Samenvatting 12 levensregels
| | |

Samenvatting van 12 levensregels | Jordan Peterson

Een tegengif tegen chaos

Samenvatting 12 levensregels

Het leven wordt druk. Heeft 12 regels voor het leven stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We staan nog maar aan het begin van deze 12 regels voor het leven samenvatting. Als je het boek nog niet hebt, bestel het dan hier of de gratis luisterboek om de sappige details te weten te komen en Jordan Peterson te steunen.

Disclaimer: Dit is een onofficiële samenvatting en analyse.

Noot van de redactie: Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in 2020. Het werd later herzien in 2022.

Over Jordan Peterson

Jordan Peterson is een Canadese YouTube-persoonlijkheid, klinisch psycholoog en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Hij groeide op in de woestenij van Noord-Alberta. Hij behaalde zijn PhD en post-doctoraat in de klinische psychologie aan McGill University voordat hij als professor ging werken aan Harvard University.

Peterson's verschillende tv-optredens voor commentaar op persoonlijkheid, religie en cultureel marxisme hebben hem beroemd gemaakt. Meer recentelijk, in 2016, bracht Peterson een reeks YouTube-video's uit waarin hij nieuwe discriminatiewetten op basis van genderidentiteit bekritiseerde. Op basis van deze video's kreeg hij aanzienlijke media-aandacht, variërend van kritiek tot lof.

Peterson beschrijft zichzelf politiek als een klassieke Britse liberaal en traditionalist. Hij steunt dus individuele vrijheid en behoud van traditie, maar sluit zich niet aan bij een rechtse ideologie.

Peterson heeft de wereld diepgaand ervaren. Hij heeft een hamerkoprol gevlogen in een stuntvliegtuig van koolstofvezel en met astronauten een meteorietkrater in Arizona verkend. Hij heeft ook mythologie onderwezen aan advocaten, artsen en zakenmensen. Hij adviseerde de secretaris-generaal van de VN en was adviseur van senior partners van grote Canadese advocatenkantoren. 

Luister naar de audioboeksamenvatting van 12 regels voor het leven


Inleiding

12 regels voor het leven bespreekt discipline, verantwoordelijkheid, vrijheid en avontuur. Peterson distilleert de wijsheid van de wereld in twaalf breed opgezette essays, gebaseerd op oude tradities en baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Peterson betoogt dat geluk een zinloos doel is. In plaats daarvan moeten we zoeken naar betekenis als tegengif voor de chaos van onze tijd. Peterson vergelijkt chaos en orde met Yin en Yang. Om ons leven in perfecte balans te houden, moeten we de onvermijdelijke chaos aanpakken met orde. 

De beste manier om orde te vinden is door te zoeken naar betekenis. Dit zoeken naar zin moet niet omwille van zichzelf zijn, maar als verdediging tegen het lijden dat inherent is aan ons bestaan. Als je dit lijden ervaart, kun je je terugtrekken of het onder ogen zien. Terugtrekken laat de duisternis die we allemaal bezitten ons overwinnen. Het onder ogen zien zal ons helpen deze duistere impulsen uit te dagen en onze doelen bij te stellen.

Het boek geeft levensadvies door middel van essays in abstracte ethische principes, psychologie, mythologie, religie en persoonlijke anekdotes. Het boek is in vele talen vertaald en sinds de release in 2018 zijn er miljoenen exemplaren van verkocht.

Regel #1: Sta rechtop met uw schouders naar achteren.

"Let dus goed op je houding. Stop met hangen en bukken. Spreek je gedachten uit. Breng je verlangens naar voren, alsof je er recht op hebt - in ieder geval hetzelfde recht als anderen. Loop rechtop en kijk recht vooruit. Durf gevaarlijk te zijn. Moedig de serotonine aan om overvloedig te stromen door de zenuwbanen die wanhopig op zoek zijn naar zijn kalmerende invloed."

