Sammanfattning av Intelligent Investor
| |

Den intelligente investeraren Sammanfattning & Infografik | Benjamin Graham

Den definitiva boken om värdeinvesteringar - en bok med praktiska råd

Sammanfattning av Intelligent Investor

Livet är hektiskt. Har Den intelligenta investeraren stått på din läslista? Lär dig i stället de viktigaste insikterna nu.

Vi skrapar bara på ytan i Den intelligenta investeraren sammanfattning. Om du inte redan har Benjamin Grahams bok, beställ den här eller få den gratis ljudbok för att få reda på de saftiga detaljerna.

Titta på

Se den animerade sammanfattningen av Den intelligenta investeraren.

Introduktion

Vill du investera på aktiemarknaden samtidigt som du minimerar riskerna för dina pengar? Den intelligenta investeraren syftar till att hjälpa dig att göra det. Benjamin Graham har skapat en enkel guide till investeringar för nybörjare. Den fokuserar på långsiktiga och mer riskaversiva tillvägagångssätt. Graham fokuserar på investeringar (baserade på forskning) snarare än spekulationer (baserade på förutsägelser). Den intelligenta investeraren ger vägledning om hur man börjar med värdeinvesteringar. Den hjälper dig att hindra marknaden från att diktera dina finansiella beslut. Lär dig hur du övervinner inflationen och investerar klokt utifrån dina förutsättningar.

Lyssna

Lyssna på ljudbokssammanfattningen av Den intelligenta investeraren.

Titta på svenska

Om Benjamin Graham

Benjamin Graham kallas ofta för "värdeinvesteringens fader". Han skrev två av de grundläggande texterna inom neoklassisk investering: Säkerhetsanalys (1934) och Den intelligenta investeraren (1949). Graham studerade vid Columbia University innan han inledde en karriär på Wall Street. Han grundade sedan Graham-Newman-partnerskapet och anställde Warren Buffett. Warren Buffett drog stor nytta av Grahams metoder. Han skrev därefter förordet till denna bok. Grahams investeringsfilosofi byggde på investerarpsykologi, minimal skuldsättning, buy-and-hold-investeringar, koncentrerad diversifiering och köp inom säkerhetsmarginalen. 

Foto av Benjamin Graham, författare till The Intelligent Investor
 • Spara

Nu kan du lära dig hemligheterna bakom Benjamin Grahams investeringsstrategier!

StoryShot 1: Förstå aktiemarknadens historia och marknadsfluktuationer

Aktiemarknaden är föremål för olika cykler av uppgång och nedgång. Det är viktigt att förstå dessa cykler. Du bör inte basera investeringsbeslut enbart på kortsiktiga marknadsfluktuationer.

Många nya investerare använder historiska data för att göra prognoser för framtiden. Men värdet på en investering är en funktion av det pris du betalar för den. Det här är de vanligaste orsakerna till att människor felaktigt extrapolerar tidigare aktiekurser:

 • köpa in sig i hypen om starka "Bull"-marknader,
 • inte gör sin egen undersökning,
 • förlita sig på "experter" som inte nödvändigtvis är experter,
 • och att inte vara ödmjuka när deras aktier går bra.

Detta är viktiga fallgropar att undvika om du vill bli en intelligent investerare. Istället bör du fokusera på värdeinvesteringsprinciper och analysera aktiemarknaden själv. 

StoryShot 2: Var uppmärksam på inflationen

Pengar blir mindre värda med tiden. En dollar för tio år sedan var värd mer än en dollar idag. I stället för att hålla fast vid kontanter bör du därför investera dem för att slå inflationen. 

Majoriteten av investerarna tar inte hänsyn till inflationen. Psykologer kallar detta för "penningillusionen". En löneökning på 2% är i praktiken en minskning av våra tillgängliga pengar om inflationen har ökat med 4%. Trots detta föredrar människor i allmänhet detta scenario framför att ta en lönesänkning på 1% under ett år då inflationen är noll. 

Så mät din långsiktiga investeringsframgång med hur mycket du får kvar efter inflationen. Gör inte bedömningen enbart utifrån hur mycket du tjänar på dina investeringar. 

