Robert Greene De wetten van de menselijke natuur samenvatting PDF
 • Sla

De Wetten van de Menselijke Natuur Samenvatting & Recensie | Boek van Robert Greene

Robert Greene De wetten van de menselijke natuur samenvatting PDF
 • Sla

Het leven wordt druk. Heeft De wetten van de menselijke natuur op uw leeslijst stond? Leer nu de belangrijkste inzichten.

We staan nog maar aan het begin van De wetten van de menselijke natuur samenvatting. Als je Robert Greene's populaire boek over psychologie en zelfhulp nog niet hebt, bestel het hier of krijg het luisterboek gratis om de sappige details te horen.

De Wetten van de Menselijke Natuur Gratis Audioboek Samenvatting

Inleiding 

De wetten van de menselijke natuur gaat diep in op wat mensen drijft en motiveert. Deze motivaties kunnen bewust of onbewust zijn. Wat belangrijk is, is dat we deze motivaties allemaal kunnen gebruiken om onszelf en onze omgeving te verbeteren. Dit boek maakt gebruik van richtlijnen en voorbeelden van enkele van de meest invloedrijke mensen uit de geschiedenis, van Martin Luther King Jr tot koningin Elizabeth I. Deze inzichten zijn samengevoegd tot richtlijnen die voor iedereen gelden.

Over Robert Greene

Robert Greene is een zeer succesvolle Amerikaanse auteur. Zijn boeken gaan vooral over strategie, macht en verleiding. Veel van zijn ideeën worden ondersteund door Zen Boeddhistische principes, aangezien hij een student is van het Zen Boeddhisme. Hij is momenteel de auteur van zes internationale bestsellers. 

StoryShot #1: Irrationaliteit maakt deel uit van menselijk gedrag

"Je beeldt jezelf graag in dat je je lot onder controle hebt en dat je de loop van je leven zo goed mogelijk plant. Maar je bent je er grotendeels niet van bewust hoe diep je emoties je beheersen. Ze zorgen ervoor dat je je richt op ideeën die je ego sussen. Ze zorgen ervoor dat je op zoek gaat naar bewijs dat bevestigt wat je al wilt geloven. Ze zorgen ervoor dat je ziet wat je wilt zien, afhankelijk van je stemming, en dit loskoppelen van de realiteit is de bron van de slechte beslissingen en negatieve patronen die je leven achtervolgen. Rationaliteit is het vermogen om deze emotionele effecten tegen te gaan, om na te denken in plaats van te reageren, om je geest open te stellen voor wat er werkelijk gebeurt, in tegenstelling tot wat je voelt. Het komt niet vanzelf; het is een kracht die we moeten cultiveren, maar als we dat doen realiseren we ons grootste potentieel."

- Robert Greene, De wetten van de menselijke natuur

Vaak wordt beweerd dat de moderne samenleving gebaseerd is op rationaliteit en rede. De realiteit is echter dat wij een groot deel van onze beslissingen nemen op basis van emotionele reacties. Deze emotionele reacties hebben geen verband met logica. Daarom zijn wij als mensen zeer geneigd irrationele keuzes te maken. 

Dit dilemma van zoeken naar rationaliteit en falen gaat terug tot de vijfde eeuw voor Christus. Robert Greene beschrijft een Atheense staatsman, Pericles, die een van de eerste mensen zou zijn die rationeel gedrag aanmoedigde. In die tijd waren er geruchten dat de Spartanen op het punt stonden Athene aan te vallen. Pericles moedigde de leiders van Athene aan zich terughoudend op te stellen in plaats van de eerste aanval in te zetten. Als de leiders op hun emoties hadden gereageerd, hadden ze een complete oorlog kunnen beginnen. Kort daarna overleed Pericles aan de pest. Zonder zijn rationeel inzicht, baseerde Athene zijn beslissingen op emoties. Athene vocht tegen de Spartanen, en het vernietigde Athene bijna. 

