Cruciale Gesprekken Samenvatting
| | |

Cruciale Gesprekken Samenvatting en Model | Kelly Patterson

Hulpmiddelen om te praten als er veel op het spel staat

Het leven wordt druk. Heeft Cruciale Gesprekken stof verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan de boek of ontvang het audioboek gratis voor de sappige details.

Perspectieven van de auteurs

Kerry Patterson is co-auteur van vier New York Times bestsellers: Change Anything, Crucial Conversations, Crucial Confrontations, en Influencer. Hij was te zien in meer dan 150 print- en radioprogramma's, waaronder MSN Career Builder, CNN, CLO Magazine en Training Magazine.

Joseph Grenny is een viervoudig New York Times bestseller auteur, dynamisch keynote spreker en toonaangevend sociaal wetenschapper voor zakelijke prestaties. In de afgelopen dertig jaar heeft Joseph keynotes gegeven op grote conferenties, waaronder het HSM World Business Forum in Radio City Music Hall. Josephs werk is vertaald in 28 talen, is beschikbaar in 36 landen en heeft resultaten opgeleverd voor 300 van de Fortune 500.

Ron McMillan is een New York Times bestseller auteur, keynote spreker en vooraanstaand sociaal wetenschapper voor organisatorische verandering. Al dertig jaar geeft Ron boeiende keynotes op belangrijke conferenties. Onder andere voor de American Society of Training and Development en de Society for Human Resource Management. Ron's werk is vertaald in 28 talen, is beschikbaar in 36 landen en heeft resultaten opgeleverd voor 300 van de Fortune 500.

Al Switzler heeft deel uitgemaakt van de faculteit van verschillende universiteiten. Bijvoorbeeld de Universiteit van Michigan, Brigham Young University, Auburn University en de Universiteit van Kentucky. Deze instellingen hebben Al onderscheiden met prijzen voor innovatie en uitmuntend onderwijs. Als medeoprichter van VitalSmarts heeft Al onderzoek gedaan naar methoden om snelle, duurzame en meetbare gedragsveranderingen teweeg te brengen.

Inleiding

Cruciale Gesprekken richt zich op technieken die u kunnen helpen de belangrijkste gesprekken in een positieve ruimte te voeren wanneer u wordt omringd door sterk geladen emoties. De bevindingen van de auteurs zijn gebaseerd op 25 jaar onderzoek met 20.000 mensen in cruciale dialogen.

Wat is een cruciaal gesprek? En wie geeft daar om?

De auteurs omschrijven een cruciaal gesprek als een dialoog waarbij een slechte afhandeling de interpersoonlijke relaties aanzienlijk kan beïnvloeden. Deze gesprekken kunnen persoonlijk of professioneel zijn. Deze gesprekken zijn zinvol omdat, wanneer er sprake is van duidelijke en authentieke communicatie, beide partijen meer voldoening en macht krijgen. 

De auteurs leggen ook uit dat wetenschappelijk onderzoek dit idee ondersteunt dat gezonde communicatie een element is van algemene gezondheid en tevredenheid. Ze hebben het specifiek over een studie uit 2012. In deze studie ontdekten de onderzoekers dat sterke communicatie de meest kritische factor is voor echtgenoten die het langer dan tien jaar uithouden. Interessant genoeg vonden de onderzoekers dat natuurlijke compatibiliteit eigenlijk voorkwam dat koppels effectieve communicatie moesten ontwikkelen. Dus zelfs de meest perfect op elkaar afgestemde koppels konden niet overleven zonder het vermogen om conflicten effectief te beheersen. 

Naast romantische voordelen is het beheersen van cruciale gesprekken essentieel voor het onderwijs. Het P21-kader voor leren in de 21e eeuw benadrukt hoe belangrijk het is dat leerlingen effectieve communicatie leren. Hieruit blijkt dat communicatie iets is dat geleerd kan en moet worden. 

