• Sla
| | | |

Samenvatting van wat iedereen zegt | Joe Navarro

Een inleiding tot non-verbale communicatie

Inhoud Toon
 • Sla

Uw vermogen tot interactie met anderen hangt af van hoe goed u hun lichaamstaal begrijpt.

Deze What Every Body is Saying samenvatting legt uit hoe je verschillende gebaren en uitdrukkingen in het lichaam kunt analyseren. Het is een van de beste boeken over lichaamstaal en biedt waardevolle tips om de onderliggende betekenis te begrijpen.

Onderzoekers in de sociale psychologie bestuderen al jaren lichaamstaal. Zij hebben talloze manieren ontdekt om menselijke signalen te decoderen, van handdrukken en gezichtsuitdrukkingen tot lichaamshouding.

U kunt leren om gemengde berichten te decoderen met Joe Navarro's boek "What Every Body is Saying." Blijf lezen voor een samenvatting van de belangrijkste punten.

Wat iedereen zegt: Een inleiding tot non-verbale communicatie

Wat is non-verbale communicatie, en waarom is het belangrijk in communicatie?

Navarro definieert non-verbale communicatie (NVC) als "alle opzettelijke en onopzettelijke gedragingen en kenmerken die boodschappen overbrengen in afwezigheid van spraak of schrift".

NVC is belangrijk in communicatie omdat het kan onthullen wat iemand denkt of voelt, zelfs als hij dat probeert te verbergen.

NVC kan ook bewuste boodschappen overbrengen, zoals wanneer iemand zijn armen over elkaar slaat om te laten zien dat hij niet openstaat voor suggesties.

Hoe kun je NVC gebruiken om mensen te lezen?

 • Navarro schetst drie manieren om NVC te gebruiken om mensen te lezen
 • Zoek naar clusters van non-verbale signalen die innerlijke toestanden onthullen...
 • Zoek naar veranderingen in gedrag die onthullen wat iemand voelt...
 • Context gebruiken om non-verbale signalen te interpreteren

Als u bijvoorbeeld iemand zijn armen en benen ziet kruisen terwijl hij met u praat, voelt hij zich misschien ongemakkelijk of defensief. Maar als u in een koude kamer bent en over uw armen wrijft, probeert hij misschien gewoon op te warmen.

Het is belangrijk te onthouden dat non-verbale signalen... emoties uitdrukken. Het "waarom" achter het gevoel kan verkeerd begrepen worden in onze interpretatie. Context is de sleutel tot het correct lezen van non-verbale signalen.

Auteur Joe Navarro

Joe Navarro is een voormalig FBI-agent en heeft verschillende boeken geschreven over lichaamstaal en non-verbale communicatie. Hij schreef dit boek om zijn expertise over dit onderwerp te delen en mensen te helpen non-verbale signalen te leren lezen.

StoryShot #1: Non-verbale communicatie is onbewust

Met non-verbale communicatie geven mensen gedachten en gevoelens af die moeilijk te controleren of te verbergen zijn. We kunnen beter begrijpen hoe iemand over een onderwerp denkt door naar zijn non-verbale signalen te kijken.

Het limbisch systeem

De limbisch brein is het gebied dat emotionele reacties controleert, en het speelt een grote rol in lichaamstaal. Het limbisch systeem is onbewust, dus we zijn ons niet altijd bewust van wat we voelen of non-verbaal communiceren.

De limbische hersenen zorgen voor de evaluatie van prikkels. Het kan onderscheid maken tussen veilige en bedreigende situaties. Het heeft ook verbindingen met lichaamsreflexen en kan een vecht-, vlucht- of bevriesreactie op stress veroorzaken.

De Neocortex

De Neocortex functioneert als de "denkend brein." Het behandelt cognitie op hoger niveau, zoals taal en redeneren.

De neocortex kan het limbisch systeem in sommige situaties opheffen. Als je bijvoorbeeld een slang ziet en je limbische systeem een angstreactie opwekt, kan je neocortex je ervan weerhouden weg te rennen of te schreeuwen.