We kunnen veel leren van Pericles. Pericles toonde geduld. Geduld is fundamenteel voor het nemen van beslissingen op basis van rationaliteit in plaats van snelle beslissingen op basis van emoties. Pericles overwoog ook elke optie bij het nemen van beslissingen. Hij verzamelde alle informatie en nam weloverwogen beslissingen. Dit betekende soms dat hij het oneens was met de meerderheid van de mensen en de machthebbers. Maar het is belangrijker dat je beslissingen gebaseerd zijn op logica en rede dan op populariteit.

Bovendien zijn er, zelfs wanneer mensen de tijd nemen om een rationele beslissing te nemen, nog verschillende vooroordelen waar mensen vatbaar voor zijn bij het nemen van beslissingen:

 • Bevestigingsbias - Informatie zoeken die ideeën ondersteunt die je al hebt.
 • Overtuigingsbias - Geloven dat de kans groter is dat onze ideeën waar zijn omdat we sterkere emoties hebben over het onderwerp.
 • Appearance bias - Mensen die er aantrekkelijk uitzien, of dat nu gebaseerd is op uiterlijk of rijkdom, zijn automatisch een goed mens.
 • Groepsvooringenomenheid - Automatisch dingen geloven die onze eigen groep gelooft.

Robert raadt niet aan emotieloos te zijn. Probeer in plaats daarvan je gedachten in evenwicht te brengen met je emoties en geef jezelf de tijd om weloverwogen beslissingen te nemen die voornamelijk gebaseerd zijn op bewijzen. 

StoryShot #2: Accepteer mensen zoals ze zijn

Als mensen hebben we een fetisj om andere mensen te veranderen. Wij zijn de grootste reden voor trauma's bij andere mensen. We oordelen altijd over mensen en wensen dat ze iets worden wat ze niet zijn. Maar hoe eerder we accepteren dat we andere mensen niet kunnen veranderen, hoe gelukkiger we zullen zijn. Robert geeft het voorbeeld van ouders die hun kind met straf bedreigen, zodat het zich eraan zal houden. Straffen en bedreigingen veranderen het kind dat problemen maakt niet. In plaats daarvan leren ze het kind hoe het beter kan voorkomen dat het betrapt wordt. 

Als we accepteren dat we allemaal verschillend zijn, zullen we veel minder gefrustreerd zijn. Probeer mensen te begrijpen en te accepteren in plaats van te proberen hen te veranderen. Probeer te begrijpen wat hun motieven zijn en wat hen maakt tot wie ze zijn. Luister oprecht naar hen wanneer u hen naar hun motieven vraagt, en verzamel zoveel mogelijk informatie. Mensen praten graag over zichzelf, dus dit moet niet moeilijk zijn. Na het verzamelen van deze informatie moet u stoppen om deze informatie te analyseren. Als u deze aanpak volgt, zult u beter begrijpen wie deze persoon is en hoe u hem kunt helpen opbloeien. 

Bovendien moeten we trachten ons inlevingsvermogen te gebruiken om meer inzicht te krijgen in de karakters van anderen. Door ons inlevingsvermogen te gebruiken, kunnen we begrijpen wanneer mensen in hun leven een masker dragen. Dit is een belangrijke vaardigheid, omdat je dan kunt proberen deze persoon te helpen zich oprecht te uiten. We kunnen iemands ware karakter beter begrijpen door te observeren hoe deze persoon reageert op tegenslagen. 

StoryShot #3: Streef ernaar een betere versie van jezelf te zijn

Robert legt uit dat we allemaal met een masker door het leven gaan. We proberen altijd het beste van onszelf aan de wereld te laten zien, ook al klopt dat niet. Deze benadering wordt van jongs af aan aangemoedigd, omdat we doen wat onze ouders zeggen om bepaalde voordelen te behalen. Zo werkt de maatschappij. Onze samenleving bevordert teamwerk en vriendelijkheid. Daarom wordt het uiten van sterke gevoelens over een individu of egoïsme afgekeurd. Met dit soort gedrag wordt dus geen rekening gehouden, ook al hebben we een hekel aan een ander of willen we gewoon het beste voor onszelf. 

