İklim Felaketi Nasıl Önlenir Özeti
| | | | |

İklim Felaketi Nasıl Önlenir Özet İnceleme | Bill Gates

Elimizdeki Çözümler ve İhtiyacımız Olan Atılımlar

Hayat çok yoğun. Bir İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır kitaplığınızda toz mu topluyor? Bunun yerine, bazı temel fikirleri şimdi öğrenin.

Biz burada yüzeyi çiziyoruz. Kitaba henüz sahip değilseniz, sipariş edin Burada ya da ücretsiz sesli kitap öğrenmek için Amazon'a tıklayın.

SORUMLULUK REDDİ: Bu resmi olmayan bir özet ve analizdir. Söz konusu kitabın yazarı veya yayıncısı ile bağlantılı değildir, yetkilendirilmemiştir, onaylanmamıştır, lisanslanmamıştır veya desteklenmemiştir. İçerik hatalar içerebilir ve bir uzmana danışmanın yerine geçmemelidir.

İlk olarak 11 Nisan 2021 tarihinde yayınlanmıştır. 12 Kasım 2021 tarihinde güncellenmiştir.

Bill Gates'in Bakış Açısı

Bill Gates Amerikalı bir iş adamı, yazılım geliştiricisi, yatırımcı, yazar ve hayırseverdir. Microsoft'un kurucu ortağıdır ve 1995-2017 yılları arasında dört yıl hariç dünyanın en zengin kişisi olmuştur. Gates bilgisayar çağının başlangıcında doğdu ve ilk yazılımını 13 yaşında kodladı. Şimdi 1970'ler ve 80'lerdeki mikrobilgisayar devriminin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ve 2008 yılında Microsoft'taki günlük operasyonlardan ayrıldığından beri Gates pek çok hayırseverlik girişiminde bulundu. Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla çeşitli hayır kurumlarına ve bilimsel araştırma programlarına büyük miktarlarda para bağışladı. Vakfın şu anda dünyanın en büyük özel hayır kurumu olduğu bildirilmektedir. 2009 yılında Gates ve Warren Buffett The Giving Pledge'i kurdu. Diğer milyarderlerle birlikte, servetlerinin en az yarısını hayırseverliğe verme sözü verdiler. Gates iklim değişikliği araştırmalarına ve çevre dostu yeniliklere büyük yatırımlar yapmıştır.

Giriş

İklim Felaketi Nasıl Önlenir, gelecekte yaşanabilecek bir iklim felaketini önlemek için gerekli teknolojiyi araştıran bir kitap. Bill Gates bu zorluğun, insanların aya ayak basması ve her eve bir bilgisayar girmesi için gereken yeniliklerden daha büyük olduğuna inanıyor. Bu, insanlığın şimdiye kadarki en büyük mücadelesi olabilir. Bununla birlikte, teknolojik yenilik, siyasi değişim ve savunucuların baskısı bu zorluğun üstesinden gelmemize ve bir iklim felaketinden kaçınmamıza yardımcı olabilir. 

StoryShot #1: Yenilenebilir Enerji Çözümleri Küresel Olmalı

Gates, mevcut yenilenebilir kaynakların çeşitliliğinin, farklı iklimler için en uygun olanı seçebileceğimiz anlamına geldiğini anlatıyor. Örneğin, jeotermal, açık deniz rüzgarları, pompa hidro, nükleer enerji ve daha pek çok kaynaktan elektrik elde edebiliriz. Bununla birlikte, dünya genelinde ucuz ve güvenilir elektrik üretimine de yardımcı olmamız gerekiyor. Şu anda başta Sahra Altı Afrika olmak üzere enerjiye erişimin sınırlı olduğu birçok bölgemiz var. Üstesinden gelinmesi gereken bir diğer zorluk da farklı ülkelerin enerjiyle olan ilişkileridir. Örneğin, ABD'deki Yeşil Primler oldukça düşüktür (şu anda ödediklerinden yaklaşık 15% daha fazla), bu da alımın yüksek olabileceği anlamına gelir. Küresel net sıfır ile ilgili sorunlar muhtemelen yüksek Yeşil Primi olan ülkelerde olacaktır. Örneğin, Asya ve Afrika ucuz kömür santrallerine güvenmektedir. Batı ekonomik olarak gelişirken büyük ölçüde fosil yakıtlara dayandığı için bu kıtaları yargılamak haksızlık olur. Bu da yenilenebilir enerji çözümünün ulusal düzeyde çözülmek yerine küresel olması gerektiği anlamına gelmektedir.

