Houding is alles Samenvatting
| |

Houding is alles door Jeff Keller Samenvatting en bespreking

Verander je houding... verander je leven!

Het leven wordt druk. Heeft Houding is alles. stof heeft verzameld op uw boekenplank? Leer in plaats daarvan nu enkele van de belangrijkste inzichten.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel het dan... op Amazon om de sappige details te horen.

Het perspectief van Jeff Keller

Jeff Keller is een motiverende spreker, leider en schrijver over menselijke motivatie. Keller was een afgestudeerde rechtenstudent die een paar jaar rechten uitoefende. Maar hij voelde zich ongelukkig met zijn leven en besloot zijn ware roeping na te streven, namelijk les geven in zelfverbetering. Sindsdien heeft hij in verschillende organisaties gewerkt om mensen met hoge prestaties te helpen ontwikkelen. Jeff's artikelen zijn verschenen in nationale en internationale publicaties, waaronder: Verkoopkracht, The Pryor Report Management Newsletter, The Toastmaster en The Chamber of Commerce Pacesetter. Hij is ook lid van de National Speakers Association. Keller schreef dit boek om duidelijk aan te geven hoe u het potentieel van uw organisatie kunt bevorderen door uw houding te verbeteren.

Synopsis

Houding is alles. behandelt meerdere lessen over houding. Deze storyshots geven een beknopt overzicht van elke les. Deze lessen hebben betrekking op hoe je de kracht van je houding kunt aanwenden om je levensdoelen te bereiken. Als mensen hebben we de neiging ons te concentreren op de negatieve kanten van het leven. Deze negatieve instelling heeft gevolgen voor degenen tegen wie je klaagt, maar ook voor je eigen overtuigingen en daaruit voortvloeiende handelingen. Deze negatieve instelling en activiteit verhinderen dat je je doelen bereikt. 

StoryShot #1: Onze gedachten bepalen onze omstandigheden

De basis van dit boek is de realiteit dat onze gedachten onze omstandigheden bepalen en sturen. Je houding tegenover je leven en de mensen om je heen is je venster naar de wereld. Als je denkt dat je iets kunt, dan kun je... kan. Als je denkt dat je het niet kunt, dan ben je... kan niet. Je hebt hoe dan ook gelijk, want je houding beïnvloedt je resultaten. Het is de klassieke self-fulfilling prophecy. Dus probeer je houding te veranderen in een positievere. 

StoryShot #2: Je houding is een mentaal filter.

Keller definieert houding als het mentale filter waardoor we de wereld ervaren. Sommigen van ons zien de wereld door een filter van optimisme, terwijl anderen de wereld zien door een filter van pessimisme. Sommige mensen zien het glas als halfvol en anderen als halfleeg. Keller gelooft dat je je houding kunt bepalen, dus moet je je kijk op de wereld schoon en helder houden. 

Om dit punt te illustreren vergelijkt Keller houdingen met ramen. Je raam is je perspectief op de wereld. We beginnen allemaal met een schoon raam als we jong zijn. Maar met de jaren wordt ons raam bedekt met vuil van alles wat het leven ons toewerpt: kritiek, spot, afwijzing en teleurstelling. 

Dit vuil doet ons twijfelen aan onze capaciteiten. Twijfel voedt negatieve houdingen. Het is onze taak om onze kijk op de wereld schoon te houden. Met andere woorden, probeer een positieve houding aan te nemen. Gebruik een filter van optimisme in plaats van negativiteit. In plaats van te zeggen "Ik kan het niet", zou je moeten zeggen "Ik kan het wel". Dan, als je raam schoon is, kun je eindelijk zien dat de wereld buiten vol positieve mogelijkheden is.

Als we onze houding ten opzichte van onze omstandigheden kunnen kiezen, kunnen we ook al onze reacties en antwoorden kiezen. Het voorbeeld dat Keller geeft is de houding van Victor Frankl, een auteur en een overlevende van een concentratiekamp. Frankl geloofde dat degenen die van nature pessimistischer waren vaak stierven in de concentratiekampen, terwijl degenen die optimistisch waren meer kans hadden om de hoop en kracht te vinden om te overleven. 

