Feitenoverzicht PDF
| | |

Samenvatting van feiten | Hans Rosling

Tien redenen waarom we het mis hebben over de wereld - en waarom de dingen beter zijn dan je denkt

Feitenoverzicht PDF

Het leven wordt druk. Heeft Feitelijkheid stof heeft verzameld op uw boekenplank? Neem in plaats daarvan nu enkele van de belangrijkste ideeën op.

We staan nog maar aan het begin van deze Feitelijkheid samenvatting. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan de boek of de gratis luisterboek op Amazon voor de sappige details.

Het perspectief van Hans Rosling, Ola Rosling en Anna Rosling Rönnlund

Hans Rosling was een Zweedse arts, academicus en spreker. Samen met Anna richtte Hans de Gapminder Foundation op en ontwikkelde hij het softwaresysteem Trendalyzer. Hans pleitte voor gegevensanalyse als een manier om ontwikkelingsvraagstukken te onderzoeken.

Ola Rosling is de zoon van Hans Rosling. Ola is gespecialiseerd in statistiek en staat bekend om zijn werk met Gapminder aan het veranderen van de wereldwijde levenskwaliteit. Momenteel is hij voorzitter, directeur en medeoprichter van de Gapminder Foundation.

Anna Rosling Rönnlund is een Zweedse ontwerper die samen met de andere twee auteurs van dit boek Trendalyzer heeft ontwikkeld. Ze is momenteel vice-president voor ontwerp en bruikbaarheid bij Tendalyzer. Bovendien is zij de oprichter van Dollar Street. Dollar Street is een website die mensen helpt verschillende straten van huizen te visualiseren. Deze website helpt mensen beter te begrijpen hoe verschillende culturen en inkomens over de hele wereld leven.

Inleiding

Feitelijkheid is een postuum boek van statisticus en arts Hans Rosling. Dit boek is mede geschreven door zijn zoon, Ola Rosling, en zijn schoondochter, Anna Rosling Rönnlund. Het uitgangspunt van het boek is dat de meeste mensen zich vergissen in de toestand van de wereld. We overdrijven allemaal de negatieve kanten van de wereld. We geloven dat de wereld armer, minder gezond en gevaarlijker is dan de statistieken suggereren. In plaats van de wereld te verdelen in ontwikkeld/ontwikkeld, stelt Hans voor om vier inkomensklassen te hanteren. Bovendien schetst hij tien instincten die het menselijk ras verhinderen vooruitgang te boeken. Dit boek werd een internationale bestseller en werd door Bill Gates aanbevolen als een van zijn vijf beste boeken van 2018.

"Denk aan de wereld. Oorlog, geweld, natuurrampen, door de mens veroorzaakte rampen, corruptie. De dingen zijn slecht, en het voelt alsof ze erger worden, toch? De rijken worden rijker en de armen worden armer; en het aantal armen blijft maar toenemen; en we zullen binnenkort geen grondstoffen meer hebben tenzij we iets drastisch doen. Dat is tenminste het beeld dat de meeste westerlingen in de media zien en in hun hoofd meedragen. Ik noem het het overdramatische wereldbeeld. Het is stressvol en misleidend. In feite leeft de overgrote meerderheid van de wereldbevolking ergens in het midden van de inkomensschaal. Misschien zijn ze niet wat wij als middenklasse beschouwen, maar ze leven niet in extreme armoede. Hun meisjes gaan naar school, hun kinderen worden ingeënt, ze leven in gezinnen met twee kinderen en ze willen naar het buitenland op vakantie, niet als vluchteling. Stap voor stap, jaar voor jaar, wordt de wereld beter. Niet elk jaar op elke afzonderlijke maatregel, maar als regel. Hoewel de wereld voor enorme uitdagingen staat, hebben we enorme vooruitgang geboekt. Dit is het op feiten gebaseerde wereldbeeld."

- Hans Rosling

Wat is feitelijkheid?