Mynt, räknare, budget
 • Spara

StoryShot 3: Aktier kan inte på ett tillförlitligt sätt övervinna inflation

Inflation kan ha en betydande inverkan på aktier och det övergripande investeringslandskapet. Inflation urholkar pengarnas köpkraft över tid. Hög inflation kan leda till högre räntor. Detta minskar nuvärdet av framtida kassaflöden och kan påverka aktievärderingarna.

Aktier tenderar att överträffa inflationen 80% av tiden. Med detta sagt reagerar de flesta aktier inte bra på höga inflationsnivåer. Till exempel förlorade aktiemarknaden pengar under 8 av de 14 år som inflationen har överstigit 6%. Svag inflation är bra för aktiekurserna, eftersom det gör att företagen kan höja priserna. Men hög inflation tvingar konsumenterna att sluta köpa. Att investera i aktier är därför ett bra alternativ när inflationen inte är överväldigande hög. Medvetenhet om inflationen är avgörande för riskhanteringen vid investeringar.

StoryShot 4: REITs kan övervinna inflationen

En investeringsprodukt som är säker oavsett inflation är fastighetsinvesteringsbolag (REIT). REITs är företag som äger och hyr ut byggnader. REIT-bolag kan specialisera sig på att investera i specifika fastighetstyper, t.ex. medicinska eller kommersiella fastigheter. Typen spelar dock inte så stor roll. Alla REITs är relativt bra på att bekämpa inflation. 

REITs ger dig möjlighet att delta på fastighetsmarknaderna utan att direkt äga fastigheter. De distribuerar vanligtvis en betydande del av sina intäkter som utdelningar till aktieägarna, vilket gör dem attraktiva för inkomstorienterade investerare.

StoryShot 5: Låt inte åldern påverka din investering

Basera din investeringsstrategi på dina omständigheter och din vilja att lägga tid och ansträngning på din portfölj. Den bör inte vara beroende av din riskbenägenhet eller din ålder. Här är några exempel som visar hur andra faktorer än ålder bör styra dina investeringar:

 • En 89-åring med 3 miljoner dollar, en tillräcklig pension och flera barn skulle vara dum om han eller hon flyttade större delen av sina pengar till obligationer. Denna person har redan tillräckligt med pengar, och barnen skulle ärva deras aktier.
 • En 25-årig man som sparar till sitt bröllop och en kontantinsats till huset bör aldrig placera alla sina pengar i aktier.

Båda dessa scenarier ifrågasätter det allmänna rådet att flytta pengar från aktier till obligationer när man blir äldre. Istället är det andra faktorer som är viktigare. Innan du väljer hur du ska investera bör du ta hänsyn till följande faktorer:

 • Är du singel eller gift? Arbetar din partner och hur mycket pengar tjänar han eller hon?
 • Har ni barn? Om inte, vill du ha barn? När kommer de höga kostnaderna, t.ex. för universitetsutbildning, att slå igenom?
 • Kommer du att ärva pengar någon gång? Eller kommer du att behöva spendera pengar på att hålla en förälder på ett vårdhem?
 • Är ditt jobb säkert?
 • Om du är egenföretagare, hur länge överlever liknande företag i allmänhet?
 • Behöver du dina investeringar för att komplettera din kontantinkomst för att du ska kunna överleva? I så fall bör du ha mer pengar i obligationer.
 • Hur mycket pengar har du råd att förlora på investeringar?
Låt inte åldern påverka dina investeringsbeslut
 • Spara

StoryShot 6: Anta ett evidensbaserat förhållningssätt till investeringar

Investeringar är evidensbaserade. Utan bevis är du bara spekulant. Spekulationer granskas inte på samma sätt som en effektiv investering. Investeringar kräver analys, en säkerhetsprincip och en tillräcklig avkastning. Om din investering inte uppfyller dessa krav spekulerar du snarare än investerar. 

Det finns två sätt att hantera en äkta investering. Du kan antingen vara en defensiv investerare eller en initiativrik investerare. En defensiv investerare är främst intresserad av säkerhet och frihet från ansträngning. För att bli en defensiv investerare måste du vara villig att hantera känslomässiga krav, som att ta avstånd från marknadspanik. Som jämförelse kan nämnas att en driftig investerare lägger en stor del av sin tid och sina ansträngningar på investeringar. Företagsamma investerare måste därför vara fysiskt och intellektuellt investerade.

