Verlichting Nu Samenvatting
| |

Enlightenment Now Samenvatting, Recensie en Citaten | Steven Pinker

Het leven wordt druk. Heeft Verlichting Nu stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel het dan... hier of krijg het audioboek gratis om de sappige details te horen.

Inleiding

Ontdek waarom Bill Gates verwijst naar Verlichting Nu als zijn nieuwe favoriete boek aller tijden. 

Verlichting Nu is Steven Pinker's vervolg op De betere engelen van onze natuur. De laatste stelt dat het menselijk leven gezonder en langer wordt. De wereld is nu veiliger, minder gewelddadig en welvarender. Pinker identificeert zes belangrijke trends en vijf historische krachten voor deze verandering. De belangrijkste daarvan is de humanitaire revolutie die de Verlichting en de daarmee gepaard gaande cultivering van de rede teweegbrachten. Verlichting Nu werkt dit argument uit aan de hand van gegevens uit de sociale wetenschappen. Het toont aan dat rede, wetenschap en humanisme ons in de recente geschiedenis een algemene verbetering van de menselijke conditie hebben gebracht. Humanisme is het geloof dat mensen kunnen leven op basis van rede, in plaats van religieus geloof. Pinker gaat in zijn volgende boek dieper in op de aard en het belang van de rede, Rationaliteit.

We kunnen de ideeën van de Verlichting gebruiken om de dingen beter te begrijpen en de klimaatverandering - het grootste probleem waarmee de mensheid wordt geconfronteerd - op te lossen.

Er zijn redenen om hoopvol te zijn over de toekomst, ondanks de uitdagingen. De wereld kan nog vele decennia verbeteren als we vasthouden aan de waarden van de Verlichting.

Het is verfrissend om te denken dat de wereld een betere plek is en zal blijven verbeteren. Ga met ons mee om uit te vinden of u het eens bent met het overkoepelende thema van hoop in Verlichting Nu.

Over Steven Pinker

Steven Pinker is een van 's werelds toonaangevende autoriteiten op het gebied van visuele cognitie en psycholinguïstiek. Hij is twee keer finalist voor de Pulitzer Prize en lid van de National Academy of Sciences. Time magazine plaatste Pinker als een van de "100 meest invloedrijke mensen in de wereld van vandaag".

Pinker werd in 1954 geboren in een middenklasse Joodse familie in Montreal, Canada. Zijn grootouders emigreerden vanuit Polen en Roemenië naar Canada en bezaten een kleine stropdassenfabriek in Montreal. Zijn vader was advocaat en zijn moeder was onderdirecteur van een middelbare school. 

Hij ontving zijn BA van McGill University en zijn Ph.D. van Harvard. Hij was hoogleraar psychologie aan het MIT en de Harvard Universiteit. 

Zijn populaire en veelgeprezen boeken zijn onder meer The Stuff of Thought, The Blank Slate, Words and Rules, How the Mind Works en The Language Instinct. Hij schrijft ook regelmatig voor de New York Times, The New Republic en andere tijdschriften.

StoryShot #1: De Verlichting is het tijdperk van vragen stellen, begrijpen en kritiek leveren.  

De Verlichting heeft ons een geschenk gegeven: het idee dat rede en wetenschap het vermogen van de mensheid om te gedijen kunnen vergroten. Het motto van de Verlichting, zoals de Duitse filosoof Immanuel Kant verkondigde, is "Durf te weten!". Haar fundamentele eis is vrijheid van gedachte en meningsuiting.

De Verlichting, ook bekend als het tijdperk van de Verlichting, was een filosofische beweging die in het 18e-eeuwse Europa de boventoon voerde. Zij streefde ernaar alles in twijfel te trekken. De beoefenaars geloofden dat we begrijpen door voortdurend vragen te stellen. Door te begrijpen, kunnen we elke vorm van kritiek aan. 

De Verlichting onderschrijft de rede. Dit heeft ertoe geleid dat sommige critici het verwarren met de onrealistische bewering dat mensen volmaakt rationele wezens zijn. Maar dit beeld van perfecte mensen is ver bezijden de waarheid. Psychologen benadrukten dat we alleen konden hopen irrationaliteit te overwinnen door de gemeenschappelijke bronnen ervan aan te wijzen. De doelbewuste toepassing van de rede was nodig omdat onze gewone denkgewoonten niet redelijk zijn.

Als we vragen stellen, proberen te begrijpen en vervolgens op dezelfde manier met kritiek omgaan, kunnen we de wereld nu bekijken en beseffen dat die een betere plaats is. De wereld rationeel leren bekijken is een van de meest waardevolle vaardigheden die men kan hebben. Deze realisatie is een ongelooflijk verhaal en niet algemeen bekend.

