Een nieuwe aarde samenvatting PDF Eckhart Tolle
 • Sla
| |

Een nieuwe aarde samenvatting & PDF | Eckhart Tolle

Het ontwaken van je levensdoel

een nieuwe aarde samenvatting pdf eckhart tolle gratis luisterboek recensie
 • Sla

Samenvatting in 1 zin van Een nieuwe aarde

Een nieuwe aarde van Eckhart Tolle leidt lezers naar spiritueel ontwaken en persoonlijke transformatie door conventionele opvattingen over het zelf en de werkelijkheid uit te dagen en de kracht van leven in het huidige moment te benadrukken.

Het leven wordt druk. Heeft Een nieuwe aarde stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

In deze samenvatting van A New Earth komen we nog maar net aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan de boek of de gratis luisterboek op Amazon voor de sappige details.

Inleiding

Heb je je ooit afgevraagd wat het ware doel van je bestaan is en wilde je je reis beter begrijpen? Eckhart Tolle's Een nieuwe aarde nodigt je uit om het bewustzijn te verkennen en de beperkingen van je geest te overstijgen op weg naar verlichting en innerlijke vrede. Te midden van een wereld die verteerd wordt door onophoudelijke gedachten en zorgen, bieden de woorden van Tolle een leidraad voor zelfrealisatie en een diepgaand begrip van realiteit, ego en geluk. Tolle introduceert het concept van het "pijnlichaam" en leidt lezers door het proces van het overwinnen van trauma's uit het verleden en negatieve gedachtepatronen om authentiek en vrij te leven. Tolle's lessen zijn gebaseerd op spirituele tradities, psychologie en persoonlijke ervaringen en bieden praktische richtlijnen voor een bevredigend leven. Als je "Een nieuwe aarde" leest, wees dan bereid om je overtuigingen uit te dagen en een nieuwe manier van leven te omarmen die geworteld is in bewustzijn, aanwezigheid en oneindige mogelijkheden.

Het perspectief van Eckhart Tolle

De spirituele leider en auteur Eckhart Tolle is een Duitser die in Canada woont. Tolle werd in 2008 door de New York Times omschreven als "Amerika's populairste spirituele auteur". Daarnaast werd hij in 2011 door de Watkins Review erkend als de meest spiritueel invloedrijke persoon ter wereld. Hoewel hij zich niet identificeert met een bepaalde religie, beweert Tolle beïnvloed te zijn door meerdere religies en spirituele werken. 

StoryShot #1: Menselijk bewustzijn

Innerlijke en uiterlijke doeleinden

Tolle wil de problemen van de wereld oplossen door de manier waarop we ons bewustzijn waarnemen te veranderen. In feite hebben we zowel innerlijke als uiterlijke doelen. Onze innerlijke doelen hebben betrekking op leven in het huidige moment en bewuster worden van onze gedachten en ons gedrag. We streven naar ons uiterlijke doel, wat het helpen van anderen, het oplossen van de honger in de wereld of het creëren van wereldvrede kan zijn. Dat laatste klinkt misschien als de meest voor de hand liggende optie als je probeert wereldwijd een significante verandering teweeg te brengen. Tolle stelt echter dat dit uiterlijke doel slechts secundair is aan je innerlijke doel. Stel dat je voornamelijk gericht bent op je uiterlijke doel. In dat geval zul je geen vervulling of vrede vinden, omdat het plaatsen van je basis in uiterlijke doelen een onstabiele benadering is. In plaats daarvan, als je innerlijke doel je basis is, zul je je uiterlijke doelen met meer bewustzijn en motivatie benaderen. Dit is wat uiteindelijk je pad naar echte verandering in de wereld zal versnellen. 