Det är inte så att man aldrig får spekulera ekonomiskt. Du bör dock inte avsätta mer än 10% av dina investeringsfonder till ditt "Mad Money-konto". Du bör hålla dessa spekulationsfonder åtskilda. Låt dem aldrig läcka in i dina investeringsfonder. 

Både defensiva och företagsamma investerare måste vara intelligenta investerare. En intelligent investerare kommer aldrig att dumpa en aktie baserat på dess aktiekurs. Istället överväger man företagets värde och fattar beslut baserat på det. 

StoryShot 7: Lär dig hur du blir en defensiv investerare

Defensiva investerare bör ha minst 25% av sitt sparande i obligationer. Högst 75% av sparandet bör placeras i aktier. Undvik att köpa massor av aktier i små steg under många år. Diversifiering är viktigt. Men att köpa så många aktier i så små belopp kommer att göra skattedeklarationerna utmanande. Så om du inte är beredd att föra ett detaljerat register över alla dina investeringar bör du inte investera. Försök att investera i 10-30 aktier i början, och se till att du investerar i flera branscher.

När du väljer aktier ska du som defensiv investerare bedöma följande faktorer om varje företag:

 1. Hur stort är företaget? Välj större och mindre instabila företag.
 2. Tillgångarna bör vara minst två gånger större än skulderna, och den långfristiga skulden bör vara mindre än omsättningstillgångarna.
 3. Positiva resultat bör registreras för de senaste tio åren.
 4. Utdelningen borde ha betalats ut utan avbrott under de senaste 20 åren.
 5. Vinsten per aktie bör ha ökat med minst en tredjedel under de senaste tio åren.
 6. Priset i förhållande till vinsten (PE) bör inte vara mer än 15 gånger den genomsnittliga vinsten för de senaste tre åren.
 7. Förhållandet mellan pris och tillgångar bör inte vara mer än 1,5 gånger det senast rapporterade bokförda värdet. Dessutom bör förhållandet PE x price-to-book (PB) inte vara mer än 22,5.

StoryShot 8: Lär dig hur du blir en driftig investerare

Graham rekommenderar dessa viktiga överväganden för driftiga investerare som letar efter företag:

 1. Företagets omsättningstillgångar bör vara minst 1,5 gånger större än de kortfristiga skulderna. De bör inte ha skulder som är mer än 110% av omsättningstillgångarna.
 2. Det får inte finnas något underskott av vinstmedel under de senaste fem åren.
 3. Det bör finnas en utdelning.
 4. Förra årets resultat bör ha varit högre än föregående års resultat.
 5. Aktiekursen bör vara lägre än 120% av materiella nettotillgångar.

StoryShot 9: Lär dig hur man investerar i aktier

Här är de viktigaste tipsen för att investera i aktier:

 • Undvik daytrading, eftersom det är extremt riskfyllt.
 • Börsintroduktioner (IPO) är inte en bra investering eftersom de ofta är övervärderade.
 • Behandla billiga obligationer med skepsis.
 • Köp utländska obligationer endast om du är otroligt säker.
 • Ett bra företag är inte en utmärkt investering om du betalar för mycket för aktien.
 • Stora företag växer långsammare, så undvik företag med ett pris/vinst-förhållande på över 25-30.
 • Se upp för tillfällig impopularitet. Marknaden glömmer snabbt, och den här aktien kommer förmodligen att återhämta sig om du får den till ett rimligt pris.

StoryShot 10: Du kan tjäna mycket pengar på marknadsvolatilitet

En metallväska full med dollarsedlar
 • Spara

Marknadsvolatilitet kan vara skrämmande, men det är också en möjlighet att tjäna mycket pengar. Begränsa risken att förlora pengar på grund av volatilitet genom att fatta evidensbaserade investeringsbeslut. Du bör inte heller sälja dina aktier i panik. 

Det är en paradox att ju mer framgångsrikt ett företag är, desto större är dess fluktuationer i aktiekurserna. Du bör därför sträva efter att köpa framgångsrika företags aktier när de är på en låg nivå. Du kanske till och med vill undvika framgångsrika företag helt och hållet, eftersom de är mer spekulativa än investeringar. 

