Bilişsel Davranışçı Terapi Felsefesi özeti

Bilişsel Davranışçı Terapinin Felsefesi Kitap Özeti ve İncelemesi | Donald Robertson

Rasyonel ve Bilişsel Psikoterapi Olarak Stoacı Felsefe

Hayat çok yoğun. Var Bilişsel Davranışçı Terapinin Felsefesi okuma listenizde miydi? Temel bilgileri şimdi öğrenin.

Biz burada yüzeyi çiziyoruz. Donald Robertson'ın felsefe ve sosyal bilimler üzerine popüler kitabını henüz edinmediyseniz, sipariş edin Burada ilginç detayları öğrenmek için.

Giriş

"Bilişsel Davranışçı Terapinin Felsefesi" Stoacı felsefe ile bilişsel davranışçı terapi (BDT) arasındaki ilişkiyi inceleyen bir kitaptır. BDT, depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek için kullanılan bir psikoterapi türüdür. Davranışları değiştirmek için düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklanır.

Bu kitapta Robertson, BDT'nin nasıl çalıştığını açıklamak için Stoacı felsefenin kadim bilgeliğinden yararlanıyor. Günümüz bilişsel tekniklerinin Epictetus ve Marcus Aurelius gibi erken Yunan filozofları tarafından iki bin yıl önce geliştirilen ilkelere nasıl dayandığını açıklıyor. Yazar ayrıca, düşüncelerimizin duygularımız ve davranışlarımız üzerindeki gücüne ilişkin bu teorileri destekleyen nörobilim alanındaki güncel araştırmaları da inceliyor. 

Bu kitap, BDT'nin ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde neden bu kadar işe yaradığını anlamak isteyen herkes için idealdir; ister kendiniz yardım almak isteyen biri olun, ister uygulamalarına yeni bir bakış açısı kazandırmak isteyen bir terapist ya da sadece günümüzün bu popüler psikoterapi biçiminin altında yatanları merak ediyor olun.

Donald Robertson Hakkında

Donald Robertson, Stoacı felsefe ve bilişsel davranışçı terapinin (BDT) kesişimi üzerine kapsamlı yazılar kaleme almış bir bilişsel davranışçı terapist, yazar ve eğitmendir.

Robertson'ın felsefe geçmişi vardır ve Epictetus ve Marcus Aurelius gibi antik Stoacı filozofların eserlerini derinlemesine incelemiştir. Ayrıca BDT eğitimi almıştır ve insanların çeşitli ruh sağlığı sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için bu yaklaşımı kullanma konusunda geniş deneyime sahiptir.

Robertson, bu kitabın yanı sıra Stoacılık ve BDT üzerine başka kitaplar da yazmıştır: "Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması: Uygulayıcılar İçin Bir Kılavuz," "Bilişsel-Davranışçı Terapi Felsefesi: Birleştirme için Bir Gerekçe" ve "Stoacı Yaşam: Duygular, Görevler ve Kader." Ayrıca bu konularda çok sayıda makale yazmış ve konferanslar vermiştir.

StoryShot #1: Felsefe ve Bilişsel-Davranışçı Terapi

İlk bölüm okuyucuya BDT'nin ne olduğunu tanıtmakta ve BDT ile ilgili bazı temel fikirleri ana hatlarıyla açıklamaktadır. Buna BDT'nin eski Stoacı felsefelerden Aaron Beck veya Albert Ellis tarafından kullanılanlar gibi günümüzün modern yaklaşımlarına nasıl evrildiğini incelemek de dahildir. Ayrıca, maruz bırakma terapisi veya rasyonel duygusal davranış terapisi (REBT) gibi bu çerçevede kullanılan farklı terapi türlerini de incelemektedir. 

Bilişsel Davranış Terapisi (BDT), bireylerin olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını belirlemelerine ve değiştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir psikoterapi biçimidir. Kitapta "Bilişsel Davranışçı Terapinin Felsefesi" kitabının yazarı Donald Robertson, BDT'nin altında yatan felsefeyi ve çeşitli ruh sağlığı sorunlarına nasıl uygulanabileceğini araştırıyor.

Robertson'a göre, BDT düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın birbiriyle bağlantılı olduğu ve birbirini etkilediği fikrine dayanmaktadır. Bu nedenle, olumsuz düşünce ve davranışları değiştirerek duygusal refahımızı artırabiliriz. BDT, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi şekillendirmede öğrenme ve koşullanmanın rolünü vurgulayan davranışçılık unsurlarını da içerir.

BDT'nin önemli bir yönü, bireylerin ilerlemelerini pekiştirmek için terapi seansları dışında belirli teknikleri veya davranışları uygulamalarının istendiği "ev ödevlerinin" kullanılmasıdır. Bu, özgüven ve başarı hissi oluşturmaya yardımcı olur. 