De neocortex kan u ook helpen uw non-verbale communicatie te beheersen. Als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent om een presentatie te geven, kan je neocortex je helpen je lichaamstaal te beheersen en zelfverzekerd te presenteren.

StoryShot #2: Ons lichaam reageert op verschillende situaties met een vecht-, vlucht- of bevriesreactie.

Als we onder stress staan, kan ons lichaam reageren op verschillende manieren. De drie meest voorkomende reacties zijn vechten, vluchten of bevriezen.

Gevechtsreactie

Wanneer we ons in het nauw gedreven of bedreigd voelen, kan ons lichaam zich voorbereiden op een fysieke confrontatie. We kunnen deze reactie zien in agressief of confronterend gedrag.

Non-verbale signalen voor de vechtreactie manifesteren zich als het innemen van meer ruimte. Iemand in een vechtreactie kan zichzelf prominenter doen lijken met een brede houding en opgeblazen borstkas.

Vlucht Reactie

Wanneer we ons bedreigd voelen, kan ons lichaam zich ook voorbereiden om de situatie te ontvluchten. We kunnen deze reactie zien in vermijdingsgedrag of het verlangen om te ontsnappen.

De vluchtreactie komt tot uiting in een poging om fysiek afstand te nemen van wat de stress veroorzaakt. We kunnen ons ongemak uiten door onze ogen te bedekken, ons af te wenden of onze voeten weg te wijzen van de bron van de angst.

Reactie op bevriezing

Stress of angst kunnen ons lichaam ook in een staat van immobiliteit brengen. We kunnen deze reactie zien in hulpeloosheid of in het onvermogen om te bewegen.

Mensen in een bevriezingsreactie proberen onbewust minder opvallend en onopvallend te zijn. Ze kunnen heel stil blijven zitten, hun armen dicht tegen hun lichaam houden, of vooroverbuigen om kleiner te lijken.

StoryShot #3: We gebruiken kalmerend gedrag om onszelf te kalmeren.

We drukken comfort of ongemak uit door onze non-verbale signalen. Als we ons gestrest voelen, kunnen we pacificerend gedrag vertonen om onszelf te kalmeren.

Pacificerende gedragingen zijn alle handelingen die wij verrichten om ons te troosten bij stress. Deze gedragingen zijn meestal onbewust en komen vaak tot uiting in kinesische of proxemische signalen.

Veel voorkomende pacificerende gedragingen zijn:

 • Ons gezicht of haar aanraken
 • Onze handen tegen elkaar wrijvend
 • Onze vuisten balanceren
 • Heen en weer schommelen
 • Wrijven over de bovenkant van onze benen als we zitten.

Tekenen van comfort

We nemen een ontspannen houding aan die minder ruimte inneemt wanneer we ons op ons gemak voelen. We zien ook tekenen van comfort in de gezichten van mensen, zoals verzachting van de gelaatstrekken of een oprechte glimlach.

Troost wordt vaak uitgedrukt door proxemische signalen, zoals dichter bij iemand gaan staan of oogcontact maken. We kunnen ook zien dat mensen zichzelf op een troostende manier aanraken, zoals het strelen van hun haar of het tegen elkaar wrijven van hun handen.

Tekenen van ongemak

Onbehagen uit zich vaak in proxemische signalen, zoals zich van iemand verwijderen of het oogcontact verbreken. We kunnen ook zien dat mensen zichzelf aanraken om zichzelf te kalmeren, zoals hun vuisten balanceren of over de bovenkant van hun benen wrijven.

StoryShot #4: We nemen ruimte in als we zelfverzekerd zijn en we maken onszelf klein als we onzeker zijn.

Inzicht in non-verbale signalen van vertrouwen, onzekerheid, dominantie en eerbied is een krachtig hulpmiddel op de werkplek. 

Vertrouwen 

Zelfvertrouwen uit zich vaak in kinesische signalen, zoals ruimte innemen en oogcontact maken. We zien mensen ook staan of zitten met een goede houding, hun kin omhoog houden en met een duidelijke stem spreken.