Pinker schetst de ideeën en waarden van de Verlichting met een kernmotto: Sapere aude. In het Latijn betekent dit ruwweg 'durf te weten'.

 1. Reden: Sommige dingen in deze wereld zijn feiten en dus niet onderhandelbaar. Sommige dingen zijn waar, ongeacht wat religieuze of politieke autoriteiten zeggen.
 2. Wetenschap: We kunnen feiten over ons bestaan ontdekken door middel van experimenten. We kunnen ze ook doorgeven aan toekomstige generaties door gestructureerd te redeneren.
 3. Humanisme: We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Tribalisme en willekeurige groeperingen zijn net zo primitief als voodoo magie.

Pinker beschrijft humanisme als een niet-theïsme dat het menselijk welzijn wil bevorderen. Dat omvat leven, gezondheid, tevredenheid, kennis, vrijheid, liefde en een rijke ervaring. Helaas vinden sommige mensen het humanisme achterhaald en onrealistisch.

De vooruitgang van de mensheid werd voorheen ondergewaardeerd. Dit kwam doordat de idealen van de Verlichting (rede, wetenschap en humanisme) werden genegeerd. Verlichtingsidealen zijn inspirerend en nobel. Ze zijn een reden om met dankbaarheid te leven.

In tegenstelling tot wat velen denken, wordt onze wereld beter - niet slechter. De feiten spreken voor zich, en niet de retoriek. Technologie wordt niet "verspild aan de slechtste generatie verwende dwazen". In plaats daarvan stelt technologie de komende generaties in staat de wereld te ontdekken en hun horizon te verbreden. We bevinden ons nu in een veel betere positie dan een paar decennia geleden. Toch lijkt het erop dat niet velen er aandacht aan besteden.

StoryShot #2: Er zijn drie manieren om te begrijpen: Entropie, Evolutie, Informatie

Pinker introduceert drie concepten die essentieel zijn voor het begrip: Entropie, Evolutie en Informatie. 

Hoe zit het met de drievoudige combinatie?

De tweede wet van de thermodynamica stelt dat entropie onvermijdelijk is. Naarmate de entropie toeneemt, worden geïsoleerde systemen minder gestructureerd. Dit gaat door tot ze een grijs evenwicht bereiken en daar blijven.

Wat betekent entropie in menselijke zaken?

Er is een tegen-verlichting beweging die gelooft dat de mensheid niet uniek is. De dingen worden elke dag slechter. Op een dag vallen we allemaal in hetzelfde monotone grijze evenwicht van verval.

Pinker is het daar niet mee eens, en vindt dat het tijd is om toe te geven dat de mensheid "evolueert".

Wat is de reden hiervoor?

De Verlichting heeft ons doen beseffen dat we geen geïsoleerd systeem zijn. In plaats daarvan maken we deel uit van een veel groter en complexer organisme dat bekend staat als de Mensheid. Als we vooruitgang willen blijven boeken, moeten we ons nog sterker inzetten voor deze principes.

Welk bewijs heb je nodig?

Uit informatie zal blijken dat de situatie veel beter is dan het lijkt.

StoryShot #3: De verlichting heeft de wereldrijkdom gestimuleerd.

Pinker beweert dat de Verlichting de rijkdom heeft vergroot en de armoede en ongelijkheid heeft verminderd. Hij biedt wetenschappelijk bewijs om zijn punt te bewijzen.

Nog maar twee eeuwen geleden leefde meer dan 90% van de wereldbevolking in bittere armoede. Dat is nu minder dan 10% van de bevolking. Dat komt omdat het wereldinkomen tussen 1820 en 1900 verviervoudigde. Pinker betoogt dat een hogere levensstandaard en economische vrijheid het gevolg zijn van de principes van de Verlichting.

Zelfs de armste landen, zoals El Salvador en Rwanda, kenden een dramatische groei. Zij zien hun inkomen elke 18 jaar verviervoudigen.

Het "alleen de rijken worden rijker" argument is gebruikelijk tegen wereldwijde economische groei. Pinker noemt dit "volslagen onzin". Hij verwijst naar het afnemende aantal verarmden en de Kuznets-curve om zijn punt te onderbouwen. De Kuznets-theorie, geïntroduceerd in de late jaren 1950, verklaart onregelmatigheden in de inkomensverdeling.