Factfulness is de stressverlagende gewoonte om alleen meningen te dragen waarvoor je sterk onderbouwde feiten hebt. Het is een reeks hulpmiddelen die u helpen informatie te verwerken.

Het Gap Instinct 

Het kloofinstinct heeft te maken met de manier waarop we onderwerpen in twee groepen verdelen. We overdrijven de kloof tussen deze twee groepen door ze labels te geven als goed versus kwaad en rijk versus arm. Het meest prominente voorbeeld van het kloofinstinct is de manier waarop we landen aanduiden als ontwikkeld of ontwikkelingsland. Dit zijn etiketten die in de jaren zestig zijn ingevoerd. Dit type instinct is een 'wij' versus 'zij' mentaliteit. 

De realiteit van de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden is dat de meeste mensen nu in het midden leven. Er is geen duidelijke kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Daarom is het beter om ze in vier inkomensniveaus in te delen. Niveau 1 zou de meest extreme armoede omvatten, en niveau 4 de meest ontwikkelde.

 • Sla

Voor een op feiten gebaseerde aanpak moeten we accepteren dat de meeste van onze eerstehands ervaringen van niveau 4 zijn. Vervolgens zijn onze tweedehands ervaringen van andere niveaus gebaseerd op onze massamedia. De massamedia zullen altijd verslag doen van buitengewone gebeurtenissen. Daarom zal onze kijk op andere niveaus nooit de werkelijkheid zijn. 

De auteurs schetsen drie waarschuwingssignalen die je hiaatinstinct in gang zetten:

 1. Als je gemiddelden vergelijkt, krijg je kloven. Er is echter vaak een aanzienlijke overlapping in rijkdom tussen landen...
 2. Als je extremen vergelijkt, toon je niet de meerderheid van de mensen in een land...
 3. Als je in niveau 4 leeft, dan lijkt iedereen veel armer dan jij...

Om het Gap Instinct te controleren, moeten we de meerderheid zoeken.

Het negativiteitsinstinct 

Ten tweede richten wij mensen ons van nature meer op het slechte dan op het goede. Daarom denken we ook dat de wereld slechter wordt. Dit is niet het geval. In plaats daarvan herinneren we ons het verleden verkeerd. Bovendien berichten journalisten selectief over negatieve verhalen. Tenslotte reageren we met gevoelens in plaats van feiten. Deze focus op gevoelens betekent dat we ons ongemakkelijk voelen door te zeggen dat de wereld beter wordt. We voelen ons ongemakkelijk omdat er nog steeds slechte dingen gebeuren.

We moeten dit negatieve instinct overwinnen door te aanvaarden dat er slechte dingen gebeuren, maar dat de wereld nog steeds kan en wordt verbeterd. We moeten ons niet laten beïnvloeden door negatieve verhalen die onze aandacht willen trekken. Bovendien moeten we niet terugkijken naar het verleden alsof het perfect was. Er zijn in het verleden veel slechte dingen gebeurd, en we moeten nagaan hoe de dingen zijn verbeterd. De auteurs geven 16 voorbeelden van slechte dingen die in de loop der tijd minder zijn geworden:

 1. Wettelijke slavernij
 2. Olievlekken
 3. Dure zonnepanelen
 4. HIV-infecties
 5. Stervende kinderen
 6. Gevechtsdoden
 7. Doodstraf
 8. Gelode benzine
 9. Vliegtuigongeval Doden
 10. Kinderarbeid
 11. Doden door rampen
 12. Nucleaire wapens
 13. Pokken
 14. Rookdeeltjes
 15. Afbraak van de ozonlaag
 16. Honger

Bovendien geven ze ook 16 voorbeelden van positieve zaken die in de loop der tijd steeds gewoner zijn geworden:

 1. Nieuwe films
 2. Beschermde natuur
 3. Vrouwenkiesrecht
 4. Nieuwe muziek
 5. Wetenschap
 6. Oogst
 7. Alfabetisering
 8. Democratie
 9. Overleving van kinderkanker
 10. Meisjes op school
 11. Gecontroleerde soorten
 12. Elektriciteitsdekking
 13. Mobiele telefoons
 14. Water uit beschermde bronnen
 15. Internet
 16. Immunisatie

De reden waarom wij moeite hebben om de wereld als een verbetering te zien, is dat de zaken vaak slechts geleidelijk verbeteren. Daarom horen we vaak niets over deze verbeteringen. Om het negativiteitsinstinct onder controle te houden, moet je slecht nieuws verwachten.