StoryShot #3: Positieve gedachten trekken succes aan

Op een fundamenteel niveau zijn we menselijke magneten. Als we aan positieve dingen en resultaten denken, zal succes volgen. We worden waar we aan denken.

Keller introduceert het idee van de "dominante gedachte". Je dominante gedachten bepalen de dag. Als je voortdurend positief denkt over een doel, zul je stappen zetten in de richting van dat doel. Maar met een negatieve instelling zul je nooit die eerste stap zetten. Als we altijd negatief denken, zullen we "negatieve" acties ondernemen. Dat zijn acties die ons niet dichter bij ons doel brengen.

Dus je moet je positieve gedachten oefenen. Denk positieve gedachten totdat het een gewoonte wordt. Je overtuigingen hebben je gebracht waar je nu bent. De manier waarop je vanaf nu over dingen denkt, bepaalt je weg vooruit.

Keller legt uit dat één manier om je denken te veranderen is om je bewust te worden van wat je tegen jezelf zegt. Je kunt ook dagelijks positieve literatuur lezen en luisteren naar motiverende programma's. Herhaling is de sleutel. 

Keller waarschuwt de lezers ook dat het verwachten van onmiddellijk succes een gevaarlijke benadering is van het omarmen van positieve gedachten. We kunnen zo vaak mogelijk positief zijn, maar dat betekent niet dat we onmiddellijk succes moeten verwachten.

StoryShot #4: Visualisatie is een vaardigheid die we van jongs af aan hebben geleerd

Visualisatie is iets wat we gebruiken om onze omstandigheden te begrijpen. U gebruikt visualisatie al van jongs af aan, en dat moet u blijven doen. Keller moedigt lezers aan mentale films in hun hoofd te maken, waarin ze elke mijlpaal naar het uiteindelijke doel dat ze willen bereiken in beeld brengen. U moet ook uw geest ontdoen van oude mentale beelden die u herinneren aan negatieve factoren, zoals mislukking en teleurstelling. Als je nog steeds faalt, dan houd je je nog steeds vast aan beelden van een lagere ambitie of mislukking. Keller vertelt het verhaal van zangeres Celine Dion als voorbeeld. Vanaf haar vijfde stelde ze zich voor dat ze voor een groot publiek zou zingen en meerdere prijzen zou ontvangen. Ze bleef haar hele leven vasthouden aan deze positieve beelden, en uiteindelijk heeft ze haar dromen waargemaakt.

StoryShot #5: Doe wat je moet doen

Keller vraagt zijn lezers of zij bereid zijn alles te doen wat nodig is om hun doel te bereiken. De sleutel om te krijgen wat je wilt is deze bereidheid om alles te doen wat nodig is. Doe deze toezegging aan uzelf. Zodra je deze toezegging hebt gedaan, zul je vastbesloten zijn je doel te bereiken. Er zullen ook positieve gebeurtenissen plaatsvinden als je je eenmaal hebt ingezet. Mensen om je heen zullen je gaan helpen om je doel te bereiken. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar als je niet opgeeft, kun je bergen verzetten. Keller geeft hier het voorbeeld van Benjamin Roll, die op 74-jarige leeftijd eindelijk slaagde voor het balie-examen in Californië. Hij gaf zijn doel nooit op en slaagde uiteindelijk bij zijn veertiende poging.

StoryShot #6: Zoek de les in problemen

Hoe je reageert op problemen en tegenslagen is van vitaal belang. Over het algemeen beginnen mensen te twijfelen aan zichzelf, hun omstandigheden en hun geluk. Maar na deze eerste teleurstelling moet je een keuze maken. Ofwel:

 1. Blijf je ellendig voelen OF
 2. Leer een les uit de tegenslagen en ga verder.

Je kunt ofwel stilstaan bij het negatieve, ofwel de les vinden in een probleem. Vaak zijn "problemen" niet eens echte problemen. In plaats daarvan zijn het slechts kansen om positieve actie te ondernemen. Ze stellen je in staat je te verbeteren en het de volgende keer beter te doen. Tegenspoed moedigt ons aan om de nodige veranderingen in ons leven aan te brengen en ons verborgen potentieel aan te boren.

