Samenvatting Emotionele Intelligentie 2.0
| | | | | |

Samenvatting Emotionele Intelligentie 2.0 | Travis Bradberry en Jean Greaves

Het leven wordt druk. Heeft Emotionele Intelligentie 2.0 stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel het dan... hier of de gratis luisterboek op Amazon voor de sappige details.

Dit boek biedt een definitie en een kader voor het denken over emotionele intelligentie, een kwantitatief instrument om uw emotionele intelligentiequotiënt (EQ) te meten, en 66 specifieke, praktische stappen die u kunt nemen om uw EQ te verbeteren.

Hoofdstukken 1 & 2: Emotionele intelligentie definiëren en waarom het belangrijk is

De auteurs beginnen met de tegenstelling tussen het belang van EQ voor succes en de hoeveelheid aandacht die we eraan besteden. Hier zijn enkele statistieken:

 • Mensen met een gemiddeld IQ presteren 70% van de tijd beter dan mensen met een hoog IQ.
 • EQ heeft nul correlatie met IQ
 • EQ is goed voor ongeveer 58% van de prestaties in de meeste banen
 • Mensen met een hoog EQ verdienen gemiddeld $29.000 meer dan mensen met een laag EQ.
 • Stijgingen van EQ-punten zijn sterk gecorreleerd met het salaris ($1.300 stijging per punt)

In tegenstelling tot IQ kun je met inspanning je EQ aanzienlijk verhogen. Door de bedrading van onze hersenen is het een biologisch feit dat onze eerste reactie op elke gebeurtenis een emotionele zal zijn, maar slechts 36% van de mensen is in staat om hun eigen emoties nauwkeurig te identificeren wanneer ze zich voordoen.

Wat is EQ nu precies? Volgens de auteurs: "Emotionele intelligentie is je vermogen om emoties bij jezelf en anderen te herkennen en te begrijpen, en je vermogen om dit bewustzijn te gebruiken om je gedrag en relaties te managen."

Hoofdstuk 3: Een kader voor het begrijpen, meten en verbeteren van het EQ

Hoewel het EQ-kader van de auteurs niet ongelooflijk complex is, is de grafiek die zij ter visualisering presenteren nuttig:

 • Sla

Mensen met een hoog zelfbewustzijn begrijpen waar ze goed in zijn, wat hen motiveert en bevredigt, en welke mensen en situaties hen op hun wenken bedienen. Dit is de basisvaardigheid van emotionele intelligentie.

De volgende component van EQ bouwt voort op zelfbewustzijn. Volgens de auteurs: "Zelfmanagement is je vermogen om je bewustzijn van je emoties te gebruiken om flexibel te blijven en je gedrag positief te sturen." Dit houdt in dat je in staat bent je onmiddellijke behoeften opzij te zetten om je te concentreren op langetermijndoelen.

Sociaal bewustzijn is het vermogen om emoties bij andere mensen te herkennen en te begrijpen wat er werkelijk in een situatie gebeurt. In tegenstelling tot de natuurlijke neiging om na te denken over wat je nu gaat zeggen of te anticiperen op wat de ander gaat zeggen, heeft iemand met een hoog sociaal bewustzijn een perspectief dat veel lijkt op dat van een antropoloog - het objectief observeren en begrijpen van menselijk gedrag.

Het laatste en meest complexe onderdeel van EQ is relatiebeheer - je bewustzijn van emoties gebruiken om je interacties succesvol te beheren, zowel op het moment zelf als in de loop van de tijd.

Hoofdstuk 4: EQ meten & een plan maken om het te verbeteren

De auteurs geven in elk boek een toegangscode voor hun Emotionele Intelligentie-beoordeling, zodat u uw sterke en zwakke punten kunt beoordelen. De beoordeling bestaat uit 28 zelfbeoordelingsvragen waarin u aangeeft hoe vaak u bepaald gedrag vertoont (bv. "Er kan op u gerekend worden" of "Dingen doen waar u spijt van krijgt als u overstuur bent"), van "Nooit" tot "Altijd".

Het voordeel van de test is dat hij uw antwoorden berekent, een score van 1 tot 99 berekent voor elk van de vier EQ-componenten, en u verwijst naar de pagina in het boek die vertelt hoe u elk gebied dat voor u een zwak punt vormt, kunt verbeteren.

