Samenvatting Autobiografie van een Yogi
|

Autobiografie van een Yogi Samenvatting Citaten | Paramahansa Yogananda

Het leven wordt druk. Heeft Autobiografie van een Yogi stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je dit boek van Paramahansa Yogananda nog niet hebt, bestel het dan hier of krijg de gratis luisterboek om de sappige details te horen.

Inleiding

Autobiography of a Yogi laat de lezer kennismaken met het leven van Paramahansa Yogananda en zijn ontmoetingen met spirituele figuren uit zowel de oosterse als de westerse wereld. Paramahansa Yogananda werd geboren als Mukunda Lal Ghosh in Gorakhpur, India, in een Bengaalse hindoeïstische familie.

Het boek begint met zijn familieleven als kind, het vinden van zijn goeroe, het worden van een monnik en het vestigen van zijn leer van Kriya Yoga meditatie. Het boek gaat verder in 1920 wanneer Yogananda een uitnodiging aanvaardt om te spreken op een religieus congres in Boston, Massachusetts, VS. Vervolgens reist hij door Amerika om lezingen te geven en zijn leer te vestigen in Los Angeles, Californië. In 1935 keert hij voor een jaar terug naar India. Wanneer hij terugkeert naar Amerika, gaat hij door met het vestigen van zijn leringen, waaronder het schrijven van dit boek.

Autobiography of a Yogi is een inleiding tot de methoden om God-realisatie te bereiken en tot de spirituele wijsheid van het Oosten, die in 1946 slechts voor weinigen toegankelijk was.

De auteur beweert dat het schrijven van het boek lang geleden is voorspeld door de negentiende-eeuwse meester Lahiri Mahasaya (Paramguru van Yogananda) ook bekend als de Yogiraj en Kashi baba. Voordat hij yogi werd, heette Lahiri Mahasaya eigenlijk Shyama Charan Lahiri.

Het wordt al zeventig jaar gedrukt en in meer dan vijftig talen vertaald door Self-Realization Fellowship.

Autobiografie van een Yogi samenvatting
  • Sla

Paramhansa Yogananda, aan wie algemeen wordt toegeschreven dat hij yoga naar het westen heeft gebracht, vertelt in Autobiografie van een Yogi het verhaal van zijn opmerkelijke levenslange spirituele reis. 

Van jongs af aan was Yogananda, geboren als Mukunda Lal Ghosh, duidelijk spiritueler van aard dan de meesten. Hij groeide op als een van de acht kinderen van zijn moeder, een "koningin van het hart", en zijn vader, een strenge tuchtmeester die een hoge positie bekleedde bij de Bengaals-Nagpur spoorweg. 

Zijn ouders waren discipelen van Lahiri Mahasaya, de goeroe van Yogananda zelf, en ze genoten van een rustig en liefdevol huwelijk. Afgezien van de sterke spirituele verlangens van de jonge Mukunda, leken hij en zijn broers en zussen een typische levensstijl te hebben.

Toen hij 11 jaar oud was, verscheen Yogananda's moeder voor hem in een visioen dat haar dood voorspelde. Hij zou zijn hele leven lang soortgelijke visioenen blijven krijgen. Kort na de dood van zijn moeder voelde Yogananda zich aangetrokken tot de Himalaya en plande hij een pelgrimstocht. Zijn oudere broer Ananta hield hem tegen, maar Yogananda bleef zoeken naar zijn spirituele leraar, die hij uiteindelijk op 17-jarige leeftijd vond.

Hoewel hij eerst zijn instincten wantrouwde, wist Yogananda onmiddellijk wie Swami Sri Yukteswar Giri was toen hij hem zag op een markt in Benares. Hij had hem in visioenen gezien en zijn verschijning was die ochtend aangekondigd door een "goddelijke vrouwenstem". Tijdens die eerste momenten van de ontmoeting beloofden de twee elkaar onvoorwaardelijke liefde. 

Kort daarna gaf Yogananda de verantwoordelijkheid voor zijn leven over aan zijn goeroe, hoewel hij niet hield van alle suggesties van zijn meester of diens "koude" manier van doen. Sri Yukteswar was streng maar liefdevol, en hij had een intense impact op Yogananda.

De guru-discipel relatie, die volgens Yogananda levenslang geleden begon, is een belangrijk aspect van het boek. Yogananda's toewijding aan Sri Yukteswar wordt met de tijd alleen maar sterker. Soms verblijft hij in Sri Yukteswar's ashram, verrukt om de verhalen over Sri Yukteswar's leven te horen.

