Meesterschap Samenvatting
| | | |

Mastery van Robert Greene Samenvatting en Analyse

Het leven wordt druk. Heeft Meesterschap stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan de boek of de gratis luisterboek op Amazon voor de sappige details.

Synopsis

Meesterschap schetst het proces van hoe je een meester kunt worden in je vakgebied. In werkelijkheid berust echt meesterschap op het verwerpen van de conventies die met de wereld verbonden zijn. Meesterschap gaat over het vinden van je innerlijke roeping, kiezen voor leren in plaats van slagen, en een meester worden in het toevoegen van je unieke touch. Om deze beweringen te staven baseert Robert Greene zich op de ervaringen van enkele van de meest succesvolle figuren uit de geschiedenis. Deze beroemde figuren variëren van Albert Einstein tot professioneel bokser Freddie Roach.

Over Robert Greene

Robert Greene is een zeer succesvolle Amerikaanse auteur. Zijn boeken gaan vooral over strategie, macht en verleiding. Veel van zijn ideeën worden ondersteund door Zen Boeddhistische principes, aangezien hij een student is van het Zen Boeddhisme. Hij is momenteel de auteur van zes internationale bestsellers. 

Vind je innerlijke roeping

Ieder van ons heeft zijn eigen unieke roeping in het leven. Er is een discipline of vakgebied dat perfect is voor jou. Als je een gevoel hebt bij een bepaalde discipline, dan raadt Robert Greene je aan op dit gevoel te vertrouwen. Vaak onderdrukken mensen deze uniciteit en volgen in plaats daarvan de handelingen van anderen. Maar hoewel deze aanpak enkele voordelen heeft, zul je nooit je innerlijke roeping vinden. Greene benadrukt dat de meeste genieën en invloedrijke personen uit de geschiedenis een moment van helderheid hadden waarop zij plotseling hun innerlijke roeping begrepen en accepteerden. 

Om dit punt te herhalen geeft Greene het voorbeeld van Leonardo Da Vinci. Voor Leonardo werd zijn innerlijke roeping duidelijk toen hij vellen papier begon te stelen uit het kantoor van zijn vader. Hij stal dit papier om zich bezig te houden met zijn diepste passie: het schetsen van dieren in het bos. Velen schrijven hun innerlijke roeping toe aan een woord van God. Maar hoe je ook tegen je innerlijke stem aankijkt, je moet er altijd naar luisteren. Als je dat doet, kun je je innerlijke roeping vinden.

Leren is belangrijker dan kortetermijnsuccessen

"Zie het zo: Er zijn twee soorten mislukkingen. De eerste komt voort uit het nooit uitproberen van je ideeën omdat je bang bent, of omdat je wacht op het perfecte moment. Van dit soort mislukkingen kun je nooit leren, en een dergelijke schuchterheid zal je vernietigen. De tweede soort komt voort uit een moedige en gewaagde geest. Als je op deze manier faalt, wordt de klap die je krijgt voor je reputatie ruimschoots gecompenseerd door wat je leert. Herhaaldelijk falen zal je geest verharden en je met absolute duidelijkheid laten zien hoe het moet." - Robert Greene

Na het identificeren van iemands innerlijke roeping zoeken mensen naar mogelijkheden met het grootste prestige of de grootste financiële beloning. Greene suggereert echter dat alternatieve beloningen belangrijker zijn dan kortetermijnsuccessen. Hij gelooft dat rollen die je de kans geven om te leren een betere keuze zijn dan rollen die lof op korte termijn bieden. Overweeg daarom deze rollen, zelfs als ze niet goed betalen. Je kunt later prestigieuze en goed betaalde banen krijgen. Belangrijk is dat je meer kans maakt op deze prestigieuze banen als je onderweg geleerd hebt. De praktische kennis die u opdoet in een leerfunctie zal u tientallen jaren helpen. De kortetermijnwinst die u behaalt met een prestigieuze baan zal over tientallen jaren geen invloed meer hebben op uw leven.

