Acht data samenvatting

Acht Dates Samenvatting en Bespreking | John Gottman

Acht Dates: Essential Conversations for a Lifetime of Love is een boek van John Gottman dat een gids biedt voor paren om hun begrip van elkaar te verdiepen en hun relatie te versterken door middel van acht gesprekken. Het boek is gebaseerd op Gottman's onderzoek naar paren en relaties, en heeft tot doel paren de instrumenten en vaardigheden te bieden die ze nodig hebben om zinvolle en productieve gesprekken over hun relatie te voeren.

De acht data die Gottman voorstelt zijn:

  1. The Love Map Date: Deze date is gericht op het beter leren kennen van elkaar en het begrijpen van elkaars hoop, dromen en waarden. Het doel van deze date is om een "liefdeskaart" van elkaars leven op te bouwen, wat inhoudt dat men elkaars achtergrond, familiegeschiedenis, waarden, doelen en ambities begrijpt. Deze date is ontworpen om paren te helpen een dieper begrip en band met elkaar op te bouwen, en meer afgestemd te raken op elkaars behoeften en verlangens. Om dit te doen, kunnen paren elkaar vragen stellen over hun levensgeschiedenis, waarden, doelen en ambities, en actief en empathisch luisteren naar elkaars antwoorden. Dit kan paren helpen een dieper begrip en band met elkaar op te bouwen, en kan ook helpen gebieden van overeenkomst en verschil tussen hen te identificeren.
  2. De liefdes- en bewonderingsdate: Deze date is gericht op het opbouwen van waardering en respect voor elkaar, en leren hoe je genegenheid en bewondering voor elkaar kunt uiten. Het doel van deze date is om paren te helpen een positieve en ondersteunende sfeer in hun relatie op te bouwen, en een diep gevoel van waardering en bewondering voor elkaar te ontwikkelen. Deze date is ontworpen om paren te helpen een sterkere en meer liefdevolle relatie op te bouwen door zich te richten op de positieve aspecten van hun partner. Om dit te doen, kunnen koppels oefenen in het uiten van waardering en bewondering voor elkaar, en zich ook richten op het identificeren en benadrukken van de positieve kwaliteiten en prestaties van hun partner. Dit kan paren helpen een positievere en meer ondersteunende sfeer in hun relatie op te bouwen, en kan hen ook helpen zich meer gewaardeerd en gewaardeerd te voelen door hun partner.
  3. De Turn-Toward date: Deze date is gericht op het opbouwen van emotionele verbinding en intimiteit door het begrijpen van en reageren op elkaars behoeften en emoties. Het doel van deze date is om paren te helpen meer afgestemd te raken op elkaars emotionele toestand, en om te leren hoe te reageren op elkaars behoeften en emoties op een ondersteunende en zorgzame manier. Deze date is ontworpen om paren te helpen een diepere emotionele band en intimiteit met elkaar op te bouwen, en een meer ondersteunende en liefdevolle relatie te creëren. Om dit te doen, kunnen koppels oefenen in actief luisteren en empathisch reageren, wat inhoudt dat ze aandachtig luisteren naar elkaars emoties en behoeften en reageren op een zorgzame en ondersteunende manier. Dit kan paren helpen een diepere emotionele band en intimiteit met elkaar op te bouwen, en kan hen ook helpen zich meer gesteund en begrepen te voelen door hun partner.
  4. De Conflictoplossingsdate: Deze date is gericht op het leren hoe conflicten in de relatie effectief te beheersen en op te lossen. Het doel van deze date is om paren te helpen de vaardigheden en strategieën te ontwikkelen die ze nodig hebben om conflicten in hun relatie effectief te beheersen en op te lossen. Deze date is bedoeld om paren te helpen een meer harmonieuze en ondersteunende relatie op te bouwen door te leren hoe ze conflicten effectief kunnen beheren en oplossen. Om dit te doen, kunnen koppels effectieve communicatievaardigheden oefenen, zoals het gebruik van "ik"-verklaringen, actief luisteren en probleemoplossende technieken. Ze kunnen ook leren hoe ze hun eigen emoties en behoeften in conflicten kunnen beheersen, en hoe ze effectief met elkaar kunnen onderhandelen en compromissen kunnen sluiten. Dit kan paren helpen een meer harmonieuze en ondersteunende relatie op te bouwen door te leren hoe ze conflicten effectief kunnen beheren en oplossen.