Het rechtlijnige instinct

Als mensen nemen we vaak ten onrechte aan dat de gebeurtenissen in de wereld zich in een rechte, lineaire richting moeten bewegen. We verwachten dat verbetering in de wereld een constante verbetering betekent zonder dips. Er zijn echter meerdere factoren die de trend beïnvloeden. 

De beste manier voor ons om dit met fouten gevulde instinct onder controle te houden is te onthouden dat krommingen er in alle vormen en maten kunnen zijn. We moeten ook accepteren dat rechte lijnen veel minder vaak voorkomen dan we denken. Als je twee punten hebt en die verbindt, heb je een rechte lijn. Voeg echter een derde punt toe dat niet perfect in lijn ligt met deze punten, en je hebt een kromme. 

Het probleem met deze misvatting is dat zij ervan uitgaat dat de dingen op een bepaalde manier gaan. Het veronderstelt ook dat er drastische actie nodig is om een opwaartse of neerwaartse trend te veranderen. Als we de gegevens daarentegen als een curve bekijken, zien we dips in een stijgende trend. We kunnen van deze dips leren en ze zien als kansen om te leren. 

Om het rechtlijnige instinct te beheersen, moet je onthouden dat krommen er in verschillende vormen zijn.

Het angstinstinct

Angst was en is enorm belangrijk voor onze overleving. Maar angst is niet nuttig bij het overwegen van gegevens. Als we bang zijn, hebben we een vertekend beeld van de wereld. Meer bepaald hebben we de neiging om worst-case scenario's op te stellen wanneer we gegevens krijgen. Evolutionair gezien moesten we op alle bedreigingen reageren met een 'worst-case scenario' benadering. Deze benadering van angst heeft ons geholpen om als soort te overleven, maar zorgt er nu voor dat we problemen overschatten. Deze benadering is echter niet nuttig wanneer we kritisch denken.

De weergave van gebeurtenissen door de media moedigt deze angstige manier van denken aan. Het nieuws zendt de gevaren van de wereld uit. De realiteit is echter dat er nog steeds slechte dingen gebeuren. De gevolgen van deze slechte dingen zijn echter veel minder ernstig dan vroeger. Dit wordt niet gemeld. Er vallen tegenwoordig veel minder doden dan vroeger. Natuurrampen komen niet minder vaak voor, maar er sterven minder mensen aan omdat we beter uitgerust zijn. De gebeurtenissen die ons het meest angst aanjagen zijn enkele van de minst voorkomende: vliegtuigcrashes, moorden, nucleaire lekken en terrorisme. Deze gebeurtenissen zijn goed voor minder dan 1% van de doden per jaar. In 2016 landden 40 miljoen commerciële passagiersvluchten. Tien daarvan eindigden in dodelijke ongevallen. Die tien zijn echter degene die journalisten zullen melden. 

Om het angstinstinct te beheersen, bereken de risico's.

Het grootte-instinct

Wij zijn geneigd het belang van afzonderlijke gebeurtenissen of personen te overschatten. De auteurs geven een voorbeeld van hoe mensen verbeteringen in kindersterfte vaak toeschrijven aan verbeteringen in artsen en ziekenhuizen. Wij zien minder kinderen die sterven als artsen die meer levens redden. Uit de gegevens blijkt echter dat bijna alle stijgingen van de kindersterfte toe te schrijven zijn aan preventieve maatregelen buiten het ziekenhuis. 