Tolle wijst er ook op in Een nieuwe aarde dat het onmogelijk is om tegen dit innerlijke doel te vechten. Je bewustzijn is alles wat nodig is, maar je moet ook erkennen dat de menselijke geest gebrekkig kan zijn, ondanks hoe intelligent we zijn. Het herkennen van deze gebreken in jezelf is een van de belangrijkste manieren om onszelf en de wereld te helen. Dit komt omdat we verbonden zijn met de wereld. Vaak stellen mensen de waarheid gelijk aan hun gedachten, omdat ze zich volledig identificeren met deze gedachte in hun geest. Deze benadering betekent dat mensen hun gedachten vaak als de waarheid zien om hun identiteit te beschermen. We moeten deze tekortkoming in onszelf erkennen en uitdagen.

Spiritualiteit

Spiritualiteit raakt ook aan bewustzijn. Volgens Tolle is religie niet noodzakelijkerwijs spiritueel. Spiritueel zijn heeft niets te maken met wat je gelooft. Je bewustzijnstoestand speelt een rol. Het heeft te maken met een nieuw, potentieel bewustzijn dat gedachten overstijgt. Gedachtetranscendentie is ons vermogen om onze gedachten te realiseren en er niet langer onze identiteit aan te ontlenen. Per definitie is ons ego de identiteit die we verkrijgen door te denken. 

StoryShot #2: De huidige staat van de mensheid

Modern Ego

Tolle stelt dat de meeste mensen zich in de moderne wereld nog steeds identificeren met hun ego of bewustzijnsstroom. Technologie en de snelle moderne wereld benadrukken onze neiging tot dwangmatig denken. Dwangmatig denken is cognitie zonder bewustzijn. Dit is de reden achter veel van de dilemma's waar mensen voor staan. 

Ons ego is overmatig geconditioneerd ten opzichte van het verleden, waarbij we ons richten op eerdere omstandigheden en de inhoud ervan overdrijven. Onze geest gebruikt deze eerdere ervaringen om ons de illusie te geven dat het leven ernstiger is dan het in werkelijkheid is. 

Identiteit ontwikkelen via externe objecten

Onze geest vergemakkelijkt ook de identificatie met ons ego. Een van onze grootste fouten is onszelf identificeren via andere objecten en concepten. Dit kan het volgende inhouden positief acties, zoals proberen de daklozen te helpen. Hoewel er misschien iets goeds voortkomt uit dit 'ding', lopen we het risico onszelf te verliezen. Ons vermogen om dit goede te produceren is niet blijvend. Daarom kunnen we uiteindelijk onze eigen identiteit verliezen als we ophouden deze liefdadigheidsactie te doen. Deze identificatie is ook de drijfveer achter onze steeds meer consumptieve, moderne samenleving. Wanneer we ons identificeren met materiële zaken, is de enige haalbare maatstaf voor vooruitgang het hebben van meer. Tolle vergeleek deze disfunctie met ziekte en gebruikte daarbij de vergelijking van een kankercel. Het doel van een kankercel is zichzelf te vermenigvuldigen. Toch is het zich er niet van bewust dat het zichzelf en de wereld vernietigt in dit proces. 

De manier om deze ego-slippertjes aan te pakken is om verliezen volledig te accepteren. Je kunt voorwerpen waarderen en erom geven, maar je moet je er niet aan hechten. Dingen loslaten is wat je bewustzijn kan helpen naar boven te komen. Soms is loslaten een natuurlijk proces wanneer je bewustzijn door het leven evolueert. 

Samengevat gelooft Tolle dat het bewustzijn dat zegt: "Ik ben", niet het bewustzijn is dat denkt. 