Sociale media heeft het nog makkelijker gemaakt om je persoonlijkheid te creëren. Robert zegt dat we maskers moeten dragen die onze beste persoonlijkheid tonen. Als we allemaal ons ware zelf zouden tonen, zou de wereld er slechter uitzien. Bovendien helpt een personage ons te beschermen tegen onze onzekerheden. Het helpt ons het gevoel te hebben dat we al hebben wat we willen, en door dit te geloven zul je snel die persoon worden.

StoryShot #4: We zijn kortzichtig

Mensen reageren eerder op voor de hand liggende problemen dan op problemen die minder impact hebben op hun dagelijks leven. Er wordt bijvoorbeeld meer geld en aandacht besteed aan terrorismebestrijding dan aan klimaatverandering. Deze neiging heeft een evolutionaire oorsprong. Historisch gezien moest de mens zich meer richten op onmiddellijke bedreigingen dan op bedreigingen met een mogelijk grotere impact. 

Robert Greene raadt ons een vooruitziende blik aan in plaats van onze huidige kortzichtige aard. We moeten een stap terug doen en kijken naar de mogelijke opties, en naar wat de gevolgen kunnen zijn van het verwaarlozen van een minder voor de hand liggend probleem. Een manier om dit te begrijpen is dat onze huidige problemen vaak het gevolg zijn van eerdere kortzichtigheid. Als we dit kunnen begrijpen, kunnen we effectiever prioriteiten stellen voor de meest kritieke problemen. 

StoryShot #5: Arrogantie na succes houdt ons tegen

We zijn geneigd in onszelf gekeerd te zijn. Robert beschrijft dat mensen van nature narcistisch zijn. Mensen variëren van gezonde niveaus van narcisme tot diep narcisme. Diegenen die diep narcistisch zijn zien anderen als verlengstukken van zichzelf. Robert schrijft dit type narcisme toe aan ouders die te betrokken zijn bij een kind of te weinig aandacht geven. Het eerste voorkomt dat het kind een eigen identiteit ontwikkelt, terwijl het tweede leidt tot een laag zelfbeeld. Interessant is dat diepe narcisten de zelfliefde missen die gewoonlijk wordt geassocieerd met narcisme. Vandaar dat Robert Greene suggereert dat het creëren van een gevoel van zelfliefde een nuttig instrument is om een gezonder narcisme te creëren. 

Robert Greene beschrijft hoe succes mensen vaak naar het hoofd stijgt. Dit effect wordt de Wet van Grandiositeit genoemd. Een goed voorbeeld van de Wet van Grootheidswaanzin is de carrière van Michael Eisner. Eisner werd CEO van Disney in de jaren tachtig. In die tijd bracht hij veertien hitfilms uit. Deze films bliezen het in moeilijkheden verkerende merk Disney nieuw leven in. Zoals Eisner het zag, veranderde alles wat hij aanraakte in goud. Toen hij echter zijn aandacht richtte op themaparken en het bouwen van Euro Disney in Frankrijk, was deze onderneming minder succesvol. In plaats van schuld te aanvaarden, zocht Eisner de schuld bij andere mensen. Dit is omdat zijn ego te groot was geworden. In 1994 schokte hij de industrie door zijn ondergeschikte Jeffrey Katzenberg te ontslaan. Jeffrey was vooral verantwoordelijk voor veel recente hits, waaronder The Lion King. In september 2005 stemden bestuursleden Eisner weg nadat de aandelenkoersen van Disney begonnen te dalen. 

Vaak ervaren mensen succes en vergeten dan hoe ze dat succes hebben bereikt. Succes vereist steun van anderen en mentoren. Plus een zekere mate van geluk. Onszelf hieraan herinneren helpt ons realistisch te blijven. 

StoryShot #6: We moeten onze genders niet laten bepalen wat we wel en niet kunnen doen.