- Jordan Peterson

De ontkenning van een diepe waarheid kan leiden tot lijden. Het ontkennen van je verantwoordelijkheid om met lijden om te gaan kan leiden tot de hopeloze slachtoffermentaliteit. Deze mentaliteit komt steeds vaker voor en berust op de verwachting dat anderen je problemen zullen oplossen. Het aannemen van deze benadering verhindert je betekenis te vinden. Sommige van de sterkste mensen hebben enorme hoeveelheden pijn, lijden en tegenslag overwonnen. Door zich hun lijden eigen te maken, konden ze betekenis vinden. Naast mentaliteit is ook onze lichaamshouding cruciaal.

Om te leren voor jezelf op te komen, gebruikt Peterson de metafoor van het omarmen van je innerlijke kreeft. De kreeft deelt veel van dezelfde neurologische structuren als de mens. Net als menselijke hersenen, hebben de hersenen van kreeften gebieden die gespecialiseerd zijn in sociale hiërarchieën. Peterson legt uit dat studies suggereren dat kreeften die hun sociale status verliezen door gevechten te verliezen, geen serotonine meer produceren. Dit gebrek aan serotonine kan leiden tot depressie bij de kreeften. De dominante kreeften namen ook een sterke houding aan, terwijl de andere kreeften zich opkrulden. 

Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden. Bereid je dus voor op succes door de juiste lichaamstaal uit te oefenen. Sta rechtop met je schouders naar achteren om twee krachtige redenen:

1. Het straalt dominantie en vertrouwen uit.

2. Het laat ook zien dat je verantwoordelijkheid neemt.

Onderzoek heeft aangetoond dat je fysieke gestalte, zelfs een kleine spierbeweging, je emoties kan beïnvloeden. Het is moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je daden als je slungelig of languit op de grond ligt. Door rechtop te staan met je schouders naar achteren en je voeten op schouderbreedte van elkaar, straal je zelfvertrouwen uit en de bereidheid om zinvolle actie te ondernemen.

"Rechtop staan met je schouders naar achteren is de verschrikkelijke verantwoordelijkheid van het leven accepteren, met wijd open ogen. Het betekent besluiten om vrijwillig de chaos van het potentieel om te zetten in de realiteit van een bewoonbare orde. Het betekent de last van zelfbewuste kwetsbaarheid op je nemen en het einde accepteren van het onbewuste paradijs van de kindertijd, waar eindigheid en sterfelijkheid slechts vaag worden begrepen. Het betekent gewillig de offers brengen die nodig zijn om een productieve en zinvolle werkelijkheid te scheppen (het betekent handelen om God te behagen, in de oude taal)."

- Jordan Peterson

Regel #2: Behandel jezelf als iemand die je moet helpen.

Peterson moedigt mensen aan zichzelf en hun omgeving te waarderen voor productief en zorgvuldig handelen. Hij erkent ook dat patiënten oprechte bezorgdheid en bedachtzaamheid ten opzichte van anderen tonen. Ze kunnen hun emoties uiten omdat ze gewoon zichzelf zijn. Als je patiënt bent, accepteer je gewoon dat je patiënt bent. Je probeert niet iemand anders te zijn. 

De les van de "geduldige" aanpak is dat je jezelf moet respecteren en moet weten dat je hulp waard bent. Je bent even belangrijk voor andere mensen als voor jezelf. Je hebt een vitale rol te spelen in het zich ontvouwende lot van de wereld. Daarom ben je moreel verplicht om voor jezelf te zorgen. Je moet jezelf verzorgen, helpen en liefdadig zijn. Handel tegenover jezelf op dezelfde manier als je zou zorgen voor, helpen en plichtsgetrouw zijn tegenover iemand van wie je houdt en die je waardeert.

Als onderdeel van de zorg voor jezelf moet je bepalen waar je voor jezelf gaat onderhandelen, zodat je niet eindigt met wrok, wraakzucht en wreedheid. Je moet je eigen principes onder woorden brengen om twee redenen:

 1. Zodat u zich kunt verdedigen tegen anderen die misbruik van u maken.
 2. Zodat u veilig bent terwijl u werkt en speelt

Als je voor jezelf zorgt, ben je in staat om betekenis in je leven te brengen. Onderschat de kracht van je visie en richting niet. Dit zijn onweerstaanbare krachten. Ze kunnen obstakels transformeren in open paden en uitgebreide mogelijkheden. 