Ik hoopte op een rigoureuzere test met functies zoals het identificeren van emoties in videoclips, of het verzamelen van feedback van vrienden, familie, collega's, enz. Het geeft me enige troost dat de makers van deze test hebben gewerkt met meer dan 75% van Fortune 500 bedrijven en algemeen worden erkend als 's werelds toonaangevende leverancier van emotionele intelligentietests en -trainingen, maar ik ben een beetje sceptisch over de nauwkeurigheid van een test die berust op zelfrapportage. Ik neem aan dat de test uitsluitend bedoeld is als een persoonlijk instrument om meer specifiek sterke en zwakke punten te identificeren, in plaats van een vergelijkbare metriek.

De auteurs wapenen ons vervolgens met de volgende 66 tips om de verschillende dimensies van het EQ te verbeteren, die we in hun geheel kunnen lezen, en dan specifieke tips kunnen selecteren om in praktijk te brengen. Je zult je slechts op één EQ-component tegelijk willen concentreren, en binnen die component slechts een paar tips kiezen om in praktijk te brengen. Als je probeert meer dan dat tegelijk toe te passen, kun je je waarschijnlijk niet genoeg concentreren om de relevante emotionele patronen te herkennen en nieuwe gewoonten te creëren. Dit is waarschijnlijk de meest dwingende reden om de EQ-beoordeling te doen - om te kunnen vaststellen welke specifieke focus passend is.

Hoofdstuk 5: Strategieën voor zelfbewustzijn

1. Stop met het behandelen van je gevoelens als goed of slecht. Oordelen over je emoties voorkomt dat je ze begrijpt, voegt meer emoties toe aan de stapel, en weerhoudt je ervan de oorzaak van het oorspronkelijke gevoel te zien. Begrijpen, niet oordelen.

2. Observeer het rimpeleffect van je emoties. Besef dat wanneer je uit je emoties handelt, de gevolgen langdurig kunnen zijn, en op meer dan alleen de persoon op wie je de emotie richtte.

3. Leun in je ongemak. We zijn geneigd te proberen onaangename emoties te negeren of te minimaliseren, maar dit verhindert ons die emoties te begrijpen.

4. Voel je emoties fysiek. Leer de lichamelijke veranderingen herkennen die gepaard gaan met je verschillende emoties, en je zult beter begrijpen wat je voelt.

5. Weet wie en wat op je knoppen drukt. Dit moet specifiek zijn - identificeer de exacte mensen, situaties en omgevingen die jouw emoties teweegbrengen door je tegen de haren in te strijken, en maak een lijst. Zo kunt u de bron van uw reactie op deze dingen vaststellen.

6. Let op jezelf als een havik. Ontwikkel een objectiever begrip van je gedrag door je emoties en gedragingen op te merken terwijl een situatie zich ontvouwt.

7. Houd een dagboek bij over je emoties. Omdat emoties zo'n ongrijpbaar onderwerp zijn, zul je dingen moeten opschrijven om ze beter te begrijpen, patronen te herkennen, en de voortgang bij te houden. Het zal je later ook helpen je neigingen in het moment te herinneren.

8. Laat je niet misleiden door een slecht humeur. Een slechte stemming kan al uw emoties overschaduwen, dus u moet herkennen wanneer het de emotionele toestand is die u beïnvloedt in plaats van een individuele emotie, en hetzelfde proces doorlopen om vast te stellen wat de oorzaak van de stemming is.

9. Laat je ook niet misleiden door een goed humeur. U moet ook proberen te begrijpen waarom uw goede stemmingen plaatsvinden, zowel om uw emoties beter te begrijpen als om de schade te vermijden die uit een goede stemming kan voortvloeien (irrationele uitbundigheid, bijvoorbeeld).

10. Stop en vraag jezelf af waarom je de dingen doet die je doet. Je emoties maken je attent op dingen die je anders nooit zou weten.