We hebben allemaal een mannelijke en vrouwelijke kant. Robert Greene suggereert dat we moeten leren beide kanten uit te leven, zodat we sterke figuren kunnen worden. Voorbeelden van invloedrijke beroemdheden zoals David Bowie hebben een meer vrouwelijke kant aangenomen om al zijn krachten te benutten. Een soortgelijke aanpak werd gevolgd door Caterina Sforza, een voorbeeld dat Robert Greene in dit boek geeft. Caterina werd in 1463 geboren in een machtige Italiaanse dynastie. Ze hield van gevechtstraining, maar ook van mode en kunst. Door haar vermogen om zowel traditioneel mannelijke als vrouwelijke hobby's uit te oefenen, werd ze beschouwd als een sterke figuur. 

Robert Greene legt uit in De wetten van de menselijke natuur dat onze opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid een product zijn van onze genen en omgeving. Als we echter kunnen leren beide opvattingen te omarmen, kunnen we onze relaties verbeteren. In het bijzonder legt Robert uit hoe een man die zijn vrouwelijke kant omarmt, zich beter kan inleven in vrouwen. 

Robert beweert dat we ernaar moeten streven de sterke punten van zowel mannen als vrouwen te verwerven. Mannen hebben de neiging dingen te categoriseren, terwijl vrouwen zoeken naar patronen en verbanden. Een combinatie van deze twee benaderingen is ideaal voor het oplossen van problemen. 

StoryShot #7: Voldoe niet aan een groepsmentaliteit als die je naar beneden haalt.

Mensen hebben de neiging zich te identificeren in relatie tot anderen. We besteden een groot deel van onze tijd aan de vraag wat anderen denken en of we in bepaalde groepen passen. Een groepsmentaliteit kan zeer gunstig zijn, omdat teamwerk helpt om iedereen gericht te houden op een gemeenschappelijk doel.  

Ondanks de sterke kanten van het werken in groepsverband zijn er ook meerdere risico's verbonden aan groepen. In de eerste plaats gedragen we ons anders als we onder anderen zijn. Onze principes gaan verloren in de groep; deze principes gaan die van de groep nabootsen. Daardoor verliezen we wat ons uniek maakt, inclusief ons vermogen om onafhankelijk te denken. Bovendien legt Robert uit dat deel uitmaken van een groep ertoe kan leiden dat we meer irrationele beslissingen nemen dan we gewoonlijk zouden doen. De belangrijkste reden hiervoor is dat we vaak dingen doen alleen omdat anderen dat doen, in plaats van logisch na te denken over beslissingen. 

Vervolgens moeten we proberen te voorkomen dat we door de groep worden meegesleurd. Individuen met een zwak karakter zullen meer moeite hebben om uit de greep van de groep te komen. Hier volgen de belangrijkste manieren die Robert Greene voorstelt om te voorkomen dat we door de groep worden meegesleurd:

 1. Behoud je onafhankelijkheid en rationaliteit, ongeacht wat anderen je vertellen.
 2. Zelfbewustzijn ontwikkelen
 3. Ervoor zorgen dat je geconcentreerd bent in het huidige moment telkens als je in een groep bent.

StoryShot #8: Gebruik je 'zwakheden' op een positieve manier

Een eigenschap die vaak als een zwakte wordt gezien is agressie. Robert Greene beweert dat we onze agressie op een positieve manier moeten kanaliseren. Hiervoor geeft hij het voorbeeld van John D. Rockefeller uit de 19e eeuw. Rockefeller deed zaken met ene Maurice Clark, maar Maurice vond Rockefeller irritant. Rockefeller zette Maurice altijd onder druk om het bedrijf uit te breiden. Maurice vond dit zo irritant dat hij zijn aandelen in het bedrijf op een veiling verkocht. Rockefeller kocht deze aandelen en veranderde hun kleine bedrijf in de Standard Oil Company. Dit zou een van de machtigste bedrijven ooit worden. De enige manier waarop Rockefeller dit kleine bedrijf kon veranderen in een bedrijf dat vandaag de dag nog steeds invloed heeft, is door een geraffineerde agressor te zijn. 