Mislukkingen geven ons ook perspectief. Mislukkingen leren ons dankbaar te zijn als er kleine, positieve dingen gebeuren. Keller gebruikt het voorbeeld van Napoleon, die naar verluidt zei: "Elke tegenslag draagt de kiem in zich van een gelijkwaardig of groter voordeel."

StoryShot #7: Gebruik positieve zelfpraat in je voordeel

Woorden hebben een immense kracht. Jeff Keller gelooft dat woorden je toekomst kunnen opbouwen, je kansen kunnen vernietigen of de status quo kunnen handhaven. Uw woordkeuze bepaalt uw persoonlijkheid. Keller bouwt voort op de formule uit het boek Geheimen van de Miljonairsgeest: T -> F -> A = R. Gedachten leiden tot gevoelens, gevoelens leiden tot acties, en acties leiden tot resultaten. Keller ontwikkelt dit concept tot: Woorden -> Overtuigingen -> Acties -> Resultaten. Omdat onze woorden uiteindelijk leiden tot onze acties en resultaten, moeten we onze woorden zorgvuldig gebruiken. Als je je woorden gebruikt om jezelf naar beneden te halen, versterkt dat je pessimistische overtuigingen. Je overtuigingen worden negatiever, en dat weerhoudt je ervan positieve actie te ondernemen. Gebruik dus zo vaak mogelijk positieve zelfpraat en bespreek je doelen alleen met mensen die je steunen.

StoryShot #8: Overdrijf je geluk als je vragen beantwoordt.

Keller legt uit dat de vraag "Hoe gaat het met je?" de meest gestelde is. Het is een kleine vraag, maar we beantwoorden deze vraag zo vaak dat ons antwoord een aanzienlijke invloed op ons heeft. Je kunt deze vraag op drie manieren beantwoorden. Je antwoord kan positief, middelmatig of negatief zijn. We moeten negatieve antwoorden altijd vermijden, want die onttrekken energie aan ons en de mensen om ons heen. 

Dat komt omdat onze woorden onze fysiologie beïnvloeden. Als je antwoord op "Hoe gaat het?" "verschrikkelijk" is, zullen je houding en emoties verschrikkelijk zijn. Daarom vindt Keller dat we deze vraag altijd moeten beantwoorden met "geweldig" of "geweldig". Gewoon deze woorden uitspreken zal je zelfvertrouwen een boost geven en een positieve instelling creëren. Hoe we ons voelen is vaak een subjectieve aangelegenheid. 

StoryShot #9: Deel alleen je grote zorgen

Het is prima om je problemen te bespreken in een poging oplossingen te vinden. Je zorgen delen met vrienden en familieleden kan soms een positieve ervaring zijn. Maar klagen over je rugpijn, hoofdpijn of griep geeft je geen positieve vooruitzichten. Dit soort klachten heeft geen duidelijke oplossing, dus mopperen heeft weinig nut. Tieren of klagen helpt de luisteraar niet en jou ook niet. Richt je in plaats daarvan op het positieve. Als voorbeeld citeert Keller de schrijver en vroege Amerikaanse kolonist William Penn: "Het geheim van geluk is je zegeningen te tellen terwijl anderen hun problemen optellen." Keller stelt voor een pen en papier te pakken en alle redenen op te sommen die je hebt om dankbaar te zijn. Dit is een prima antwoord als je zin hebt om te klagen.

Klagen leidt je alleen maar af van de acties die nodig zijn om de situatie te verbeteren. 

StoryShot #10: Omring jezelf met positiviteit

Wij zijn het gemiddelde van alle mensen met wie we tijd doorbrengen. Dat komt omdat de mensen met wie we de meeste tijd doorbrengen onze gedachten en daden sterk beïnvloeden. Zij bepalen onze visie en toekomst.

Keller onderscheidt twee soorten mensen in ons leven: giftig mensen en voedende mensen.