 Regel #3: Maak vrienden met mensen die het beste voor je willen.

Je vrienden hebben een grote invloed op je gedrag. Hun uitspraken en maniertjes werken vaak op je in. Dat betekent dat ze je ook negatief kunnen beïnvloeden door giftige gewoonten. 

Maar als je jezelf omringt met mensen die je opwaartse doel steunen, zullen ze je cynisme en vernielzucht niet tolereren. In plaats daarvan zullen ze je aanmoedigen als je goed doet voor jezelf en anderen, en je voorzichtig straffen als je dat niet doet. Deze aanmoediging zal je vastberadenheid versterken.

Mensen die niet opwaarts gericht zijn, zullen het tegenovergestelde doen. Peterson legt uit dat managers onderpresteerders vaak op groepsprojecten zetten met hoogpresteerders. Hun doel is de onderpresteerders op te trekken tot het niveau van hun collega's. Maar uit onderzoek blijkt dat het tegenovergestelde effect vaker voorkomt. De hoogpresteerders worden waarschijnlijk meegesleurd naar het niveau van de onderpresteerders. 

Probeer je dus te omringen met goede mensen. Kijk verder dan oppervlakkige kenmerken als stijlgevoel of sociaal-economische status en zoek uit wie je zal helpen positieve verandering tot stand te brengen. Het vergt kracht en moed om naast zulke briljante mensen te staan omdat je je misschien minderwaardig voelt. Heb wat nederigheid en moed zodat je kunt groeien als individu.

Regel #4: Vergelijk jezelf met wie je gisteren was, niet met wie iemand anders vandaag is.

Vind je wezen

Als je volwassen bent, ben je een uniek wezen. Wees dus voorzichtig met het vergelijken van jezelf met anderen. Je hebt je eigen specifieke problemen, financieel, intiem en psychologisch. Die zijn ingebed in de unieke bredere context van jouw bestaan.

Je carrière of baan werkt voor jou persoonlijk wel of niet. Als het werkt, doet het dat in een uniek samenspel met de andere bijzonderheden van je leven. Als je je Zijn vindt, moet je beslissen hoeveel van je tijd je besteedt aan je carrière en hoeveel aan andere delen van je leven. Je moet ook beslissen wat je loslaat en wat je nastreeft. Deze beslissingen vergen zorgvuldige observatie, opleiding, reflectie en communicatie met anderen. Door dit te doen schraap je de oppervlakte van je overtuigingen. Dit helpt je beslissingen te nemen zonder je overweldigd te voelen door je problemen.

Vermijd jezelf te vergelijken met anderen

We hebben allemaal een aangeboren behoefte om onszelf met anderen te vergelijken. Je hersenen maken een hormoon vrij dat serotonine heet als je merkt dat je vaardiger bent dan anderen. Wanneer je serotonine in je bloed hebt, voel je je zelfverzekerd en heb je controle over je leven. 

Maar je hersenen beperken de serotonine wanneer iemand je status in de maatschappij bedreigt en je onbekwaam doet lijken. Dus ga je aan jezelf twijfelen en ervaar je een laag gevoel van eigenwaarde.

Je bent nu online verbonden met miljarden mensen. Dit betekent dat het niet lang duurt voordat je hersenen merken hoe je je verhoudt tot andere mensen. Als je aan zoveel betere mensen wordt blootgesteld, ben je eerder geneigd de hoop te verliezen. Je stopt met actie ondernemen en laat je leven afglijden naar chaos. De beste manier om dit te voorkomen is om jezelf niet langer te vergelijken met wie iemand anders nu is. Begin in plaats daarvan jezelf te vergelijken met wie je gisteren was.