StoryShot #2: Üretimde Devrim Yapmamız Gerekiyor

Bir şeyleri yapma şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Verdiği örneklerden biri de çimento. İnşaat alanının diğer birçok bölümünde yenilikler yapmış olmamıza rağmen, çimento hala kayda değer bir oranda kullanılıyor. Sadece Amerika her yıl 96 milyon ton çimento üretiyor. Bu da ABD vatandaşı başına yaklaşık 600 pound anlamına geliyor. Bununla ilgili sorun, çimento üretiminde önemli miktarda enerji kullanılmasıdır. Bu bölümün önemi, bir şeyleri üretme şeklimizin değişmesi gerektiğidir. Plastik, çelik, kağıt ve diğer pek çok malzeme her yıl muazzam miktarlarda sera gazı ürettiği için tek sorun çimento değildir. Dolayısıyla, net sıfır emisyona ulaşmak için üretimimizi değiştirmeliyiz. 

Çimento üretimi için birkaç çözüm, çimento üretiminde tatlı su yerine deniz suyu kullanımı ile geri dönüştürülmüş CO2 kullanımıdır. Bununla birlikte Gates, en önemli çözümün karbon tutma yönteminin kullanılması olduğuna inanmaktadır. Bunun nedeni, çimento ya da çelik gibi kaynaklardan uzaklaşıldığında Yeşil Primin çok yüksek olmasıdır.

StoryShot #3: Gelecek Nükleer Fisyonda

Gates, nükleer fisyonun net sıfıra ulaşmak için potansiyel olarak en iyi küresel çözüm olduğunu savunmaktadır. Nükleer enerji, kamuoyuna yansıyan felaketler nedeniyle olumsuz bir üne sahip. Ancak Gates bundan bu kadar kolay vazgeçmemiz gerektiğine inanmıyor. Nükleer enerji üretimini arabalara benzetiyor. Her yıl binlerce insan araba kazalarında ölüyor ama biz her gün araba kullanmaya devam ediyoruz. Önemli olan riskleri anlamak ve bunları sınırlandırmanın yanı sıra inovasyon yoluyla işleri daha güvenli hale getirmektir. Gates'in nükleer enerjiye olan tutkusu 2008 yılında TerraPower'ı kurmasının nedenidir. Bu şirket, reaktörler üzerinde dijital simülasyonlar yapan süper bilgisayarlardan oluşan bir laboratuara sahip. Simüle ettikleri reaktörler arıza korumalı olduğundan aşırı ısınmaları imkansız. Bunlar sadece simülasyonlar olsa da Gates gelecekte nükleer enerji için büyük umutlar besliyor.

StoryShot #4: Gıda Seçimleriniz Çok Önemli

Bu bölüm, gıda seçimlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne sermektedir. Gates, hayvan tarımıyla ilgili çeşitli sorunları açıklamaktadır.

 1. Hayvanlar, kesilecek boyuta gelene kadar büyümelerine yardımcı olmak için büyük miktarlarda bitkisel maddeye ihtiyaç duyarlar. Besin maddelerini bitkilerin kendisinden elde edebilecekken bu verimsiz bir durumdur.
 2. Özellikle inekler geğirme, yellenme ve dışkılarının ayrışması yoluyla büyük miktarlarda metan (CO2'den daha güçlü) açığa çıkarırlar.
 3. Ormansızlaştırma, hayvan yetiştirmeye yer açmak ve hayvanları beslemek için daha fazla soya ve diğer bitkileri yetiştirmek için oldukça yaygındır. Bu durum CO2 emen ağaçları ortadan kaldırmakta ve hayvancılığa yer açmak için toprak alanları yakıldığında daha fazla sera gazı salınmasına neden olmaktadır.

StoryShot #5: Teknolojik İnovasyon Gıda Krizimizi Çözebilir

Protein için hayvansal ürünlere olan bağımlılığımız, ünlü Alman doktor Paul Ehrlich'in 1968'de 70'li ve 80'li yıllarda küresel bir gıda krizi yaşanacağını öngörmesine yol açmıştır. Bu öngörü yanlıştı ama bunun nedeni gıda üretimimizin sürdürülebilir olması değil. Gıda sıkıntısı yaşamamış olmamızın nedeni teknolojik yeniliklerdir. Örneğin Norman Borlaug çok daha büyük taneler üreten bir buğday türü geliştirdi. Bu türün dünyaya yayılmasına izin verildi ve daha sonra milyarlarca insanın hayatını kurtardı.

