Samenvatting Rijke vader arme vader PDF Robert Kiyosaki
| | |

Rijke vader arme vader samenvatting & infographic | Robert Kiyosaki

Hoofdstuk voor hoofdstuk samenvatting van Rich Dad Poor Dad: Wat de rijken hun kinderen leren over geld dat de armen en de middenklasse niet leren!

Samenvatting Rijke vader arme vader PDF Robert Kiyosaki

Het leven wordt druk. Heeft Rich Dad Poor Dad stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

In deze samenvatting van Rich Dad Poor Dad zijn we nog maar aan het begin. Als je het boek van Robert Kiyosaki nog niet hebt, bestel het dan hier of krijg het audioboek gratis om de sappige details te horen.

Noot van de redactie: Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in 2020. Het werd bijgewerkt op 18/2/2022.

Disclaimer: Dit is een onofficiële samenvatting en analyse.

Het perspectief van Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki is een Amerikaanse zakenman die Rich Global LLC en de Rich Dad Company heeft opgericht. Deze laatste richt zich op particuliere financiële educatie via boeken, video's en toespraken. Hij is ook de auteur van meer dan 26 boeken, waaronder de bestseller Rich Dad Poor Dad (waarvan wereldwijd meer dan 41 miljoen exemplaren zijn verkocht).

Synopsis van Rijke vader, arme vader

Rich Dad Poor Dad is het nummer één boek over persoonlijke financiën aller tijden genoemd. Robert Kiyosaki illustreert de denkwijzen en overtuigingen die kenmerkend zijn voor wie rijk wordt. Hij contrasteert deze denkwijzen met die van arme mensen. In dit boek was Roberts voorbeeld van een arme man zijn vader, terwijl de rijke man Roberts financiële mentor was. Roberts vader was een genie, terwijl zijn mentor niet eens de achtste klas had afgemaakt. Het enige betekenisvolle verschil was hun mentaliteit. 

Rich Dad Poor Dad Audiobook Samenvatting

StoryShot #1 - We hebben allemaal financiële educatie nodig

Financiële kennis is uiterst zeldzaam. De overgrote meerderheid van de studenten verlaat de school zonder enige financiële vaardigheden. Ze hebben kennis ontwikkeld die hen zal helpen een bepaald beroep uit te oefenen, maar weten niet hoe ze het geld dat ze verdienen moeten houden. Ze hebben geleerd hoe ze geld kunnen verdienen, maar hebben geen idee hoe ze hun geld moeten uitgeven. Geld verdienen versterkt alleen het geldstromenpatroon in je hoofd. Financiële geletterdheid helpt je dit geldstroompatroon te beheersen.

StoryShot #2 - Het verschil tussen arm en rijk

Robert begint het boek met een beschrijving van het belangrijkste verschil tussen de rijken en de armen. Zowel arme als middenklasse mensen werken voor hun geld. De rijken laten hun geld voor hen werken. 

De niet-rijken zullen altijd de conventionele methoden zoeken om geld te verdienen. Ze zullen hard studeren, goede cijfers halen, en dan een veilige baan nemen met veilige voordelen. De meeste mensen kiezen deze weg omdat ze bang zijn zonder geld te zitten. Dit verlangen naar een salaris wordt dan snel vervangen door een verlangen om uit te geven waar ze voor gewerkt hebben. Zelfs wanneer deze mensen een bonus of opslag op hun werk krijgen, zullen ze reageren door meer geld uit te geven. Deze mensen zien vreugde in geld, maar die vreugde is van korte duur. Dus blijven ze werken om aan hun verlangens te voldoen en hun angsten de kop in te drukken. Robert raadt je aan een stapje terug te doen en het salaris te vergeten. Begin na te denken over innovatie. De meeste mensen zitten vast in de ratrace en missen duidelijke kansen. Als je bereid bent een stapje terug te doen, kun je kansen grijpen en veel meer geld verdienen. Robert legt uit dat het veel veiliger is om je tijd te investeren in het creëren van activa die geld opleveren. 

StoryShot #3 - Verander jezelf

Robert benadrukt dat we moeten leren dat het gemakkelijker is onszelf te veranderen dan de mensen om ons heen. Dus, in plaats van andere mensen de schuld te geven dat ze niet rijk zijn, moet je accepteren dat jij het probleem bent. Als je beseft dat jij het probleem bent, kun je jezelf veranderen, iets leren en wijzer worden. 

Leren vergt een combinatie van energie, passie en verlangen. Dat gezegd hebbende, zul je ook woede positief moeten inzetten. Robert beschrijft woede als uiterst belangrijk, omdat passie slechts een combinatie is van liefde en woede. We moeten ons laten leiden door passie in plaats van angst. 

