De kunst van het geluk Samenvatting
|

De kunst van het geluk Samenvatting en bespreking | De Dalai Lama

Een handboek voor het leven

Het leven wordt druk. Heeft De kunst van het geluk stof heeft verzameld op uw boekenplank? Leer in plaats daarvan nu enkele van de belangrijkste ideeën.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan de boek of de gratis luisterboek op Amazon voor de sappige details.

Disclaimer: Dit is een onofficiële samenvatting en analyse.

Het perspectief van de Dalai Lama

De Dalai Lama is de 14e reïncarnatie van de Dalai Lama. Hij beschrijft zichzelf als boeddhistische monnik en is momenteel de geestelijk leider van Tibet. Hij heette eerder Lhamo Dhondup en werd geboren in een boerenfamilie in een klein gebied in het noordoosten van Tibet. 

Inleiding

De kunst van het geluk is een gids voor oosterse spirituele tradities voor een westers publiek. Dit boek behandelt alle facetten van de menselijke ervaring, inclusief hoe je alledaagse problemen kunt oplossen zodat je een gelukkig leven kunt leiden. Plus, hoe je vredig kunt blijven in zeer stressvolle en uitdagende tijden. De Kunst van het Geluk is een samenwerking met een psychiater, Dr. Howard C. Cutler. Het maakt gebruik van Tibetaanse boeddhistische principes om drukke westerse mensen te helpen meer evenwicht en spirituele vrijheid in hun leven te krijgen.

Het doel van je leven is om geluk te zoeken.

"Laten we dus nadenken over wat werkelijk van waarde is in het leven, wat zin geeft aan ons leven, en op basis daarvan onze prioriteiten stellen. Het doel van ons leven moet positief zijn. We zijn niet geboren met het doel om problemen te veroorzaken, anderen te schaden. Wil ons leven van waarde zijn, dan denk ik dat we goede menselijke basiskwaliteiten moeten ontwikkelen - warmte, vriendelijkheid, mededogen. Dan wordt ons leven zinvol en vrediger-gelukkiger."

- De Dalai Lama

De Dalai Lama legt uit dat we allemaal hetzelfde doel in het leven hebben. Je doel is om geluk te zoeken, ongeacht je religieuze, culturele of sociale achtergrond. Er zijn echter verschillen in het geloof van individuele culturen dat geluk bereikbaar is. In het Westen heerst de algemene overtuiging dat geluk niet kan worden ontwikkeld en gehandhaafd door de geest te trainen. Het boeddhisme bestrijdt deze opvatting en stelt dat geluk een bereikbaar doel is.

Succes zal je geen duurzaam geluk brengen, noch zal falen je een duurzame depressie brengen. Vroeg of laat keren we allemaal terug naar ons basisgeluk. De Dalai Lama legt uit dat psychologen dit effect hedonische aanpassing noemen. Het maakt niet uit wat er in je externe gebeurtenissen gebeurt, want uiteindelijk keer je terug naar je basislijn. Daarom is het voordeel van het boeddhisme dat het je laat zien hoe je deze basislijn kunt instellen op een hoger niveau van geluk.

Plaats geen vreugde over het lijden van anderen

Het kan gemakkelijk zijn om in de val te lopen van het slechtste te willen voor onze vijanden. Maar het ongeluk van je vijanden zal je niet helpen om je geluk op lange termijn te behouden. Boeddhisten besteden een aanzienlijk deel van hun tijd aan aandacht voor personen die ze niet per se mogen. Zij besteden deze tijd aan het bestrijden van deze gevoelens, want haat is een struikelblok voor geluk. Daarom raadt de Dalai Lama aan geduld en tolerantie te oefenen wanneer je mensen tegenkomt die je niet mag. Bovendien moet je dankbaar zijn voor de momenten die je hebt met vijanden. Op deze momenten kun je effectief geduld oefenen.

Universeel Mededogen Cultiveert Geluk

"Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, beoefen dan mededogen. Als je zelf gelukkig wilt zijn, beoefen dan mededogen."

