Mannen komen van Mars Vrouwen komen van Venus Samenvatting
| | |

Mannen komen van Mars Vrouwen komen van Venus Samenvatting & Infographic | John Gray

De klassieke gids om het andere geslacht te begrijpen

Mannen komen van Mars Vrouwen komen van Venus Samenvatting

Het leven wordt druk. Heeft Mannen komen van Mars Vrouwen komen van Venus op uw leeslijst staat? Leer nu de belangrijkste inzichten met deze samenvatting en recensie.

We staan nog maar aan het begin van deze Mannen komen van Mars Vrouwen komen van Venus samenvatting. Als je John Gray's klassieke boek over relaties nog niet hebt, bestel het dan hier of de gratis luisterboek om de sappige details te horen.

Inleiding en betekenis

"Een waardevol, broodnodig boek. Een bijdrage aan het begrip van de communicatiestijlen van mannen en vrouwen."

- Harville Hendrix, auteur van Getting the Love You Want

In relaties gedragen mannen en vrouwen zich vaak verschillend, waardoor beide partijen verschillende verwachtingen en doelstellingen hebben. Dit kan conflicten veroorzaken en relaties onder druk zetten.

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus is een #1 New York Times bestseller over de gemeenschappelijke relatieproblemen tussen mannen en vrouwen. Volgens het boek zijn deze problemen het gevolg van psychologische verschillen tussen de seksen. Op het meest basale niveau kunnen we onderscheid maken tussen de seksen op basis van hoe ze reageren op stress. 

Het boek helpt mannen en vrouwen elkaar te begrijpen en hun verschillen te verzoenen. John Gray maakt een vertaalgids met de speelse metafoor dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Zowel Marsianen als Venusianen kunnen deze gids gebruiken om elkaar beter te begrijpen. Via deze gids kunnen ze intimiteit ontwikkelen en sterkere relaties opbouwen.

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus is nu meer dan 15 miljoen keer verkocht en is het hoogst genoteerde non-fictiewerk uit de jaren negentig.

"Gray biedt een Berlitz van het hart, een vertaling van die vreemde taal die je echtgenoot spreekt. En hoort."

- USA Today

Luister naar de samenvatting van het luisterboek

Disclaimer: Dit is een onofficiële samenvatting en analyse en is niet verbonden aan of onderschreven door de auteur. De inhoud hier bevat generalisaties en is geen vervanging voor het krijgen van professionele hulp.

Over John Gray

John Grayis een Amerikaanse relatieadviseur, docent en auteur. Hij schreef meer dan 20 boeken over relaties en verscheen in shows als Oprah, The Dr. Oz Show, Good Morning America, The Today Show en nog veel meer. 

Hij biedt praktische inzichten om relaties in alle levensfasen te verbeteren via zijn boeken, blogs en gratis online workshops op MarsVenus.com. Hij promoot ook natuurlijke oplossingen voor angst, stress en depressie ter ondersteuning van meer energie, libido, hormonale balans en betere slaap. 

Hij groeide met vijf broers op in Houston, Texas, waar zijn vader een oliedirecteur was en zijn moeder in een spirituele boekwinkel werkte. Zijn ouders waren christenen en leerden hem Yoga. De Autobiografie van een Yogi inspireerde hem later in zijn leven enorm. Gray woonde in 1969 een lezing over Transcendente Meditatie bij en ging negen jaar celibatair leven als persoonlijk assistent van Maharishi Mahesh Yogi.

Gray woont nu in Noord-Californië, waar hij 34 jaar met zijn vrouw, Bonnie, heeft doorgebracht totdat zij in 2018 overleed. Gray en Bonnie hadden samen drie dochters en vier kleinkinderen. 

StoryShot #1: Mannen en vrouwen geven de voorkeur aan verschillende soorten lofprijzing

Elk geslacht werkt anders en geniet van een ander soort lof. 

