Denk opnieuw samenvatting
| | | |

Think Again Samenvatting & Infographic | Adam Grant

De kracht van weten wat je niet weet

Denk opnieuw samenvatting

Het leven wordt druk. Heeft Denk nog eens na. op uw leeslijst stond? Leer nu de belangrijkste inzichten.

We staan nog maar aan het begin van deze Denk nog eens na. samenvatting. Als je Adam Grant's populaire boek over persoonlijke groei, psychologie en kritisch denken nog niet hebt, bestel het hier of krijg het luisterboek gratis om de sappige details te horen.

Inleiding

Ben je ooit zo overtuigd geweest van je overtuigingen dat je niet openstond voor andere mogelijkheden? Als dat zo is, ben je niet de enige. Het is menselijk om vast te houden aan onze overtuigingen, maar daardoor kunnen we nieuwe ideeën en groeikansen mislopen.

Denk nog eens na. onderzoekt het belang van het heroverwegen van onze overtuigingen en meningen. Het boek verkent het terrein van cognitieve fouten, vooroordelen en mentale blinde vlekken. Het onderzoekt ons onvermogen om onze ideeën te veranderen als we ze eenmaal hebben vastgesteld. Ongeacht de kennis en ervaring die mensen bezitten, kunnen zij logische fouten in hun denkproces niet vermijden. Deze omvatten ongegronde meningen, externe invloeden, veronderstellingen en andere subjectieve waarnemingen. Onze natuurlijke neiging om te vertrouwen op deze afleidende cognitieve middelen leidt tot slechte besluitvorming, inflexibiliteit, onvermogen om anderen te horen en gehoord te worden en een gesloten houding.

Door Grant's kennis van de psychologie en het uitpakken van vele voorbeelden stelt hij een frisse benadering voor om ons denken te verbeteren. Zijn benadering berust op het twijfelen aan wat we weten. Tegelijkertijd stimuleert hij mensen om interesse te ontwikkelen in het leren van nieuwe dingen en het zien van andermans perspectief. Grant noemt deze aanpak "heroverweging". Het aannemen van deze mentaliteit stelt u en uw team in staat zich te verbeteren. Het biedt je ook de mogelijkheid om andere mensen op andere gedachten te brengen zonder ze in binaire groepen te verdelen. 

Leer hoe heroverweging werkt van onze Denk nog eens na. samenvatting.

"Adam Grant gelooft dat een open geest een aan te leren vaardigheid is. En niemand kan deze enorm waardevolle vaardigheid beter aanleren dan hij in dit prachtige leesvoer. De treffende inzichten van dit briljante boek doen je gegarandeerd je meningen en je belangrijkste beslissingen heroverwegen."

- Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar economie en #1 New York Times bestseller auteur van Denken, snel en langzaam

Luister naar de samenvatting van Think Again

Over Adam Grant

Adam Grant is een Amerikaans psycholoog, auteur en professor aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. Hij kreeg een academische titel op 28-jarige leeftijd, wat hem de jongste professor aan de Wharton School maakt. Adam Grant is al zeven jaar op rij de best beoordeelde professor van Wharton. Hij is erkend als een van de tien meest invloedrijke managementdenkers ter wereld en opgenomen in de 40 onder 40 van Fortune. 

Grant is de auteur van vier New York Times bestsellers, waaronder Originelen: How Non-Conformists Move the World, Geven en nemen: een revolutionaire benadering van succesen Optie B: Tegenspoed onder ogen zien, veerkracht opbouwen en vreugde vinden. Ze zijn vertaald in 35 talen. Adam is ook de gastheer van WorkLife, een populaire originele podcast van TED. Zijn TED talks over originele denkers, gevers en nemers zijn meer dan 20 miljoen keer bekeken. 

StoryShot #1: Aanpassen en gedijen met cognitieve flexibiliteit 

Grant begint zijn boek met een verhaal dat plaatsvond in 1949. Een team rookspringers bestreed een enorme bosbrand. De meeste teamleden hielden hun uitrusting zoals geïnstrueerd, ook al vertraagde dat hen. Slechts één persoon negeerde de instructies. Dankzij zijn vermogen om snel te reageren, vond hij een andere oplossing. Uiteindelijk hielp het hem te overleven. 