Onze agressie heeft ons tot de meest dominante soort op aarde gemaakt. Daarom moeten we deze agressie niet onderdrukken. Onderdrukking leidt tot passieve agressie. In plaats daarvan moeten we onze agressie accepteren, en waar die vandaan komt, en haar in ons voordeel gebruiken. We kunnen deze agressieve energie bijvoorbeeld gebruiken om vasthoudend en onbevreesd te zijn. 

StoryShot #9: De 18 wetten van de menselijke natuur

De fundamentele ruggengraat van dit boek wordt gevormd door de 18 wetten die Robert Greene heeft vastgesteld. We hebben hierboven al stilgestaan bij de essentiële wetten, maar nu geven we u een beknopt overzicht van alle 18 wetten. 

Irrationaliteit

Irrationaliteit is een van de belangrijkste gebreken van de mens. Irrationaliteit wordt vaak gedreven door onze emoties en zorgt ervoor dat we bewijzen zien en zoeken die in ons verhaal passen. Deze ontkoppeling van de werkelijkheid om ons heen kan ertoe leiden dat we allerlei slechte beslissingen nemen. Robert gaf het eerder genoemde voorbeeld van Pericles. Als rationeel man floreerde Athene. 

Irrationaliteit overwinnen

We moeten onze vooroordelen en de triggers herkennen die ertoe leiden dat we beslissingen nemen op basis van emoties. Bovendien moeten we een stap terug doen en onszelf de tijd gunnen om te kalmeren voordat we belangrijke beslissingen nemen. Energie, gecombineerd met rationeel denken, is het ideale evenwicht.

Narcisme

We zijn allemaal op onszelf gericht, en we hunkeren naar aandacht en goedkeuring van anderen. Robert geeft het voorbeeld van Stalin. Stalin was aanvankelijk charmant, maar hij was meedogenloos tegen iedereen die hem uitdaagde. Hij zat vol onzekerheden. Onzekerheden liggen ten grondslag aan narcisme. 

Narcisme overwinnen

Koester empathie voor andere mensen en vermijd snelle oordelen zonder uzelf in de schoenen van de ander te plaatsen. Leer zoveel mogelijk over anderen. Robert geeft het voorbeeld van Ernest Shackleton als een gezonde narcist. Toen zijn team eind 1915 maandenlang vastzat op Antarctica, bedacht Shackleton dat hun houding het verschil zou uitmaken tussen leven en dood. Hij besteedde aandacht aan zowel individuen als aan de groep als geheel. Deze aanpak ontwikkelde vertrouwen binnen de groep, en ze overleefden het allemaal. 

Rollenspel

Mensen geven altijd andere emoties weer dan ze voelen. We moeten begrijpen hoe we de echte emoties van mensen kunnen herkennen. Bovendien leren we hoe we de beste versie van onszelf kunnen presenteren.

Hoe rollenspel te spelen en het rollenspel van anderen te begrijpen

Probeer meer als Milton Erickson te zijn. Milton was een pionier in hypnotherapie. Na maanden van fysieke verlamming als gevolg van polio, leerde Milton hoe hij fysieke signalen beter kon lezen. Fysieke signalen zijn de beste indicatoren van de echte gevoelens van mensen. Concentreer je daarom meer op handgebaren, stemhoogtes en kleine gezichtsuitdrukkingen. Leer bovendien hoe je een rollenspel kunt spelen door te oefenen met het tonen van de juiste emoties in verschillende omstandigheden. 

Karakter

Mensen hebben bepaalde reputaties of oppervlaktebeelden. Deze reputaties zijn echter nooit een ware afspiegeling van iemands karakter. Robert gebruikt het voorbeeld van zakenman Howard Hughes. Howard leek zeer succesvol en gelukkig, maar hij worstelde eigenlijk met diepe angst- en controleproblemen. Vervolgens raakte hij verslaafd aan pijnstillers.