StoryShot #4 - Gebruik boekhouding om uw geld te houden

De meeste mensen geloven dat geld verdienen de meest effectieve manier is om rijk te worden. Hoewel je geld moet verdienen, is het belangrijker te weten hoe je je geld bewaart. Rijkdom is niet de nettowaarde. Rijkdom is het aantal dagen dat je zou kunnen overleven als je vandaag zou stoppen met werken. 

Boekhouden is niet het meest stimulerende vak. Toch is het volgens Robert het belangrijkste vak als je rijk wilt worden. De eerste en belangrijkste les is dat je het verschil moet begrijpen tussen activa en passiva. Activa zijn de dingen die je wilt kopen. Rijke mensen zijn degenen die activa verwerven, terwijl arme mensen degenen zijn die passiva verwerven. Een bezit is iets dat geld in je zak stopt. Een verplichting is iets dat geld uit je zak haalt. Veel mensen zien het kopen van een huis als het kopen van een bezit. Maar er zijn veel verplichtingen verbonden aan een huis: hypotheekbetalingen, verzekeringen, onroerendgoedbelasting, en aanzienlijke bedragen die vastzitten in een huis. Dus moeten we een huis zien als een verplichting. Identificeer activa die kunnen worden gekocht om de verplichtingen van een huis te dekken. 

StoryShot #5 - Hoe belastingen de rijken hebben bevoordeeld

Tegenwoordig spelen de rijken een slimmer spel. Ze ontwijken legaal belastingen, terwijl de middenklasse de meeste uitgaven van de overheid betaalt. Historisch gezien werden belastingen gestemd door de armen en de middenklasse om alleen de rijken te belasten. In plaats van de rijken te straffen, straffen de belastingen de armen en de middenklasse. Toen de regering eenmaal de smaak van geld te pakken kreeg, groeide hun honger. Het probleem was dat de geldhonger van de overheid zo groot was, dat er al snel belastingen geheven moesten worden op de middenklasse. Vandaar druppelde het naar beneden.

Een cruciaal belastingmiddel dat door de rijken wordt gebruikt is de 1031. De 1031 wordt ook wel de "like-kind" ruil genoemd. Met de gelijksoortige ruil kunt u de betaling van vermogenswinstbelasting op de verkoop van onroerend goed uitstellen. U kunt dit doen door de opbrengst van de verkoop te gebruiken om een ander stuk onroerend goed te kopen. Bovendien kunt u met vennootschappen afzonderlijke activa opzetten die inkomsten genereren. De sleutel hier is dat terwijl een individu wordt belast vóór uitgaven, een vennootschap wordt belast na uitgaven. Deze eenvoudige regel betekent dat u vakanties, autokosten, lidmaatschappen van sportscholen en restaurantmaaltijden legaal kunt afschrijven. De armen betalen belasting en geven dan uit. De rijken geven geld uit en betalen vervolgens belasting.

De rijken zijn de intellectuelen te slim af geweest. Ze hebben geleerd hoe ze de belasting legaal kunnen ontwijken. Dit is alleen mogelijk omdat de rijken financieel onderlegd zijn. Financiën worden niet onderwezen op scholen, dus de gemiddelde intellectueel begrijpt niet hoe de rijken belasting ontwijken. In plaats van zich door de overheid te laten straffen, reageren de rijken op belastingwetten die worden ingevoerd. 

Hier zijn de vier grondbeginselen van financiële geletterdheid die Robert geeft:

1. Boekhouding - Het vermogen om financiële overzichten te lezen en te begrijpen.

2. Beleggen - De wetenschap van geld verdienen; creativiteit gecombineerd met strategie en formules.

3. Inzicht in markten - De wetenschap van vraag en aanbod; technische (emotiegedreven) en fundamentele (economische zin) beleggingen.

4. Recht - Het begrijpen van belastingen en het vermijden van rechtszaken.

StoryShot #6 - Verwar uw beroep niet met uw bedrijf

De meeste mensen werken voor iedereen behalve voor zichzelf. Ze werken eerst voor de bedrijfseigenaren, dan voor de overheid via de belastingen, en tenslotte voor de bank die hun hypotheek bezit.

De armen en de middenklasse besteden de meeste tijd en energie aan werken voor andere mensen. De gemiddelde Amerikaan werkt vijf of zes maanden per jaar om de belastingen die hij aan de overheid betaalt te kunnen betalen. 

Verwar je beroep niet met je bedrijf, met andere woorden, je vermogenskolom. Het traditionele school- en beroepstraject is over het algemeen noodzakelijk. Het probleem is dat je meestal wordt wat je studeert. Richt je op je activakolom in plaats van op de activakolom die bij je vak hoort. Je kunt je dagelijkse baan houden en je geld in activa steken. De activa die je kunt gebruiken terwijl je een baan hebt, zijn aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, huurwoningen, obligaties en royalty's van intellectueel eigendom. Als een dollar eenmaal in de activakolom staat, haal je hem er nooit meer uit. Als u een verplichting wilt kopen, koop dan eerst een activum dat genoeg geld oplevert om het te dekken.