- Dalai Lama

Mededogen is een gemeenschappelijk kenmerk van dit boek en van de bredere leringen van de Dalai Lama. Mededogen is een fundament van boeddhistische principes, en de Dalai Lama gelooft dat we universeel mededogen moeten hebben om werkelijk gelukkig te zijn. 

De Dalai Lama definieert mededogen als een geestesgesteldheid die niet agressief is. Het is gebaseerd op de wens om alle andere mensen vrij van lijden te zien. Dit gevoel moet niet worden gekoppeld aan hoe je je voelt over bepaalde individuen of omstandigheden. In plaats daarvan betekent universeel mededogen mededogen voor alle levende wezens in alle situaties. 

Het belang van mededogen is dat mededogen van één individu leidt tot meer mededogen bij anderen. Een leven zonder woede en wrok is automatisch een gelukkiger leven. Je gedachten zullen positiever zijn. 

De Dalai Lama stelt voor je inlevingsvermogen in anderen aan te wenden door te proberen de achtergrond van anderen beter te begrijpen. Als je dit eenmaal onder de knie hebt, kun je de dingen die je gemeen hebt identificeren en je erop richten. Bijvoorbeeld, als een ober een van de items van je bestelling mist, kun je proberen te begrijpen waarom dit het geval zou kunnen zijn. De ober werkt misschien, net als jij, om zijn gezin van geld te voorzien. Maar de stress en uitputting van het harde werken kunnen hem er even toe aangezet hebben een fout te maken.

We moeten andere verbindingen maken dan de westerse liefde...

"Ik denk dat als men een werkelijk bevredigende relatie wil opbouwen, de beste manier om dit te bewerkstelligen is de diepere aard van de persoon te leren kennen en zich op dat niveau tot hem of haar te verhouden, in plaats van louter op basis van oppervlakkige kenmerken."

- Dalai Lama

De Dalai Lama gelooft dat intieme relaties essentieel zijn voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Dit betekent echter niet dat de westerse kijk op relaties ideaal is. De Dalai Lama ziet de overmatige nadruk van het Westen op romantische relaties als problematisch. Door deze benadering voelen degenen die moeite hebben om een romantische partner te vinden of geen problematische partner willen zich gemarginaliseerd. Bovendien houden romantische relaties vaak geen stand omdat ze de verkeerde uitgangspunten hebben. Ze zijn eerder gebaseerd op maatschappelijke ideeën over relaties dan op respect en waardering voor de ander. 

De Dalai Lama beweert dat hij meerdere intieme relaties heeft met mensen in zijn omgeving, waaronder docenten en koks. Hij probeert zich met zoveel mogelijk mensen te verbinden in plaats van romantische relaties als de ultieme relatie te zien. Hij gelooft dat zijn leven veel meer vervuld is door zich op een diep niveau te verbinden met een breed scala aan mensen.

 

Religie is niet nodig voor spiritualiteit

"Laten we dus nadenken over wat werkelijk van waarde is in het leven, wat zin geeft aan ons leven, en op basis daarvan onze prioriteiten stellen. Het doel van ons leven moet positief zijn. We zijn niet geboren met het doel om problemen te veroorzaken, anderen te schaden. Wil ons leven van waarde zijn, dan denk ik dat we goede menselijke basiskwaliteiten moeten ontwikkelen - warmte, vriendelijkheid, mededogen. Dan wordt ons leven zinvol en vrediger-gelukkiger."

- Dalai Lama

Spiritualiteit is geen religie

Een van de belangrijkste overtuigingen van de Dalai Lama is dat spiritualiteit een integraal onderdeel is van een gelukkig leven. De Dalai Lama stelt echter niet dat spiritualiteit voort moet komen uit een bepaalde religie. Hij stelt dat spiritualiteit helemaal niet geassocieerd hoeft te worden met religie. 

De Dalai Lama bestempelt deze niet-religieuze spiritualiteit als basisspiritualiteit. Basisspiritualiteit omvat menselijke kwaliteiten als goedheid en mededogen. Deze kwaliteiten zijn waardevol voor alle mensen en zullen alle samenlevingen helpen gelukkiger en vreedzamer te leven. 