De auteurs geven een voorbeeld om de effectiviteit van effectieve communicatie aan te tonen. In het bijzonder beschrijven zij de nasleep van de schietpartij op een Planned Parenthood in Massachusetts in 1994. Na deze tragedie besloot een non-profit organisatie om drie voorstanders van het leven en drie voorstanders van abortus samen te brengen om over abortus te praten. Deze dialoog duurde uiteindelijk zes jaar. Na deze zes jaar had geen van de voorstanders zijn standpunt over abortus gewijzigd. Desondanks meldden zij dat zij een veel dieper begrip van het standpunt van de andere kant hadden ontwikkeld. Dit voorbeeld benadrukt een essentieel punt: voor cruciale gesprekken is het niet nodig dat één partij van gedachten verandert.

Het beheersen van cruciale gesprekken: De kracht van de dialoog

De auteurs bieden vijf hulpmiddelen die u kunt toepassen om cruciale gesprekken de baas te worden en de kracht van de dialoog te benutten. Deze vijf hulpmiddelen zijn gebaseerd op het delen van feiten, het uitnodigen van het perspectief van de ander en het stellen van open vragen. De hulpmiddelen vormen het acroniem STATE. 

 1. Deel de feiten van de situatie.
 2. Vertel je verhaal over de conclusies die je uit de feiten hebt getrokken.
 3. Vraag naar het perspectief van anderen en hun conclusies uit de feiten.
 4. Praat voorzichtig en onderscheid je conclusies van feiten.
 5. Moedig het testen aan door open vragen te stellen over hoe je verhaal fout zou kunnen zijn.

Het acroniem STATE suggereert dat veel van wat we zeggen minder belangrijk is dan hoe we het zeggen. Hoe we de dialoog aanpakken heeft een grote invloed op de effectiviteit van onze communicatie. Een effectieve aanpak van de dialoog is het gebruik van storytelling. De auteurs leggen uit dat storytelling een populair middel is geworden om het vertrouwen in de bestuurskamer te vergroten. Zo heeft een Amerikaans vastgoedbedrijf een narratieve consultant ingehuurd om zijn medewerkers te coachen bij het vertellen van een kort, oprecht verhaal. Het doel van deze training is dat de werknemers deze verhalen delen en zich met elkaar verbinden. Deze verbinding zorgt voor eenheid in het team. Het resultaat van deze training was een team waarin collega's zich tot elkaar konden verhouden. De medewerkers meldden een groter gevoel van veiligheid op de werkplek en bereidheid om de waarheid te vertellen. 

Begin met het hart: Hoe blijf je gefocust op wat je echt wilt?

De auteurs bieden drie stappen om je te concentreren op wat je echt wilt. 

Begin bij jezelf

Vergeet niet dat u de enige persoon bent die u rechtstreeks kunt controleren in elke interactie. Stop dus met je zorgen te maken over de aanpak van anderen. Begin in plaats daarvan uw reis naar effectieve communicatie door uw eigen aanpak te veranderen.

Focus op wat je echt wilt

Wanneer u zich in een belangrijke situatie bevindt, kan het gemakkelijk zijn uw motivatie te veranderen. Je kunt je bijvoorbeeld schamen en proberen je gezicht te redden door te doen alsof je een andere motivatie had. Wanneer je merkt dat je je overweldigd voelt in een gesprek, moet je stoppen en deze emoties opmerken. Reageer op deze emoties door te vertragen en aandacht te besteden aan je motieven. Naast het heroriënteren op uw motieven, moet u ook nagaan wat uw huidige gedrag u vertelt over hoe uw motieven veranderd kunnen zijn. Als je dit hebt gedaan, stellen de auteurs voor dat je je afvraagt wat je werkelijk wilt voor jezelf, anderen en je relatie. De antwoorden op deze vragen zullen je leiden naar het begrijpen van het gedrag dat nodig is om te krijgen wat je werkelijk wilt.

Weiger de keuze van de dwaas

Als je je gaat richten op wat je werkelijk wilt, zal je geest binair worden. Hij zal suggereren dat je moet kiezen tussen eerlijkheid en vrede in je relatie. Maar je kunt beide hebben. De auteurs stellen daarom voor dat je een specifieke formule gebruikt om te beginnen met het uitdagen van wanneer je geest deze trucs speelt:

 • Maak duidelijk wat je niet wilt.
 • Combineer wat je niet wilt met wat je wel wilt. 
 • Dwing jezelf te zoeken naar opties die je in een dialoog brengen. 