De wetenschappelijke revolutie leidde tot snelle innovatie en industrialisatie in de 16e eeuw. Het creëerde een tijdperk van rede, handel, wereldwijde uitwisseling, nieuwe industrieën en technologieën. Het resulteerde in het streven naar rijkdom. Deze ontwikkelingen waren de belangrijkste drijfveren achter het tijdperk van de Verlichting.

StoryShot #4: De verlichting verbetert de levensverwachting

"Wat is vooruitgang? Je zou kunnen denken dat die vraag zo subjectief en cultureel relatief is dat hij voor altijd onbeantwoordbaar is. In feite is het een van de makkelijker te beantwoorden vragen. De meeste mensen zijn het erover eens dat het leven beter is dan de dood. Gezondheid is beter dan ziekte. Levensonderhoud is beter dan honger. Overvloed is beter dan armoede. Vrede is beter dan oorlog. Veiligheid is beter dan gevaar. Vrijheid is beter dan tirannie. Gelijke rechten zijn beter dan onverdraagzaamheid en discriminatie. Geletterdheid is beter dan analfabetisme. Kennis is beter dan onwetendheid. Intelligentie is beter dan domheid. Geluk is beter dan ellende. Mogelijkheden om te genieten van familie, vrienden, cultuur en natuur zijn beter dan sleur en monotonie. Al deze dingen zijn meetbaar. Als ze in de loop der tijd zijn toegenomen, is dat vooruitgang."

- Steven Pinker

De dood is iets wat mensen koste wat kost willen vermijden. Eeuwen geleden was de menselijke levensverwachting ongeveer 33 jaar. Toen zagen we "de Grote Ontsnapping" in de negentiende eeuw. Wetenschappers, artsen, overheidsfunctionarissen en zakenlieden gingen op zoek naar de waarheid, in plaats van gehoorzaam dogma's te accepteren, en begonnen te experimenteren. Naarmate de tijd verstreek, nam de gemiddelde levensduur aanzienlijk toe. Gedurende de 20e eeuw steeg de levensverwachting elk jaar met zeven maanden!

De cijfers zijn dramatischer in armere landen. Voor een tienjarige in Ethiopië kan nu een leven van 51 jaar worden voorspeld. In 1950 was dat 34 jaar.

De daling van de kindersterfte verbetert ook de levensverwachting. Moeders overleven de bevalling in een hoger tempo dan vorige generaties.

Pinker schrijft de toename van de levensverwachting ook toe aan een betere wereldwijde gezondheid en voeding.

Infectieziekten hebben de menselijke gezondheid voortdurend bedreigd. Homo sapiens heeft ziekte bestreden met allerlei middelen. Traditionele remedies waren onder andere een dode kip, aderlating en giftige metalen. Maar alles veranderde met de uitvinding van vaccins in de negentiende eeuw. De strijd verschoof toen wetenschappers de kiemtheorie accepteerden. Vroege ziektepreventiemaatregelen redden miljoenen levens. Deze omvatten handen wassen en chloorwater.

Voor de eeuwwisseling krioelde het in de steden van de uitwerpselen. Je waste je kleren en dronk van de troebele vloeistof die door de rivieren stroomde.

Je huisarts bezoeken was een risico voor je gezondheid. Het opgedroogde bloed en de uitwerpselen op zijn zwarte jas zagen er walgelijk uit. Ze zouden eerst een autopsie doen en dan je wonden onderzoeken. Later bedacht een andere briljante geest het reinigen en steriliseren van medische apparatuur en handen.

Nog opmerkelijker is dat hongersnood nu bijna niet meer voorkomt. Tijdens de lange winters van de 18e eeuw stierven veel Zweedse kinderen van de honger. Ongeveer een halve eeuw geleden was een derde van de wereldbevolking ondervoed. Maar in 2015 bereikte het een laagterecord van 13%. Dat de wereldbevolking in deze periode met 5 miljard is gegroeid, maakt dit nog verbazingwekkender. Dankzij de vooruitgang in de landbouwtechnologie hebben we nu schaalbare landbouwefficiëntie.

StoryShot #5: Het leven is veiliger dankzij de humanistische beweging

Een onderzoek van statistieken onthult de toename in menselijke veiligheid na de Verlichting. Natuurrampen, misdaden, oorlogen en politieke vervolging doden nu veel minder mensen. In de afgelopen eeuw is het wereldwijde geweld aanzienlijk afgenomen. Doodvonnissen zijn gedaald met 98%. Wrede en ongebruikelijke straffen behoren nu ook tot het verleden.

Voor de Verlichting was het martelen van mensen een gewone praktijk. Nu is het zeldzaam. Er zijn slechts enkele gevallen van de doodstraf per jaar, zelfs in landen waar ze nog bestaat.