Basis Spiritualiteit

De Dalai Lama mediteert vier uur per dag. Basisspiritualiteit is echter niet gebonden aan religieuze rituelen. In plaats daarvan kan basisspiritualiteit dagelijks en te allen tijde worden beoefend. We kunnen in alle handelingen mededogen tonen door aan de belangen van anderen te denken. Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarin een andere bestuurder je heeft afgesneden. Zonder universeel mededogen zou je kunnen reageren met woede en haat. Deze reactie zal je alleen maar minder gelukkig en vredig doen voelen, plus het zal een negatief effect hebben op de andere bestuurder. Probeer in plaats daarvan basale spiritualiteit aan te nemen door kalm te blijven en te accepteren dat de persoon misschien een fout heeft gemaakt en je niet heeft gezien. Probeer te denken aan momenten waarop u rijfouten maakte en bedenk hoe u graag had gezien dat de andere bestuurders hadden gereageerd. Als u deze aanpak volgt, krijgt u de voordelen van spiritualiteit, maar dan zonder religie.

Lijden is natuurlijk, maar we versterken het.

Lijden hoort bij het leven. Het is natuurlijk en iets wat je niet altijd kunt vermijden. Interessant is dat oosterse culturen lijden beter accepteren dan westerlingen. Westerlingen hebben de neiging zichzelf als slachtoffer te zien als ze lijden. Oosterlingen daarentegen accepteren dat lijden deel uitmaakt van het leven zolang zij leven. 

Proberen lijden te vermijden is slechts een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zullen we allemaal lijden, zelfs als we alle passende maatregelen nemen om lijden te voorkomen. Het belangrijkste is onze mentale houding wanneer we lijden tegenkomen. In plaats van het lijden te vrezen en het als oneerlijk te beschouwen, is het beter het gewoon te aanvaarden. 

Behalve dat we lijden niet accepteren, hebben we ook de neiging om de mate van lijden die we ervaren uit te vergroten. Westerlingen zijn bijvoorbeeld geneigd te veel belang te hechten aan bezit. In plaats daarvan moeten we accepteren dat verandering constant is en dat verzet tegen verandering alleen maar tot lijden leidt als het zich voordoet. Evenzo hebben westerlingen de neiging zich vast te klampen aan negatieve gebeurtenissen. Overdenken van eerdere negatieve gebeurtenissen zal het lijden dat je de eerste keer had alleen maar doen herleven. 

Daarom suggereert de Dalai Lama dat we moeten accepteren dat lijden en verandering beide natuurlijk zijn. Hoe minder we ons zorgen maken wanneer beide zich voordoen, hoe minder ernstig het lijden. Plus, we zullen minder angst ervaren omdat we lijden/verandering niet tegenhouden.

Positieve attitudes, gevoelens en gewoonten kunnen worden aangemoedigd door aanhoudende inspanning.

De Dalai Lama gelooft dat onze gemoedstoestanden onze emotionele toestand beïnvloeden. Bijvoorbeeld, woede en angst verhinderen ons om echt gelukkig te zijn. Aan de andere kant kunnen liefde, mededogen, geduld en vrijgevigheid tegengif zijn voor deze negatieve gemoedstoestanden. Dit zijn de positieve gemoedstoestanden die we nodig hebben om echt gelukkig te zijn. 

Dit proces om negatieve gemoedstoestanden te vervangen door positieve kost tijd. De Dalai Lama geeft zelfs toe dat het hem 40 jaar kostte om de boeddhistische beginselen te leren beoefenen en waarderen. Het aanleren van boeddhistische beginselen is een geleidelijk proces van het aanleren van goede gewoonten. Door een voortdurende inspanning van positieve geestesgesteldheid zal een echte verandering optreden.

Probeer in elke situatie het goede te vinden

De meeste situaties hebben positieve en negatieve kanten. Over het algemeen hebben we de neiging ons te concentreren op de negatieve kanten. Gebruik moeilijke tijden als positieve kansen om deugden als geduld en mededogen te beoefenen. Dit is een andere manier om om te gaan met het onvermijdelijke lijden dat we zullen ervaren. Deze tijden van lijden kunnen positief gemaakt worden als we ze beschouwen als kansen om onze basis spiritualiteit te beoefenen. 