Meer ruimte innemen is grondgebied opeisen en anderen laten zien dat we ons prettig voelen in onze omgeving. We kunnen dit doen door onze armen en benen te spreiden, rechtop te staan of zoveel mogelijk ruimte in te nemen als we zitten.

Onveiligheid

Onzekerheid uit zich vaak in kinesische signalen, zoals zich klein maken, oogcontact vermijden en hangen. 

Door te proberen minder opvallend te lijken, vallen we minder op. We kunnen ook zien dat mensen met trillende stem spreken of zichzelf nerveus aanraken.

Dominantie 

Dominantie uit zich vaak in kinesische signalen, zoals ruimte innemen en oogcontact maken. Ook zien we mensen hard praten, anderen onderbreken en expansief gebaren maken.

Eerbied of respect

Terughoudendheid uit zich vaak in kinesische signalen, zoals zich klein maken, oogcontact vermijden en zacht spreken. We kunnen ook zien dat mensen zichzelf nerveus aanraken of hun blik afwenden.

Als we eerbied of onderdanigheid willen tonen, maken we ons kleiner en nemen we minder ruimte in. Dit kan betekenen dat we vooroverbuigen, onze armen dicht bij ons lichaam houden of oogcontact vermijden. Ook vermijden we diepe of luide stemtonen.

StoryShot #5: We gebruiken persoonlijke ruimte om onze interacties met anderen te controleren.

Ieder van ons heeft een onzichtbare bel van persoonlijke ruimte die we gebruiken om onze interacties met anderen te controleren. We hebben meestal verschillende comfortniveaus voor verschillende soorten interacties. 

Wij laten bijvoorbeeld goede vrienden en familieleden toe in onze persoonlijke ruimte, maar houden vreemden op afstand.

Er zijn vier verschillende zones van persoonlijke ruimte:

Intieme zone

Dit is de zone die het dichtst bij ons lichaam ligt en voorbehouden is aan goede vrienden en familie. Gewoonlijk laten we mensen alleen toe in deze zone als we worden geknuffeld, gekust of een andere vorm van lichamelijk contact hebben.

Persoonlijke zone

Deze zone is voor interacties met goede vrienden, familie en kennissen. Meestal laten we mensen in deze zone toe wanneer we handen schudden, praten of dicht bij elkaar staan.

Sociale zone

Deze zone is voor interacties met mensen die we niet goed kennen, zoals collega's, klasgenoten en kennissen. Meestal laten we mensen in deze zone toe als we naast elkaar staan of zitten.

Openbare zone

Dit is de verst verwijderde zone van ons lichaam en is gereserveerd voor vreemden. Meestal laten we mensen alleen in deze zone toe als we een toespraak of presentatie houden.

Als we weten hoe we persoonlijke ruimte moeten gebruiken, kunnen we onze interacties met anderen onder controle houden en ervoor zorgen dat we ons comfortabel voelen met het niveau van intimiteit.

StoryShot #5: We lichten op als we opgewonden zijn, en we friemelen als we nerveus zijn.

Wij tonen geluk of nervositeit met eenzelfde soort energie. Geluk kan worden omschreven als "verbredend", terwijl angst kan worden omschreven als "vernauwend".

Geluk en opwinding

Wij drukken geluk en opwinding uit door onze gezichten op te lichten. Onze ogen kunnen wijder worden en we kunnen lachen of glimlachen. We kunnen ook ons hoofd opzij kantelen, waardoor onze nek bloot komt te liggen.

Wij drukken opwinding en belangstelling uit met onze benen door ze op en neer te laten stuiteren of door ze heen en weer te zwaaien.

Zenuwachtigheid en angst

We drukken nervositeit en angst uit door friemelen. We communiceren angst en bezorgdheid door kinesische signalen, zoals friemelen, friemelen met voorwerpen, tikken met onze voeten, of onze armen over elkaar slaan. 