Mannen werken over het algemeen liever alleen. Zij zien hulp als een poging om hun capaciteiten te ondermijnen. Zij oefenen hun vermogen om problemen snel op te lossen en willen graag dat dit vermogen wordt erkend en gewaardeerd. Mannen hebben er ook een hekel aan dat hun vaardigheden worden genegeerd of bespot. Zij gebruiken zelden gevoelens om hun gedrag te sturen, omdat zij geloven dat dit onbetrouwbare resultaten oplevert. 

Vrouwen zijn anders. Vrouwen geven de voorkeur aan samenwerking en vermijden waar mogelijk om alleen te werken. Voor vrouwen ondermijnen zelfstandig werkende anderen de inspanningen van het team om interactief te werken. Vrouwen vinden capaciteiten over het algemeen onbelangrijk, omdat zij leiden tot agressieve concurrentie. In plaats daarvan oefenen vrouwen hun gevoelens uit door interactie met andere vrouwen.

Mannen verlangen waardering voor hun capaciteiten. Vrouwen verlangen waardering voor hun hulp.

StoryShot #2: Als mannen gestrest zijn, gaan ze naar hun grot maar vrouwen praten

Mannen en vrouwen verschillen niet alleen in hun manier van werken, maar ook in hun reactie op stress. 

Wanneer mannen geconfronteerd worden met een moeilijk probleem, is de typische reactie om niet te communiceren en zich tijdelijk terug te trekken in hun "grot". Meestal gaan ze naar hun garage of brengen ze tijd door met hun vrienden. Ze zullen zich in die tijd waarschijnlijk niet concentreren op het oplossen van het probleem waarmee ze geconfronteerd worden. De "time-out" stelt hen in staat afstand te nemen van het probleem, zich te ontspannen, zich op te laden en het later vanuit een nieuwe invalshoek opnieuw te bekijken.

Mannen kiezen voor deze aanpak omdat zij hopen problemen zelf op te lossen. Zij willen geen inmenging van anderen. Als mannen communiceren, is dat om snel iets duidelijk te maken. Over het algemeen vermijden zij luisteren waar mogelijk.

De mannelijke neiging om zich terug te trekken in hun "grot" is van oudsher moeilijk te begrijpen voor vrouwen. 

Wanneer vrouwen overspannen raken, is hun natuurlijke reactie om er met iemand uit hun omgeving over te praten, zelfs als praten geen oplossing biedt voor het probleem in kwestie. Hierdoor ontstaat een natuurlijke dynamiek waarbij de man zich terugtrekt terwijl de vrouw toenadering zoekt, wat een belangrijke bron van conflicten wordt.

Aan de andere kant zoeken vrouwen communicatie omdat zij willen uitzoeken hoe zij anderen kunnen helpen. Vrouwen tonen ook graag hun gevoelens wanneer ze gestrest zijn en luisteren graag. Zij communiceren graag om te communiceren.

StoryShot #3: Mannen willen zich nodig voelen en vrouwen willen zich geaccepteerd voelen

Op groepsniveau zorgen mannen instinctief voor zichzelf. Dit egoïsme kan schadelijk zijn voor hun omgeving. In een relatie moeten mannen leren voor hun partner te zorgen. Vrouwen hebben het instinct om voor anderen te zorgen, zelfs ten koste van zichzelf. In een relatie moeten vrouwen leren zorg te aanvaarden. Als vrouwen dit leren, kunnen beide leden van de relatie in hun behoeften voorzien. 

Beide seksen winnen is beter dan een relatie gebaseerd op instinctief gedrag. Er kunnen problemen ontstaan wanneer één van de partners op instinct blijft handelen. Zij zullen er niet in slagen hun partner te behagen. Deze partner kan dan terugvallen op zijn instinctief gedrag, waardoor de relatie uiteenvalt. 

Mannen moeten voelen dat hun aandacht nodig is. Mannen moeten hun verlangen uitdrukken om aan de behoeften van hun partner te voldoen en dat zij zijn zorg accepteert. 

Vrouwen moeten het gevoel hebben dat hun behoeften worden aanvaard en in aanmerking worden genomen. Een vrouw moet haar verlangen naar zijn zorg uiten en haar man aanmoedigen dat hij in staat is haar behoeften te vervullen.