StoryShot #7 - Je geest is je meest waardevolle bezit

Driehonderd jaar geleden was het land hoe we rijkdom definieerden. Tijdens de industriële revolutie, bezaten de industriëlen rijkdom. Tegenwoordig is rijkdom informatie.

Arme mensen klagen vaak dat ze niet genoeg geld hebben om te profiteren van de deals die ze zien. Zij zien alleen hard werken, sparen en lenen als hun haalbare aanpak. De rijken weten dat hun geest hun meest waardevolle bezit is.

De meeste mensen kopen verpakte investeringen van vastgoedbedrijven, effectenmakelaars, enz. De rijken creëren investeringen door zelf een deal samen te stellen. Om dit te doen, moet je drie vaardigheden ontwikkelen:

  1. Hoe vindt u een kans die iedereen heeft gemist?
  2. Hoe geld inzamelen
  3. Hoe organiseer je intelligente mensen

U zult risico's moeten nemen. Stel dat u goed geïnformeerd bent en een investering begrijpt. In dat geval is het niet zo riskant als voor iemand die slechts de dobbelstenen gooit en bidt.

StoryShot #8 - Word een generalist in plaats van een specialist

De auteur spoort jongeren aan om "werk te zoeken voor wat ze zullen leren, meer dan voor wat ze zullen verdienen". Streef ernaar een beetje van veel te leren in plaats van een specialisatie te zoeken. Specialisatie is voor werk, niet om rijk te worden. Neem de banen die je vitale vaardigheden geven voor het beheren van geldstromen, systemen en mensen. De auteur raadt u aan banen te zoeken die uw communicatie-, verkoop- en marketingvaardigheden ontwikkelen. Deze vaardigheden vullen andere vaardigheden perfect aan en zijn elk noodzakelijk om rijkdom te creëren. 

StoryShot #9 - De activakolommen van de financieel geletterden

Robert somt de vijf redenen op waarom zelfs financieel geletterde mensen hun activakolommen niet ontwikkelen:

1. Angst - Specifiek, de angst om geld te verliezen. Mensen die geld verdienen zijn niet bang om het te verliezen. De rijken bouwen hun rijkdom niet gestaag op door nooit geld te verliezen. Zij leren hoe ze hun verliezen kunnen beperken en hoe ze die verliezen kunnen omzetten in kansen.

2. Cynisme - Cynisme komt voort uit ongecontroleerde twijfel en angst, en is duur. Een cynicus heeft altijd een excuus waarom iets onmogelijk is. Ze bekritiseren in plaats van te analyseren. Bijvoorbeeld, mensen die niet willen investeren in onroerend goed zullen zeggen: "Ik wil geen toiletten repareren." Rijke vader zou een pand kopen voor een prijs die hem in staat stelt een beheerder in te huren en een positieve cashflow te behouden.

3. Luiheid - Gewoonlijk zijn de luiste mensen degenen die het druk hebben. Mensen blijven bezig om problemen te vermijden die ze niet onder ogen willen zien of om het werk te vermijden dat nodig is om het vermogen te ontwikkelen om rijk te worden. Rijke mensen hebben een verlangen dat hun luiheid overwint.

4. Slechte gewoonten - Ons leven is meer een weerspiegeling van onze gewoonten dan van onze opleiding. Als allesoverheersende regel dringt de auteur erop aan dat je "eerst jezelf betaalt". Zorg eerst voor jezelf - fysiek, mentaal en financieel - in plaats van eerst je baas, belastinginner of huisbaas te betalen.

5. Arrogantie - De auteur definieert arrogantie als ego plus onwetendheid. De oplossing is eenvoudig: financiële educatie.

Definitieve samenvatting en evaluatie

Tot slot beschrijft Robert hoe u kunt beginnen aan uw reis naar financiële educatie en rijkdom.

1. Heb een reden die groter is dan de werkelijkheid: Je moet een reden hebben dat je rijk wilt zijn. Rijk zijn omwille van het rijk zijn zal je niet beschermen tegen de harde realiteit van het leven. Het identificeren van deze reden begint met te weten wat je niet wilt (bijvoorbeeld je hele leven werken, enz.) en wat je wel wilt.

2. Kies dagelijks: Elke dag en elke dollar is een keuze om rijk of arm te zijn. Onze uitgaven weerspiegelen wie we zijn (en niet andersom).

3. Kies je vrienden zorgvuldig: Kies je vrienden niet op basis van hoeveel geld ze hebben. Toch moet je voorzichtig zijn met cynici of mensen die niet graag over geld praten. Zij zullen op u afgeven. Doe je best om te leren van mensen die je steunen, je leren en je een beter mens maken. Omring jezelf met financieel onderlegde mensen.