Opmerkelijke voorbeelden

Freddie Roach

Greene geeft het voorbeeld van bokser Freddie Roach. In plaats van zich meteen op het grote werk te storten, nam hij een onbetaalde baan aan bij een bokscentrum. In deze functie kon Roach zijn vaardigheden effectief ontwikkelen en zijn toekomstige professionele carrière in het boksen garanderen. Uiteindelijk verdiende Roach aanzienlijk meer geld dan wanneer hij eerder een goedbetaalde baan in een ander vakgebied had aangenomen.

Charles Darwin

Freddie Roach is niet het enige voorbeeld van een zeer succesvol individu dat tijdens zijn eerste jaren voorrang gaf aan leren boven prestige. Charles Darwin bijvoorbeeld wees plaatsen op een medische school en een goedbetaalde baan in een kerk af. In plaats van in te gaan op deze mogelijkheden, koos Darwin een alternatieve route die de nadruk legde op leren. Hij overtuigde zijn vader om hem als onbetaalde arbeider te laten werken op de HMS Beagle. Op deze reis leerde hij ongelooflijk veel over exotische planten en dieren. Zonder deze beslissing was Darwin misschien nooit de persoon geweest die de evolutietheorie ontwikkelde.

Benjamin Franklin

Ten slotte legt Greene uit hoe Benjamin Franklin zich ook bezighield met leermogelijkheden boven geldelijk gewin. Franklins vader had een lucratieve kaarsenmakerij en stelde Benjamin voor het familiebedrijf over te nemen. Dit zou ongetwijfeld de gemakkelijkste optie zijn geweest en zou Franklin direct geld hebben opgeleverd. Franklin besloot echter weg te gaan en bij een drukkerij te gaan werken. Deze functie bood hem de gelegenheid te leren hoe tekst werd samengesteld. Het resultaat van dit leerproces was dat hij een van de meest invloedrijke Amerikanen ooit werd. 

Greene legt uit dat deze drie slechts een klein deel vormen van de beroemde personen die het leren verkozen boven succes op korte termijn. Daarom moet je je niet fixeren op prestige of geld. Zoek in plaats daarvan naar mogelijkheden waarmee je kunt leren en je vaardigheden kunt ontwikkelen. Op de lange termijn zul je veel meer profijt hebben van deze mogelijkheden. 

Mentor zoeken

Greene benadrukt het belang van leren. Hij geeft echter toe dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Daarom raadt Greene aan je leren aan te moedigen door iemand te zoeken die je kan begeleiden in je gekozen vaardigheid. Alleen leren gaat vaak gepaard met vermijdbare fouten en tijdverspilling door te proberen te begrijpen waar je de fout hebt gemaakt. Deze aanpak verspilt alleen maar tijd en middelen. 

Het alternatief is om een mentor te zoeken die u effectief kan begeleiden tijdens uw leerproces. Het resultaat van dit partnerschap zou moeten zijn dat je efficiënter leert en daardoor tijd en middelen bespaart. Greene wijst erop dat mentorschap nooit een eenzijdige relatie is. Heb nooit het gevoel dat je de capaciteiten van een ander wegzuigt, want een mentor heeft altijd baat bij deze relatie. Een mentor-mentee relatie is vaak productief om twee redenen:

  1. De mentor ziet de leerling als een jongere versie van zichzelf. Daarom zijn zij meer geïnteresseerd en geïnvesteerd in de toekomst van de leerling. 
  2. De leerling bewondert de mentor voor het bereiken van zijn huidige vaardigheidsniveau. Daarom letten zij veel beter op en nemen zij hun kennis veel gemakkelijker op dan uit andere bronnen.

Het voorbeeld van Alexander de Grote

Een andere belangrijke factor is dat een mentor-mentee relatie je vooruitgang niet hoeft te beperken. Sommige mensen denken dat je beperkt bent tot het vaardigheidsniveau van je mentor. De geschiedenis toont echter aan dat deze veronderstelling onjuist is. Zo leerde Alexander de Grote van de grote filosoof Aristoteles over het besturen van een staat. De meesten zouden beweren dat Alexander de Grote de vaardigheden van Aristoteles als bestuurder gemakkelijk overtrof. Alexander bouwde voort op de lessen die hij van Aristoteles had geleerd en paste deze lessen aan op basis van zijn eigen ervaringen. Greene is dan ook van mening dat je er altijd naar moet streven je mentor te overtreffen in plaats van hem te evenaren. De beste manier om dit te doen is hun lessen over te nemen en ze aan te passen aan je eigen aangeboren sterke punten.