StoryShot #3: De kern van ego

Hier helpt Tolle lezers te begrijpen wat ego is, wanneer het ontstaat en hoe je het zelf kunt herkennen. Dit zijn de volgende kenmerken die hij toeschrijft aan het ego:

 • Klagen en negatieve gedachten versterken ieders ego.
 • Egoïsme houdt verband met onbewustheid. Als je bewust bent, is je ego niet aanwezig.
 • Het ego is kwetsbaar. Het vat alles persoonlijk op, zelfs als het dat niet zou moeten doen.
 • Het ego is slechts een collectieve disfunctie. Het is iets waar we allemaal mee worstelen en dat invloed heeft op de mensen en de wereld om ons heen. Het moet worden beschouwd als de waanzin van de geest.
 • Het ego gedijt bij reactiviteit. Het houdt van drama en negativiteit. Het houdt ervan om stil te staan bij je eerdere mislukkingen en ontberingen.
 • Het ego is gebouwd op onstabiele structuren.

Dit is hoe Tolle gelooft dat we ons ego kunnen uitdagen:

 • Vergeef anderen en jezelf, ook je vijanden.
 • Laat het verleden geen macht hebben over je heden.
 • Liefhebben en doen wat je wilt.
 • Niet reageren is geen zwakte maar een kracht.
 • Bewustzijn is aanwezig zijn in het huidige moment. Bewust zijn geeft je ongeëvenaarde macht over jezelf.

StoryShot #4: De vele gezichten van het ego

Verschillende voorbeelden van het Ego

Als je dieper gaat, helpt Tolle de lezer de verschillende soorten ego te identificeren die dagelijks de kop kunnen opsteken. Ten eerste, als je jezelf als superieur of inferieur aan een andere persoon ziet, is dat je ego dat spreekt. Als je jezelf op deze manier vergelijkt, identificeer je jezelf als een individu met betrekking tot een extern element. Tolle stelt dat we onszelf helemaal niet moeten identificeren. Daarmee beperken we onszelf. Als we onszelf identificeren, kunnen we onszelf verliezen in een bepaalde rol. Onszelf verliezen in een rol kan het leven te serieus maken. Het kan bevrijdend zijn om de overtuiging los te laten dat je moet weten wie je bent. Deze luchthartigheid zal zich verspreiden in de rest van je leven en je vreugde brengen.

Het is ons ego dat ervoor zorgt dat we ons ongelukkig voelen over situaties. Het is niet de situatie die ons ongelukkig maakt, maar de gedachten die we over de situatie hebben. We moeten begrijpen hoe diep onze gedachten en emoties met elkaar verbonden zijn. Als we negatieve gedachten over een omstandigheid de overhand laten nemen, versterken we alleen maar negatieve emoties. Stel je in plaats daarvan voor dat je aanwezig bent en je ervan bewust bent dat er zojuist een negatieve gedachte is binnengekomen, maar dat je die laat gaan. In dat geval kun je de mogelijke negatieve emoties onmiddellijk loslaten. 

Het Nobele Doel van het Ego

Tolle gelooft dat lijden ook een nobel doel dient, ondanks dat het door de meeste mensen als iets negatiefs wordt gezien. Ons bewustzijn ontwikkelt zich door te leren van lijden. Er is een essentieel verschil tussen ervan leren en erbij stilstaan. Lijden zal je ego verbranden, dus moet je jezelf uitrusten om de gedachten die bij lijden horen te overstijgen. 

We moeten ook 'handelen' zonder een rol te worden die geassocieerd wordt met een handeling. Je bent krachtiger en vreugdevoller als je acties onderneemt omwille van de acties. Vermijd het gebruik van acties om je rolidentiteit te voeden. 

De boodschap was dat we een moderne beschaving zijn die verloren gaat in het doen. We moeten een beschaving zijn die geworteld is in het zijn. Wees jezelf; identificeer jezelf niet. Het aannemen van specifieke rollen heeft te maken met ons onbewuste geloof dat we niet genoeg zijn. Dit geloof is gebaseerd op het identificeren van onszelf ten opzichte van anderen. Als beschaving moeten we ons realiseren dat we niet superieur of inferieur zijn aan anderen als we mensen in hun essentie beschouwen. In vorm vergelijken sommigen ons misschien verkeerd. Maar in essentie is dat niet mogelijk.