Met dit verhaal stelt Grant een conventionele benadering van de perceptie van intelligentie tegenover een alternatieve benadering. Wij zijn gewend intelligentie te beschouwen als een vaardigheid om na te denken en nieuwe dingen te leren kennen. We moeten het echter zien als een vermogen om... heroverweeg en vergeten wat we eerder hebben geleerd. Cognitieve flexibiliteit is de kunst om onze instincten te negeren, ook al vertrouwen we op onze buikgevoelens. Onszelf heroverwegen en in vraag stellen helpt ons om relevant te blijven in een wereld die geen stabiliteit kent.

Grant merkt terecht op dat zelfs grondwetten amendementen accepteren, dus waarom zouden wij amendementen in ons denkproces weigeren? Als een gedachte of een idee ons niet langer van nut is, is de beste reactie het los te laten. Dat is waar nadenken over gaat. 

Om je voor te bereiden op heroverweging, veranker je jezelf in flexibiliteit in plaats van consistentie. Mensen hebben sterke overtuigingen en zijn er trots op dat ze daaraan vasthouden. Dit werkt in een wereld die statisch en betrouwbaar is. Het probleem is dat we in een steeds veranderende omgeving leven. Dus om uit te blinken moeten we ons richten op heroverweging in plaats van alleen maar denken.


Heroverweging is een vaardigheid, maar kan ook worden omschreven als een mentaliteit. Mensen hebben de neiging vast te houden aan oude opvattingen in plaats van nieuwe te aanvaarden. We geven de voorkeur aan het comfort van de overtuiging boven de angst van de twijfel. We luisteren naar ideeën die ons een goed gevoel geven in plaats van naar ideeën die ons aan het denken zetten. Een mentaliteitsverandering houdt in dat men bereid is te aanvaarden dat feiten kunnen veranderen en dat wat ooit waar was, niet langer waar is.

StoryShot # 2: Stijg uit boven de rollen van predikant, aanklager en politicus.

Grant gebruikt het mindsetsysteem van Phil Tedlock om onze neigingen te beschrijven wanneer we met anderen praten of een interne dialoog voeren. Telkens als we denken of praten, vallen we in de rol van een van deze personages: een prediker, aanklager of politicus. 

Predikers zijn alleen geïnteresseerd in het doordrukken van hun eigen ideeën. Ze leggen hun geloof op aan anderen om het te beschermen of te populariseren. 

Aanklagers willen elk argument winnen. Ze zullen meedogenloos uithalen naar iedereen wiens mening niet overeenkomt met de hunne. 

Politici daarentegen willen mensen plezieren. Ze verlangen naar goedkeuring, maar zien het nut niet in van het vinden van een objectieve waarheid. 

Wanneer je een van deze rollen aanneemt, ontken je het belang van waarheidsvinding door met anderen in gesprek te gaan. Waar je echt in geïnteresseerd bent is het aanvallen van afwijkende meningen, het verdedigen van je mening, het sluiten van vrede, of gewoon het winnen van een argument.

Er is nog een rol die ons kan helpen ons cognitieve potentieel te realiseren. Wetenschappers leven om de grenzen van hun kennis te doorgronden, en wij kunnen van hen leren om ons denkproces te verbeteren. Wetenschapper zijn betekent experimenten uitvoeren, hypotheses testen, oude overtuigingen opgeven en nieuwe waarheden omarmen. Van gedachten veranderen en heroverwegen is geen zwakte. Het bevestigt je intellectuele ontwikkeling.  

StoryShot #3: Vind de sweet spot van vertrouwen

Het is onmogelijk om blinde vlekken, of cognitieve vooringenomenheid in onze eigen overtuigingen of kennis te vermijden, zelfs als we ze bij anderen herkennen. Deze blinde vlekken kunnen ons vermogen tot heroverweging aantasten en ons overmoedig maken in ons oordeel. Het is echter mogelijk vertrouwen te ontwikkelen dat ons in staat stelt fouten in ons denkproces te zien. Dit juiste type vertrouwen stelt ons in staat onze overtuigingen up-to-date te houden. Bovendien helpt het ons om onze blinde vlekken te erkennen en onze denkwijze bij te stellen. 