Begeerte 

We moeten onze omstandigheden omarmen en duidelijke visies voor de toekomst vaststellen. Het is gemakkelijk voor mensen om te denken dat het gras aan de andere kant altijd groener is. Alleen een verbinding met je werkelijkheid brengt je kalmte en focus. Robert geeft het voorbeeld van Coco Chanel. Deze Franse modeontwerpster werd succesvol omdat ze begreep dat mensen verlangen naar wat ze niet hebben. Daarom ontwikkelde ze een zekere mate van geheimzinnigheid rond haar werk en producten. 

Bijziendheid

Wij zijn dieren, wat betekent dat we het meest onder de indruk zijn van wat we zien en voelen. We vergeten vaak na te denken over de gevolgen van onze acties of het grotere geheel. Een gebrek aan perspectief kan echter leiden tot negatieve gevolgen. Zo verloren personen die investeerden in huizen miljoenen dollars tijdens de huizenbubbel toen deze uiteindelijk barstte. Dit geldt voor het voorbeeld dat Robert geeft, namelijk de South Sea Company. Het bedrijf was op lange termijn niet levensvatbaar, maar dat weerhield mensen er niet van in aandelen te investeren en de South Sea Bubble uiteindelijk te laten barsten. 

Hoe bijziendheid te overwinnen

Probeer niet overweldigd te worden door informatie over de toekomst. Houd rekening met essentiële informatie, zodat u beslissingen kunt nemen die op lange termijn voordelen opleveren. Als u echt overweldigd wordt door de hoeveelheid informatie over de toekomst, kunt u altijd werk delegeren. 

Defensiviteit

We zijn allemaal defensief over bepaalde dingen. Deze benadering beperkt onze creatieve aard. Daarom moeten we altijd openstaan voor nieuwe ideeën en gedachten. Als we opbouwende kritiek krijgen, moeten we die aangrijpen om anders te gaan denken. Robert geeft het voorbeeld van Lyndon Johnson. Johnson was de 36e president van de Verenigde Staten. Hij verkreeg zijn macht niet door mensen te overmeesteren, maar door anderen het woord te laten voeren en de sterren van de show te laten zijn.

Zelf-sabotage

Mensen hebben de gewoonte om hun grootste angsten waar te maken door zelf-sabotage. Als we bang zijn voor de toekomst, zien we overal het negatieve van in. Dit beïnvloedt onbewust onze beslissingen en leidt tot zelfsabotage. Robert geeft het voorbeeld van Anton Tsjechov. Anton was een Russische toneelschrijver die een bijzonder moeilijke jeugd had. Desondanks vermeed hij zelfsabotage en besloot in plaats daarvan het negatieve altijd om te zetten in het positieve. 

Hoe zelf-sabotage te voorkomen

Een vijandige houding zal er alleen maar toe leiden dat je alles als een bedreiging ziet. Je moet proberen een expansieve houding te ontwikkelen waarbij je jezelf ziet als een ontdekkingsreiziger. Zie tegenslag als een uitdaging en erken dat je de vaardigheden en mogelijkheden hebt om je reactie te bepalen.

Repressie

We onderdrukken allemaal onze onzekerheden, agressie en egoïstische impulsen. Je kunt leren om deze donkere kant van jezelf te beheersen en te voorkomen dat hij uitlekt. Identificeer en accepteer je neiging om emoties of slechte eigenschappen te projecteren op mensen die je kent. Druk deze donkere gedachten uit op een onschuldige manier, bijvoorbeeld via kunst. Robert geeft het voorbeeld van Richard Nixon, de 37e president van de Verenigde Staten. Hoewel hij in het openbaar altijd een positief imago had, onderdrukte hij zijn boze neigingen en zijn echte persoonlijkheid kwam aan het licht na het Watergate-schandaal. 

Envy

Mensen vergelijken zichzelf van nature met anderen. Afgunst is echter niet sociaal aanvaardbaar. We moeten onze afgunst opmerken voordat het gevaarlijk wordt. Afgunst is natuurlijk, en dat betekent dat we het niet volledig kunnen uitroeien. Maar we kunnen het omzetten in iets positievers. Zet afgunst om in wedijver: gebruik je afgunst om jezelf te motiveren tot verbetering. Robert geeft het voorbeeld van Mary Shelley. Mary was de auteur van Frankenstein, maar ze werd verraden door haar jaloerse vriend.