11. Bezoek je waarden. Het contrasteren van je waarden met de manier waarop je emoties je dwingen te handelen is een nuttige oefening om je zelfbewustzijn te vergroten. Neem een stuk papier en schrijf in de ene kolom je waarden op, en in de tweede kolom alles wat je onlangs hebt gedaan waar je niet trots op bent. De auteurs stellen voor dit ergens tussen dagelijks en maandelijks te doen om het in je gedachten te houden voordat je reageert op een manier waar je spijt van krijgt.

12. Controleer jezelf. Je fysieke verschijning geeft altijd goede aanwijzingen over hoe je je voelt. Let op je gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, kleding, enz.

13. Zoek je emoties in boeken, films en muziek. Kunst waarmee je je identificeert kan verdere aanwijzingen geven over je emoties. Bedenk welke van deze dingen je aandacht trekken, en vraag je af waarom.

14. Zoek feedback. Omdat uw begrip van uw emoties beperkt is door uw eigen perspectief, is feedback van anderen van onschatbare waarde. Vraag anderen om specifieke voorbeelden en zoek naar overeenkomsten in de antwoorden van verschillende mensen.

15. Leer jezelf kennen onder stress. Leer uw persoonlijke fysiologische en emotionele eerste tekenen van stress te herkennen, en neem de tijd om uit te rusten of op te laden voordat de stress zich opstapelt.

Hoofdstuk 6: Strategieën voor zelfbeheer

1. Goed ademen. Zuurstof gaat eerst naar de vitale functies van je lichaam, daarna naar complexe functies die je helpen rustig te blijven. Correcte ademhalingstechnieken aanleren en je er bewust op concentreren als je gestrest bent is een eenvoudig en vaak herhaald advies, maar het is cruciaal.

2. Maak een emotie versus reden lijst. Maak er een gewoonte van een lijst op te stellen wanneer je emoties en je ratio in conflict zijn, met je emoties aan de ene kant en je rationele redenen aan de andere. Gebruik de lijst om vast te stellen welke emoties geen geldige overwegingen zijn, en welke emoties belangrijke aanwijzingen geven die je reden misschien over het hoofd heeft gezien.

3. Maak je doelen openbaar. Omdat het grootste deel van zelfmanagement een kwestie van motivatie is, kun je door je doelen openbaar te maken de motivatie van de verwachtingen van anderen benutten. Deel de juiste doelen met de juiste mensen die je voor elk doel verantwoordelijk houden.

4. Tel tot tien. Gebruik deze elementaire zelfmanagementtruc om je rationele geest weer in te schakelen wanneer dat nodig is. Je kunt iets anders doen zoals een drankje nemen om hetzelfde effect te bereiken en jezelf die paar momenten te gunnen.

5. Slaap er een nachtje over. Als je niet weet wat je moet doen, zal de tijd je vaak duidelijkheid geven door emoties de kans te geven hun gang te gaan en tot rust te komen voordat je een beslissing neemt.

6. Praat met een ervaren zelfmanager. Vraag een ervaren zelfmanager naar zijn of haar zelfmanagementprocessen om inzichten te krijgen om uw eigen gedrag aan te passen.

7. Lach en lach meer. Omdat het veranderen van je uiterlijke uitdrukking je innerlijke stemming kan beïnvloeden, kan jezelf dwingen om te glimlachen een negatieve stemming tegengaan.

8. Trek wat tijd uit voor het oplossen van problemen. Zet gewoon 15 minuten in je agenda om de vlaag van activiteit en emoties te stoppen, en neem de tijd om na te denken zonder de verstoring van je telefoon of computer.

9. Neem controle over je zelfpraat. De gemiddelde persoon heeft ongeveer 50.000 gedachten per dag, die elk chemische reacties in je hersenen teweegbrengen die je emoties en gedrag beïnvloeden. U merkt dit meestal niet, maar u kunt uw zelfmanagement verbeteren door negatieve zelfpraat (ik maak altijd, ik doe dat nooit, ik ben een idioot, het is hun schuld, enz.) te identificeren en te vervangen door gezondere gedachten (soms maak ik die fout, ik aanvaard verantwoordelijkheid, enz.).