Als mensen maken we graag een verhaal van afzonderlijke gegevenspunten. De media azen op dit instinct en laten één gebeurtenis of feit kritischer klinken dan het is. Om het grootheidsinstinct te overwinnen, is het essentieel de gebeurtenis of het feit van context te voorzien. U kunt context produceren door deze gebeurtenis te vergelijken met andere voorbeelden.

Bovendien zullen we, als we een groot getal voorgeschoteld krijgen, er vaak meer belang aan hechten. Dat komt omdat we moeite hebben om grote getallen te begrijpen. Om het getal meer betekenis te geven, moet je het totaal dus altijd delen door een ander getal. U kunt bijvoorbeeld delen door de totale bevolking; het nieuwe getal geldt dan voor een persoon. 

Om het Grootte-instinct onder controle te houden, de dingen in proportie te krijgen en vergelijkingen te zoeken.

Het generalisatie-instinct

"[Het generalisatie-instinct] kan ervoor zorgen dat we ten onrechte dingen, of mensen, of landen samenvoegen die eigenlijk heel verschillend zijn. Het kan ons doen aannemen dat alles of iedereen in een categorie gelijk is. En, misschien wel het meest ongelukkig, het kan ervoor zorgen dat we conclusies trekken over een hele categorie op basis van een paar, of zelfs maar één, ongebruikelijk voorbeeld."

- Hans Rosling

Mensen generaliseren automatisch individuele gegevenspunten. We gebruiken stereotypen als een manier om onze gedachten te structureren, en ze zijn over het algemeen erg nuttig. Dit instinct kan echter ook onze kijk op de wereld vertekenen. 

In de eerste plaats kan ons instinct om te generaliseren ertoe leiden dat wij ten onrechte zeer verschillende zaken groeperen - bijvoorbeeld twee landen aan elkaar koppelen.

Ten tweede kan dit instinct ons doen geloven dat iedereen binnen één categorie hetzelfde is of erg op elkaar lijkt. Dit, in combinatie met het trekken van conclusies over een hele categorie op basis van één voorbeeld, ligt ten grondslag aan zaken als rassenvooroordelen. 

De beste manier om dit instinct te overwinnen is nieuwe plaatsen en mensen te ervaren. Als je naar nieuwe landen reist en hun echte huizen bezoekt, zul je begrijpen dat we allemaal uniek zijn. Anna's Dollar Street website wijst op dit idee. Mensen met hetzelfde inkomen hebben verschillende culturen en een verschillende familiedynamiek. 

Om het generalisatie-instinct onder controle te houden, moet u uw categorieën in twijfel trekken.

Het Destiny Instinct

Dit instinct houdt verband met de manier waarop wij aannemen dat mensen, landen, religies of culturen voorbestemd zijn om op een bepaalde manier te zijn. Dit instinct is gebaseerd op ons begrip van aangeboren kenmerken. Ons begrip van anderen baseren op deze aangeboren kenmerken leidt ertoe dat we geloven dat dingen nooit kunnen veranderen. 

Het noodlotinstinct is ook logisch vanuit evolutionair oogpunt. Vroeger leefden we in een omgeving die niet veel veranderde; de enige veranderingen waren seizoensgebonden. Daarom was het verbinden van een groep met het lot een van de weinige manieren om een groep te verenigen. Samenlevingen zijn echter niet meer zo. We hebben steeds veranderende omgevingen en veel omstandigheden waar we ons mee kunnen verbinden. 

Bovendien mogen we niet vergeten dat verandering vaak langzaam gaat. Dingen lijken misschien voorbestemd, maar dat is alleen maar omdat we moeite hebben om kleine veranderingen op te merken. Samenlevingen en culturen zijn voortdurend in beweging. Probeer daarom geleidelijke verbeteringen bij te houden. Als je moeite hebt om te begrijpen hoe dingen in de loop der tijd veranderen, probeer dan te kijken naar de opvattingen van je ouders of grootouders. Je zult waarschijnlijk een enorm verschil zien, en dat is te danken aan kleine geleidelijke veranderingen. 

Om het Destiny Instinct te beheersen, moet je open blijven staan voor nieuwe gegevens en onthouden dat langzame verandering nog steeds verandering is. 