Grandioosheid

Extreme grandioosheid kan betekenen dat we ons begrip van de werkelijkheid verliezen. Je kunt grandioosheid bij jezelf of anderen herkennen aan gedrag als overdreven zekerheid van succes, overdreven lichtgeraaktheid bij kritiek en minachting voor autoriteit. We kunnen onze grandioosheid omzetten in praktische grandioosheid. Praktische grandioosheid houdt in dat we onze energie richten op het oplossen van problemen en het verbeteren van relaties. Zoals gezegd gebruikt Robert het voorbeeld van Michael Eisner wanneer hij het heeft over grootheidswaanzin. De vorige CEO van Walt Disney schreef al het eerdere succes van Disney aan zichzelf toe, en dit leidde er uiteindelijk toe dat hij zichzelf isoleerde en uiteindelijk faalde. 

Starheid van het geslacht

Er zijn sterke vrouwelijke en mannelijke eigenschappen voor verschillende omstandigheden. Daarom moeten we proberen gebruik te maken van zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke kant. Over het voorbeeld dat Robert geeft van de starheid van het geslacht is al eerder gesproken. Caterina Sforza was een edelvrouw die bewonderd werd omdat ze zowel haar vrouwelijke als haar mannelijke kwaliteiten gebruikte.  

Doelloosheid

We kunnen in vele richtingen worden getrokken door onze emoties en de meningen van anderen. Dit kan leiden tot een gebrek aan richting in ons leven. Sommige mensen houden van verandering, terwijl anderen bang zijn voor chaos. We zouden echter allemaal een doel moeten ontwikkelen en dat gebruiken om ons hele leven tot bloei te brengen, ongeacht verandering. Martin Luther King Jr. is een goed voorbeeld van iemand die zeer directe actie gebruikte om hem te helpen mislukkingen te overwinnen. Hij gebruikte geweldloosheid en burgerlijke ongehoorzaamheid om burgerrechten te bevorderen.

Conformiteit

We willen er allemaal bijhoren. Dit kan er echter toe leiden dat we ons gedragen op een manier waar we het niet noodzakelijkerwijs mee eens zijn. Om dit te overwinnen, moeten we een gevoel van zelfbewustzijn ontwikkelen. Robert beschrijft hoe Gao Yuan's boek, Born Red, laat zien hoe mensen zich emotioneel gedragen. Daarom missen mensen over het algemeen het genuanceerde denken en de analyse die nodig zijn om uit te blinken. 

Wispelturigheid

We willen allemaal machtige mensen volgen. Dit betekent echter dat we geneigd zijn mensen de rug toe te keren zodra ze zwak worden. Om effectief leiding te geven moeten we dus een gevoel van macht, legitimiteit en eerlijkheid uitstralen. Door dit te doen zullen mensen je meer gaan vertrouwen. Robert geeft het voorbeeld van Elizabeth I als iemand die niet wispelturig was. Ze moest zich voortdurend bewijzen als leider van het land, dus vertrouwde ze daarvoor niet op haar koninklijke bloed. In plaats daarvan gaf ze het goede voorbeeld. 

Agressie

We hebben allemaal stress en frustraties in ons dagelijks leven. Af en toe kunnen die ons teveel worden en vertonen we agressief gedrag. We moeten de tekenen leren die wijzen op agressieve individuen. Er zijn een paar manieren om agressie te overwinnen. Ten eerste kun je hun gedrag spiegelen. Of, als de persoon in kwestie voortdurend agressief tegen je is, is het soms beter om je van deze persoon af te zonderen. Dit kan betekenen dat je ontslag neemt als de agressieve persoon je baas is. Robert geeft het voorbeeld van John D. Rockefeller. Rockefeller werd een van de rijkste mensen in de Amerikaanse geschiedenis op basis van zijn agressieve strategieën om macht en controle te krijgen. Hij gebruikte zijn agressie echter eerder op een productieve dan op een destructieve manier.