Sri Yukteswar initieert hem in Kriya yoga, iets wat hij al twee keer eerder had ervaren, maar waarvan hij de transformerende kracht alleen voelt als hij onder auspiciën van zijn meester werkt. Tijdens zijn tijd in Sri Yukteswar's ashram (die vlakbij het Serampore College lag dat Yogananda bezocht), heeft hij soms moeite om de alledaagse taken uit te voeren. Hij zou liever mediteren. 

Sri Yukteswar leert hem het belang van het dienen van wereldse doelen. Op andere momenten leven de twee continenten van elkaar verwijderd. Maar zelfs als ze ver van elkaar wonen, beweert Yogananda dat zijn meester voor hem verscheen in een visioen. Hij verscheen ook, in vlees en bloed, vanuit het graf. Dit soort buitenwereldse ervaringen doordringen het boek tot het gewoon een typisch gegeven lijkt voor Yogananda.

Yogananda behaalde in 1915 zijn Bachelor's degree aan het Serampore College in Calcutta, hoewel hij niet probeerde te zeggen dat hij een goede student was - hij deed met tegenzin het minimum om zich op school te redden, omdat hij alleen geïnteresseerd was in het spirituele pad.

 In 1917 stichtte Yogananda een school voor jongens in Dihika, West-Bengalen, waar naast het gewone lesprogramma ook yoga werd onderwezen. In 1920 ging Yogananda naar de Verenigde Staten, waar zijn lezingen over religie en yoga enthousiast werden ontvangen. Hij richtte de Self-Realization Fellowship op en gaf veel lezingen. 

In 1925 vestigde hij het hoofdkwartier van de Self-Realization Fellowship in Los Angeles, Californië. Hij ontmoette verschillende eminente spirituele figuren en andere opmerkelijke mensen, waaronder Therese Neumann, Sri Anandamayi Ma, Mohandas Gandhi, Rabindranath Tagore, Sir C. V. Raman, en Luther Burbank.

Hoewel Yogananda Hindoe was, respecteerde hij alle religies en lijkt hij met ze te hebben meegeleefd. Hij deelde vaak de leer van Jezus Christus en citeerde diverse andere religieuze figuren. Zijn vermogen om religie te overstijgen trok talrijke toegewijden aan en leverde hem respect op bij de massa.

StoryShot #1: Zelfrealisatie 

Het weten - in lichaam, geest en ziel - dat we één zijn met de alomtegenwoordigheid van God; we hoeven niet te bidden dat die tot ons komt, we zijn er niet alleen altijd dichtbij, maar dat Gods alomtegenwoordigheid onze alomtegenwoordigheid is. We zijn nu net zo goed een deel van Hem als we ooit zullen zijn. Het enige wat we moeten doen is ons weten verbeteren. 

StoryShot #2: Een leven van geluk 

Leef rustig in het moment en zie de schoonheid van alles voor je. De toekomst zal voor zichzelf zorgen. 

Anderen gelukkig maken, door de vriendelijkheid van spreken en de oprechtheid van juiste raad, is een teken van ware grootheid. Een andere ziel kwetsen door sarcastische woorden, blikken of suggesties is verachtelijk. 

Wees comfortabel in je beurs," zei hij vaak. "Met extravagantie koop je ongemak. 

Kijk angst in het gezicht en het zal je niet meer lastig vallen. Vergeet het verleden, want het is verdwenen uit je domein! Vergeet de toekomst, want die ligt buiten je bereik! Beheers het heden! Leef nu opperbest! Dit is de weg van de wijzen. 

Gewone liefde is egoïstisch, donker geworteld in verlangens en bevredigingen. Goddelijke liefde is zonder voorwaarde, zonder grens, zonder verandering. De flux van het menselijk hart is voorgoed verdwenen bij de verrukkelijke aanraking van zuivere liefde. 

StoryShot #3: Leven met een doel en doelgericht zijn 

Hoe dieper we kijken, hoe opvallender het bewijs wordt dat een uniform plan elke vorm in de veelvormige natuur verbindt. 

De bewuste staat van de mens is een bewustzijn van lichaam en adem. Zijn onderbewuste staat, actief in de slaap, is verbonden met zijn mentale, en tijdelijke, afscheiding van lichaam en adem. Zijn bovenbewuste staat is een vrijheid van de waan dat "bestaan" afhankelijk is van lichaam en adem. God leeft zonder adem; de naar zijn beeld gemaakte ziel wordt zich voor het eerst bewust van zichzelf, alleen tijdens de ademloze staat. 

Wereldse mensen houden niet van de openhartigheid die hun waanideeën aan diggelen slaat. 

"Omdat alleen jij verantwoordelijk bent voor je gedachten, kan alleen jij ze veranderen." 

StoryShot #4: In dienst zijn 

Sommige mensen proberen groot te zijn door de hoofden van anderen af te hakken! 