Breng je psychologische huis op orde

Je psychologische huis is het belangrijkste om in de gaten te houden en te verbeteren. Jezelf vandaag vergelijken met wie je gisteren was is wat Peterson noemt "de balans opmaken" van je psychologisch huis. Je kunt zien welke vooruitgang je hebt geboekt en beslissen of je gelooft dat je vooruitgang boekt in het vereiste tempo. Vervolgens moet je vaststellen waar je psychologische huis moet worden gerenoveerd. Bepaal of deze veranderingen een cosmetische reparatie zijn of een structurele fout. Schrijf een lijst van deze gebieden die verbetering behoeven en koppel ze aan fixes.

Deze benadering van verbetering zal uw interne criticus helpen minder geobsedeerd te raken door tekortkomingen en meer gericht te zijn op verbetering. Het is ook een essentieel onderdeel van de zesde regel van Peterson, "Breng je huis in orde voordat je de wereld bekritiseert", dus het is duidelijk van groot belang.

Regel #5: Laat je kinderen niets doen waardoor je ze niet mag.

Ouders moeten hun kinderen behandelen op een manier die hen voorbereidt op de echte wereld. Voor Peterson betekent dit dat hij ervoor moet zorgen dat ze goed kunnen functioneren in de maatschappij door hen de juiste regels bij te brengen. Als ouders dit negeren, lopen hun kinderen het risico op veel pijnlijke manieren door de maatschappij te worden afgewezen. Dit kan aanvoelen als een uitdaging onder hoge druk, omdat onze kinderen blanco leien zijn die de toekomstige generaties zullen beïnvloeden. Beslissen wat we op deze blanco lei moeten schrijven kan verlammend werken.

Peterson moedigt de lezer allereerst aan om de aangeboren agressie van mensen te accepteren. Daarom heeft bijna iedereen wel een verhaal over gepest worden als kind. Om deze agressie te overwinnen moet je volgens de auteur in de eerste plaats vriendelijke kinderen opvoeden. Dit betekent niet dat je de beste vriend van je kind moet worden. Dat zou je ervan weerhouden de regels op te leggen die je kind nodig heeft om een beter mens te worden. Peterson geeft de volgende voorbeelden van effectieve regels:

 • Gebruik nooit geweld, tenzij uit zelfverdediging.
 • Toon anderen vriendelijkheid en respect.

Peterson raadt ook aan om oppervlakkige regels zoals:

 • Je moet altijd om 19.00 uur in bed liggen. 
 • Je moet nooit verkeerd passende sokken hebben.

Naast het opstellen van regels die kinderen naar een betere toekomst leiden, moeten ouders ook leren hoe ze hun kinderen kunnen helpen om falen en pijn te overwinnen. Deze ervaringen zijn onvermijdelijk en moeten worden gebruikt als een leerervaring. Voed kinderen op die gepassioneerd zijn om de wereld te veranderen. En creëer kinderen die proberen zichzelf te verbeteren, zodat ze beter uitgerust zijn om de wereld te veranderen.

Regel #6 - Maak uw huis in perfecte staat voordat u de wereld bekritiseert.

Voordat u klaagt over de wereld of uw situatie, moet u klein beginnen en uw eigen omstandigheden in ogenschouw nemen:

 • Heb je ten volle gebruik gemaakt van de mogelijkheden die je worden geboden? 
 • Werk je hard aan je carrière? Of laat je je door bitterheid en wrok tegenhouden en naar beneden halen? 
 • Heb je vrede gesloten met je broer? 
 • Behandelt u uw echtgenoot en uw kinderen met waardigheid en respect? 
 • Heeft u gewoonten die uw gezondheid en welzijn vernietigen?