10. Visualiseer dat je slaagt. Omdat je hersenen op dezelfde manier reageren op het visualiseren van iets als op het daadwerkelijk ervaren ervan, is visualisatie een eenvoudig maar krachtig middel om jezelf klaar te stomen voor succes. Neem elke avond voordat je naar bed gaat de tijd om jezelf te visualiseren hoe je je zou willen gedragen in situaties waar je in het verleden moeite mee hebt gehad, of waar je de volgende dag moeite mee zou kunnen hebben.

Zie mijn samenvatting van Napoleon Hill's Think and Grow Rich... voor meer over het belang van visualisatie, en de specifieke kenmerken van de praktijk.

11. Ruim je slaaphygiëne op. Je hebt elke dag 20 minuten natuurlijk ochtendzonlicht nodig om je biologische klok te resetten. Vermijd cafeïne na het ontbijt (cafeïne blijft 12 uur in uw systeem), beeldschermen twee uur voor het slapen gaan (het blauwe licht verhindert de productie van hormonen die nodig zijn voor de slaap), en activiteiten zoals werken of tv kijken in bed (die voorkomen dat uw hersenen uw lichaam aanzetten tot slapen als u in bed ligt).

12. Richt uw aandacht op uw vrijheden in plaats van uw beperkingen. Neem verantwoordelijkheid voor wat je in elke situatie kunt beïnvloeden (zoals je eigen houding en reacties), in plaats van je zorgen te maken over zaken waar je geen invloed op hebt.

Zoals vermeld in mijn samenvatting van Stephen Covey's eerste gewoonte in The 7 Habits of Highly Effective People...Hoe meer je je richt op wat je kunt beïnvloeden, hoe meer je zult merken dat je kunt beïnvloeden.

13. Blijf gesynchroniseerd. Als je lichaamstaal niet overeenkomt met de situatie, is dat een teken dat je emoties niet in orde zijn. Wees je bewust van je lichaamstaal en gebruik het als een aanwijzing om je emoties aan te pakken wanneer dat nodig is. Zie What Every Body is Saying door Joe Navarro voor een inleiding op het decoderen en gebruiken van lichaamstaal.

14. Praat met iemand die niet emotioneel betrokken is bij uw probleem. Een tweede mening kan van onschatbare waarde zijn, maar alleen als de andere persoon geen eigen emoties heeft over een bepaalde situatie. Zoek de juiste mensen als klankbord voor de juiste situaties.

15. Leer een waardevolle les van iedereen die je tegenkomt. De sleutel ligt hier in de mentaliteit; als je op zoek bent naar een waardevolle les van iedereen met wie je omgaat, zul je in een mentaliteit verkeren die je flexibeler, ruimdenkender en relaxter maakt. Vraag je altijd af wat je over jezelf of anderen kunt leren van andermans gedrag, en je zult veel minder vaak negatieve emotionele reacties ervaren.

16. Zet een mentale oplading in je schema. Lichaamsbeweging geeft uw hersenen een belangrijke rust, naast de fysieke voordelen. Zet lichaamsbeweging op je schema in plaats van te proberen het in te passen als je tijd hebt.

17. Accepteer dat er verandering op komst is. Omdat mensen geneigd zijn van streek te raken door verandering, zal aanvaarding dat verandering onvermijdelijk is u veel stress besparen. De auteurs stellen voor om elke week of twee weken de tijd te nemen om enkele veranderingen op te schrijven die mogelijk zouden kunnen plaatsvinden in belangrijke gebieden van uw leven, evenals acties die u zou willen ondernemen als die veranderingen plaatsvinden.

Hoofdstuk 7: Strategieën voor sociale bewustwording

1. Groet mensen bij hun naam. Het gebruiken en onthouden van iemands naam is een fundamentele manier om hem te betrekken. Zie de naam van die persoon gespeld voor u en gebruik die minstens twee keer in uw eerste gesprek met die persoon. Zie Dale Carnegie's How to Win Friends and Influence People... voor meer over waarom dit zo belangrijk is.

2. Let op lichaamstaal. Als je een expert wordt in het lezen van lichaamstaal, kun je beter emotionele signalen herkennen en je daaraan aanpassen.

3. Maak timing alles. Richt u op de emotionele toestand en de gemoedstoestand van de ander, in plaats van op die van uzelf, om de juiste timing te bepalen voor wat u moet communiceren. Een eenvoudig voorbeeld is niet om een gunst vragen wanneer de andere persoon in een boze of emotionele toestand verkeert.