En önemli teknolojik yeniliklerden biri laboratuarda yetiştirilen et olacaktır. Et ikameleri Gates'in beklediğinden çok daha olumlu karşılandı ve yapılabilecek önemli bir seçim. Bununla birlikte Gates, gereken ölçekte laboratuvarda yetiştirilmiş et üretmeye başlamadan önce daha ileri teknolojiler geliştirmemiz gerektiğine inanıyor.

StoryShot #6: Kendinize Sürekli Sormanız Gereken 5 Soru

Bill Gates, iklim değişikliği konusu gündeme geldiğinde kendinize her zaman sormanız gereken beş soru sunuyor. Bu bir makale okurken, bir arkadaşınızla konuşurken ya da iklim değişikliğinin gündeme gelebileceği başka herhangi bir örnek olabilir. Bu sorular, iklim değişikliği ile ilgili konuşmalarda sıkça karşılaşılan karmaşık istatistikler ve gerçeklerle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

 1. 51 milyar tonun ne kadarından bahsediyoruz? - Bill Gates ne zaman birkaç sera gazından bahseden bir şey okusa, hızlı bir hesaplama yapar. Bu miktarı her zaman yıllık toplam 51 milyar tonun bir yüzdesine dönüştürür. Bu ona daha fazla bağlam sağlar.
 2. Çimento için planınız nedir? - İklim değişikliğiyle mücadele konusunda kapsamlı bir konuşma, insanların sera gazı emisyonlarına neden olmak için yaptığı her şeyi göz önünde bulundurmanızı gerektirir. Ulaşım, emisyonların yalnızca 40%'sini oluşturuyor, dolayısıyla yediğimiz gıdalar ve dünyadaki çimento üretimi gibi iyileştirebileceğimiz birçok alan daha var.
 3. Ne kadar güçten bahsediyoruz? - Bu soru, enerjinin belirli bir bağlamda ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılmasını gerektirir. Bir megawatt'ı bir milyon watt ve bir watt'ı da saniyede bir enerji miktarı olarak tanımlıyor. Bu sayılar hızla çok büyük olabileceğinden, bu sayıları kısaltmak ve her şeyi saniyede bir enerji olarak düşünmek daha iyidir.
 4. Ne kadar alana ihtiyacınız var? - Güç kaynaklarının yer kapladığı ve sadece çok fazla toprak ve su olduğu genellikle unutulur. 
 5. Bunun maliyeti ne kadar olacak? - Sıfır karbon çözümleri genellikle fosil yakıtlardan daha pahalıdır. Yeşil primler, sıfır karbonlu çözümlerin daha ucuz olduğu durumlardır, ancak bunlar nadirdir. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte, bu sıfır karbonlu çözümler daha uygun fiyatlı hale gelmelidir.
eel, which requires considerable amounts of greenhouse gases to produce, and the tractor runs on gas.
 • Bugün et yiyorsanız, önemli miktarda soya ve tahılla beslenen bir hayvan yediniz demektir. Bu bitkilerin yetişmesi için ormansızlaşma ve gübreleme gerekiyordu. Eğer hamburger yediyseniz, aynı zamanda yemek için yetiştirilen ve geğirip osurduğunda metan gazı salan bir hayvan yediniz demektir.
 • Eğer bugün bir gömlek giyiyorsanız, muhtemelen pamuk ya da polyesterden üretilmiştir. Pamuk üretmek için önemli miktarda enerji ve su gerekirken, polyester bir tür petrol olan etilenden elde edilir.
 • Bir diğer konu ise bu bireysel davranışların daha belirgin hale gelecek olmasıdır. Bunun nedeni, dünya geliştikçe daha kalabalık hale gelmesidir. Sürdürülebilir olmayan bir dünyaya ne kadar çok insan girerse, zarar da o kadar büyük olur. Endişe verici olan, enerji ihtiyaçlarımızda ve üretimimizde bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir değişiklik yapmakta zorlanacak olmamızdır. Öncelikle, yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve uygulanması ilk başta büyük miktarlarda sera gazı üretecektir. Uzun vadedeki etkisi olumlu olsa da Gates, geçmişte insanların bir enerji türünden diğerine geçişinin çok uzun zaman aldığını belirtiyor. Örneğin, insanların bitki bazlı yakıttan petrole geçişi elli yıldan fazla, petrolden doğal gaza geçişi ise elli yıldan fazla sürmüştür. Bununla birlikte, bu geçişler inovasyon eksikliği nedeniyle yavaşlamıştır. Dolayısıyla, yenilenebilir enerjiye geçişimizi hızlandıracak teknolojik çözümler bulmak için küresel bir eyleme ihtiyacımız var.

