można wykorzystać do wdrożenia Nawyków Rockefellera we własnej organizacji. Należy pamiętać, że nie ma jednego rozmiaru dla wszystkich i należy wybrać te narzędzia i praktyki, które są najbardziej istotne i odpowiednie dla Twojej firmy.

Końcowe podsumowanie i przegląd


Zwiększanie skali to książka o zarządzaniu biznesem, która omawia, jak firmy mogą z powodzeniem rosnąć i skalować. Obejmuje tematy takie jak przywództwo, strategia, wykonanie i kultura, i sugeruje, że poprzez wdrożenie pewnych nawyków, firmy mogą osiągnąć znaczący poziom sukcesu.

Niektóre z kluczowych idei zawartych w książce obejmują znaczenie posiadania jasnej i przekonującej wizji, budowania silnego zespołu przywódczego, wyznaczania ambitnych celów oraz tworzenia kultury, która jest zgodna z wartościami i celem firmy. Książka podkreśla również znaczenie skutecznej komunikacji i realizacji, a także sugeruje, że firmy powinny regularnie przeglądać i dostosowywać swoje strategie, aby pozostać na dobrej drodze i osiągnąć swoje cele.

Nawyki Rockefellera" to zestaw zasad i praktyk opracowanych przez Harnisha w celu skalowania przedsiębiorstw. Niektóre narzędzia i ćwiczenia, które mogą pomóc czytelnikom wdrożyć Nawyki Rockefellera w ich własnych organizacjach, to jednostronicowy plan strategiczny, karta wyników, cotygodniowe narady, propozycja wartości, segmentacja klientów, analiza SWOT oraz Business Model Canvas.

Ocena

Oceniamy tę książkę na 4,1/5.

Nasz wynik

Streszczenia książek powiązanych

Blitzscaling

Hacking Growth

Built to Sell

Podobne wpisy