HET SAMENVATTEND EFFECT Samenvatting

The Compound Effect van Darren Hardy Gratis Samenvatting en Analyse

Het leven wordt druk. Heeft The Compound Effect stof verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan het boek of krijg het luisterboek voor gratis om de sappige details te horen.

Synopsis

The compound effect werd uitgebracht in 2010. Het boek benadrukt het belang van dagelijkse beslissingen om ons naar onze levensdoelen te leiden. The compound effect helpt u bij het opbouwen van momentum, het maken van een plan, het veranderen van uw gewoonten in de richting van goed zijn en het aanpakken van uw grenzen. Dit boek, dat uiteindelijk een bestseller van de New York Times en Wall Street Journal werd, daagt de "Get Rich Quick"-benaderingen van het bedrijfsleven uit. In plaats daarvan biedt het een verzameling van de fundamentele principes voor het bereiken van succes in alle facetten van je leven: Persoonlijke relaties, professionele bezigheden en individuele motivaties. Deze principes worden ondersteund door jarenlange ontmoetingen en interviews met enkele van de meest succesvolle mensen ter wereld. Deze boeksamenvatting is onderverdeeld in de zes hoofdstukken van het boek en geeft u de essentiële punten uit elk van deze hoofdstukken.

Over Darren Hardy

Darren Hardy staat al meer dan 25 jaar in de voorste gelederen van het bedrijfsleven. Hij begon zijn eerste bedrijf op 18-jarige leeftijd. Hij is een gerenommeerd spreker, een bekend bedrijfsadviseur en voormalig uitgever van het zeer populaire SUCCESS magazine. 

Hoofdstuk 1 - Het samengestelde effect in actie

Darren Hardy begint het boek met het meest cruciale concept dat de lezer moet begrijpen: Het Samengestelde Effect. Hardy beschrijft het samengesteld effect als "het principe van het oogsten van enorme beloningen uit een reeks kleine, slimme keuzes". Hardy stelt dat het consequent maken van slimmere keuzes, over een lange periode, datgene is wat de meest succesvolle mensen ter wereld zo succesvol heeft gemaakt. Consistentie is het fundamentele principe dat door dit boek heen loopt.

Hardy geeft een nuttige analogie voor lezers om te begrijpen hoe kleine veranderingen in je leven en besluitvorming onbelangrijk kunnen lijken. Toch kunnen ze, als ze consequent worden doorgevoerd, een enorm verschil maken. Hij spoort de lezers aan het scenario te overwegen: Heb je liever $3 miljoen op voorhand of één cent die elke dag verdubbelt in waarde gedurende 31 dagen. Als mensen willen we van nature de onmiddellijke winst, en de meesten zouden voor de eerste optie kiezen. Maar als uw hoofddoel is om zo succesvol mogelijk te zijn, is de tweede optie beter. Met de tweede optie heeft u $10 miljoen tegen het einde van dag 31. 

Hardy benadrukt dat succes niet snel komt; na 19 dagen heb je bijvoorbeeld pas $5.243. Op dit punt heb je misschien het gevoel dat het kiezen van de tweede optie een slecht idee was. Je moet echter kijken naar het grotere plaatje en het langetermijndoel. 

De tweede optie heeft een samengesteld belang. Wij kunnen in ons eigen leven samengestelde winst produceren door gedurende lange tijd consequent de juiste beslissingen te nemen. 

Hardy merkt op dat als we willen profiteren van de fantastische voordelen van compounding, we geduldig moeten zijn en vertrouwen moeten houden. Compounding heeft elke dag invloed op ons, dus we moeten het in ons voordeel gebruiken. 

Hoe kun je daarmee beginnen?

 1. Neem verantwoordelijkheid voor je leven
 2. Schrijf zes positieve stappen op die je in je dagelijks leven kunt uitvoeren, hoe klein ook
 3. Schrijf zes negatieve handelingen op die u vaak doet, hoe klein ook, en probeer ze uit te bannen.
 4. Identificeer gebieden waar u vroeger succes had maar nu niet meer door zelfgenoegzaamheid.