Een van de belangrijkste bewegingen die deze tendensen beïnvloeden zijn de Verenigde Naties. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1945 werden bepaalde onaantastbare rechten voor iedereen vastgelegd. Sinds de oprichting in 1945 is de VN uitgegroeid tot 193 landen. Zij speelt nog steeds een essentiële rol bij de bevordering van de internationale samenwerking.

De Verlichting maakte ons niet alleen veiliger, maar ook moreler. Humanisten zijn de reden voor de groeiende moraal van de mensheid. Door wetenschap, technologie en filosofie te bestuderen, worden mensen minder gewelddadig, bevooroordeeld en nationalistisch.

StoryShot #6: De mens is verantwoordelijk voor de klimaatverandering

Klimaatverandering bedreigt de menselijke vooruitgang en overleving. Toch is het absurd hoe gepolitiseerd deze kwestie is. We hoeven alleen maar te kijken hoe de media en grote bedrijven feiten manipuleren om hun doel te bereiken. Zowel linkse als rechtse politieke ideologieën zijn een religie geworden. Mensen gaan alleen om met gelijkgestemden, wat hun politieke ideologie versterkt. Ze houden geen rekening met de principes van de Verlichting. Ze beschouwen het stellen van vragen, het zoeken naar alternatieven en het begrijpen van die alternatieven als taboe. Media en grote bedrijven manipuleren dit taboe om hun agenda te bevorderen.

Bijvoorbeeld, fossiele brandstofbelangen steunen de ontkenners van klimaatverandering. Pinker noemt hun ontkenning van de opwarming van de aarde fanatiek en misleidend.

Onderzoek concludeert dat de klimaatverandering echt is, en door mensen veroorzaakt. De wetenschappelijke gemeenschap is het ermee eens. Slechts vier van de ongeveer 70.000 collegiaal getoetste studies betwisten de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

We moeten klimaatverandering niet zien als een noodlottige conclusie. In plaats daarvan moeten we het probleem zien als een probleem dat we moeten oplossen. Succes zet mensen ertoe aan hard te werken als ze het gevoel hebben dat ze problemen kunnen oplossen.

Aangezien we de planeet nog niet hebben gebombardeerd, moeten we onderzoeken wat goed ging. Zo kunnen we meer doen van wat het ook is.

StoryShot #7: Blijven werken

De positieve boodschap in Enlightenment Now gaat niet voorbij aan de noodzaak om te handelen. De mensheid heeft niet alles bereikt, en we moeten niet tevreden zijn. We moeten vragen blijven stellen in de zoektocht naar begrip met de principes van Verlichting.

Werk heeft ons op het huidige niveau gebracht. We moeten doorgaan. Ons succes in het overwinnen van obstakels moet ons inspireren om meer te zoeken.

Blijf streven en vechten voor democratie en andere zaken. We moeten de beste praktijken identificeren en ernaar handelen.

Vooruitgang betekent niet dat we problemen hebben opgelost. We hebben gevonden wat werkt en dat moeten we blijven doen.

Onderzoeken wat werkt geeft richting en schept verwachtingen van prestaties. Dit benadrukt het belang van doel, waarde en reden om succesvol te presteren.

We leven niet in de best mogelijke wereld. Armoede, ziekte, autoritarisme, geweld en onwetendheid bestaan nog steeds. Maar we hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt.

We kunnen verder komen als we niet toegeven aan fatalisme, tribalisme of fanatisme.

Wetenschap, democratie en kapitalisme hebben de mensheid voordeel gebracht. Dus laten we blijven doen wat we de afgelopen eeuwen goed hebben gedaan en de wereld verbeteren.

StoryShot #8: Mensen hebben cognitieve vooroordelen wanneer ze bedreigingen waarnemen.

Waarom zou iemand de geboekte vooruitgang in twijfel trekken? Mensen zijn geneigd om potentiële gevaren te overbelichten. Bedrijven en deskundigen gebruiken deze vooringenomenheid in hun voordeel. Media organisaties gebruiken het om hun reputatie van ernst te vergroten.

Het is tijd om de cijfers onder ogen te zien en na te gaan wat het empirisch bewijs ons vertelt. Wij hebben minder kans op sociale en economische tegenslagen dan vorige generaties.

Liberalen richten zich liever op wat er ontbreekt. Ze blijven niet onder de indruk van de geboekte vooruitgang. De moraal hiervan lijkt op het eerste gezicht misschien niet bijzonder. Toch kan pessimisme onze pogingen om ons leven te verbeteren en te beschermen verstikken.