4. Ontwikkel een achterzakvraag. Een voorbereide open vraag in reserve houden is nuttig in gevallen waarin het gesprek doodloopt, de andere persoon afsluit, of u gewoon niet weet wat u moet zeggen. Dit moet u gebruiken wanneer u wat leven in de interactie moet blazen, niet voor gesprekken die al emotioneel geladen zijn.

5. Maak geen aantekeningen tijdens vergaderingen. Als je je concentreert op het maken van aantekeningen, mis je waarschijnlijk belangrijke aanwijzingen in het gesprek. De meeste communicatie gebeurt non-verbaal, dus waar mogelijk moet u zich concentreren op de personen en niet op uw notities. Als aantekeningen maken noodzakelijk is, zorg dan voor regelmatige pauzes om de mensen in de vergadering te observeren en emotionele signalen op te vangen.

6. Plan vooruit voor sociale bijeenkomsten. Het lijkt een beetje stijfjes, maar de realiteit is dat je door vooruit te plannen meer emotioneel aanwezig kunt zijn bij het evenement. Schrijf alles op wat u zeker wilt bereiken, en u zult minder vergeten en meer opmerken.

7. Ruim de rommel op. Dit houdt in dat u uw luistervaardigheid verbetert door u te concentreren op de woorden en uitdrukkingen van de ander in plaats van na te denken over wat u vervolgens wilt zeggen. Het verschil is je mentale doel: zit je in het gesprek om de ander te imponeren met je kennis, of om iets te leren?

8. Leef in het moment. Door aanwezig te zijn waar je ook bent in plaats van je tijd te verdoen met spijt over het verleden en zorgen te maken over de toekomst, kun je de mensen om je heen beter waarnemen.

9. Ga op een 15-minuten tour. De auteurs stellen voor 15 minuten van elke werkdag uit te trekken om rond te lopen en emotionele signalen te observeren: het uiterlijk van de werkplekken, de timing van de bewegingen van mensen, de algemene stemming, enz.

10. EQ kijken in de film. Neem de tijd om twee films te bekijken, speciaal om de emoties, lichaamstaal, relaties, interacties, enz. van de personages te observeren.

11. Oefen de kunst van het luisteren. Dit betekent dat men zich bewust concentreert op de spreker en de toon, de snelheid en het volume van zijn stem.

12. Ga mensen kijken. Ga, om uw sociale vaardigheden te verbeteren, naar een coffeeshop, kruidenier of andere openbare plaatsen met het uitdrukkelijke doel de emotionele toestand van mensen te observeren.

13. De regels van het cultuurspel begrijpen. In de wereld van vandaag vereist sociaal bewustzijn dat je emotionele intelligentie ontwikkelt over het hele spectrum van culturen in de wereld. Dit is een complexe onderneming, omdat elke cultuur zijn eigen normen heeft voor persoonlijke, familiale en zakelijke interacties. Het vereist geduld terwijl je kijkt en observeert, en extra tijd neemt om de culturele verwachtingen van mensen buiten je eigen cultuur te begrijpen.

14. Test op nauwkeurigheid. Als je niet zeker weet wat een aanwijzing je over iemand vertelt, kun je het altijd vragen. Zeg wat je ziet ("Je lijkt verdrietig...") en stel een directe vraag ("Is er iets gebeurd?").

15. Stap in hun schoenen. Vergeet niet dat mensen verschillende achtergronden en motivaties hebben. Verplaats u in hun situatie, en probeer vanuit hun perspectief te begrijpen waarom zij handelen zoals zij dat doen. Ga, indien mogelijk, bij hen na of uw vermoedens juist zijn.

16. Zoek het hele plaatje. Vraag mensen naar hun perceptie van u, of stuur een 360-graden enquête uit om feedback te krijgen die u zal helpen begrijpen hoe u op anderen overkomt.

17. Vang de sfeer van de kamer op. Van het waarnemen van individuen naar het kunnen lezen van de kamer is een grote sprong in vaardigheden. Je zult waarschijnlijk een onderbuikgevoel hebben, maar je kunt ook groepen mensen observeren om te zien hoe ze praten, hoe ze bewegen, hoe ze gegroepeerd zijn, enz. Het kan nuttig zijn dit te doen met iemand die ervaring heeft met het lezen van een kamer.