Hoofdstuk 2 - Keuzes

"Als je meer wilt hebben, moet je meer worden. Succes is niet iets wat je nastreeft"

- Darren Hardy

Het eerste hoofdstuk belichtte het belang van de kleine keuzes die we elke dag maken, in het bijzonder hoe die zich vertalen in veel betere levensresultaten. In dit hoofdstuk geeft Hardy handvatten om beter te worden in het maken van keuzes. 

Hardy geeft een prachtig eenvoudig antwoord. Je moet ophouden je leven op de automatische piloot te leven en in plaats daarvan bewuste beslissingen gaan nemen in je leven. We vervallen gemakkelijk in een automatische piloot die niet bevorderlijk is voor het bereiken van onze levensdoelen. Soms moeten we actief en bewust beslissingen nemen om op koers te blijven met onze doelen. 

Bewuste besluitvorming betekent dat je moet beginnen verantwoordelijkheid te nemen voor de relaties in je leven. Begin verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten die je hebt gemaakt en de lessen die deze fouten je kunnen leren. Begin verantwoordelijkheid te nemen voor je geluk; Hardy beschrijft geluk als de som van iemands voorbereiding, houding, gelegenheid en actie. Gebruik geluk niet als excuus, want jij hebt controle over je geluk. 

Begin alle kleine beslissingen die je dagelijks neemt bij te houden. Wil je productiever worden? Houd bij hoeveel uur je werkt, hoeveel uur je aan je telefoon zit, en hoe lang het je kost om 's ochtends te douchen. Door de kleine beslissingen bij te houden die je dichter of verder van je hogere doel brengen, blijf je... jij op schema. 

Het laatste wat Hardy voorstelt is om gewoon te beginnen. Begin nu met deze dingen. Hoe sneller je deze veranderingen doorvoert, hoe sneller ze gewoontes worden, en hoe sneller je de vruchten ervan plukt.

Hoe kun je daarmee beginnen?

 1. Identificeer een gebied in je leven dat je wilt veranderen
 2. Identificeer de delen van dit gebied waarvoor u geen verantwoordelijkheid neemt.
 3. Begin met het bijhouden van ten minste één gedrag dat verband houdt met dit gebied van uw leven

Hoofdstuk 3 - Gewoonten

"Het creëren van nieuwe gewoonten kost tijd. Wees geduldig met jezelf. Als je van de wagen valt, borstel jezelf af (niet jezelf slaan!), en stap weer op. Geen probleem. We struikelen allemaal. Ga gewoon opnieuw en probeer een andere strategie; versterk je inzet en consistentie. Als je doorzet, zul je enorme vruchten plukken."

- Darren Hardy

Voordat je dit boek leest, zijn je gewoonten waarschijnlijk onbewust gevormd en leiden ze je niet naar je uiteindelijke doelen. Gewoonten zijn dingen die we doen op de automatische piloot, omdat ze zijn versterkt door de praktijk. Om de controle over uw leven te nemen, moet u uw gewoonten beheersen. U moet uw slechte gewoonten verwijderen en nieuwe goede gewoonten creëren. 

Dit hoofdstuk splitst elke stap op tot nuttige gewoonten, via duidelijke en beknopte actielijsten. 

Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen voor je gewoontes?

 1. U moet erkennen welke invloed gewoonten op uw leven kunnen hebben. Doe dat door het eerder genoemde samengestelde effect te overwegen
 2. U moet een belangrijke motivator identificeren waarom u individueel gedrag moet veranderen.
 3. Stel jezelf haalbare doelen en visualiseer hoe succes, gerelateerd aan deze doelen, eruit zal zien.
 4. Verwijder de slechte gewoonten die je tegenhouden
 5. Goede gewoonten creëren die je helpen je doelen te bereiken

Darren verduidelijkt ook hoe je een belangrijke motivator kunt identificeren. Als individu moet je je kernwaarden bepalen. Je moet ook inspiratie vinden die je motiveert; het hoeft niet diepgaand te zijn; het moet je gewoon naar je doelen drijven. Ten slotte moet je korte, dwingende en ontzagwekkende doelen stellen.