Denk innovatief en daag de regels uit

"We willen ons allemaal meer verbonden voelen met de werkelijkheid - met andere mensen, de tijd waarin we leven, de natuur, ons karakter en onze eigen uniciteit. Onze cultuur heeft steeds meer de neiging ons op verschillende manieren van deze realiteiten af te scheiden. We geven ons over aan drugs of alcohol, of doen aan gevaarlijke sporten of riskant gedrag, alleen maar om onszelf wakker te schudden uit de slaap van ons dagelijks bestaan en een verhoogd gevoel van verbondenheid met de werkelijkheid te ervaren. Maar uiteindelijk is de meest bevredigende en krachtige manier om deze verbondenheid te voelen een creatieve activiteit. Bezig met het creatieve proces voelen we ons levendiger dan ooit, omdat we iets maken en niet alleen maar consumeren, meesters van de kleine werkelijkheid die we creëren. Door dit werk te doen, creëren we in feite onszelf." - Robert Greene

Een effectieve mentor zal u alle belangrijke aspecten met betrekking tot uw vakgebied bijbrengen. Deze grondbeginselen moeten echter slechts als basis dienen om twee redenen. Ten eerste moet je er altijd naar streven om wat al bekend is te overtreffen. Ten tweede is de wereld altijd in beweging, en je moet je aanpassen als deze veranderingen zich voordoen. Je kunt niet eeuwig leerling blijven. Daarom moet je onverschrokken worden en een open geest aannemen. Greene wijst erop dat deze aanpak vergelijkbaar is met hoe we waren toen we kinderen waren. Een kind staat volledig open voor nieuwe ideeën en gelooft dat alles mogelijk is. Bovendien zijn kinderen zeer nieuwsgierig naar de wereld.

Kinderen zijn echte probleemoplossers

Greene gelooft dat de natuurlijke staat van de mens wordt getoond door kinderen. Van nature gedijen we bij een open geest en stellen we alles in vraag wat we niet begrijpen. Desondanks worden volwassen mensen beperkt door druk van buitenaf. Een van de weinige omstandigheden waarin mensen over het algemeen de openheid aannemen die zij als kind hadden, is wanneer zij op vakantie zijn. Wanneer je een vreemde cultuur ervaart, kun je niet blijven steken in je oude gewoonten en ervaringen. Daarom word je gedwongen om weer ruimdenkend te zijn. De wereld zien met de ogen van een kind is een van de leukste dingen aan reizen.

Het voorbeeld van Mozart

Probeer je de vrijheid en avontuurlijkheid voor te stellen die je ervaart wanneer je in een vreemd land bent. Je bent bereid je persoonlijke regels te doorbreken en de verwachtingen die jij en anderen van jezelf hebben te veranderen. Implementeer diezelfde vrijheid zodra je klaar bent met je stage bij de door jou gekozen mentor. Deze vrijheid zal je in staat stellen op jouw unieke manier te groeien en meesterschap te bereiken. Uniek meesterschap is een belangrijk kenmerk van de meest succesvolle mensen in de geschiedenis. Mozart bijvoorbeeld was van jongs af aan een zeer getalenteerd musicus. Hij was echter moe van het uitvoeren van de klassieke pianomuziek die populair was onder alle getalenteerde musici. Daarom besloot hij zijn eigen muziek te componeren. Mozart gebruikte veel van de kennis die hij had opgedaan in de muziek die hem was voorgegaan. Maar hij gaf er zijn eigen unieke draai aan om tot meesterschap te komen. Voor Greene is dit echte innovatie. Het publiek van Mozart was meer onder de indruk van zijn muziek dan dat van andere musici, omdat hij voor een zekere mate van originaliteit had gezorgd. Probeer daarom de regels in je vakgebied te veranderen door er je eigen unieke draai aan te geven.