De menselijke geest is een vonk van het almachtige bewustzijn van God. Ik zou je kunnen laten zien dat wat je krachtige geest ook maar heel intens gelooft, onmiddellijk werkelijkheid wordt. 

Hoe dieper de Zelf-realisatie van een mens, hoe meer hij het hele universum beïnvloedt door zijn subtiele spirituele vibraties, en hoe minder hij zelf wordt beïnvloed door de fenomenale stroom. 

Er is een magneet in je hart die echte vrienden zal aantrekken. Die magneet is onzelfzuchtigheid, eerst aan anderen denken; als je leert voor anderen te leven, zullen zij voor jou leven. 

Onthoud altijd dat jij niemand toebehoort, en niemand jou. Bedenk dat je op een dag plotseling alles in deze wereld zult moeten verlaten, dus maak kennis met God.

Blijf kalm, sereen, altijd de baas over jezelf. Dan zul je merken hoe makkelijk het is om met elkaar om te gaan. 

StoryShot #5: De Wet van Succes: De kracht van de geest gebruiken om gezondheid, welvaart en geluk te creëren 

De kracht van het denken 

Je toont succes of falen volgens je gewoontegedachten. Wat is bij jou sterker - gedachten over succes of gedachten over mislukking? Als je geest gewoonlijk in een negatieve toestand verkeert, is een enkele positieve gedachte niet voldoende om succes aan te trekken. Maar als je juist denkt, zul je je doel vinden, ook al lijk je in duisternis gehuld te zijn. 

Will is de Dynamo 

Samen met positief denken moet je wilskracht en voortdurende activiteit gebruiken om succesvol te zijn. Elke uiterlijke manifestatie is het resultaat van de wil, maar deze kracht wordt niet altijd bewust gebruikt. Er is zowel mechanische wil als bewuste wil. 

Je kunt het lot beheersen 

De geest is de schepper van alles. Daarom moet je hem leiden om alleen het goede te scheppen. Als je je met dynamische wilskracht vastklampt aan een bepaalde gedachte, neemt die uiteindelijk een tastbare uiterlijke vorm aan. Wanneer je in staat bent je wil altijd in te zetten voor constructieve doeleinden, word je de beheerser van je lot. 

Maar je moet er altijd zeker van zijn, in het kalme gebied van je innerlijke Zelf, dat wat je wilt goed voor je is en in overeenstemming met Gods bedoelingen. U kunt dan alle kracht van uw wil gebruiken om uw doel te bereiken; houd uw geest echter gericht op de gedachte aan God - de Bron van alle kracht en alle verwezenlijking.   

Angst put levensenergie uit 

Het is een van de grootste vijanden van dynamische wilskracht. Angst zorgt ervoor dat de levenskracht die gewoonlijk gestaag door de zenuwen stroomt, wordt uitgeperst, en de zenuwen zelf worden als verlamd; de vitaliteit van het hele lichaam wordt verlaagd. Angst helpt je niet om weg te komen van het object van angst; het verzwakt alleen je wilskracht.

Angst zorgt ervoor dat de hersenen een remmende boodschap sturen naar alle lichaamsorganen. Het vernauwt het hart, controleert de spijsvertering en veroorzaakt vele andere lichamelijke storingen. Wanneer het bewustzijn op God gericht blijft, zul je geen angsten hebben; elk obstakel wordt dan overwonnen door moed en geloof. 

Mislukkingen moeten vastberadenheid oproepen 

Zelfs mislukkingen moeten een stimulans zijn voor je wilskracht en voor je materiële en spirituele groei. Wanneer je in een project gefaald hebt, is het nuttig om elke factor in de situatie te analyseren om in de toekomst alle kansen uit te sluiten dat je dezelfde fouten herhaalt. 

De noodzaak van zelfanalyse 

Een ander geheim van vooruitgang is zelfanalyse. Introspectie is een spiegel waarin je uithoeken van je geest kunt zien die anders voor je verborgen zouden blijven. Stel een diagnose van je mislukkingen en zoek je goede en slechte neigingen uit. Analyseer wat je bent, wat je wilt worden, en welke tekortkomingen je belemmeren. 

De creatieve kracht van initiatief 

Wat is het initiatief? Het is een creatief vermogen in je, een vonk van de Oneindige Schepper. Het kan je de kracht geven om iets te creëren wat niemand anders ooit heeft gecreëerd. Het zet je aan om dingen op nieuwe manieren te doen. De prestaties van een initiatiefrijk persoon kunnen zo spectaculair zijn als een vallende ster. Schijnbaar iets creërend uit het niets, laat hij zien dat het schijnbaar onmogelijke mogelijk kan worden door iemands inzet van de grote inventieve kracht van de Geest. 