Als u deze formule kunt volgen, zullen uw cruciale gesprekken drastisch verbeteren.

Leren kijken: Hoe op te merken wanneer de veiligheid in gevaar is

Veiligheid is een essentieel onderdeel van een gezond gesprek. Als mensen zich niet veilig voelen, kiezen ze meestal voor stilte. Deze stilte kan de vorm aannemen van verhullen, vermijden of terugtrekken. Anderzijds kan het zich niet veilig voelen geweld in de hand werken, in de vorm van controleren, etiketteren of aanvallen. 

Een gebrek aan veiligheid wordt beantwoord met fysieke reacties in ons lichaam. Dit is het vecht-of-vluchtinstinct en verhoogt onze emoties. Belangrijk is dat deze emoties de productiviteit van uw gesprekken beïnvloeden. 

Stilte

De eerste manier waarop een onveilig gesprek onproductief kan worden is door te zwijgen. De auteurs leggen uit dat mensen die op bedreigingen reageren met zwijgen, dat op een van de volgende drie manieren doen:

 1. Totale terugtrekking uit het gesprek.
 2. Opmerkingen die verhullen hoe ze zich echt voelen.
 3. Moeilijke vragen vermijden.

Geweld

De auteurs suggereren ook dat er drie manieren zijn waarop mensen op onveilige gesprekken kunnen reageren met geweld:

 1. De dialoog beheersen door krachtige uitspraken.
 2. Persoonlijke aanvallen.
 3. Een idee verwerpen puur vanwege de bron.

De beste manier om deze twee wegversperringen te overwinnen is de veiligheid in het gesprek te herstellen.

Maak het veilig: Hoe maak je het veilig om over bijna alles te praten?

Een van de belangrijkste manieren om uw gesprekken te verbeteren is dus de omgeving veilig te maken. Dit betekent dat het veilig moet zijn om over alles te praten. Als u dat niet doet, kunnen stilte en geweld u ervan weerhouden uw dialoog voort te zetten.

Om de beste aanpak te bepalen, moet u eerst nagaan welke veiligheidsvoorwaarde in gevaar is gebracht. De auteurs merken op dat de twee voorwaarden wederzijds doel en wederzijds respect zijn. 

Wederzijds doel is het idee dat anderen begrijpen dat jullie beiden werken aan een gemeenschappelijk resultaat. In de diepte berust deze veiligheid ook op jouw belangstelling voor hun belangen en waarden. Wederzijds doel mislukt wanneer de andere deelnemer niet gelooft dat je om zijn doelen geeft. 

Wederzijds respect is essentieel als je de ander bij het cruciale gesprek wilt houden. Zonder respect zal de ander het gesprek onmiddellijk verlaten.

Zodra u hebt vastgesteld welke voorwaarde is geschonden, kunt u het probleem aanpakken.

Wederzijds doel creëren

Als het wederzijdse doel is afgebroken, dan is het uw taak dit wederzijdse doel opnieuw te creëren. Doe dus een openbare toezegging om in het gesprek te blijven totdat in ieders behoeften is voorzien. Deze toezegging berust op uw bereidheid om de reden achter het doel van de andere deelnemer te begrijpen. Zodra je deze reden hebt, kun je een wederzijds doel bedenken dat rekening houdt met je werkelijke doel. Vervolgens kun je beginnen met brainstormen met dit wederzijdse doel voor ogen. 

Verontschuldigen of tegenspreken om wederzijds respect op te bouwen

Verontschuldigen is het eerste wat je moet doen om de zaken weer op de rails te krijgen. Je verontschuldiging moet een aanvaarding inhouden van hoe je de ander gekwetst hebt. Terwijl u deze verontschuldiging maakt, moet u erop letten of de verontschuldiging heeft geholpen de veiligheid van het gesprek te herstellen. Lukt dat niet, dan moet je gebruik maken van contrasten. Contrasteren gebruikt niet-doen verklaringen die twee gebieden aanpakken. Ten eerste, het gebied waar zij geloven dat je hen niet respecteert. Ten tweede, het gebied waar zij accepteren dat je wel respect voor hen hebt. De auteurs geven dit voorbeeld van het gebruik van de niet-doen-tegenstelling:

"Het laatste wat ik wilde doen was communiceren dat ik je werk niet waardeer. Je bent van onschatbare waarde geweest voor dit project."