Giftige mensen houden zich bezig met het negatieve. Ze proberen je mee te slepen naar hun niveau. Ze vertellen je wat je niet kunt en zuigen alle positieve energie uit je. 

Tegelijkertijd zijn voedende mensen positief en ondersteunend. Ze zijn een plezier om bij te zijn en zorgen ervoor dat je je beter voelt. Dus om een positieve houding te koesteren, moet je stoppen tijd door te brengen met giftige mensen en beginnen meer tijd door te brengen met voedende mensen.

Tijd doorbrengen met mensen die geen ambitie hebben, zal lekken in je eigen overtuigingen en gedachten. Dit zet je op het pad naar mislukking. Met wie we ons omringen is wat we worden. Je moet je dus omringen met positieve mensen die levensdoelen hebben en de ambitie om die te bereiken. 

StoryShot #11: Stap uit je comfortzone

Als je succesvol wilt zijn, moet je bereid zijn je ongemakkelijk te voelen. Om je doelen te bereiken, moet je uit je comfortzone. De mensen die slagen zijn degenen die onderweg obstakels overwinnen, en je moet jezelf stretchen om beter te worden.

Dit advies klinkt misschien eenvoudig, maar de meeste mensen deinzen toch terug voor enge situaties en vermijden actie. Toch helpen enge uitdagingen je soms om dichter bij je doelen te komen. Je moet dus af en toe je angsten onder ogen zien. 

Terugdeinzen voor dingen waar je bang voor bent heeft ook negatieve gevolgen. Terugdeinzen verlaagt alleen maar je gevoel van eigenwaarde, waardoor je je machteloos en gefrustreerd voelt. Realiseer je dat je je succes saboteert door moeilijke situaties te vermijden.

Neem altijd een can-do houding als je je voorbereidt op moeilijke uitdagingen. Door dit te doen krijg je de moed om uitdagingen aan te gaan en de obstakels in het leven te overwinnen. Herhaling is van vitaal belang, want als je het ene obstakel aanpakt, zal het volgende obstakel gemakkelijker te overwinnen zijn.

StoryShot #12: Kick On After Failing

Naast het nemen van obstakels moeten we bereid zijn te falen. Als je falen vermijdt, kun je geen nieuwe vaardigheden leren. Degenen die succesvol zijn, zijn degenen die geleerd hebben te falen op weg naar succes. Om morgen te slagen, moet je bereid zijn vandaag te falen. 

Na een mislukking moet je doorzetten. Leer van je mislukkingen en verbeter elke keer dat je faalt. Werk na een mislukking met dubbel zoveel enthousiasme aan de volgende kans die je krijgt. Keller geeft het voorbeeld van TV talkshow presentatrice Sally Jessy Raphael. Zij werd achttien keer ontslagen en kon zesentwintig jaar lang haar creditcardrekeningen niet betalen. Ze leefde van voedselbonnen voordat ze eindelijk groot werd in de industrie. 

Vergeet niet dat er niet zoiets bestaat als een mislukking totdat je volledig opgeeft. Voordat je opgeeft, zijn "mislukkingen" slechts tussenresultaten die verschillen in het meten van hoe succesvol je was en hoe ze je kunnen heroriënteren naar je doelen.

StoryShot #13: Creëer een netwerk dat je ondersteunt

De laatste les in het boek van Jeff Keller gaat over het belang van teamwerk door middel van netwerken. Netwerken versnelt je inspanningen en bouwt voort op je resultaten. Je wilt een netwerk creëren van mensen die je kunnen helpen je doelen te bereiken. Besteed tijd om ook voor anderen een goed teamlid te zijn. Als je positief bent en bereid om mensen te helpen, zul je hulp terugkrijgen. 

Hoe meer relaties je opbouwt, hoe groter je kansen op succes. U kunt niet in uw eentje op grote schaal succesvol zijn. Anderen kunnen u helpen nieuwe klanten en zakelijke leads te genereren, problemen op te lossen en waardevolle informatie en hulpmiddelen te verstrekken. 