Het Enkel Perspectief Instinct

"Altijd voor of altijd tegen een bepaald idee zijn maakt je blind voor informatie die niet in jouw perspectief past. Dit is meestal een slechte aanpak als je de werkelijkheid wilt begrijpen. Test in plaats daarvan je favoriete ideeën voortdurend op zwakke punten. Wees nederig over de omvang van je expertise. Wees nieuwsgierig naar nieuwe informatie die niet past, en informatie uit andere vakgebieden. En in plaats van alleen te praten met mensen die het met je eens zijn, of voorbeelden te verzamelen die bij jouw ideeën passen, zie mensen die je tegenspreken, het niet met je eens zijn, en andere ideeën naar voren brengen als een geweldige bron om de wereld te begrijpen."

- Hans Rosling

In plaats van meerdere perspectieven aan te nemen of te overwegen, zijn we altijd gericht op enkelvoudige oorzaken of oplossingen. Door ons te richten op enkelvoudige oorzaken hebben we het gevoel dat onze problemen gemakkelijker op te lossen zijn. Dit leidt echter tot een verkeerd begrip van de wereld. We krijgen een nauwkeuriger inzicht in problemen als we meerdere perspectieven in overweging nemen en afwegen welke het meest valide is. 

Om het instinct van het ene perspectief te overwinnen, moet u altijd ideeën testen om te zien waar ze tekortschieten. Je moet nieuwe informatie die niet past bij je huidige standpunt niet afwijzen. Wees juist nieuwsgierig naar deze nieuwe informatie en kijk of uw ideeën op basis van deze nieuwe informatie moeten veranderen. Bovendien moet je actief op zoek gaan naar mensen die andere standpunten hebben dan jij. Deze mensen in je leven hebben zal je begrip van de wereld enorm verbeteren. 

Ten slotte moedigen de auteurs u aan om soms verder te kijken dan de cijfers. Gegevens hebben hun beperkingen, en real-life proof of concepts kunnen nodig zijn bij het zoeken naar oplossingen. De wereld is complex, en onze problemen en oplossingen moeten dat weerspiegelen.

Om het Single Perspective Instinct te beheersen, moet je een gereedschapskist hebben in plaats van alleen een hamer. Voor een hamer lijkt alles op een spijker.

Het schuldgevoel

"Het schuldgevoel doet ons het belang van individuen of bepaalde groepen overdrijven. Dit instinct om een schuldige te vinden ontspoort ons vermogen om een echt, op feiten gebaseerd begrip van de wereld te ontwikkelen: het steelt onze focus als we obsessief zoeken naar iemand om de schuld te geven, en blokkeert vervolgens ons leerproces omdat we, zodra we hebben besloten wie we de schuld moeten geven, stoppen met het zoeken naar verklaringen elders. Dit ondermijnt ons vermogen om het probleem op te lossen of te voorkomen dat het opnieuw gebeurt, omdat we blijven steken in simplistisch vingerwijzen, wat ons afleidt van de meer complexe waarheid en verhindert dat we onze energie op de juiste plaatsen richten."

- Hans Rosling

Het schuldgevoel is ons instinct om een duidelijke reden te vinden waarom iets ergs is gebeurd. We hebben de neiging om slechte dingen toe te schrijven aan slechte personen of bedoelingen. Dit is een ander voorbeeld van mensen die patronen proberen te vinden. We proberen een reden te vinden waarom iets is gebeurd. Het schuldgevoel is onze manier om om te gaan met de onvoorspelbare, verwarrende en beangstigende aard van de wereld. 

Een van de belangrijkste problemen met ons schuldgevoel is dat we het belang van individuen of groepen bij ongunstige gebeurtenissen overdrijven. Dit weerhoudt ons ervan te zoeken naar meer haalbare verklaringen of oplossingen voor het probleem. In werkelijkheid zijn de meeste onaangename gebeurtenissen een combinatie van vele op elkaar inwerkende oorzaken. De auteurs noemen dit het systeem. Daarom moeten we eerder naar systemen kijken dan naar individuele mensen of groepen. 