Hoofdstuk 8: Strategieën voor relatiebeheer

1. Sta open en wees nieuwsgierig. Als je dingen over jezelf deelt, is er minder ruimte voor mensen om je verkeerd te interpreteren, en hoe meer je weet over iemand anders, hoe duidelijker je hun emotionele signalen kunt interpreteren.

2. Verbeter uw natuurlijke communicatiestijl. We kunnen er allemaal baat bij hebben onze natuurlijke communicatiestijl te begrijpen en aan te passen. De auteurs stellen een andere schrijfoefening voor, met de positieve kanten van uw stijl aan de ene kant en de negatieve aan de andere kant. Vraag vrienden of familie om je te helpen de plus- en minpunten te definiëren, en kies er een paar van elk uit om te benadrukken of om aan te werken.

3. Vermijd het geven van gemengde signalen. Het is mogelijk om iets te zeggen wat je op je hart hebt, terwijl je tegelijkertijd lichaamstaal vertoont die een andere emotie laat zien die nog voortkomt uit een heel andere situatie of gesprek. Blijf u bewust van uw emoties om ervoor te zorgen dat uw lichaam en stem overeenkomen met uw woorden. Als dat niet zo is, leg dan uit waarom niet, zodat mensen geen verkeerde signalen krijgen.

4. Denk aan de kleine dingen die een impact hebben. Voeg weer wat ouderwetse goede manieren toe aan je manier van praten als je nog niet de gewoonte hebt om de kleine dingen te zeggen zoals "alsjeblieft", "dank je" en "het spijt me".

5. Neem feedback goed op. Waardeer de feedback die u krijgt, en let op uw reactie. Vraag naar voorbeelden om echt te begrijpen wat er wordt gezegd, en bedank de persoon voor de feedback. Het is moeilijk om zowel feedback te geven als te krijgen. Veel van de vorige punten zijn van toepassing; overweeg een nachtje over de feedback te slapen, of maak een emotie- versus redenlijst.

6. Vertrouwen opbouwen. Begin het proces van vertrouwen opbouwen door als eerste "open te zijn" en iets over jezelf te delen. Ik citeer rechtstreeks de auteurs voor de stappen om vertrouwen op te bouwen: "Open communicatie; bereidheid om te delen; consistentie in woorden, daden en gedrag in de tijd; en betrouwbaarheid in het nakomen van de afspraken van de relatie."

7. Heb een "open deur" beleid. Het gaat erom specifieke manieren te vinden om uw toegankelijkheid voor anderen te vergroten, niet om uw tijd op elk moment voor iedereen beschikbaar te stellen.

8. Wordt alleen boos met opzet. Het is gezond om woede te uiten op een manier die aangeeft dat je sterke gevoelens hebt, of dat een situatie ernstig is. Gebruik woede spaarzaam en doelgericht, in plaats van je erdoor te laten beheersen. Nogmaals, de auteurs stellen voor om pen op papier te zetten; schrijf dingen op die je boos maken, van kleine ergernissen tot dingen die je doen ontploffen. Bepaal specifiek de mate van boosheid in elke situatie die de relatie zou verbeteren. Als dat niet mogelijk is, is woede niet geschikt voor de situatie.

9. Ga het onvermijdelijke niet uit de weg. Als je geconfronteerd wordt met een situatie die je niet aanstaat, trek je dan niet terug; dat maakt het alleen maar erger. Pas je EQ-vaardigheden toe om iets te vinden dat je door de situatie heen helpt of deze verbetert.

10. Erken de gevoelens van de ander. Accepteer het recht van anderen om hun emoties te ervaren zonder die gevoelens opzij te schuiven of er een groot probleem van te maken. Respecteer het recht op die gevoelens, zelfs als je het niet eens bent met de gevoelens zelf. Luister en herhaal wat je hebt gehoord om je begrip en bezorgdheid te tonen.