U moet de volgende belangrijke punten uit deze les in acht nemen om ervoor te zorgen dat u effectief netwerkt:

 • Ontwikkel een win-win houding.
 • Actief deelnemen aan groepen en organisaties.
 • Dien anderen binnen uw netwerk - wanneer u geeft, zult u ontvangen.
 • Houd contact met je collega's.
 • Word een goede luisteraar en behandel ieders ideeën als even belangrijk.
 • Ontmoet verschillende mensen en maak nieuwe vrienden in uw vakgebied.
 • Vergeet niet mensen te bedanken en te feliciteren wanneer zij een van hun doelen hebben bereikt.

Samenvatting en evaluatie van Attitude is Everything

Je houding is van grote invloed op je kans op succes in alle onderdelen van je leven. Jeff Keller benadrukt dat je gedachten, woorden en daden elk een unieke invloed hebben op je succes. Wat gedachten betreft, moet u negatieve gedachten altijd omzetten in positieve en uw succes visualiseren. Gebruik vervolgens deze positieve gedachten om positieve reacties te inspireren en zinloos klagen te beperken. Ten slotte, begin actie te ondernemen zodat u mislukkingen kunt gebruiken als lessen en mensen kunt ontmoeten die u kunnen helpen op uw reis.

Kritiek en waardering

Regelmatige lezers van zelfhulpliteratuur zullen in dit boek misschien niets nieuws vinden. Voor anderen kan het boek overkomen als new-age literatuur.

We beoordelen dit boek met 4,3 / 5. 

Onze score

Noot van de redactie

Deze onofficiële samenvatting werd voor het eerst gepubliceerd in april 2021.

Houding is alles boek PDF, gratis luisterboek, en geanimeerde samenvatting

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en de auteur te steunen, bestel de boek op Amazon.

Vond je de lessen die je hier leerde leuk? Reageer hieronder of deel om te laten zien dat je het belangrijk vindt.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, gratis audio en geanimeerde versies van deze analyse en recensie van Attitude Is Everything en honderden andere best verkopende non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Gerelateerde gratis boeksamenvattingen

Mindset door Carol Dweck

De zoektocht van de mens naar betekenis door Viktor Frankl

Psycho-Cybernetica door Maxwell Maltz

Het Geluksproject door Gretchen Rubin

Extreem eigendom door Jocko Willink en Leif Babin

De Mamba Mentaliteit door Kobe Bryant

De wetten van de menselijke natuur door Robert Greene

De geheimen van de miljonairsgeest door T. Harv Eker

Think and Grow Rich door Napoleon Hill

De wonderbaarlijke ochtend door Hal Elrod

Geven en nemen door Adam Grant 

Houding is alles pdf, gratis luisterboek & samenvatting boekbespreking
 • Sla
Houding is alles pdf, gratis luisterboek & samenvatting boekbespreking

Vergelijkbare berichten

17 reacties

 1. Ik las dit boek en het inspireerde me om kritisch te zijn bij het stellen van levensdoelen, altijd positief te blijven en enorme actie te ondernemen.
  Als ik stapel ben in het leven, verward, lees ik een deel in dit boek. Het heeft me geholpen mijn leven te veranderen.

  Dit is fantastisch en moge de almachtige het werk van je handen belonen.

 2. Dit geeft echt diepe inzichten om een succesvol leider te zijn in het persoonlijke en professionele leven. Deze strategieën helpen ons in alle lagen van het leven. Dank u voor het aanboren van een leider in mij

 3. Houding is tenslotte het belangrijkste middel om zo gemakkelijk iets te bereiken. Ik denk dat de schrijver ons wilde wijzen op eenvoudige fouten die we in onze typische dag maken. Hij wilde meerdere malen niet gefrustreerd zijn en de vreugde om iets te leren positief vasthouden.

 4. Houding is tenslotte het belangrijkste middel om zo gemakkelijk iets te bereiken. Ik denk dat de schrijver ons wilde wijzen op eenvoudige fouten die we in onze typische dag maken. Hij waarschuwde verschillende keren om niet gefrustreerd te raken en de vreugde van het leren positief vast te houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.