Robertson ayrıca BDT'de farkındalığın önemini de tartışmaktadır; burada bireylere anda mevcut olmaları ve düşüncelerini ve duygularını yargılamadan kabul etmeleri öğretilmektedir. Bu, olumsuz kendi kendine konuşmayı azaltmaya ve öz-şefkati artırmaya yardımcı olur.

Genel olarak, BDT, bireylerin ruh sağlıklarını ve refahlarını iyileştirmek için kendi düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

StoryShot #2: Stoacılık ve BDT'de Rasyonel Duygu

Stoacılık ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), altta yatan neden ve sonuçların anlaşılması yoluyla rasyonel düşünce ve duyguların yönetilebileceğine dair temel bir inancı paylaşmaktadır.

Stoacılıkta rasyonel duygular akla ve erdeme dayanan, değerlerimiz ve ilkelerimizle uyumlu olan duygulardır. Bu, duygularımızın kendi düşüncelerimiz ve eylemlerimiz gibi kontrolümüz dahilinde olan şeylerle uyumlu olması ve kontrolümüz dışındaki dış koşullardan etkilenmemesi gerektiği anlamına gelir. Örneğin, başkalarının sahip olduklarını kıskanmak yerine sahip olduklarımız için minnettarlık duymak rasyonel bir duygu olabilir.

BDT'de rasyonel duygular kavramı da benzerdir. Bilişsel yeniden yapılandırmanın amacı, olumsuz duygulara katkıda bulunabilecek olumsuz düşünce ve inançları tespit edip bunlara meydan okumak ve bunları daha gerçekçi ve rasyonel düşüncelerle değiştirmektir. Bu, bireylerin duygularını daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine ve zorlu durumlara daha uyumlu ve sağlıklı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olabilir.

Hem Stoacılık hem de BDT, duygularımıza katkıda bulunan altta yatan süreçleri anlamayı ve bu anlayışı tepkilerimizi değiştirmek için kullanmayı amaçlamaktadır.

StoryShot #3: Rasyonel Duygular Geliştirmek için Araçlar ve Teknikler

BDT, anksiyete, depresyon ve fobiler gibi çok çeşitli ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. 

Stoacılık:

  1. Felsefi tefekkür: Felsefi tefekkür ve kendi kendini inceleme ile meşgul olmak, bireylerin değerleri ve inançları hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerine ve olumsuz duygulara katkıda bulunabilecek mantıksız düşünce kalıplarını belirlemelerine ve bunlara meydan okumalarına yardımcı olabilir.
  2. Farkındalık: Farkındalık pratiği yapmak ya da anda mevcut olmak ve düşünceleri ve duyguları yargılamadan kabul etmek, bireylerin duygularına karşı daha rasyonel ve kabullenici bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olabilir.
  3. Olumlamalar ve görselleştirme: Olumlama ve görselleştirme tekniklerini kullanmak, bireylerin olumlu inançlarını pekiştirmelerine ve hayata karşı daha akılcı ve olumlu bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olabilir.

CBT:

  1. Farkındalık teknikleri: BDT'de, farkındalık temelli bilişsel terapi (MBCT) ve kabul ve taahhüt terapisi (ACT) gibi farkındalık teknikleri, bireylerin duygularına karşı daha kabul edici ve şefkatli bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olabilir.
  2. Davranışsal aktivasyon: Davranışsal aktivasyon, ruh halini iyileştirmek ve olumsuz duyguları azaltmak için eğlenceli ve anlamlı aktivitelerin belirlenmesini ve artırılmasını içerir.
  3. Problem çözme: Bireylere problem çözme becerilerinin öğretilmesi, zorluklarla ve güçlüklerle başa çıkmak için daha uyumlu ve akılcı yollar geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Robertson'ın kitabı, BDT'nin arkasındaki felsefeye ve çeşitli ruh sağlığı sorunlarına nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğine dair kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.

StoryShot #4: Düşüncelerimiz, Duygularımız ve Davranışlarımız Birbiriyle Bağlantılıdır 

 BDT, düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın birbiriyle bağlantılı olduğunu ve birbirini etkilediğini kabul eder. Örneğin, olumsuz düşünceler olumsuz duygulara yol açabilir ve bu da sağlıksız davranışlara neden olabilir. Bu bağlantıyı anlayarak, duygusal sıkıntımıza katkıda bulunabilecek olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek için çalışabiliriz. Örneğin, "Ben başarısızım" gibi olumsuz bir düşünceye sahipsek, kendimizi endişeli veya depresif hissedebiliriz. Bu düşünceye meydan okuyarak ve bu düşünceyi "Bir hata yapmış olabilirim ama bu beni başarısız yapmaz" gibi daha gerçekçi bir düşünceyle değiştirerek duygusal refahımızı artırabiliriz.

