Massimo Pigliucci Hoe word ik een stoïcijn boek samenvatting PDF
 • Sla
| | |

Hoe word ik een stoïcijn Samenvatting & Infographic | Massimo Pigliucci

Oude filosofie gebruiken om een modern leven te leiden

Massimo Pigliucci Hoe word ik een stoïcijn boek samenvatting PDF
 • Sla

Het leven wordt druk. Heeft Hoe een stoïcijn te zijn op uw leeslijst stond? Leer nu de belangrijkste inzichten.

We staan nog maar aan het begin van Hoe een stoïcijn te zijn samenvatting. Als je Massimo Pigliucci's populaire boek over filosofie nog niet hebt, bestel het hier of krijg het luisterboek gratis om de sappige details te horen.

Inleiding

Ben je klaar om je leven te transformeren met tijdloze wijsheid uit de oude wereld? Duik in Hoe een stoïcijn te zijnuw uitgebreide gids voor het toepassen van Stoïcijnse principes in de snelle maatschappij van vandaag. 

Hoe een stoïcijn te zijn leert je hoe je de oude filosofieën van Socrates, Epictetus en Marcus Aurelius kunt toepassen op het moderne leven. Dus, hoe kun je deze krachtige mentaliteit omarmen? Dat is eenvoudig! Volg deze drie belangrijke stappen:

 • Emotionele veerkracht ontwikkelen
 • Koester moed
 • Je karakter versterken

Het eerste deel van het boek onderzoekt de Stoïcijnse kijk op God en hun doel in het universum. Het tweede deel onderzoekt hoe het stoïcisme mensen kan helpen in moeilijke situaties. Het derde deel leert je over de kunst van de instemming en 12 spirituele oefeningen om je te helpen een sterke Stoïcijn te worden.

Laten we de belangrijkste punten van How to Be a Stoic doornemen en onze reis beginnen naar een meer bevredigend leven, geïnspireerd door Stoïcijnse idealen.

Gratis luisterboek Samenvatting van How To Be a Stoic

Over Massimo Pigliucci

Massimo Pigliucci is een Italiaans-Amerikaanse filosoof, evolutiebioloog en schrijver. Hij is hoogleraar filosofie aan het City College van New York. Pigliucci doet onderzoek naar het verband tussen wetenschap en filosofie, met de nadruk op evolutie en genetica. Hij is de auteur van verschillende boeken en artikelen over deze onderwerpen en spreekt regelmatig over wetenschap en filosofie. 

StoryShot #1: Ontwikkel een moreel karakter met stoïcisme 

Heb je je ooit afgevraagd hoe je een bevredigend leven kunt leiden wanneer je geconfronteerd wordt met de onvermijdelijke moeilijkheden van het leven? Je bent niet alleen! Door de hele menselijke geschiedenis heen hebben religies en filosofieën zich over deze grote existentiële vraag gebogen. Zelfs de wetenschap heeft zich met deze vraagstukken beziggehouden. 

De meeste mensen denken dat deze filosofie maakt dat Stoïcijnen betrokkenheid bij de maatschappij en publieke activiteiten vermijden. Maar het stoïcisme moedigt de liefde voor de hele mensheid en de natuur aan. 

Dood en persoonlijk uitsterven waren belangrijk voor de oorspronkelijke Stoïcijnen. Zij geloofden dat het leven een doorlopend project is en dat de dood niets bijzonders is.

Stoïcisme is een filosofie voor iedereen

Het stoïcisme is een filosofie, geen soort therapie, en iedereen heeft een levensfilosofie nodig. Maar het heeft een grote rol gespeeld in moderne psychologische therapieën. Het stoïcisme heeft de logotherapie van Viktor Frankl en de rationele emotieve gedragstherapie (REBT) van Albert Ellis geïnspireerd. 

Wat maakt het stoïcisme uniek? Het richt zich op het opbouwen van een moreel karakter, in plaats van het najagen van rijkdom of onderwijs. Er zijn verbindingen tussen het stoïcisme en andere wereldbeelden, religies en zelfs seculier humanisme. Het biedt een aantrekkelijk alternatief voor hen die een religieus perspectief zoeken dat verder gaat dan fundamentalisme. In de kern probeert het stoïcisme één essentiële vraag te beantwoorden: hoe moeten wij ons leven leiden?