Beiden moeten onthouden de ander te waarderen, te aanvaarden en te vergeven. Ze mogen elkaar niet de schuld geven als ze falen.

StoryShot #4: Mannen en vrouwen communiceren anders

Mannen praten zeer letterlijk. Hun voornaamste doel is het verstrekken van informatie, zodat zij over het algemeen graag hun gedachten ordenen alvorens te communiceren. Er kan non-communicatie ontstaan, omdat mannen tijd alleen willen doorbrengen om over hun gedachten na te denken. Mannen moeten vrouwen geruststellen dat zij slechts de tijd nemen om na te denken. 

Vrouwen gebruiken taal meestal dramatischer en artistieker. Hierdoor kunnen vrouwen hun gevoelens volledig uitdrukken. Vrouwen ordenen hun gedachten terwijl ze ze communiceren. Tijdens deze stroom van zorgen moeten vrouwen hun partners geruststellen dat zij in staat zijn voor hen te zorgen.

Zowel mannen als vrouwen moeten zich richten op het vermijden van het schuldspel. Wanneer partners met problemen te maken hebben, heeft het geen zin om slechts één partij de schuld te geven.

StoryShot #5: Mannen en vrouwen gaan anders om met problemen

Wanneer mannen in de problemen zitten, willen ze niet dat hun partner zich om hen bekommert. In plaats daarvan willen mannen horen dat het probleem binnen hun mogelijkheden ligt. Zij willen het probleem zelf oplossen. Sympathie zal alleen maar voelen alsof de vrouw de capaciteiten van de man ondermijnt.

Als vrouwen in de problemen zitten, houden ze van hun partner om hun bezorgdheid te uiten. Vrouwen horen niet graag dat het probleem eenvoudig is. Haar problemen als eenvoudig omschrijven wijst haar bezorgdheid af. Een man moet pas een oplossing voorstellen als hij met al haar gevoelens rekening heeft gehouden.

StoryShot #6: Mannen zijn als elastiekjes

Mannen vluchten voor situaties waarin ze zich bedreigd voelen. Mannen kunnen dan ongenaakbaar worden. Dit temperamentvolle gedrag kan een uitdaging zijn voor vrouwen.

Net als elastiekjes vallen mannen terug in hun natuurlijke staat als ze tijd krijgen. Dus, vrouwen moeten mannen wat tijd geven.

Mannen moeten vrouwen ook de verzekering geven dat ze snel weer hun gewone geluk zullen vinden. 

StoryShot #7: Stemmingswisselingen kunnen moeilijk te hanteren zijn.

Vrouwen zakken af en toe weg in een depressie als ze het gevoel hebben dat ze hun emoties moeten uiten. Deze emoties kunnen voortkomen uit recente of reeds lang bestaande problemen en kunnen zich in de loop der tijd opstapelen. Als ze geen echte problemen kunnen vinden, kunnen vrouwen toch andere zorgen vinden. Wanneer vrouwen zich zo voelen, zullen ze niet langer gevers zijn. Zij zullen het recht opeisen om hun gevoelens te uiten. Indien zij gesteund worden en de tijd krijgen om hun gevoelens te uiten, zullen vrouwen herstellen en spoedig weer hun gewone zelf worden. Zoals mannen heen en weer springen tussen ongeluk en geluk, kunnen de geleidelijke stemmingswisselingen van vrouwen voor mannen moeilijk te begrijpen zijn. 

Vrouwen moeten hun partners bijstaan door zich niet te veel zorgen te maken wanneer zij in een depressie wegzakken. Vrouwen moeten hun partners uitleggen dat het niet hun schuld is. 

Er kunnen problemen ontstaan wanneer de periodieke behoefte van een man om vrij te zijn samenvalt met de periodieke behoefte van een vrouw om gehoord te worden. Op dat moment zou de vrouw haar zorgen moeten delen met haar vrienden.

StoryShot #8: Verschillen in argumentatiestijlen kunnen leiden tot meer wrijving. 