Liknelsen med "Mr Market" förklarar hur vi inte ska drabbas av panik när aktierna sjunker utan istället fatta våra egna beslut. Anta att vi äger små aktier i ett företag som kostar oss $1 000. Vår partner, Mr Market, berättar varje dag för oss vad han tror att våra aktier är värda. Ibland värderar han dessa aktier till en motiverad nivå baserat på rimlig affärsutveckling och framtidsutsikter. Men ibland blir Mr Market lite för entusiastisk och värderar våra aktier till löjliga priser. Om du är en intelligent investerare kommer du inte att låta Mr Market bestämma värdet på dina aktier. Istället bör du fatta dina egna beslut baserat på din egen forskning. Du kan sedan bestämma dig för att sälja aktierna när de är löjligt dyra och köpa fler aktier när priset är löjligt lågt. 

StoryShot 11: Var försiktig med att anlita finansiella rådgivare

Finansiella rådgivare är inte något för alla. För att få en finansiell rådgivare måste du investera minst $100 000 för att få en finansiell rådgivare. Så billiga indexfonder är det bästa valet för personer med mindre pengar. 

Om du har pengar måste du bestämma om en rådgivare är användbar. Många investerare känner sig mer bekväma om de har en andra åsikt när de investerar. Detta gäller särskilt personer som har svårt att beräkna den avkastning de behöver få på sina investeringar.

Detta är några av de tecken som visar att du bör söka hjälp med dina investeringar:

 1. Du har drabbats av en betydande förlust på mer än 40% i din portfölj.
 2. Du kämpar för att få pengarna att räcka till.
 3. Din portfölj är kaotisk och inte genomtänkt.
 4. Du har just genomgått en betydande förändring i ditt liv, till exempel genom att gå i pension eller bli egenföretagare.

Graham hävdar att vissa rådgivare är falska. De försöker hindra dig från att undersöka deras resultat ytterligare och kommer i slutändan att förlora dina pengar. Se upp för dessa uttryck som en falsk investerare kommer att använda:

 • "Det här är ditt livs chans."
 • "Vill du inte bli rik som jag?"
 • "Det bästa vore om du fokuserade på resultat snarare än på mina avgifter."
 • "Du kan inte förlora med min metod."
 • "Du har enorma summor pengar att tjäna."
 • "Det här är ett trick som bara jag kan."
 • "Du behöver inte ens ifrågasätta legitimiteten i den här metoden."

StoryShot 12: Genomföra en säkerhetsanalys

Säkerhetsanalys bör genomföras för att uppskatta värdet på en viss aktie. Du kan sedan jämföra detta värde med aktiens faktiska pris och avgöra om aktien är ett attraktivt köp. Säkerhetsanalyser bör inte vara komplicerade. De bör endast kräva grundläggande algebra. Alla andra former av säkerhetsanalyser är sannolikt bristfälliga. 

Se till att du inte betalar för mycket för ett företags aktier. Tänk på detta:

 • företagets långsiktiga utsikter,
 • kvaliteten på företagets ledning,
 • finansiell styrka och kapitalstruktur,
 • utdelningshistorik,
 • och aktuell utdelningsränta.

För obligationer, notera antalet gånger som tillgängliga vinstmedel har täckt de totala räntekostnaderna. Dessa kostnader bör ha täckts under minst sju år i följd. 

StoryShot 13: Håll dig inom säkerhetsmarginalen

"Säkerhetsmarginalen" är den mest kritiska delen av din investeringsstrategi. Du bör alltid köpa ett företags aktie minst 50% under dess verkliga värde. På så sätt minimerar du din nedsida så mycket som möjligt och maximerar dina möjligheter att tjäna pengar. 

Låt oss säga att du har undersökt ett företag som heter TechCorp och kommit fram till att dess verkliga värde är $100 per aktie. Det aktuella marknadspriset för TechCorps aktie är dock $70 per aktie. Enligt investeringsstrategin "säkerhetsmarginal" bör du inte köpa aktien till detta pris. Istället bör du vänta tills priset sjunker till $50 per aktie eller mindre. Denna rabatt på 50% från aktiens verkliga värde ger en säkerhetsmarginal om din värdering var alltför optimistisk eller om oförutsedda negativa händelser inträffar. Om aktiekursen stiger kommer du att göra en betydande vinst. Men även om aktiekursen går ned är dina potentiella förluster mycket mindre än om du hade köpt aktien till ett högre pris.