Zie het beeld van God in alle mensen 

Veel mensen verontschuldigen hun eigen fouten, maar oordelen hard over andere mensen. Wij zouden deze houding moeten omkeren door de tekortkomingen van anderen te verontschuldigen en onze eigen tekortkomingen streng te onderzoeken. 

Gedachten beheersen iemands leven 

Succes wordt versneld of vertraagd door iemands gewoonten. Het zijn niet zozeer je voorbijgaande inspiraties of briljante ideeën als wel je dagelijkse mentale gewoonten die je leven beheersen. Denkgewoonten zijn mentale magneten die bepaalde dingen, mensen en omstandigheden naar je toe trekken. Goede denkgewoonten stellen je in staat voordelen en kansen aan te trekken. Slechte denkgewoonten trekken je aan naar materieel ingestelde personen en ongunstige omgevingen. 

Kracht van de goddelijke wil 

De goddelijke wil kent geen grenzen; hij werkt via bekende en onbekende wetten, natuurlijke en schijnbaar wonderbaarlijke. Hij kan de loop van het lot veranderen, de doden wekken, bergen in zee werpen en nieuwe zonnestelsels scheppen. 

Van de Oceaan van Overvloed 

Zoals alle macht in Zijn wil ligt, zo vloeien alle geestelijke en materiële gaven voort uit Zijn grenzeloze overvloed. Om Zijn gaven te ontvangen moet je alle gedachten aan beperking en armoede uit je geest bannen. Universele Geest is volmaakt en kent geen gebrek; om die nooit aflatende voorraad te bereiken moet je een bewustzijn van overvloed handhaven. Zelfs wanneer je niet weet waar de volgende dollar vandaan komt, moet je weigeren je zorgen te maken. Wanneer u uw deel doet en op God vertrouwt om het Zijne te doen, zult u merken dat mysterieuze krachten u te hulp komen en dat uw constructieve wensen spoedig werkelijkheid worden. Dit vertrouwen en bewustzijn van overvloed bereik je door meditatie. 

De weg van de meditatie 

Door de kracht van concentratie en meditatie kun je de onuitputtelijke kracht van je geest sturen om te bereiken wat je verlangt en elke deur te bewaken tegen mislukking. Alle succesvolle mannen en vrouwen besteden veel tijd aan diepe concentratie. Zij zijn in staat diep in hun geest te duiken en de parels van de juiste oplossingen te vinden voor de problemen waarmee zij geconfronteerd worden.

Als je leert je aandacht te onttrekken aan alle voorwerpen van afleiding en deze te richten op één voorwerp van concentratie, zul je ook weten hoe je naar believen kunt aantrekken wat je nodig hebt. 

Succes wordt gemeten door geluk 

Overweeg of de verwezenlijking van het door u gekozen doel succes zal betekenen. Wat is succes? Als je gezondheid en rijkdom bezit, maar met iedereen (inclusief jezelf) problemen hebt, is jouw leven geen succes. Het bestaan wordt zinloos als je geen geluk kunt vinden.

Wanneer rijkdom verloren gaat, heb je een beetje verloren; wanneer gezondheid verloren gaat, heb je iets van groter belang verloren; maar wanneer de gemoedsrust verloren gaat, heb je de hoogste schat verloren. 

Zet Gods kracht achter uw inspanningen. 

Laat de kracht die je al hebt vrij voor constructieve doeleinden, en er zal meer komen. Ga op je pad met onverzettelijke vastberadenheid, gebruikmakend van alle eigenschappen van succes. Stem jezelf af met de creatieve kracht van Spirit. Je zult in contact staan met de Oneindige Intelligentie die in staat is je te leiden en alle problemen op te lossen. Kracht uit de dynamische Bron van je wezen zal ononderbroken stromen, zodat je in staat zult zijn creatief te presteren op elk gebied van activiteit. 


Wat heb je geleerd van de samenvatting van Autobiografie van een Yogi? Wat was je favoriete opbrengst? Is er een belangrijk inzicht dat we gemist hebben? Reageer hieronder of tweet ons @storyshots.

Boekbespreking en samenvatting van Educated door Tara Westover (Openen in de app)

Boekbespreking en samenvatting van extreem eigendom door Jocko Willink (Openen in de app)

Boekbespreking en samenvatting van Becoming door Michel Obama (Openen in de app)

Boekbespreking en samenvatting van When Breath Becomes Air door Paul Kalanithi (Openen in de app)

Boekbespreking en samenvatting van Born a Crime door Trevor Noah (Openen in de app)

Gandhi door Mahatma Gandhi (openen in de app)

Inner Engineering door Sadhguru

samenvatting van Autobiografie van een Yogi
  • Sla
Samenvatting van Autobiografie van een Yogi

Aangepast van Joseph Rodrigues Mindmap, Yoga stemmingen blog post, Wikipedia

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.