De Dalai Lama beschrijft degenen die het positieve kunnen zien in traditioneel negatieve situaties als mensen met een soepele geest. Iedereen kan deze soepele geest ontwikkelen door er consequent naar te streven het positieve in onaangename situaties te herkennen. 

De Dalai Lama beveelt aan dat lezers zo snel mogelijk beginnen te oefenen in het zien van het goede in ongunstige gebeurtenissen. Het zal niet onmiddellijk lukken, maar met de tijd kan iedereen leren deze mentaliteit te hebben. 

Vervang boosheid en haat door geduld en verdraagzaamheid.

De Dalai Lama beweert dat woede en haat de belangrijkste obstakels voor geluk zijn. Beide emoties vernietigen onze gemoedsrust. Bovendien belemmeren ze enorm onze besluitvorming. De slechte beslissingen die daaruit voortvloeien maken ons alleen maar bozer en haatdragender. 

We kunnen deze emoties niet overwinnen door ze te onderdrukken. Ze uiten kan deze emoties echter ook versterken. Daarom is de juiste reactie geduld en verdraagzaamheid in plaats van woede. Als je deze mentaliteit kunt cultiveren door meditatie, dan zal woede spoedig niet meer de natuurlijke reactie zijn. Probeer bovendien innerlijke tevredenheid te benutten. Innerlijke tevredenheid zou de stress die je ervaart moeten verminderen, wat je gevoelens van woede zal minimaliseren. 

Als je jezelf de tijd geeft om even niet aan de situatie te denken, kun je deze negatieve gevoelens vervangen door geduld en tolerantie.

Je angsten bestrijden door je gedachten en motieven te analyseren

"Hoe eerlijker je bent, hoe opener, hoe minder angst je zult hebben, omdat er geen angst is om te worden blootgesteld of onthuld aan anderen."

- Dalai Lama

Angsten en zorgen zijn natuurlijke reacties. Maar het voortdurend hebben van deze reacties is ongezond. De Dalai Lama raadt ons aan de gedachten die gepaard gaan met onze angsten uit te dagen. Vervang deze gedachten dan door positieve. 

The Art of Happiness suggereert dat overmatige angst bijna altijd gepaard gaat met weinig zelfvertrouwen. Een manier om dit aan te pakken is door eerlijk te zijn tegen jezelf en anderen over je mogelijkheden en beperkingen. Je angst om te falen zal veel minder een probleem zijn als je bereid bent te accepteren dat je beperkingen hebt die tot mislukkingen kunnen leiden. 

Soms kan een laag gevoel van eigenwaarde het uiterste bereiken van zelfhaat. Iemand kan zich volkomen onwaardig voelen en zelfs zelfmoord overwegen. Het tegengif voor zo'n extreme mentale toestand is jezelf te herinneren aan het geweldige intellect en potentieel voor ontwikkeling in ieder mens. Tibetanen overwegen dit routinematig in hun dagelijkse meditaties, wat misschien de reden is waarom zelfhaat een vrijwel onbekend begrip is in hun samenleving.

Beoordeling

Wij beoordelen dit boek met 4,4/5.

Onze score

PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde samenvatting van De kunst van het geluk

Reageer hieronder en laat anderen weten wat je hebt geleerd of als je andere gedachten hebt.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de audio- en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Om in de details te duiken, bestel de boek of krijg het audioboek gratis.

De Autobiografie van Martin Luther King door Martin Luther King

Geweldloze Communicatie door Marshall Rosenberg

Long Walk to Freedom door Nelson Mandela

De Autobiografie van Malcolm X door Malcolm X

Ik ben Malala door Malala Yousafzai

Hoe een antiracist te zijn door Ibram X. Kendi

Born a Crime door Trevor Noah

De zoektocht van de mens naar betekenis door Victor Frankl

Wat ik zeker weet door Oprah Winfrey

Can't Hurt Me door David Goggins

worden door Michelle Obama

Inner Engineering door Sadhguru

Radicale openheid door Kim Scott

De kunst van het geluk samenvatting
  • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.