11. Vul de emoties of de situatie van de persoon aan. We hebben vaak de neiging om de emoties van de ander te weerspiegelen, maar reageren op woede met woede, bijvoorbeeld, zal de dingen alleen maar erger maken. Neem de tijd om na te denken over enkele vroegere situaties die je hebt meegemaakt, en bedenk wanneer iemand anders handelde op een manier die jouw emoties aanvulde, waardoor de interactie aangenaam werd.

12. Als je om iemand geeft, laat het dan zien. Kleine daden van waardering kunnen krachtige relaties creëren.

13. Leg je beslissingen uit, maak ze niet zomaar. Mensen moeten begrijpen waarom een besluit is genomen om het te kunnen steunen. Neem de tijd om uw besluitvormingsproces te verwoorden, inclusief de alternatieven en waarom u de beslissing hebt genomen die u hebt genomen. Vraag indien mogelijk om input vóór de beslissing, en erken altijd de gevolgen van uw beslissing. De auteurs stellen voor uw agenda door te nemen om uw volgende drie beslissingen te identificeren, na te gaan wie de gevolgen zal ondervinden, uitleg voor te bereiden, enz.

14. Maak uw feedback direct en constructief. De sleutel tot het geven van goede feedback is rekening houden met de persoon die de feedback ontvangt, en je aanpak daarop afstemmen. Neem de tijd om vooraf rekening te houden met de persoon.

15. Stem je intentie af op je impact. De momenten waarop je impact niet overeenstemde met je intentie geven je aanwijzingen over de gebieden van je EQ die je kunt verbeteren. Denk aan momenten waarop je onbedoeld harde gevoelens veroorzaakte, of relaties die onlogisch gespannen leken.

16. Een "fix-it" verklaring aanbieden tijdens een afgebroken gesprek. Leer te herkennen wanneer een gesprek verslechtert, en zeg iets als "Dit is moeilijk" of "Hoe voel je je?". Bied een reset-knop om de open communicatielijnen te herstellen.

17. Pak een moeilijk gesprek aan. Hoe hoog je EQ ook is, moeilijke gesprekken komen er altijd. De auteurs bieden een zesdelige aanpak om er beter mee om te gaan:

 1. Begin de discussie met een gemeenschappelijke basis.
 2. Vraag de ander om je te helpen begrijpen hoe hij of zij zich voelt.
 3. Verdedig je standpunt niet voordat je het perspectief van de ander hebt gehoord.
 4. Help de andere persoon dan om uw kant te begrijpen - uw redenering, uw gevoelens, enz. Verontschuldig je, indien nodig, voor de moeilijkheid van de situatie.
 5. Breng het gesprek vooruit zodra gezegd is wat gezegd kan worden. Zorg voor overeenstemming over de volgende stappen.
 6. Ga op een later tijdstip na wat u hebt besproken om de problemen echt aan te pakken.

Beoordeling

Wij beoordelen Emotionele Intelligentie 2.0 met 4,5/5.

Wat vind je van het boek van Travis Bradberry en Jean Greaves?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 3 Gemiddeld: 3.3]

Emotionele intelligentie 2.0 PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde boeksamenvatting

Wat heb je geleerd van dit boek? Wat was je favoriete ervaring? Is er een belangrijk inzicht dat we gemist hebben? Waar ben je het niet mee eens? Reageer hieronder of tweet ons @storyshots.

Voor meer details, koop het audioboek GRATIS of bestel het boek hier.

Nieuw bij StoryShots? Krijg de audio en geanimeerde samenvattingen en honderden andere in onze gratis top-ranking app.

Gerelateerd boek Samenvattingen

Cruciale Gesprekken door Kerry Patterson (Openen in de app)

Emotionele Intelligentie door Daniel Goleman (Openen in de app)

De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen door Stephen R. Covey (Openen in de app)

Wat iedereen zegt door Joe Navarro (Openen in de app)

Sociale intelligentie door Daniel Goleman (Openen in de app)

Praten met vreemden door Malcolm Gladwell (Openen in de app)

Geweldloze Communicatie door Marshal B. Rosenberg (Openen in de app)

De wetten van de menselijke natuur door Robert Greene

Woorden die gedachten veranderen door Shelle Rose Charvet

Samenvatting Emotionele Intelligentie 2.0
 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.