Wees nederig. Als je geen vrede kunt brengen in je huishouden, dan ben je niet uitgerust om een stad te regeren. Laat je leiden door je ziel. Kijk dan wat er gebeurt in de dagen en weken nadat je je huis op orde hebt gebracht. Op je werk zul je beginnen te zeggen wat je denkt. Je zult je vrouw, man, kinderen of ouders gaan vertellen wat je wilt en nodig hebt. Wanneer je weet dat je iets niet hebt gedaan, zul je actie ondernemen om dit recht te zetten. Je hoofd zal beginnen op te klaren wanneer je ophoudt het te vullen met leugens dat alles in orde is. Je ervaring zal verbeteren naarmate je ophoudt haar te vervormen met inauthentieke acties die de problemen die je in huis hebt niet aanpakken.

Regel #7: Streef na wat zinvol is (niet wat opportuun is).

Peterson gebruikt de term opportuun om aan te geven dat we de activiteiten waarvan we weten dat we ze moeten doen, uitstellen om in plaats daarvan bevrediging op korte termijn te zoeken. We doen dit omdat het leven gevuld is met lijden. Maar er is zoveel meer in het leven dan alleen lijden. Probeer dus zoveel mogelijk van het leven te genieten door iets zinvols na te streven. Het nastreven van betekenis zal je helpen om een beter en gelukkiger mens te zijn, terwijl het je ook helpt om met lijden om te gaan. 

Je kunt hiermee beginnen door opoffering te zoeken in plaats van onmiddellijke bevrediging. Deze opoffering moet ten goede komen aan anderen in plaats van aan jezelf. Peterson ziet bijvoorbeeld lang werken om een promotie te verdienen niet als een offer, omdat je acties nog steeds gemotiveerd zijn door een positief resultaat voor jezelf. 

Peterson legt uit dat deze kleine positieve effecten je helpen groeien als een lotusbloem. Deze bloemen beginnen op de bodem van een modderig meer en groeien langzaam. Uiteindelijk komen de lotusbloemen prachtig uit in het zonlicht. Dit is hoe opoffering ten behoeve van anderen je leven in de toekomst veel bevredigender kan maken. 

"Die fundamentele dualiteit omzeilen is in evenwicht zijn: met één voet stevig in orde en veiligheid staan, en met de andere in chaos, mogelijkheid, groei en avontuur. Wanneer het leven zich plotseling openbaart als intens, aangrijpend en zinvol; wanneer de tijd verstrijkt en je zo opgaat in wat je doet dat je het niet merkt - dan is het daar en dan dat je je precies op de grens tussen orde en chaos bevindt."

- Jordan Peterson

Regel #8: Vertel de waarheid, of lieg tenminste niet.

Je kunt woorden gebruiken om de wereld zo te manipuleren dat hij levert wat jij wilt. Dit omvat zowel liegen tegen anderen als liegen tegen jezelf. Maar deze aanpak wordt gedreven door een slecht gevormd verlangen dat geen rekening houdt met de negatieve gevolgen.

Stel dat je goed let op wat je doet en zegt. In dat geval kun je leren een toestand van interne verdeeldheid en zwakte te voelen wanneer je je misdraagt en verkeerd spreekt. Dit is een belichaamde gewaarwording, geen gedachte. Maar als je alles blindelings en moedwillig naar een doel toe buigt, zul je nooit ontdekken of een ander doel beter zou dienen.

Naarmate je volgens de waarheid blijft leven, zul je de conflicten die deze wijze van zijn met zich meebrengt, moeten aanvaarden en aanpakken. Als je dat doet, zul je blijven rijpen en verantwoordelijker worden, op kleine en grote manieren. Je zult je wijzer geformuleerde doelen benaderen en nog wijzer worden, terwijl je je onvermijdelijke fouten ontdekt en corrigeert.

Regel #9: Ga ervan uit dat de persoon naar wie u luistert misschien iets weet wat u niet weet.

Luister in plaats van te oordelen

Een luisterend persoon kan de menigte weerspiegelen. Hij kan dat doen zonder te praten. Hij laat de pratende persoon naar zichzelf luisteren. Dat is wat Freud aanraadde.