Om het schuldgevoel onder controle te houden, moet je herkennen wanneer een zondebok wordt gebruikt en je ertegen verzetten zelf zondebokken te gebruiken. Bovendien moet je zoeken naar oorzaken in plaats van schurken en systemen in plaats van helden. 

Het urgentie-instinct

Het urgentie-instinct is het instinct waardoor we in actie willen komen zodra we een gevaar waarnemen. Het probleem met dit instinct is dat het ons gestrest maakt. Stress versterkt onze andere instincten en verhindert ons analytisch te denken. Tenslotte zorgt stress ervoor dat we drastische acties ondernemen die we normaal nooit zouden overwegen. 

Sommige problemen zijn urgent, en we moeten samenwerken om ze op te lossen. Dat zijn wereldwijde pandemieën, financiële ineenstortingen, wereldoorlogen, klimaatverandering en extreme armoede. Valt het probleem niet onder deze categorieën, dan zal de urgentie uw oordeel alleen maar vertroebelen. 

Een manier om met het urgentie-instinct om te gaan is jezelf meer tijd te geven en jezelf van meer informatie te voorzien. Wees bovendien voorzichtig met voorspellingen. 

Dus, om het urgentie-instinct te beheersen, neem je kleine stappen en sta je erop de gegevens te krijgen.

"Dit is data zoals je het nooit gekend hebt: het is data als therapie. Het is begrip als bron van mentale rust. Want de wereld is niet zo dramatisch als hij lijkt. Feitenkennis kan en moet, net als een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging, deel worden van je dagelijks leven. Begin het te beoefenen, en je zult in staat zijn je overdramatische wereldbeeld te vervangen door een wereldbeeld gebaseerd op feiten. U zult in staat zijn de wereld te begrijpen zonder deze uit het hoofd te leren. Je zult betere beslissingen nemen, alert blijven op echte gevaren en mogelijkheden, en voorkomen dat je voortdurend gestrest bent over de verkeerde dingen."

- Hans Rosling

Definitieve samenvatting en toetsing van de feitelijkheid

De auteurs geven toe dat er nog steeds veel slechte gebeurtenissen plaatsvinden. In feite bestaan veel van de slechte dingen uit het verleden nog steeds. Maar deze slechte dingen zijn over het algemeen minder erg dan vroeger. Er is dus hoop voor de toekomst. Desondanks hebben mensen de neiging meer aandacht te besteden aan de slechte dingen, vanwege tien instincten die we moeten bestrijden. Deze instincten zijn:

 1. Het Gap Instinct
 2. Het negativiteitsinstinct
 3. Het rechtlijnige instinct
 4. Het angstinstinct
 5. Het grootte-instinct
 6. Het generalisatie-instinct
 7. Het Destiny Instinct
 8. Het Enkel Perspectief Instinct
 9. Het schuldgevoel
 10. Het urgentie-instinct
 • Sla
Krediet: Factfulness.org

Beoordeling

We beoordelen Factfulness met 4,5/5.

Wat vind jij van het boek van Hans Rosling?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 5 Gemiddeld: 3.4]

Feitelijkheid PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde boeksamenvatting

Reageer hieronder en laat anderen weten wat je hebt geleerd of als je andere gedachten hebt.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de audio- en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Om in de details te duiken, bestel de boek of krijg het audioboek gratis.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Verlichting Nu door Steven Pinker

Hoe niet fout te zijn door Jordan Ellenberg

Overvloed door Peter Diamandis en Steven Kotler

Alles is klote. door Mark Manson

Freakonomics door Stephen Dubner en Steven Levitt

Waarom landen falen door Daron Acemoglu en James Robinson

Ik ben Malala door Malala Yousafzai en Christina Lamb

Sapiens door Yuval Noah Harari

Hoe niet fout te zijn door Jordan Ellenberg

feitelijkheid samenvatting pdf gratis luisterboek hans rosling
 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.