Ruzies gaan minder over de inhoud en meer over de toon van de stem en de lichaamstaal. Communicatie moet altijd liefdevol en respectvol zijn. 

Een van de grootste gebreken van mannen is hun onvermogen om tijdens een ruzie voldoende aandacht te besteden aan de gevoelens van vrouwen. Een van de belangrijkste tekortkomingen van vrouwen is dat zij te kritisch zijn over mannen. Beide gebreken kunnen de aanleiding zijn voor een ruzie. Deze gebreken kunnen ook de gebreken van de partner oproepen, wat de ruzie nog verergert. Wanneer mannen fouten maken, raken ze gefrustreerd en boos. Gedurende deze tijd moeten vrouwen hun partner met rust laten om te kalmeren. 

Verontschuldigingen worden ook verschillend beschouwd door de verschillende geslachten. Mannen beschouwen excuses als schuldbekentenissen. Vrouwen beschouwen excuses als een uiting van medeleven. Dit verschil leidt tot problemen, aangezien mannen veel minder bereid zijn zich te verontschuldigen. 

Binnen ruzies is de toon vaak verschillend tussen de geslachten. Mannen gebruiken meestal agressieve woorden om de ruzie te winnen. Vrouwen deinzen terug tijdens argumenten, omdat ze zich niet willen inlaten met deze agressieve woorden.

Mannen en vrouwen hanteren ook verschillende benaderingen in hun pogingen om ruzie te vermijden. Om ruzie te vermijden zullen mannen zich terugtrekken en weigeren te praten. Vrouwen doen alsof de onenigheid is vergeten en gaan verder. De vrede is echter koud en de problemen blijven bestaan. Mannen moeten dus luisteren zonder defensief te worden en vrouwen moeten proberen hun gevoelens te uiten zonder kritisch te zijn. 

StoryShot #9: Mannen moeten er niet van uitgaan dat vrouwen graag gevers zijn.

Mannen hechten aan resultaten, vrouwen aan gedachten. Dit verschil in waarden kan tot problemen leiden. 

Als mannen niet krijgen wat zij willen, kunnen zij het geven opschorten. Vrouwen zullen blijven geven, ook al denken zij dat zij meer geven. De vrouw zal zich echter onbemind, niet gewaardeerd en haatdragend gaan voelen.

Er zijn een paar dingen die mannen en vrouwen kunnen doen om deze verschillen te overbruggen. Mannen moeten proberen kleine manieren te vinden om te laten zien dat zij hun partner waarderen zonder dat hun dat wordt gevraagd. Mannen moeten ook de fout vermijden te veronderstellen dat hun partner graag geeft zonder iets terug te krijgen. 

Aan de andere kant moeten vrouwen niet doen alsof ze blij zijn met de ongelijkheid van het geven. Als vrouwen zich rancuneus gaan voelen, moeten zij hun geven langzaam afbouwen en leren dingen terug te vragen. Vrouwen moeten ook opmerkingen van waardering maken als hun partner iets liefdevols doet. Deze opmerkingen zullen hun partner aanmoedigen. 

StoryShot #10: Mannen tonen woede en ego om angst aan te pakken

Negatieve gevoelens vermijden doet ze niet verdwijnen. We moeten negatieve gevoelens met mededogen omarmen, en dan kunnen we deze gevoelens genezen. 

Om pijn en angst te vermijden, zijn mannen geneigd woede en ego te tonen. Ze doen dit omdat ze altijd op zoek zijn naar succes. 

Om diezelfde gevoelens te vermijden, kunnen vrouwen in een depressie vervallen. 

Constructieve communicatie is een cruciale vaardigheid om te leren. Om deze communicatie aan te gaan, moeten we ook de onderdrukking van negatieve gevoelens afleren. Een manier om dit te doen is je gevoelens op te schrijven. Door je gevoelens op te schrijven kun je je negatieve emoties gecontroleerd uiten, in plaats van ze te laten exploderen. Hierna ben je beter in staat om jezelf rustig uit te leggen. 