Freud liet zijn patiënten op een bank liggen, naar het plafond kijken, hun gedachten laten afdwalen, en alles zeggen wat er binnenkwam. Dat is zijn methode van vrije associatie. Freudiaanse psychoanalytici gebruikten deze methode om te voorkomen dat hun vooroordelen en meningen werden overgedragen op het interne landschap van de patiënt.

Als je in plaats daarvan luistert, zonder voorbarig oordeel, zullen mensen je over het algemeen alles vertellen wat ze denken - en met weinig bedrog. Mensen zullen je de meest verbazingwekkende, absurde en intrigerende details vertellen. Weinig van uw gesprekken zullen saai zijn.

Wat je nu weet is niet genoeg.

Tenzij je leven perfect is, is wat je weet niet genoeg. Je blijft bedreigd door ziekte, zelfbedrog, ongeluk, boosaardigheid, verraad, corruptie, pijn en beperking. Je bent onderhevig aan al deze factoren omdat je gewoon te onwetend bent om jezelf te beschermen. Als je genoeg wist, zou je gezonder en eerlijker kunnen zijn. Je zou minder lijden. Je zou kwaadaardigheid en kwaad kunnen herkennen, weerstaan en zelfs overwinnen. U zou een vriend niet verraden of vals en bedrieglijk handelen in zaken, politiek of liefde.

Uw huidige kennis heeft u noch perfect gemaakt, noch veilig gehouden. Het is dus onvoldoende. Daarom sprak de priesteres van het Orakel van Delphi in het oude Griekenland vol lof over Socrates. Socrates zocht altijd naar de waarheid. Ze beschreef hem als de wijste levende man omdat hij wist dat wat hij wist niets was. Ga er dus van uit dat de persoon naar wie je luistert misschien iets weet wat jij niet weet.

Regel #10: Wees precies in uw toespraak.

Wanneer we een probleem hebben, zijn we vaak geneigd het te verdoezelen of te hopen dat het probleem vanzelf weggaat. Het is gemakkelijker om vrede te bewaren en de angst, wanhoop en verdriet te vermijden die gepaard gaan met het onder ogen zien van je problemen. Het is gemakkelijker om te doen alsof het probleem niet bestaat dan toe te geven dat het wel bestaat en de pijn te aanvaarden.

Maar dat is geen effectieve oplossing. Dus wanneer je van plan bent iets te bereiken, moet je expliciet en precies zijn in je doelen. Onduidelijke doelen kunnen leiden tot onduidelijke acties, die vervolgens onduidelijke resultaten kunnen opleveren. Als je een vaag onbehagen hebt, zul je ermee worstelen totdat je het expliciet definieert en het een concrete vorm geeft. Zodra je het probleem precies hebt geïdentificeerd, zul je je waarschijnlijk realiseren dat je veel banger was dan je had moeten zijn. Je hebt nu een specifiek doel om te confronteren. En specificiteit laat je beginnen de chaos uit te dagen.

Regel #11: Stoor kinderen niet als ze aan het skateboarden zijn.

Peterson gelooft dat opvoeding van invloed is op hoe kinderen in de toekomst op gevaar reageren. Ouders zullen hun kinderen vaak aanmoedigen om iets veiligers te doen dan skateboarden of rotsklimmen. De auteur gelooft dat kinderen wegduwen van deze activiteiten betekent dat ze moeite zullen hebben om de gevaren van de volwassen wereld het hoofd te bieden.

Peterson stond in dit hoofdstuk ook stil bij gendergelijkheid. Volgens hem is er in de moderne samenleving een groeiend verlangen naar gelijkheid van mannen en vrouwen. Daarom benadrukt hij het verschil tussen gelijke kansen en gelijke resultaten. Als gendergelijkheid gelijke kansen, rechten en behandeling betekent, is dat goed. Maar gelijkheid van kansen mag niet ten koste gaan van gelijkheid van resultaten. Volgens 12 regels voor het levenwordt het idee van letterlijke, volledige gelijkheid niet ondersteund door de biologie. Het kan contraproductief zijn omdat het mensen tegen hun natuur in dwingt.