  StoryShot #11: Hükümetin Yapabileceği Değişiklikler

  Hükümet politikaları önemlidir çünkü şirketler fosil yakıtlarla yollarını ayırma konusunda yeterince teşvik edilmemektedir. Gates, fosil yakıt emisyonları nedeniyle şirketleri suçlamak istemiyor çünkü onlar sadece pratikte mantıklı olanı yapıyorlar. Bu noktada, fosil yakıtlar bu şirketler için yenilenebilir enerji kaynaklarından daha ucuz ve daha güvenilir. Halihazırda yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli teknoloji mevcut değil ve bu da maliyetlerin çoğu zaman karşılanabilir olmadığı anlamına geliyor.

  Gates, bu kadar kolay olsaydı dünyanın çoktan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmiş olacağına inanıyor. Gerçek şu ki, net sıfır emisyonlu bir dünyaya sahip olabilmemiz için üstesinden gelinmesi gereken çok daha karmaşık zorluklar var. Gates, politika yapıcıların bir fark yaratabilmeleri için yedi yol öneriyor:

  1. Yeşil enerji Ar-Ge'sindeki yatırım açıklarının kapatılması
  2. Yeşil Primleri azaltan girişimleri destekleyin
  3. Fosil yakıtların elektrikli alternatiflerle değiştirilmesinin faydaları hakkında bilgi yaymak
  4. Bilgilendirilmeye devam edin
  5. Herkes için adil olacak bir plan yapın
  6. Kolay kazançların ötesine geçin
  7. Tüm temelleri birlikte ele alın

  StoryShot #12: Yapabileceğimiz Bireysel Değişiklikler

  Gates kitabı, bireyler olarak yapabileceğimiz değişiklikleri özetleyerek kapatıyor.

  • Bir Vatandaş Olarak - Günlük hayatınızı düşünün; örneğin işe nasıl gidip geldiğinizi, rutinlerinizi ve tükettiğiniz ürünleri. Yapılması gereken en önemli şey, iklim değişikliğiyle siyasi düzeyde de ilgilenmektir. Sadece iklim değişikliğini önceliklerinin en başına koymaya istekli olanlara oy verin. Gerekirse yerel politikacılara mektup yazın ve telefon edin.
  • Bir Tüketici Olarak - Dünyamız, tüketiciler olarak bizim kararlarımızla yönlendirilen piyasalar tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle şirketlere, ürünlerini ancak yeşile döndükleri takdirde tüketmeye devam edeceğiniz mesajını gönderin. Ayrıca, elektrik şirketinizi değiştirmek, araç emisyonlarınızı azaltmak ve beslenmenizden hayvansal ürünleri çıkarmak gibi değişiklikleri kendiniz de yapmalısınız.
  • Bir Çalışan veya İşveren Olarak - İşletmenizdeki hissedarları, yeşil sonuçları olan potansiyel risk girişimlerine yönelmeye teşvik etmeniz gerekir.

  StoryShot #13: Hayatlarımız Nasıl Değişebilir?

  Daha sıcak bir dünya, teknolojimizde büyük gelişmeler gerektirecek ve küresel mahsullerin önemli bir bölümünü yok edebilecek daha fazla sele yol açacaktır. Hayvanlar da daha az yemeye ve daha az süt üretmeye başlayacak, bu da daha fazla gıda kıtlığına yol açacaktır. Nem havada daha fazla tutulacak, bitkiler için daha az su kalacak ve büyüme mevsimleri kısalacaktır. Bazıları için bu değişikliklerin hemen bir etkisi olmayabilir. Ancak, çok az kaynakla sınırda yaşayanlar için bu felaket olacaktır.

  Gates, iklimin neden bu kadar önemli olduğunu vurgulamak için Talam ailesi örneğini veriyor. Bu aileyle 2009 yılında Kenya'da, küçük bir çiftlikte geçimlik çiftçilik yapmaya başladıkları sırada tanışmış. Sadece bir inekleri vardı ve bu inek günde üç litre süt üretiyordu. Verim düşüklüğü, giderek ısınan havadan kaynaklanıyordu. Aile daha sonra daha sağlıklı hayvan yetiştirmelerine ve daha iyi süt üretmelerine yardımcı olacak yerel bir soğutma tesisi hakkında bilgi edindi. Daha fazla inek satın alabildiler ve verimliliklerini artırarak teknolojinin daha sıcak bir dünyaya uyum sağlamamıza yardımcı olabileceğini gösterdiler. Bununla birlikte, bu verimlilik artışı emisyonlarını da artırdı. İşte sorun burada. Daha fazla refah daha fazla emisyonu da beraberinde getiriyor. Bu da daha sıcak bir dünyaya nasıl uyum sağlayabileceğimize dair çözümlerimizin bu ısınmayı daha da kötüleştirmemesi gerektiği anlamına geliyor. 