Fidgeting is elke repetitieve beweging die we maken als we ons ongemakkelijk voelen. Veel voorkomende fidgeting gedragingen zijn:

 • Tikken met onze voet of vingers
 • Ons gezicht aanraken
 • Spelen met ons haar
 • Kronkelend in onze stoel
 • Plukken aan onze kleren, haar, huid of nagels...
 • Oogcontact vermijden

Angst manifesteert zich als een mix van zelf-kalmeren en proberen zich fysiek af te scheiden van de bron van stress.

Desinteresse en verveling

We drukken desinteresse en verveling uit door wat bekend staat als het "resting bitch face". Dan hebben we een neutrale of lege uitdrukking op ons gezicht. We vermijden ook oogcontact, leunen achterover in onze stoel of slaan onze armen over elkaar.

Betrokkenheid en belangstelling communiceren

We tonen betrokkenheid en belangstelling door middel van wat bekend staat als "actief luisteren". Dat is wanneer we oogcontact maken, met ons hoofd knikken en verbale signalen geven die laten zien dat we opletten. We kunnen ook naar binnen leunen of de lichaamstaal van de gesprekspartner spiegelen.

StoryShot #6: We tonen agressie met opdringerige lichaamstaal

Woede is een primaire emotie die tot uiting komt in agressieve lichaamstaal. Deze lichaamstaal kan anderen intimideren, bang maken of kwetsen. Wees je bewust van deze signalen om te voorkomen dat een situatie escaleert.

Wij drukken woede en agressie uit door wat bekend staat als de "harde blik". Dat is wanneer we iemand aanstaren met een intense, vijandige uitdrukking. We kunnen ook onze vuisten balanceren, met onze tanden knarsen of onze stem verheffen.

Persoonlijke ruimte

We gebruiken ook agressieve lichaamstaal om iemands persoonlijke ruimte binnen te dringen. Dit kan betekenen dat we te dichtbij gaan staan, iemand aanraken zonder toestemming, of iemand volgen met onze ogen.

Intimidatie

Wanneer we iemand willen intimideren, kunnen we onszelf groter doen lijken door onze borstkas uit te puilen, onze schouders op te trekken en onze wenkbrauwen op te trekken. We kunnen de persoon ook aanstaren en met een diepe, bulderende stem spreken.

StoryShot #7: We krijgen contact door de lichaamstaal van anderen te weerspiegelen.

Rapport is een hechte relatie tussen twee of meer mensen. Zij wordt gekenmerkt door vertrouwen, begrip en respect. Wij krijgen verstandhouding met anderen door hun lichaamstaal te spiegelen.

Spiegelen is wanneer we onbewust de lichaamstaal van de gesprekspartner evenaren. Dit kan inhouden dat we hun houding, gebaren of gezichtsuitdrukkingen evenaren.

Andere manieren waarop we een band opbouwen of interesse tonen staan in de volgende lijst:

 • Oogcontact
 • Knikkend hoofd
 • Lachend
 • Hun ademhaling aanpassen
 • Met dezelfde toon of stem spreken

De lichaamstaal van anderen volgen is een manier om een band op te bouwen en een band te creëren. Het is een manier om te laten zien dat we geïnteresseerd zijn in wat zij te zeggen hebben en hen begrijpen.

StoryShot #8: We tonen onenigheid door uit te drukken dat we "afgesloten" zijn.

We tonen onenigheid door de zogenaamde "gesloten lichaamstaal". Dit is wanneer we onze armen gekruist houden, onze benen over elkaar slaan of onze gezichten aanraken. We kunnen ook oogcontact vermijden en een gesloten houding aannemen.

We communiceren onenigheid door non-verbale signalen zoals:

 • Onze armen kruisen
 • Ons gezicht aanraken
 • Hoofdschuddend
 • Zuchtend
 • Met onze ogen rollen
 • Oogcontact vermijden

Wanneer we willen laten zien dat we het niet met iemand eens zijn, kunnen we deze signalen gebruiken om onze gevoelens over te brengen. Het is essentieel dat wij ons bewust zijn van deze signalen om escalaties te voorkomen.