Slutlig sammanfattning av The Intelligent Investor

Den intelligenta investeraren är inriktad på att fatta evidensbaserade investeringsbeslut. Genom att förstå din finansiella ställning och dina mål kan du fatta effektiva beslut om hur du ska förvalta dina pengar. För vissa är investeringar i indexfonder och REITs vägen framåt. För andra är finansiella rådgivare nyckeln till ekonomisk framgång. För varje finansiellt beslut måste du ta hänsyn till bevisen.

Låt oss gå igenom några viktiga råd som Graham delade med sig av:

 1. Om du vill vara en intelligent investerare ska du inte lyssna på hype eller ta råd blint.
 2. Ta alltid hänsyn till inflationen när du investerar. REITs är mer tillförlitliga än aktier när det gäller att motverka inflation. 
 3. Avsätt inte mer än 10% av dina medel till ditt "Mad Money Account" för spekulativa investeringar. Resten ska användas för evidensbaserade investeringar. 
 4. Bestäm dig för om du vill vara en defensiv investerare eller en initiativrik investerare. Strukturera ditt tillvägagångssätt därefter.
 5. Lyssna inte på Mr Market. Fatta beslut baserat på din egen forskning. Använd bevis för att dra nytta av marknadsvolatilitet. Köp när aktierna är undervärderade och sälj när de är övervärderade. 
 6. Genomföra en värdepappersanalys. Gör din egen research för att beräkna värdet på ett företags aktier och jämför detta med marknadspriset.
 7. Om du har mer än $100 000 att investera och känner att du behöver hjälp med att investera kan du överväga att anlita en finansiell rådgivare. Men välj noga och se upp för falska rådgivare som ger löften som låter för bra för att vara sanna.

Vilka av dessa tips tyckte du var särskilt användbara? Tagga oss på sociala medier och låt oss veta!

Betyg

Vi bedömer Den intelligenta investeraren 4.5/5.

Vårt resultat

Hur skulle du betygsätta Benjamin Grahams bok baserat på denna sammanfattning? Kommentera nedan eller tagga oss på sociala medier.

Redaktörens anmärkning

Denna sammanfattning av Den intelligenta investeraren publicerades första gången i mars 2021. Den reviderades och kompletterades grundligt i oktober 2023.

Infografik

Hämta hela infografiken om Den intelligente investeraren på StoryShots-appen.

 • Spara

Den intelligente investeraren PDF, gratis ljudbok och animerad boksammanfattning

Detta var toppen på isberget av Den intelligenta investeraren. För att fördjupa dig i detaljerna och stödja Benjamin Graham, beställ bok eller köp ljudboken gratis.

Gillade du de lärdomar du fick här? Kommentera nedan eller dela för att visa att du bryr dig.

Ny på StoryShots? Hämta PDF, gratis ljudfiler och animerade versioner av denna analys och recension av Den intelligenta investeraren och hundratals andra bästsäljande fackböcker i vårt gratis topprankad app. Apple, The Guardian, FN och Google har nämnt appen som en av världens bästa läs- och inlärningsappar.

Sammanfattningar av relaterade böcker

Hur man tjänar pengar på aktier av William O'Neil

Snöboll av Alice Schroeder

Naval Ravikants almanackor av Eric Jorgenson

Ängel av Jason Calacanis

Antifragil av Nassim Nicholas Taleb

Den svarta svanen av Nassim Nicholas Taleb

Pengar Bemästra spelet av Tony Robbins

Hur man blir rik av Felix Dennis

Tänk och bli rik av Napoleon Hill

Du är en tuffing när det gäller att tjäna pengar av Jen Sincero

Rich Dads kassaflödeskvadrant av Robert Kiyosaki

En historia om Förenta staterna under fem finansiella krascher av Scott Nations

Vinsten först av Mike Michalowicz

Liknande inlägg

5 Kommentarer

 1. The Intelligent Investor är en guldgruva av kunskap som ger dig de tankesätt, principer och strategier som krävs för att bli en framgångsrik investerare.

Lämna ett svar

API-nyckel Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.