StoryShot #5: Olumsuz Düşünce ve Davranışlar Değiştirilebilir 

BDT, bireylerin ruh sağlığı sorunlarına katkıda bulunabilecek olumsuz düşünce ve davranışları belirlemelerine ve değiştirmelerine yardımcı olur. Bireylerin olumsuz düşünce kalıplarına meydan okumayı ve değiştirmeyi öğrendikleri bilişsel yeniden yapılandırma ve bireylerin yeni, sağlıklı davranışları test ettikleri davranışsal deneyler gibi teknikler, bireylerin daha uyumlu düşünme ve davranma yolları geliştirmelerine yardımcı olmada etkili olabilir.

StoryShot #6: Öğrenme ve Koşullanma Düşünce ve Eylemlerimizin Şekillenmesinde Rol Oynar

BDT, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi şekillendirmede öğrenme ve koşullanmanın rolünü vurgulayan davranışçılık unsurlarını içerir. Örneğin, stresle aşırı yemek yiyerek başa çıkmayı öğrendiysek, bu, stresli hissettiğimizde başvurduğumuz olumsuz bir düşünce ve davranış kalıbı haline gelebilir. Bu düşünce ve davranış kalıplarını nasıl öğrendiğimizi anlayarak, bunları değiştirmek ve daha sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmek için çalışabiliriz.

StoryShot #7: Ev Ödevleri İlerlemeyi Güçlendirebilir

BDT genellikle, bireylerin ilerlemelerini pekiştirmek için terapi seansları dışında belirli teknikleri veya davranışları uygulamalarının istendiği ev ödevlerini içerir. Bu, bireylerin terapide öğrendikleri beceri ve teknikleri uygulamaya devam etmeleri için yapılandırılmış bir yol sağlamanın yanı sıra, öz saygı ve başarı duygusu oluşturmaya yardımcı olur.

StoryShot #8: Farkındalık Olumsuz Kendi Kendine Konuşmayı Azaltabilir ve Öz Şefkati Artırabilir 

BDT, farkındalığın önemini vurgular; burada bireylere anda mevcut olmaları ve düşüncelerini ve duygularını yargılamadan kabul etmeleri öğretilir. Bu, olumsuz kendi kendine konuşmayı azaltmaya ve öz-şefkati artırmaya yardımcı olabilir. Kendimizi sert bir şekilde yargılamak yerine düşüncelerimizi ve duygularımızı kabul etmeyi öğrenerek, kendimizle daha şefkatli ve anlayışlı bir ilişki geliştirebiliriz.

StoryShot #9: Güçlendirme BDT'nin Önemli Bir Yönüdür

BDT, bireylerin ruh sağlıklarını ve refahlarını iyileştirmek için kendi düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, bireylerin yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına ve sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Olumsuz düşünce ve davranış kalıplarının nasıl belirleneceğini ve değiştirileceğini öğrenerek, bireyler kendi ruh sağlıklarını iyileştirmede aktif bir rol alabilirler.

StoryShot #10: BDT Çeşitli Ruh Sağlığı Sorunlarına Uygulanabilir 

Robertson'ın kitabı, BDT'nin anksiyete, depresyon, yeme bozuklukları ve bağımlılık dahil olmak üzere etkili bir şekilde uygulanabileceği çok çeşitli ruh sağlığı sorunlarını tartışmaktadır. BDT, bu sorunlara katkıda bulunan altta yatan düşünce kalıplarına ve davranışlara odaklanarak, bireylerin kalıcı değişiklikler yapmalarına ve genel refahlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, anksiyete durumunda, BDT bireylerin anksiyetelerine katkıda bulunan olumsuz düşünceleri belirlemelerine ve bunlara meydan okumalarına ve anksiyetelerini daha uyumlu bir şekilde yönetmek için sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

StoryShot #11: Otomatik Önsezi, Önceden Düşünme ve Geçmişe Bakış

Otomatik telkin, önceden düşünme ve geriye dönüp bakma Stoacılar tarafından duygusal dayanıklılığı geliştirmek için kullanılan tekniklerdir.

  • Otomatik telkin, kişinin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkilemek için olumlu kendi kendine konuşma veya onaylama kullanma sürecini ifade eder. Bu, olumlu inançları ve davranışları pekiştirmek için kişinin kendi kendine olumlu ifadeleri tekrarlamasını içerebilir. Otomatik telkin genellikle özgüven, motivasyon ve performansı artırmak için bir teknik olarak kullanılır.
  • Premeditasyon, ileriyi düşünme ve kişinin eylemlerinin olası sonuçlarını ve sonuçlarını göz önünde bulundurma pratiğidir. Stoacılıkta önceden düşünme, zorlu durumlara hazırlanmak için ilgili başa çıkma ifadelerini veya özdeyişleri zihinsel olarak prova etmeyi içerir. Bu, bireylerin daha dirençli olmalarına ve stres ve sıkıntılarla daha iyi başa çıkabilmelerine yardımcı olabilir.
  • Geçmişe bakış, geçmişteki olayları, özellikle de kişinin kendi eylemlerini ve davranışlarını gözden geçirme ve üzerinde düşünme pratiğidir. Stoacılıkta geçmişe bakış, uyumadan önce her günün olaylarını gözden geçirmeyi ve kendine nelerin iyi, nelerin kötü yapıldığını ve bir dahaki sefere nelerin farklı yapılabileceğini sormayı içerir. Bu, bireylerin deneyimlerinden ders çıkarmalarına ve gelecekte olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olabilir.