Overmoed noch gebrek aan vertrouwen is goed. Overmoed is een typische eigenschap van mensen met het Armchair Quarterback Syndroom. Zij geloven dat ze meer weten dan ze doen. Het tegenovergestelde is het Imposter Syndrome, dat voorkomt bij mensen die, ondanks dat ze de competentie en vaardigheden hebben om te slagen, toch aan zichzelf twijfelen. Ze hebben het gevoel dat ze de plaats van iemand anders innemen, en dat belemmert hun succes.

Grant geeft ook het voorbeeld van een enquête waarin de respondenten werd gevraagd hun kennis te vergelijken met die van anderen. Ook werd hun gevraagd een test af te leggen die hun werkelijke kennisniveau beoordeelde. Uit het onderzoek bleek dat mensen die hun kennis beter vonden dan die van anderen, zichzelf aanzienlijk overschatten. Het resultaat van hun overmoed is dat ze niet in staat zijn nieuwe dingen te leren en hun opvattingen te veranderen. Uiteindelijk leidt dat tot onwetendheid en arrogantie. 

Overmoed laat ons onze gebreken niet zien. We moeten onszelf leren bescheiden te zijn, maar op een zelfverzekerde manier. Met zelfverzekerde bescheidenheid kunnen we niet alleen onze gebreken herkennen, maar ook werken aan het overwinnen ervan.

StoryShot #4: Ervaar de vreugde van verkeerd zijn

Mensen haten het om ongelijk te hebben. Wanneer iemand fouten laat zien in onze overtuigingen of denkwijzen, zullen velen van ons boos reageren. We zien gemakkelijk wanneer iemand anders ongelijk heeft, maar we willen niet toegeven dat we niet altijd gelijk hebben. We verdedigen onbevreesd waar we in geloven. De psychologie noemt onze onwil om van mening te veranderen "totalitair ego". 

Na verloop van tijd ontwikkelen we zo'n sterke gehechtheid aan onze overtuigingen dat we ze niet meer willen loslaten. Adam Grant onderscheidt twee soorten schadelijke gehechtheid.

Maak je heden los van je verleden

Het eerste beschrijft onze genegenheid voor het verleden. We moeten leren ons huidige zelf los te koppelen van de oudere versies. Als we dat doen, kunnen we depressie vermijden. We zullen duidelijk kunnen zien in welke richting we gaan, en dat zal ons meer vreugde brengen.

Scheid uw mening van uw identiteit

Samen met deze vernieuwing in de tijd moeten we onze identiteit scheiden van onze overtuigingen. Anders zal, wanneer we een grote verandering in ons wereldbeeld meemaken, onze identiteit uiteenvallen, gewoon omdat we ontdekken dat we het mis hadden. In plaats daarvan moeten we een systeem van waarden ontwikkelen. Daarmee kunnen we onze overtuigingen veranderen en toch trouw blijven aan onze waarden. Hier zal ongelijk hebben geen identiteitscrisis veroorzaken. 

Waarden zijn je kernbeginselen in het leven. Door je met deze principes te identificeren, blijf je openstaan voor nieuwe manieren om ze te bereiken. 

U wilt een arts die als identiteit heeft het beschermen van de gezondheid, een leraar die als identiteit heeft het bevorderen van het leren, en een politiechef die veiligheid en rechtvaardigheid handhaaft. Want als mensen zichzelf definiëren op basis van waarden in plaats van meningen, kunnen ze hun praktijken herzien met nieuw bewijs.

StoryShot #5: Omarm constructieve conflicten voor creatieve oplossingen 

Omdat we conflicten niet kunnen vermijden, moeten we leren hoe we ze kunnen beheersen. Grant legt twee soorten conflicten uit:

 1. Taakconflicten. Zij doen zich voor wanneer leden van een bepaald team beslissen wie een probleem moet aanpakken, wat er moet gebeuren en hoe, enz. Dit type conflict is constructief omdat het aanzet tot het zoeken naar creatieve oplossingen.
 2. Relatieconflicten. Deze komen voor tussen mensen. Vaak zijn deze conflicten schadelijk omdat ze de interpersoonlijke relaties negatief beïnvloeden. Als de partijen bij een ruzie echter respect voor elkaar tonen, kunnen zij uiteindelijk meer medeleven en samenwerking krijgen.