Generatieblindheid

“Right now, you are living off the fruits of millions of people in the past who have made your life incomparably easier through their struggles and inventions. You have benefited from an education that embodies the wisdom of thousands of years of experience. It is so easy to take this all for granted, to imagine that it all just came about naturally and that you are entitled to have all of these powers. That is the view of spoiled children, and you must see any signs of such an attitude within you as shameful. This world needs constant improvement and renewal. You are here not merely to gratify your impulses and consume what others have made but to make and contribute as well, to serve a higher Purpose.”

- Robert Greene, De wetten van de menselijke natuur

Generaties willen zich altijd onderscheiden van de generatie voor hen. Elke nieuwe generatie wil de wereld veranderen. Probeer je meer bewust te zijn van de gemeenschappelijke kenmerken die je deelt met andere generaties. En probeer de dingen te bekijken vanuit het perspectief van andere generaties. Robert geeft het voorbeeld van koning Lodewijk XVI van Frankrijk. Hij was niet afgestemd op zijn generatie en dit leidde er uiteindelijk toe dat hij het slachtoffer werd van de Franse Revolutie. 

Ontkennen van sterfelijkheid

We proberen te vermijden om aan de dood te denken. Toch zouden we aan de dood moeten denken. Het besef van onze sterfelijkheid geeft onze levensdoelen een groter doel. Robert geeft het voorbeeld van Mary Flannery O'Connor. Mary was een Amerikaanse schrijfster die op 27-jarige leeftijd de diagnose lupus kreeg. Deze diagnose gaf haar een gevoel van urgentie dat haar hielp haar levenskwalen te overwinnen en haar begrip van de wereld te verdiepen. 

The Laws of Human Nature Final Summary and Review

Het boek beschrijft het idee dat mensen de neiging hebben tot irrationaliteit en emotionele besluitvorming. Dat kan leiden tot negatieve patronen en slechte beslissingen. Het belicht ook verschillende vooroordelen waar mensen vatbaar voor zijn bij het nemen van beslissingen. 

Daarnaast benadrukt het boek het negatieve effect van sociale media op ons vermogen om na te denken en kritisch te denken. Het suggereert dat we door de motieven en handelingen van mensen te begrijpen en te accepteren, frustraties kunnen verminderen en relaties kunnen verbeteren. 

Robert Greene moedigt mensen aan rationaliteit te cultiveren en gedachten en emoties in evenwicht te brengen om weloverwogen beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op bewijs, en ook om mensen te accepteren zoals ze zijn om relaties te verbeteren en frustraties te verminderen.

Hij identificeert 18 wetten die volgens hem fundamenteel zijn om de menselijke natuur te begrijpen. Deze wetten zijn Irrationaliteit, Narcisme, Rollenspel, Karakter, Begeerte en Kortzichtigheid. Elke wet gaat vergezeld van een uitleg over hoe die het menselijk gedrag beïnvloedt, en van voorbeelden van mensen die dat gedrag vertoonden. 

Het boek biedt ook strategieën om deze wetten te overwinnen en een beter begrip van zichzelf en anderen te ontwikkelen. 

Beoordeling

Wij beoordelen De wetten van de menselijke natuur met 4,2/5.

Wat vindt u van het boek van Robert Greene?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 39 Gemiddeld: 4.1]

De Wetten van de Menselijke Natuur PDF, Gratis luisterboek, Infographic en Geanimeerde Samenvatting van het Boek 

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en Robert Greene te steunen, bestel het hier of krijg het luisterboek gratis.

Vond je het leuk wat je hier geleerd hebt? Deel om te laten zien dat u om ons geeft en laat het ons weten door contact op te nemen met onze support.Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, audioboek en geanimeerde versies van deze samenvatting van De wetten van de menselijke natuur en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Gerelateerde boeksamenvattingen

de wetten van de menselijke natuur samenvatting pdf robert greene gratis boekbespreking luisterboek storyshots analyse
 • Sla
 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.