Wat iedereen zegt Definitieve samenvatting en recensie

Het kan tijd kosten om de subtielere non-verbale signalen te onthouden, maar je intuïtie zal meestal juist zijn. Laten we eens kijken:

StoryShot #1: Non-verbale communicatie is onbewust

We communiceren voortdurend via onze lichaamstaal, zelfs als we ons daar niet van bewust zijn. Onze lichaamstaal kan onze ware gevoelens en bedoelingen onthullen.

StoryShot #2: Ons lichaam reageert op verschillende situaties met een vecht-, vlucht- of bevriesreactie.

Wanneer we ons bedreigd voelen, kan ons lichaam reageren met de "vecht, vlucht of bevries" reactie. Dit is een evolutionaire reactie die ons helpt te overleven in gevaarlijke situaties.

StoryShot #4: We nemen ruimte in als we zelfverzekerd zijn en we maken onszelf klein als we onzeker zijn.

Onze lichaamstaal kan ons vertrouwen of onzekerheid onthullen. Als we ons zelfverzekerd voelen, nemen we meer ruimte in en hebben we een open houding. Als we ons onzeker voelen, maken we ons klein en hebben we een gesloten houding.

StoryShot #5: We gebruiken persoonlijke ruimte om onze interacties met anderen te controleren.

We gebruiken persoonlijke ruimte om onze interacties met anderen te controleren. We kunnen iemands persoonlijke ruimte binnendringen om hem te intimideren of ons van iemand terugtrekken om te laten zien dat we niet geïnteresseerd zijn.

StoryShot #5: We lichten op als we opgewonden zijn, en we friemelen als we nerveus zijn.

We gebruiken lichaamstaal om onze emoties uit te drukken. Als we opgewonden zijn, glimlachen we of lachen we. Als we nerveus zijn, bewegen we of raken we ons gezicht aan.

StoryShot #6: We tonen agressie met opdringerige lichaamstaal

We kunnen agressieve lichaamstaal gebruiken om iemands persoonlijke ruimte binnen te dringen. Dit kan betekenen dat we te dichtbij gaan staan, iemand aanraken zonder toestemming, of iemand volgen met onze ogen.

StoryShot #7: We krijgen contact door de lichaamstaal van anderen te weerspiegelen.

Spiegelen is wanneer we de lichaamstaal van de gesprekspartner evenaren. Dit kan inhouden dat we hun houding, gebaren of gezichtsuitdrukkingen evenaren.

StoryShot #8: We tonen onenigheid door uit te drukken dat we "afgesloten" zijn.

We tonen onenigheid door de zogenaamde "gesloten lichaamstaal". Dit is wanneer we onze armen gekruist houden, onze benen over elkaar slaan of onze gezichten aanraken. We kunnen ook oogcontact vermijden en een gesloten houding aannemen.

Wanneer we willen laten zien dat we het niet met iemand eens zijn, kunnen we deze signalen gebruiken om onze gevoelens over te brengen. Wees u bewust van deze signalen om escalaties te voorkomen.

Inzicht in non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is een krachtige manier om een band op te bouwen, belangstelling te tonen en onenigheid te uiten. Let op de non-verbale signalen van anderen en wees je bewust van je eigen lichaamstaal.

Met oefening kun je non-verbale communicatie gebruiken om je interacties met anderen te verbeteren. Nu kunt u zien wat iedereen zegt!

De volgende keer dat je in een gesprek zit, kijk eens of je aan de hand van je lichaamstaal kunt vaststellen wat de ander voelt. Je zult verrast zijn hoe accuraat je bent.

Beoordeling

We beoordelen What Every Body is Saying met 3,9/5.

Wat vind je van het boek van Joe Navarro?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 2 Gemiddeld: 4.5]

Wat heb je geleerd van dit boek? Wat was je favoriete ervaring? Is er een belangrijk inzicht dat we gemist hebben? Reageer hieronder of tweet naar ons @storyshots.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Emotionele Intelligentie 2.0 door Daniel Goleman

Cruciale Gesprekken door Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler, Stephen R. Covey

 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.