Meester mijn verhalen: Hoe blijf je in dialoog als je boos, bang of gekwetst bent?

"Hoezeer anderen ook moeten veranderen, of hoezeer we ook willen dat ze veranderen, de enige persoon die we voortdurend kunnen inspireren, aansporen en vormen - met enig succes - is de persoon in de spiegel." - Kerry Patterson

Gesprekken kunnen ook ontsporen door je eigen emoties. De auteurs hebben het specifiek over de sterke emoties van woede en angst. Wanneer je emoties ervaart, is de eerste stap deze emoties onder controle te krijgen. Je moet onthouden dat emoties je niet overkomen. In plaats daarvan worden deze emoties door jou gecreëerd. Als je de controle over je emoties niet kunt accepteren, kom je in een zich herhalende cyclus terecht. Deze cyclus houdt in dat er een gebeurtenis plaatsvindt, dat je jezelf overtuigt van een onwaar verhaal achter de gebeurtenis, dat je een emotie voelt, en dat je vervolgens naar deze emoties handelt. Vaak reageer je op deze emoties met stilte of geweld. 

Je hebt twee opties als je je emoties opmerkt. Ofwel handel je naar deze emoties, ofwel kies je ervoor ze te beheersen. De meest bekwame communicatoren zijn degenen die er altijd voor kiezen hun emoties onder controle te houden. De auteurs bieden twee strategieën om deze emoties te beheersen. 

Ga terug naar je pad

De eerste strategie bestaat uit het vertragen en analyseren van je verhaal. Overweeg met name wat de oorzaak zou kunnen zijn van deze sterke emoties. Na het opmerken van de gebeurtenis of het verhaal dat deze emoties veroorzaakt, vraag je jezelf af of je conclusies worden ondersteund door bewijs. Vaak zijn ze dat niet. Je moet je realiseren dat jouw verhaal slechts één van de mogelijke verklaringen is. Probeer dus alternatieve verklaringen te bedenken voor wat er gebeurd is, die geen sterke emoties in de hand werken.

Vertel de rest van het verhaal

Nadat u de waarheid van uw oorspronkelijke verhaal in twijfel hebt getrokken, moet u het vervangen door een nuttig verhaal. Dit is een verhaal dat emoties opwekt die gepaard gaan met productieve acties. U kunt beginnen met het construeren van dit nuttige verhaal door:

 1. Uw rol in de situatie vaststellen.
 2. Nadenken over waarom de andere persoon handelde zoals hij deed.
 3. Bedenk wat u uit de situatie wilt halen en wat iemand die dat resultaat wil, zou doen.

Verklaar mijn pad: Hoe overtuigend niet abrasief te spreken

"De fout die de meesten van ons maken in onze cruciale gesprekken is dat we geloven dat we moeten kiezen tussen de waarheid vertellen en een vriend houden." - Kerry Patterson

Je hoeft eerlijkheid niet te vermijden om de vrede in gesprekken te bewaren. Vaak zullen mensen zich niet uitspreken omdat ze iemands gevoelens niet willen kwetsen. Aan de andere kant van het spectrum uiten sommige mensen hun mening te agressief. U kunt en moet het midden vinden tussen eerlijkheid en productieve gesprekken. 

Het pad van anderen verkennen: Hoe te luisteren wanneer anderen opblazen of dichtklappen.