Het negeren van de boog van de menselijke vooruitgang is een ernstig risico. Moderniteitscritici ondermijnen de begrippen verantwoordelijke rentmeesters en progressieve hervormers. Beide zouden ons kunnen helpen nog meer vooruitgang te boeken.

Definitieve samenvatting en beoordeling van Enlightenment Now

"Het Verlichtingsprincipe dat we rede en sympathie kunnen toepassen om de menselijke bloei te vergroten lijkt misschien vanzelfsprekend, afgezaagd, ouderwets. Ik heb dit boek geschreven omdat ik me ben gaan realiseren dat dat niet zo is. Meer dan ooit hebben de idealen van rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang een oprechte verdediging nodig. We beschouwen de geschenken ervan als vanzelfsprekend: pasgeborenen die meer dan acht decennia leven, markten die overlopen met voedsel, schoon water dat verschijnt met een vingerknip en afval dat verdwijnt met een andere, pillen die een pijnlijke infectie uitwissen, zonen die niet naar de oorlog worden gestuurd, dochters die veilig over straat kunnen lopen, critici van de machtigen die niet worden opgesloten of doodgeschoten, de kennis en cultuur van de wereld beschikbaar in een jaszak. Maar dit zijn menselijke prestaties, geen kosmische geboorterechten. In de herinnering van veel lezers van dit boek - en in de ervaring van mensen in minder fortuinlijke delen van de wereld - zijn oorlog, schaarste, ziekte, onwetendheid en dodelijke dreiging een natuurlijk onderdeel van het bestaan. We weten dat landen terug kunnen glijden naar deze primitieve omstandigheden, en daarom negeren we op eigen risico de verworvenheden van de Verlichting."

- Steven Pinker

Pinker gelooft dat onze redding ligt in een geloof in humanisme en een zoektocht om te begrijpen en te blijven vragen waarom, wat we kunnen verbeteren, en hoe we de problemen van de mensheid kunnen oplossen.

Alleen Verlichting kan helpen de klimaatverandering op te lossen - de grootste uitdaging waar we voor staan. Hier is een samenvatting van de belangrijkste inzichten uit Verlichting Nu door Steven Pinker. Laat ons weten met welke je het eens of oneens bent en waarom:

 1. De Verlichting is het tijdperk van vragen stellen, begrijpen en bekritiseren...
 2. Er zijn drie manieren om te begrijpen: Entropie, Evolutie, Informatie
 3. De Verlichting heeft de wereldwijde rijkdom gestimuleerd
 4. De Verlichting verbetert de levensverwachting
 5. Het leven is veiliger dankzij de Humanistische beweging
 6. De mens is verantwoordelijk voor de klimaatverandering
 7. Blijf werken
 8. Mensen hebben cognitieve vooroordelen bij het waarnemen van bedreigingen

Kritiek en waardering

Pinkers boek heeft vooral kritiek gekregen van economen. Sommigen beweren dat het geen rekening houdt met de toegenomen risico's als gevolg van de globalisering. Zij zeggen dat individuele rationaliteit onlogisch wordt voor de samenleving. Lonen en connecties nemen toe, maar negatieve spillovers en systeemrisico's ook. De kloof tussen wat telt en wat we hebben gedaan om de risico's van de globalisering te beteugelen wordt groter. Als gevolg daarvan hebben ecosystemen geleden.

Economen voegen daaraan toe dat de natuur niet reageert op prijsveranderingen. Dit heeft geleid tot een grotere overexploitatie van natuurlijke systemen. Stieren fokken bijvoorbeeld niet meer als hun hoorns duurder zijn. Pinker noemt de klimaatverandering, maar alleen als een ontnuchterende herinnering. Economen zeggen dat het het meest flagrante voorbeeld is van falende interne processen.

Wij waarderen dit opmerkelijke boek, 4,5/5.

Onze score

PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde boeksamenvatting van Verlichting Nu

Reageer hieronder of deel om te laten zien dat je om me geeft.

Nieuw bij StoryShots? Krijg de PDF, infographic, audio en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestseller non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en Steven Pinker te steunen, bestel Enlightenment Now... hier of krijg het audioboek gratis.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Feitelijkheid door Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund en Ola Rosling 

Hoe een klimaatramp te voorkomen door Bill Gates 

Snel en langzaam denken door Daniel Kahneman

Hoe niet fout te zijn door Jordan Ellenberg

Alles is klote. door Mark Manson

Tao Te Ching door Lao Tse

Waarom landen falen door Daron Acemoglu en Jame A. Robinson

Sapiens door Yuval Noah Harari

Homo Deus door Yuval Noah Harari

Denk nog eens na. door Adam Grant

Verlichting Nu samenvatting
 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.