  5. De Theatrale Dromen Date: Deze date is gericht op het verkennen van elkaars verlangens en fantasieën, en het opbouwen van een dieper begrip en verbinding. Het doel van deze date is om koppels te helpen elkaars diepste verlangens en fantasieën te begrijpen en te verkennen, en een dieper begrip en band met elkaar op te bouwen. Deze date is ontworpen om koppels te helpen een meer intieme en liefdevolle relatie op te bouwen door elkaars diepste verlangens en fantasieën te verkennen. Om dit te doen kunnen stellen elkaar vragen stellen over hun verlangens en fantasieën, en actief en empathisch luisteren naar elkaars antwoorden.
  1. De vertrouwensdate: Deze date is gericht op het opbouwen van vertrouwen en het begrijpen van elkaars kwetsbaarheden en behoeften aan vertrouwen in de relatie. Het doel van deze date is om paren te helpen problemen met betrekking tot vertrouwen in hun relatie te begrijpen en aan te pakken, en strategieën te ontwikkelen om vertrouwen met elkaar op te bouwen en te behouden. Het kan gaan om het bespreken van ervaringen uit het verleden met vertrouwen, het identificeren van de specifieke dingen die elke partner nodig heeft om zich vertrouwd te voelen, en het ontwikkelen van strategieën voor het opbouwen en behouden van vertrouwen in de relatie. Deze date is bedoeld om paren te helpen een meer vertrouwensvolle en ondersteunende relatie op te bouwen door problemen met betrekking tot vertrouwen te begrijpen en aan te pakken.
  2. De verbintenisdatum: Deze date is gericht op het verkennen en herbevestigen van toewijding aan de relatie en aan elkaar. Het doel van deze date is om paren te helpen hun toewijding aan elkaar en aan de relatie te verkennen en te herbevestigen. Het kan gaan om het bespreken van de verwachtingen en behoeften van elke partner aan betrokkenheid, het verkennen van de manieren waarop de relatie in de loop van de tijd is gegroeid en veranderd, en het herbevestigen van de betrokkenheid van elke partner bij de relatie. Deze afspraak is bedoeld om paren te helpen een sterkere en duurzamere relatie op te bouwen door hun toewijding aan elkaar en aan de relatie opnieuw te bevestigen.
  3. De Betekenis en Doel Datum: Deze date is gericht op het verkennen en begrijpen van elkaars gevoel van doel en betekenis in het leven, en hoe dit aansluit bij de relatie. Het doel van deze date is om koppels te helpen begrijpen en hun gevoel van doel en betekenis in het leven af te stemmen op de relatie. Dit kan betekenen dat de waarden, doelen en ambities van elke partner worden besproken, en dat wordt onderzocht op welke manier de relatie de zin en betekenis van het leven van elke partner ondersteunt en versterkt. Dit gesprek is bedoeld om paren te helpen een sterkere en meer bevredigende relatie op te bouwen door hun gevoel van doel en betekenis in het leven te begrijpen en af te stemmen op de relatie.

Doorheen het boek geeft Gottman tips en oefeningen voor koppels om hen te helpen zinvolle en productieve gesprekken te voeren over hun relatie. Hij geeft ook richtlijnen voor het overwinnen van gemeenschappelijke uitdagingen en wegversperringen die paren tijdens deze gesprekken kunnen tegenkomen. Al met al is Eight Dates een nuttige bron voor paren die hun begrip van elkaar willen verdiepen en hun relatie willen versterken.

Beoordeling

Wat vind je van dit boek?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 2 Gemiddeld: 1]

Gerelateerde boeksamenvattingen

De 5 liefdestalen

De 7 principes om het huwelijk te laten werken

Vergelijkbare berichten