Hoe kun je slechte gewoonten elimineren?

 1. Identificeer de dingen die triggers zijn. Denk aan de 5 W's en schrijf ze toe aan uw slechte gewoonte. Waarom, wat, wie, wanneer en waar.
 2. Elimineer deze triggers uit uw omgeving
 3. Vervang deze slechte gewoonte door een goede gewoonte die u een vergelijkbare beloning oplevert, bijvoorbeeld door het eten van een ongezond afhaalmaaltijd te vervangen door een spelletje met een vriend of vriendin.
 4. Beslis of u deze gewoonte onmiddellijk kunt veranderen. Sommige gewoonten kunnen beter langzaam verdwijnen, terwijl andere gemakkelijker verdwijnen als u "cold turkey" gaat.

Hoe kun je goede gewoonten creëren?

 1. Begin zoals je van plan bent door te gaan. Uw motivatie zal altijd het grootst zijn op de eerste dag dat u besluit een verandering door te voeren. 
 2. Elimineer zoveel mogelijk barrières tussen u en uw gewenste actie, bijv. als u beter wilt gaan eten, zorg er dan voor dat u alle ongezonde snacks uit uw kasten verwijdert.
 3. Richt u altijd op wat de goede gewoonte zal toevoegen aan uw leven, in plaats van wat u zou kunnen verliezen.
 4. Maak deze verandering in gewoonte openbaar. Als uw gewoonten openbaar zijn, stimuleert dat het afleggen van verantwoording en creëert dat groepsdruk die u in de goede richting zal sturen. Zoek ook iemand die u regelmatig kunt informeren...
 5. Maak kleine wedstrijden voor jezelf, zoals het verslaan van je vorige records
 6. Vier het door jezelf te belonen wanneer je met succes een goede gewoonte toepast.

Hoofdstuk 4 - Momentum 

"Sommige van onze beste bedoelingen mislukken omdat we geen uitvoeringssysteem hebben. Als het erop aankomt, moeten je nieuwe houdingen en gedragingen worden opgenomen in je routines om een echte, positieve verandering teweeg te brengen. Een routine is iets wat je elke dag zonder mankeren doet, zodat je het uiteindelijk, net als je tanden poetsen of je veiligheidsgordel omdoen, doet zonder er bewust over na te denken."

- Darren Hardy

Het opbouwen van goede gewoonten is fundamenteel voor het produceren van een positief samengesteld effect. We hebben echter momentum nodig om ons door de moeilijke tijden heen te helpen wanneer we moeite hebben om een goede gewoonte vol te houden. Momentum is dat gevoel wanneer het vreemd is dat je je dagelijkse loopje niet hebt gedaan of je dagelijkse hoofdstuk niet hebt gelezen. Je wilt dat het vreemd is dat je die dag je goede gewoonte mist. 

Eén manier om dit momentum op te bouwen is je dagelijkse routines onder de knie te krijgen. In het boek geeft Hardy een uitgebreid overzicht van wat hij elke ochtend doet en wat hij elke avond doet. Ongeacht wat zijn dag inhoudt, voltooit hij deze dingen zonder mankeren. Hardy legt uit dat zolang je je ochtenden en avonden onder controle hebt, je weet dat je je dag sterk begint en eindigt. 

Hardy wijst er echter ook op dat als een ritueel of routine voor jou geen krachtige resultaten meer oplevert, je niet bang moet zijn om je routine te veranderen. Hoewel je consequent wilt zijn, wil je ook consequent positief zijn. Als je merkt dat een deel van je routine geen positieve bijdrage meer levert, ruil het dan in voor iets positiefs voor jou.

Met het begin en het einde van je dagen onder controle, kun je je nu gaan richten op je wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse ritmes. Om dit te doen, raadt Darren aan een ritmeregister te gebruiken om je regelmatige gewoonten en acties in deze tijdsbestekken bij te houden. 

Ten slotte, maak je gewoonten en rituelen duurzaam. Je wilt niet opgebrand raken. Zoals in het eerste hoofdstuk, zijn kleine positieve veranderingen die consistent zijn vaak beter dan kortstondige explosies van positiviteit. Omring je bovendien met ondersteunende mensen die begrip hebben voor je kleine veranderingen.