De problemen van onze wereld komen voort uit een collectief ego. Dit collectieve ego is nog onbewuster dan de individuen die dit collectieve ego vormen. Daarom moeten we onze ego's als individuen aanpakken. 

Tolle vat het geheim van zijn in plaats van doen samen in drie woorden: één met het leven

StoryShot #5: Het pijnlichaam: Onze emotionele pijn beheerst ons denken

Instinctieve reacties en emoties

Het meeste menselijke denken is automatisch en repetitief. Daarom heeft een groot deel van onze gedachten weinig zin. Denken is, net als spijsvertering, een fysiek proces. We denken niet. In plaats daarvan gebeurt denken met ons. Dit betekent echter niet dat we ons handelen moeten laten beheersen door onze gedachten. We laten deze gedachten ons steeds meer beheersen en ons onze identiteit geven. Dit noemen we ons ego. Ons ego hangt af van de mate waarin we ons identificeren met deze gedachten. Belangrijk is dat deze gedachten niet zijn wie we zijn. Het maakt deel uit van ons bewustzijn, maar het is er slechts een klein deel van. Als individuen in de moderne wereld hebben we deze gedachten bijna alles laten worden wat we beschrijven als 'ons'. Daarom worden we overweldigd door emoties. Een emotie is de reactie van ons lichaam op onze identificatie met de geest. 

We moeten het verschil zien tussen instinctieve reacties en emoties. Tolle beschrijft instinctieve reacties als de directe reactie van het lichaam op een externe stimulus. Daarentegen is emotie de reactie van het lichaam op een gedachte of een interne stimulus. Vaak zien we emoties als een directe reactie op een externe stimulus. Dit is echter niet het geval. Een emotie is een gebeurtenis bekeken door onze eigen mentale interpretatie. Daarom is het ego de stem in je hoofd die doet alsof jij het bent en de niet-waargenomen emoties die op die stem reageren. Je lichaam is verbonden met je ego. Als je ego zorgt voor een stroom van negatieve gedachten, zal je lichaam dienovereenkomstig reageren met negatieve emoties. 

We zoeken negatieve emoties

Eén term kan alle negatieve emoties samenvatten: ongelukkig zijn. Dit ongelukkig zijn wordt sterk geassocieerd met lichamelijke ziekten. Dit ongelukkig zijn is ook iets dat we periodiek zoeken. We zoeken emotionele negativiteit en dit levert ons ongelukkig zijn op. We moeten onze neiging om emotionele negativiteit op te zoeken herkennen en ermee stoppen. We hebben deze negatieve gedachten niet omdat we ze niet kunnen stoppen, maar omdat we dat niet willen. 

Wat ons ego liefde noemt, is slechts bezitsdrang en identificatie via een ander. Deze "liefde" kan snel omslaan in een haatdragende relatie als het ego niet wordt verdreven. Dit, en andere 'kwaden' in de wereld, worden veroorzaakt door één kwaad: het menselijk onbewustzijn.

Beoordeling

Wij geven A New Earth een 4.2 / 5.

Hoe zou jij het boek van Eckhart Tolle beoordelen?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 5 Gemiddeld: 4.2]

Citaten uit Een nieuwe aarde

Een nieuwe aarde samenvatting PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde samenvatting van het boek

Reageer hieronder en laat anderen weten wat je hebt geleerd of als je andere gedachten hebt.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de audio- en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Om in de details te duiken, bestel de boek of krijg het audioboek gratis.

Gerelateerde boeksamenvattingen

De kracht van het nu door Eckhart Tolle

Ego is de vijand door Ryan Holiday

De zoektocht van de mens naar betekenis door Viktor Frankl

Ikigai door Albert Liebermann en Hector Garcia

Je leven ontwerpen door Bill Burnett en Dave Evans

Be Here Now door Ram Dass

Mindset door Carol Dweck

 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.