"Mensen die bedreven zijn in dialoog doen hun best om het voor iedereen veilig te maken om hun betekenis toe te voegen aan de gedeelde pool - zelfs ideeën die op het eerste gezicht controversieel of verkeerd lijken, of haaks staan op hun eigen overtuigingen. Nu zijn ze het natuurlijk niet met elk idee eens; ze doen gewoon hun best om ervoor te zorgen dat alle ideeën hun weg naar de openbaarheid vinden." - Kerry Patterson

Het doel van een productieve dialoog is nooit de andere partij ervan te overtuigen dat jouw perspectief juist is. In plaats daarvan gaat het om het creëren van een gedeelde betekenis. Dat gezegd hebbende, moet je je bewust zijn van de basisprincipes van gezonde communicatie om mogelijke ego-strijd te vermijden. Een van de belangrijkste basisprincipes is leren luisteren. Luisteren bevordert de productie van het eerder genoemde wederzijdse doel. 

Effectief luisteren is afhankelijk van twee dingen. Ten eerste hangt het af van je inzicht in het pad van de ander. Als hij zich agressief opstelt tegenover u en aanstuurt op een egostrijd, moet u niet op dezelfde manier reageren. Overweeg in plaats daarvan waarom deze persoon zo zou kunnen reageren tijdens cruciale gesprekken. Door u te verdiepen, kunt u gepast reageren op deze persoon wanneer hij ontploft. Ten tweede is effectief luisteren afhankelijk van uw vermogen om uw humeur op peil te houden. U moet voorkomen dat aanhoudende stress uw leven overneemt. Anders bent u niet in de juiste gemoedstoestand om objectief te denken wanneer uw gesprekspartner ontploft.

Overgaan tot actie: Hoe cruciale gesprekken om te zetten in actie en resultaten.

Ideeën worden wellicht niet uitgevoerd als mensen niet zeker weten hoe de beslissing tot stand zal komen. De auteurs benadrukken dat er vier soorten besluitvorming zijn:

 • Commando - De autoriteit neemt de beslissing zonder betrokkenheid van anderen, maar legt wel zijn redenering uit.
 • Raadplegen - De autoriteit nodigt anderen uit om informatie te verstrekken om hen te beïnvloeden alvorens een beslissing te nemen. Raadpleging is belangrijk wanneer: veel mensen bij de beslissing betrokken zijn. Het is gemakkelijk om de informatie te verzamelen, mensen geven om de beslissing en er zijn meerdere opties.
 • Stemming - Dit is waar een afgesproken percentage de beslissing doet kantelen. Het wordt gebruikt als er meerdere sterke opties zijn. Het moet niet gebruikt worden wanneer mensen het resultaat niet zullen steunen als het de kant uitgaat waar ze tegen zijn - de verliezers moeten niet echt geven om het resultaat. Gebruik nooit stemmen in plaats van dialoog.
 • Consensus - Iedereen is het eerlijk eens met een besluit en steunt het. Dit wordt alleen gebruikt voor belangrijke en complexe kwesties. Het is belangrijk niet te doen alsof alle deelnemers hun eerste keuze krijgen.

Definitieve samenvatting

Cruciale gesprekken moedigt lezers aan om op een weloverwogen en berekende manier cruciale gesprekken aan te gaan. De auteurs geven zeven principes die centraal staan om het meeste uit cruciale gesprekken te halen en mogelijke wegversperringen te vermijden:

1) Begin met het hart (d.w.z. empathie en positieve intentie).

2) Blijf in dialoog

3) Maak het veilig

4) Laat je niet vangen door emotie (of haak hen)

5) Een wederzijds doel afspreken

6) Scheid feiten van verhaal

7) Een duidelijk actieplan afspreken

Beoordeling

Wij beoordelen dit boek met 4,4/5.

Onze score

PDF, gratis luisterboek en geanimeerde samenvatting van Cruciale Gesprekken

Reageer hieronder en laat anderen weten wat je hebt geleerd of als je andere gedachten hebt.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de audio- en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken, bestel de boek op Amazon.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Geweldloze Communicatie

Moeilijke Gesprekken

Woorden die gedachten veranderen

7 gewoonten van zeer effectieve mensen

Radicale openheid

Hoe vrienden te winnen en mensen te beïnvloeden

Splits nooit het verschil

Witte Breekbaarheid

De nieuwe één minuut manager

Wat iedereen zegt

Emotionele Intelligentie 2.0

Praten met vreemden

Optie B 

Cruciale Gesprekken Samenvatting
 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.