Onze samenleving beschouwt plooibaarheid, of de neiging conflicten te vermijden, als een positieve eigenschap. Adam Grant is het niet eens met deze perceptie. Hij gelooft dat mensen die niet bang zijn het oneens te zijn met onze mening, ons vooruit helpen. Zij helpen ons onze capaciteiten te evalueren en manieren te vinden voor verbetering.

StoryShot #6: Begrip kweken door samenwerking 

Grant geeft als voorbeeld Harish Natarajan, een internationale debatkampioen. In een debat betoogde hij het impopulaire standpunt dat de overheid geen kleuterscholen moet subsidiëren. In het begin had bijna het hele publiek al besloten dat kleuterscholen gesubsidieerd moeten worden. Toch overtuigde Natarajan het publiek met deze eenvoudige technieken:

 1. Gemeenschappelijk begrip
 2. Niet-oordelende vragen
 3. Flexibel denken

Grant beschrijft deze effectieve strategie als de Collaborative approach. Het gebruikt nederigheid en nieuwsgierigheid om het publiek te laten denken als wetenschappers. Toch kiest men in debatten vaak voor de Adversarial benadering, die vertrouwt op de prediker en de aanklager. 

Om anderen te helpen hun overtuigingen te heroverwegen, vermijd je overweldigende rationele argumenten zoals een Logic Bully die zou gebruiken. Zelfs als je gelijk hebt, zal de andere partij zich verbitterd voelen. Een effectievere aanpak is het vinden van raakvlakken en het tonen van nieuwsgierigheid door vragen te stellen. Deze vragen laten de ander zijn eigen conclusies trekken, en dat is krachtiger dan ze te verpletteren met logica of rede.

Beoordeling

Wij beoordelen Denk nog eens na. 4.2/5. 

Hoe zou je het boek van Adam Grant beoordelen op basis van deze samenvatting?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 9 Gemiddeld: 4.4]

Infographic

Ontvang de hoge kwaliteitsversie van deze infografische samenvatting van Denk nog eens na. op de StoryShots app.

Think Again infographic
 • Sla
Think Again Infographic

Denk opnieuw PDF, Gratis luisterboek en Geanimeerde samenvatting van het boek 

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en Adam Grant te steunen, bestel het hier of krijg het luisterboek gratis.

Reageer hieronder en laat anderen weten wat u hebt geleerd of deel uw eigen verwante gedachten.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, audio en geanimeerde versies van deze analyse en samenvatting van Denk nog eens na. en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, Google, The Guardian en de VN genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Snel en langzaam denken door Daniel Kahneman

De zoektocht van de mens naar betekenis door Viktor Frankl

Lawaai door Daniel Kahneman

Ego is de vijand. door Ryan Holiday

Verborgen potentieel door Adam Grant

Mindset door Carol Dweck

De kunst van het leren door Josh Waitzkin

Ultraleren door Scott Young

Moeilijke Gesprekken door Bruce Patton, Sheila Heen, en Douglas Stone

12 regels voor het leven door Jordan Peterson

Cruciale Gesprekken door Kelly Patterson

Drive door Daniel Pink

Voorbij de orde door Jordan Peterson

Inner Engineering door Sadhguru

De Zwarte Zwaan door Nassim Nicholas Taleb

Think Again Adam Grant samenvatting
 • Sla

Vergelijkbare berichten

4 reacties

 1. Grant draait de tafel om over "onbewuste onbekwaamheid", niet weten wat we niet weten, met tastbare praktijken om ons bewust te worden van wat we niet weten en hoe we dat bewustzijn kunnen gebruiken om sneller te leren. Een essentiële vaardigheid/denkwijze in onze veranderende wereld.

 2. Ik wil alleen maar zeggen dat het me spijt dat ik dit meesterwerk gratis moet lezen, omdat ik het me niet kan veroorloven. Maar zodra ik geld verdien in mijn college zal ik me inschrijven voor deze buitengewone service. Bedankt dat u het gratis houdt.

  1. Er is niets om spijt van te hebben! De missie van StoryShots is om de belangrijkste inzichten van 's werelds beste boeken toegankelijk te maken voor iedereen - ongeacht hun begrotingtijd of leervoorkeur. U bent welkom om te investeren in onze premium tier wanneer u kunt om onze groei te ondersteunen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.