Regel #12: aai een kat als je er een tegenkomt op straat.

Peterson geeft toe dat het gemakkelijk is om de aandacht te richten op de lelijke delen van het leven. Sommige voorbeelden van lijden kunnen immers volledig overweldigend aanvoelen. Hij gebruikt het voorbeeld van de levenslange strijd van zijn dochter met ernstige artritis. De gemakkelijke optie bij deze crises is om nihilistisch of negatief te worden over alles. De realiteit is dat deze aanpak vaak erger kan zijn dan het aanvankelijke lijden. 

Om potentieel nihilisme tegen te gaan, besteed je veel aandacht aan de liefde en schoonheid om je heen. Dat kan een zonsondergang zijn, bloemen, of gewoon een kat een aai geven. Sta stil bij deze momenten wanneer je kunt om hun impact te vergroten. Het leven is te kort om te lijden.

Definitieve samenvatting en evaluatie

12 regels voor het leven beschrijft de moderne wereld als chaotisch. We zijn voortdurend op zoek naar geluk zonder de basis die nodig is om gelukkig te zijn. Peterson gelooft dat dit fundament voortkomt uit betekenis. Deze betekenis moet van binnenuit komen en niet van anderen. Zodra je je huis op orde hebt, kun je een positieve invloed gaan uitoefenen op het leven van anderen. Om een leven van betekenis na te jagen, biedt Peterson 12 regels voor het leven:

 1. Sta rechtop met je schouders naar achteren.
 2. Behandel jezelf alsof je iemand bent die je moet helpen
 3. Maak vrienden met mensen die het beste voor je willen.
 4. Vergelijk jezelf met wie je gisteren was, niet met wie iemand anders vandaag is.
 5. Laat uw kinderen niets doen wat u niet leuk vindt.
 6. Breng je huis op orde voordat je de wereld bekritiseert.
 7. Nastreven wat zinvol is (niet wat opportuun is)
 8. Vertel de waarheid, of lieg tenminste niet.
 9. Ga ervan uit dat de persoon naar wie je luistert misschien iets weet wat jij niet weet.
 10. Wees precies in je toespraak
 11. Val kinderen niet lastig bij het skateboarden.
 12. Aai een kat als je er een op straat tegenkomt.

Beoordeling

Wij geven 12 regels voor het leven 4.6/5.

Hoe zou je het boek van Jordan Peterson beoordelen op basis van onze samenvatting?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 40 Gemiddeld: 4]

12 regels voor het leven PDF, gratis luisterboek, infographic & geanimeerde boeksamenvattingen

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en de auteur te steunen, bestel de boek of krijg het audioboek gratis op Amazon.

Als je feedback hebt over deze samenvatting of wilt delen wat je hebt geleerd, reageer dan hieronder.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de audio en geanimeerde versies van deze samenvatting en analyse van 12 regels voor het leven en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Voorbij de orde door Jordan Peterson

Extreem eigendom door Jocko Willink en Leif Babin

Fortitude door Dan Crenshaw

Zen en de kunst van het motoronderhoud door Robert M. Pirsig

Inner Engineering door Sadhguru

Principes door Ray Dalio

Alles is klote. door Mark Manson

Tao Te Ching door Laozi

Maak je bed op door William H. McRaven

De vier overeenkomsten door Don Miguel Ruiz

De zoektocht van de mens naar betekenis door Viktor Frankl

De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen door Stephen Covey

Ikigai door Francesc Miralles en Hector Garcia

De kunst van het geluk door de Dalai Lama

Hoe vrienden te winnen en mensen te beïnvloeden door Dale Carnegie

12 regels voor het leven van Jordan Peterson samenvatting recensie hoofdstukken citaten
 • Sla

Vergelijkbare berichten

10 reacties

 1. Het was echt een mooie samenvatting, ik zocht dit uit omdat mijn examens eraan komen en ik echt iets nodig had dat me zou helpen bij het schrijven van een samenvatting over een boek dat ik erg goed vond (12 regels voor het leven).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.