StoryShot #11: Ask A Man Would You Not Could You

Mannen bewijzen graag hun waarde door dingen te doen, maar ze wachten tot ze gevraagd worden en hebben moeite zich te herinneren hun diensten aan te bieden. Vrouwen moeten dus leren hun verwachtingen te beheersen. Mannen verwachten niet altijd wat vrouwen nodig hebben. Vrouwen moeten om hulp vragen als ze die nodig hebben, maar voorkomen dat het klinkt als een eis. 

Mannen interpreteren vragen die beginnen met de woorden "Kun je" of "Kun je" vaak als het in twijfel trekken van hun capaciteiten. Ze reageren dus positiever op dezelfde vragen als ze beginnen met 'Zou je' of 'Wil je'.

Het is het beste om een man toe te staan dingen te doen op een manier en op een tijdstip dat voor hem werkt. Als een man klaagt over een verzoek, is dat een goede zaak. Het betekent dat hij overweegt het te doen, en de beste aanpak is te wachten tot hij beslist.

StoryShot #12: De wittebroodsweken duren niet lang. 

Liefde verandert onvermijdelijk na verloop van tijd. De wittebroodsweken duren niet eeuwig, en we hebben allemaal gebreken die relaties ingewikkeld maken. Maar als we de andere sekse begrijpen, kunnen we elkaar langer en gezonder liefhebben. Om dit te bereiken moeten we accepteren dat onze partner anders is dan wij en ons daaraan aanpassen.

Samenvatting en bespreking van Men Are From Mars Women Are From Venus

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus beschrijft de belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Inzicht in deze verschillen is essentieel voor het versterken van uw romantische relaties. U kunt leren bepaalde gedragingen te accepteren en dienovereenkomstig te reageren om uw relatie te versterken en aangenamer te maken.

Laten we de belangrijkste inzichten nog eens doornemen. Tag ons op sociale media en laat ons weten met welke je het eens of oneens bent.

 1. Mannen en vrouwen geven de voorkeur aan verschillende soorten lof.
 2. Bij stress gaan mannen naar hun grot, maar vrouwen praten
 3. Mannen willen zich nodig voelen en vrouwen willen zich geaccepteerd voelen
 4. Mannen en vrouwen communiceren anders
 5. Mannen en vrouwen gaan anders om met problemen
 6. Mannen zijn als elastiekjes
 7. Stemmingswisselingen kunnen moeilijk te hanteren zijn
 8. Verschillen in argumentatiestijlen kunnen leiden tot verdere wrijving.
 9. Mannen moeten er niet van uitgaan dat vrouwen blij zijn om gevers te zijn...
 10. Mannen tonen woede en ego om angst aan te pakken
 11. Ask A Man Would You Not Could You
 12. De wittebroodsweken duren niet lang 

Beoordeling

Wij beoordelen Mannen komen van Mars Vrouwen komen van Venus 4.4/5. Hoe zou jij het boek van John Gray beoordelen op basis van deze samenvatting? Reageer hieronder en laat het ons weten!

Onze score

Noot van de redactie

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in 2021. Het werd bijgewerkt en herzien in september 2022.

PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde samenvatting van Men Are From Mars Women Are From Venus 

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en John Gray te steunen, bestel Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus of krijg het audioboek gratis.

Vond je de lessen die je hier leerde leuk? Deel om te laten zien dat je het belangrijk vindt of tag ons op sociale media.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, gratis audio en geanimeerde versies van deze samenvatting en recensie van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Gerelateerde boeksamenvattingen

De 5 liefdestalen

Moeilijke Gesprekken

Krijg de klere

De zeven principes om het huwelijk te laten werken

Paring in gevangenschap

Hoe praat je met iedereen?

Kamasutra

Cruciale Gesprekken

No More Mr Nice Guy

Geweldloze Communicatie

De weg van de superieure man

Bijgevoegd

Mannen komen van Mars Vrouwen komen van Venus samenvatting
 • Sla

Vergelijkbare berichten

2 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.