  Final Review, Analysis, and Criticism of İklim Felaketi Nasıl Önlenir?

  İklim Felaketi Nasıl Önlenir? Bill Gates'in 20 yılı aşkın süredir yazdığı ilk kitap. Bu gecikmiş kitap, okuyucuları iklim değişikliğinin insanlığa sunacağı zorlukların büyüklüğü konusunda düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte, başkalarını ya da şirketleri suçlamaktan kaçınarak iyimser bir yaklaşım benimsiyor. Bu kitap bunun yerine dünya üzerindeki etkimizi ve teknolojinin bu olumsuz etkiyi yaratan kaynaklardan ve kararlardan uzaklaşmak için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

  Bill Gates argümanlarında doğrudan ve açık sözlüdür. Her ne kadar bazı anekdotlarını ve görüşlerini İklim Felaketi Nasıl Önlenir? iklim değişikliğini ölçmek için öncelikle bilimsel gerçeklere ve araştırmalara dayanıyor. Gates, verileri daha iyi netleştirmek ve bazı bakış açılarını açıklamak için kapsamlı referanslar ve çeşitli çizelgeler ve görseller sunuyor.

  Gates, rüzgar ve güneş enerjisine kıyasla nükleer enerji konusunda fazla iyimser görünebilir. 

  Küresel ısınmanın deniz seviyesinin yükselmesine yol açacağını iddia ettikten sonra 2020 yılında deniz kenarında bir malikane satın aldığı için de eleştirildi. Ancak karşı argüman, yalı için ödediği milyonlarca doların, iklim değişikliği Ar-Ge'sine zaten yatırdığı veya bağışladığı milyarlarla karşılaştırıldığında hiçbir şey olmadığıdır. Deniz seviyesinin yükselmesi de onu yaşamı boyunca etkilemeyecek.

  Kitabı sesli kitap olarak mı yoksa normal kitap olarak mı alacağınıza karar vermeye çalışıyorsanız, sesli kitabın PDF formundaki çizelgeler ve resimler gibi harici materyallere bir bağlantı ile birlikte geldiğini ve yazar tarafından seslendirildiğini belirtmek isteriz.

  Değerlendirme

  İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır'ı 4,5/5 olarak değerlendiriyoruz.

  Bizim Puanımız

  İklim Felaketi Nasıl Önlenir PDF, Ücretsiz Sesli Kitap ve Animasyon

  Bu buzdağının görünen kısmıydı. Ayrıntılara dalmak ve yazarı desteklemek için Kitap ya da sesli kitabını edinin ücretsiz Amazon'da.

  Burada öğrendiğiniz dersleri beğendiniz mi? Önemsediğinizi göstermek için aşağıya yorum yapın veya paylaşın.

  StoryShots'ta yeni misiniz? İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır ve diğer yüzlerce çok satan kurgusal olmayan kitabın bu analiz ve incelemesinin PDF, ücretsiz sesli ve animasyonlu versiyonlarını ücretsiz üst düzey uygulama. Apple, The Guardian, The UN ve Google tarafından dünyanın en iyi okuma ve öğrenme uygulamalarından biri olarak gösterildi.

  İlgili Ücretsiz Kitap Özetleri

  Gerçekçilik Hans Rosling, Ola Rosling ve Anna Rosling Rönnlund tarafından

  21. Yüzyıl İçin 21 Ders tarafından Yuval Noah Harari

  Yaşam 3.0 Max Tegmark tarafından

  Homo Deus tarafından Yuval Noah Harari

  Bir Zihin Nasıl Oluşturulur tarafından Ray Kurzweil

  Zorbalık Üzerine tarafından Timothy D. Snyder

  Uluslar Neden Başarısız Olur? Daron Acemoğlu ve James Robinson tarafından

  Yeşil Işıklar tarafından Matthew McConaughey

  Mutluluk Projesi tarafından Gretchen Rubin

  İklim Felaketi Nasıl Önlenir Özeti
  • Kaydet

  Benzer Yazılar

  2 Yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Bu site spam'i azaltmak için Akismet kullanmaktadır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.