StoryShot #12: Stoacılık ve üçüncü dalga BDT

Stoacılık ve üçüncü dalga Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), duygularımızın ve davranışlarımızın nedenlerine ilişkin bir anlayış geliştirmenin önemine dair temel bir inancı paylaşmaktadır. İkinci dalga BDT büyük ölçüde Stoacı fikirlerden yararlanırken, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) gibi üçüncü dalga BDT yaklaşımları ilhamını daha çok Budist felsefeden almaktadır. 

Bununla birlikte, üçüncü dalga BDT'nin temel fikirlerinin birçoğu Stoacılıkta bulunabilir; örneğin şimdiki an farkındalığının önemi, değerlerin netleştirilmesi, kararlı eylem ve benliğin çoklu boyutlarının tanınması. Stoacılık ve üçüncü dalga BDT arasındaki benzerlikleri keşfederek, bu yaklaşımların bireylerin duygusal dayanıklılık geliştirmelerine ve tatmin edici bir yaşam sürmelerine nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha fazla anlayış kazanmak mümkündür.

Nihai Özet ve Değerlendirme

Bilişsel Davranış Terapisi (BDT), bireylerin olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını belirlemelerine ve değiştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir psikoterapi biçimidir. Düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın birbiriyle bağlantılı olduğu ve birbirini etkilediği fikrine dayanır. BDT, davranışçılık unsurlarını içerir ve bireylerin ilerlemelerini pekiştirmelerine ve öz saygı oluşturmalarına yardımcı olmak için ev ödevleri kullanır. Ayrıca, bireylere anda mevcut olmayı ve düşüncelerini ve duygularını yargılamadan kabul etmeyi öğreten farkındalığı da içerir.

Stoacılık ve BDT, rasyonel düşünce ve duyguların, altta yatan neden ve etkilerinin anlaşılması yoluyla yönetilebileceği inancını paylaşır. Stoacılıkta, rasyonel duygular akıl ve erdeme dayanır ve değerlerimiz ve ilkelerimizle uyumludur. BDT'de amaç, olumsuz duygulara katkıda bulunabilecek olumsuz düşünce ve inançları tespit edip bunlara meydan okumak ve bunları daha gerçekçi ve rasyonel düşüncelerle değiştirmektir.

Hem Stoacılıkta hem de BDT'de rasyonel duygular geliştirmek için kullanılabilecek çeşitli araçlar ve teknikler vardır. Stoacılıkta bunlar felsefi tefekkür, farkındalık, olumlamalar ve görselleştirmeyi içerebilir. BDT'de ise bu teknikler farkındalık, bilişsel yeniden yapılandırma ve maruz bırakma terapisini içerebilir.

Genel olarak, rasyonel duygular geliştirmenin amacı, bireylerin duygularını daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine ve zorlu durumlara daha uyumlu ve sağlıklı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olmaktır. Bu da ruh sağlığının ve refahın iyileşmesine yol açabilir.

Değerlendirme

Bu kitabı 4,2/5 olarak değerlendiriyoruz.

PDF, Ücretsiz Sesli Kitap, İnfografik ve Animasyonlu Kitap Özeti 

Bu buzdağının görünen kısmıydı. Ayrıntılara dalmak ve Donald J. Robertson'ı desteklemek için sipariş verin Burada ya da sesli kitabı ücretsiz edinin.

Burada öğrendikleriniz hoşunuza gitti mi? Önemsediğinizi göstermek için paylaşın ve desteğimizle iletişime geçerek bize bildirin.

StoryShots'ta yeni misiniz? The Philosophy of Cognitive Behavioural Therapy'nin bu özetinin PDF, sesli kitap ve animasyon versiyonlarını edinin: Rasyonel ve Bilişsel Psikoterapi Olarak Stoacı Felsefe ve diğer yüzlerce çok satan kurgusal olmayan kitap ücretsiz üst düzey uygulama. Apple, The Guardian, The UN ve Google tarafından dünyanın en iyi okuma ve öğrenme uygulamalarından biri olarak gösterilmiştir.

İlgili Kitap Özetleri

Benzer Yazılar