Train je geest om problemen op te lossen

"Met onze beperkte zintuigen en bewustzijn zien we slechts een klein deel van de werkelijkheid. Bovendien is alles in het universum voortdurend in beweging. Eenvoudige woorden en gedachten kunnen deze flux of complexiteit niet bevatten. De enige oplossing voor een verlicht mens is de geest te laten opgaan in wat hij ervaart, zonder zich een oordeel te hoeven vormen over wat het allemaal betekent. De geest moet zo lang mogelijk twijfel en onzekerheid kunnen voelen. Als hij in deze toestand blijft en diep doordringt in de mysteries van het universum, zullen er ideeën komen die meer dimensionaal en reëel zijn dan wanneer we in een vroeg stadium conclusies hadden getrokken en oordelen hadden gevormd." - Robert Greene

Problemen oplossen is een van de cruciale vaardigheden die met succes gepaard gaan. Greene gelooft echter dat problemen oplossen op originele en creatieve manieren nog effectiever is. Belangrijk is dat hij ook gelooft dat dit probleemoplossend vermogen kan worden getraind. 

Opleidingstechnieken voor probleemoplossing

Probeer in de eerste plaats uw geest te verruimen en tunnelvisie op bepaalde oplossingen te vermijden. Mensen zijn gewoontedieren, waardoor we vaak te veel gebruik maken van suboptimale oplossingen. Een oplossing die werkt voor één probleem hoeft niet te betekenen dat die ook werkt om uw huidige problemen op te lossen. In plaats van intuïtief oplossingen te hergebruiken, moet u stoppen en overwegen of deze oplossing wel zou kunnen werken. Vergelijkbaar met dit punt zijn er standaard antwoorden en oplossingen die de maatschappij biedt voor bepaalde problemen. Hoewel een aanpak u een snelle oplossing kan bieden, zal het overnemen van deze gemakkelijke oplossingen uw creativiteit en innovatief denken beperken. Daarmee voorkom je dat je de creatieve probleemoplossing leert die nodig is om problemen op te lossen die de samenleving nog moet oplossen. 

De eerste stap om creatiever te worden in het oplossen van problemen is door anders te kijken naar de wereld om ons heen. Er worden in de samenleving verschillende binaire onderscheidingen gemaakt, zoals lichaam/geest en man/vrouw. De realiteit is echter dat er meer nuances zijn dan deze binaries. Voorkom daarom dat je ongevoelig wordt voor de nuances die daartussen liggen. De beste manier om dit te doen is door nieuwe en ongewone verbanden te leggen tussen objecten in je omgeving. 

Het voorbeeld van Einstein

Een beroemd onderzoek toonde aan dat na 10.000 uur oefenen op een bepaald gebied, de hersenen kwalitatief zijn veranderd. Je hersenen bouwen gloednieuwe verbindingen op tussen voorheen niet verbonden gebieden. Daardoor kun je een bepaald probleem op dat gebied snel op een andere manier visualiseren. Greene vergelijkt dit met de eurekamomenten die we allemaal wel eens meemaken. Jezelf openstellen voor nieuwe ervaringen vergroot je kansen om deze eureka-momenten mee te maken. Einstein speelde bijvoorbeeld viool terwijl hij theoretische problemen overpeinsde. Dit was Einsteins manier om te leren creatief met problemen om te gaan. Daarom kunt u hetzelfde doen. 

Reageer hieronder en laat anderen weten wat je hebt geleerd of als je andere gedachten hebt.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de audio- en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Om in de details te duiken, bestel de boek of krijg het audioboek gratis.

Gerelateerde boeksamenvattingen

De kunst van het leren door Joshua Waitzkin

Onbeperkt geheugen door Kevin Horsley

Grenzeloos door Jim Kwik

Drive door Daniel Pink

De 33 oorlogsstrategieën door Robert Greene

De oorlog van de kunst door Steven Pressfield

Maanwandelen met Einstein door Joshua Foer

De 5 uur Club door Robin Sharma

Ultraleren door Scott Young

Gereedschap van Titanen door Tim Ferriss

10 dagen tot sneller lezen door Abby Marks-Beale

Stroom door Mihaly Csikszentmihalyi

Meesterschap Boek Samenvatting
  • Sla

Vergelijkbare berichten

2 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.