4. Beheers een formule en leer dan een nieuwe: De meeste mensen stoppen met de basisformule van "werk hard, betaal je rekeningen en spaar voor je pensioen." Je moet ook nieuwe manieren leren om dingen te doen. U moet bijvoorbeeld leren hoe u kunt investeren in verhinderingen. Breng dit in praktijk en perfectioneer deze manier van geld verdienen voordat u overgaat op een andere aanpak. U moet hier twee vaardigheden leren. Ten eerste het vermogen om uw geest te verruimen om andere inkomstengenererende formules te leren. Ten tweede, de discipline om ze allemaal in praktijk te brengen alvorens verder te gaan.

5. Betaal jezelf eerst: Als je dit niet doet, blijft er niets over om jezelf te betalen. Dit is een essentiële mentaliteitsverandering.

6. Betaal uw makelaars goed: Dit omvat alle professionals waarop u vertrouwt. Selecteer alleen professionals wiens diensten u geld opleveren (of u geld besparen), en betaal ze goed. Dit maakt deel uit van het laten groeien van uw activakolom.

7. Wees een "Indiase gever": De eerste vraag van de geavanceerde belegger is altijd: "Hoe snel krijg ik mijn geld terug?". Zorg ervoor dat je een aanzienlijke upside hebt terwijl je je downside beperkt. Denk niet alleen aan het rendement op uw investering, maar ook aan de activa die u gratis krijgt wanneer u uw geld terugkrijgt.

8. Activa kopen luxe: Koop geen luxe totdat je een vermogen hebt gecreëerd waarmee je het kunt betalen.

9. De behoefte aan helden: Zoek investeringshelden die het moeiteloos laten lijken. Imiteer en laat je door hen inspireren.

10. Onderricht, en gij zult ontvangen: Hoe meer je mensen onderwijst, hoe meer je zult leren. Dit principe geldt ook elders in het leven. Je zult merken dat dingen veel gemakkelijker tot je komen als je eerst geeft.

11. Stop met wat je aan het doen bent: Neem een pauze en denk na over wat wel en niet voor je werkt.

12. Zoek naar nieuwe ideeën: Lees boeken over verschillende onderwerpen en leer ervan.

13. Zoek iemand die geslaagd is in wat je wilt doen: Omring jezelf met mensen die verstand hebben van slagen op jouw gebied.

14. Wees bereid om te leren: Probeer het tegenovergestelde van arrogant te zijn. Leer elke vaardigheid die je kunt. Ga er nooit van uit dat je al genoeg kennis hebt over een onderwerp.

15. Doe veel aanbiedingen: Je weet nooit welk bod geaccepteerd zal worden. Hoe meer aanbiedingen je doet, hoe groter de kans dat je een goede deal krijgt. Afwijzing maakt altijd deel uit van het proces.

16. Begin met het zoeken naar kopers en dan verkopers: Dit is een tip voor het samenstellen van een deal. U wilt weten of er kopers zullen zijn zodra u besluit een product te verkopen. Zodra dit is vastgesteld, kunt u op zoek gaan naar verkopers van dit product.

17. Leer van de geschiedenis: Bestudeer succesvolle mensen uit het verleden en doe hen na.

18. Actie is altijd beter dan passiviteit: Als je niet zeker weet wat je moet doen, moet je het gewoon doen. Onvolmaakte actie is beter dan perfecte passiviteit.

Beoordeling

Wij geven Rich Dad Poor Dad 4.3/5.

Onze score

Infographic

Ontvang de volledige versie van deze Rich Dad Poor Dad samenvatting en infographic op de StoryShots app.

  • Sla

Rich Dad Poor Dad PDF, gratis luisterboek en geanimeerde samenvatting van het boek

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en Robert Kiyosaki te steunen, bestel Rich Dad Poor Dad of krijg het audioboek gratis op Amazon.

Vond je de lessen die je hier leerde leuk? Reageer hieronder of deel om te laten zien dat je het belangrijk vindt.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, gratis audio en geanimeerde versies van deze analyse en samenvatting van Rich Dad Poor Dad en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Rich Dad's Cashflow Kwadrant door Robert Kiyosaki

Het bedrijf van de 21e eeuw door Robert Kiyosaki

De intelligente belegger door Benjamin Graham 

Ik zal je leren rijk te zijn door Ramit Sethi

Hoe word ik rijk? door Naval Ravikant

Midas Touch door Robert Kiyosaki en Donald Trump

Think and Grow Rich door Napoleon Hill

Angel door Jason Calacanis

Total Money Makeover door Dave Ramsey

The Millionaire Fastlane door M.J. DeMarco

Rich Dad Poor Dad samenvatting PDF citaten
  • Sla

Vergelijkbare berichten

6 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.