Hoofdstuk 5 - Invloeden

De omgeving om hen heen heeft een enorme invloed op mensen. Daarom raadt Hardy aan jezelf bloot te stellen aan een omgeving die het creëren van een samengesteld effect vergemakkelijkt. Jezelf blootstellen aan een positieve omgeving betekent controle nemen over de informatie die je opneemt, de associaties die je maakt en de fysieke omgeving om je heen. 

Controle nemen over informatie

Het menselijk brein is een informatieverwerkende machine. Darren biedt een oplossing in twee stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die je geest binnenkomt veel beter is. Ten eerste, hoed je voor rotzooi. Probeer het nieuws en de media te vermijden. Ten tweede, sluit je aan bij de drive-time universiteit. Probeer luisterboeken en cursussen te absorberen wanneer je niet in staat bent om conventioneel te lezen. 

Neem controle over uw verenigingen

Hardy haalt een studie aan die suggereert dat de mensen met wie we omgaan wel 95% van ons succes of falen in het leven kunnen bepalen. Daarom moeten we onze vriendschappen onder controle houden. We moeten overwegen of degenen om ons heen ons steunen en inspireren. Zo niet, waarom zijn ze dan niet ondersteunend en inspirerend? Probeer afstand te nemen van deze mensen. Later stelt Hardy voor dat je denkbeeldige vrienden visualiseert die je steunen en inspireren bij het bereiken van je levensdoelen. Hardy stelt ook voor onze tijd met dierbaren te beperken; richt je op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ten slotte raadt hij de lezers aan na te denken over hoe zij hun beste vriendschappen kunnen repliceren door uit te zoeken waar zij hen zouden kunnen ontmoeten en hoe zij zich zouden kunnen verbinden.

Bovenop deze stappen moeten we mensen vinden die dezelfde doelen, waarden en vastberadenheid hebben als uzelf. Het vinden van deze mensen zal je helpen verantwoording af te leggen. Bovendien moeten we mentoren en adviseurs vinden die advies kunnen geven over hoe ze kunnen komen waar ze zijn. Zij moeten zich in een positie bevinden waar u in de toekomst zou willen zijn. 

Neem controle over uw omgeving

In dit korte gedeelte heeft Hardy het over zowel je fysieke als je mentale omgeving. We moeten alle onvolledige, giftige rommel verwijderen, zowel psychisch als fysiek, die ons leven beïnvloeden. 

Hoofdstuk 6 - Versnelling

Naast het volgen van alle stappen die Darren Hardy beschrijft, kunnen we onze resultaten vermenigvuldigen door altijd iets meer energie of aandacht aan onze inspanningen te besteden dan gewoonlijk. Benader obstakels als kansen om ze te overwinnen. Dit zijn de momenten waarop echte groei plaatsvindt. De tijden waarin het gemakkelijk was om consequent goede keuzes te maken, waren slechts een opwarmertje voor de obstakels.

Hardy moedigt de lezers ook aan te bedenken dat de meeste mensen soortgelijke obstakels hebben, en dat de meeste mensen het opgeven als ze die obstakels bereiken. De reden dat slechts weinigen zeer succesvol zijn, is dat slechts weinigen deze obstakels kunnen overwinnen. Onthoud dat er aan de andere kant aanzienlijk succes voor je ligt als je iemand kunt worden die de obstakels in het leven kan overwinnen. 

Je bent niet alleen een van de enigen die obstakels kan overwinnen, maar ook iemand die buiten de kaders denkt en zich gedraagt. Je wilt anders zijn dan de gemiddelde persoon. Je wilt buitengewoon zijn. 

Voldoen aan verwachtingen is goed, maar probeer altijd je verwachtingen te overtreffen. Uw verwachtingen overtreffen zal uw succes verveelvoudigen.

Gerelateerde boeksamenvattingen

De Almanak van Naval Ravikant door Eric Jorgenson

samenvatting van het samengestelde effect
 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.