De oude Stoïcijnen waren misschien iets te optimistisch over ons vermogen om onze gedachten te beheersen. De cognitieve wetenschap heeft aangetoond dat we vaak vatbaar zijn voor vooroordelen en waanideeën. Maar laat dat je niet ontmoedigen! Het stoïcisme biedt nog steeds waardevolle lessen en hulpmiddelen voor persoonlijke groei.

Een routekaart voor de reis

Het stoïcisme kwam niet uit het niets. Eerdere filosofische scholen en denkers hebben de ontwikkeling van het stoïcisme beïnvloed. Het stoïcisme is een praktische filosofie, gebaseerd op het idee dat je voor een goed leven de aard van de wereld en de menselijke redenering moet begrijpen. Een student van het stoïcisme in de oudheid zou zich hebben verdiept in onderwerpen als natuurkunde, logica en ethiek. Zij geloofden dat het ontwikkelen van een moreel karakter dit soort kennis vereiste. Het was deze holistische benadering van leren die hun filosofie zo krachtig en duurzaam maakte. 

StoryShot #2: Schakel je innerlijke kracht in met stoïcijnse filosofie

Epictetus geloofde dat we sommige dingen onder controle hebben, zoals onze meningen, impulsen, verlangens en aversies, maar onze lichamen, bezittingen en reputaties niet. We kunnen er zo goed mogelijk voor zorgen, maar externe factoren kunnen ze nog steeds beïnvloeden. Het is belangrijk ons te concentreren op wat we zelf in de hand hebben en ons niet te veel te hechten aan externe resultaten.

Het voorbeeld van Epictetus laat zien dat de Stoïcijnse dichotomie van beheersing drie niveaus van invloed op de wereld omvat: 

 • we maken keuzes
 • we kunnen sommige dingen beïnvloeden
 • we kunnen anderen niet beïnvloeden

Epictetus zegt dat we ons moeten concentreren op wat we kunnen beheersen en het universum zijn gang laten gaan. Dit bespaart ons energie en zorgen.

Hier is een uitstekende Stoïcijnse metafoor: Een boogschutter kan alleen de pijl controleren totdat hij hem loslaat van de boog. Daarna kan hij het doel niet meer raken. De stoïcijnse boogschutter accepteert dat andere variabelen ervoor kunnen zorgen dat hij zijn doel mist. Hij accepteert ook dat hij zijn best heeft gedaan om zijn doel te bereiken.

De Stoïcijnse dichotomie van controle geldt voor ons hele leven. Met een stoïcijnse mentaliteit kun je rustig slapen en word je vol vertrouwen wakker om alles aan te kunnen wat op je pad komt. 

Epictetus zegt dat het niet nodig is zich te hechten aan voorwerpen en mensen. Maar terwijl het misschien gemakkelijk is zich los te maken van een materieel object, is het veel moeilijker ons los te maken van de mensen van wie we houden.

StoryShot #3: Stoïcisme verklaart de unieke eigenschappen van de menselijke natuur 

De Stoïcijnen waren in de oudheid beroemd om het uitvinden van nieuwe woorden om hun filosofie uit te leggen. Een gedenkwaardige slagzin die de essentie van het stoïcisme weergeeft, is de oproep om ons leven te leiden "volgens de natuur".

De Ouden wisten dat mensen bijzonder zijn in de dierenwereld. We kunnen denken, en we leven in gemeenschappen van andere mensen. Het menselijk leven gaat over het gebruik van de rede om de beste samenleving op te bouwen die menselijkerwijs mogelijk is.

Het idee zelf van de menselijke natuur is nu enigszins in moeilijkheden. Zowel wetenschappers als filosofen voelen zich er steeds minder prettig bij. Sommigen verwerpen het zelfs. Maar Pigliucci denkt: "Daarmee vergissen ze zich ernstig." Tot halverwege de vorige eeuw dachten de mensen in het Westen dat een almachtige God de mens speciaal had geschapen. Ze accepteerden Aristoteles' argument dat mensen speciaal zijn omdat ze naar Gods beeld zijn gebouwd.

Stel je het geheime recept voor evolutie voor: variatie, differentiële fitness en overerving. Als je deze ingrediënten mengt, ontstaat een intrigerend resultaat. Fitte mensen hebben meer kans om te overleven en meer kinderen te krijgen. Mensen verschillen van wilde dieren en schapen, maar niet zozeer van andere primaten. We leven niet alleen in coöperatieve sociale groepen, maar vertonen ook moreel gedrag.

Wij zijn de enige dieren die complexe grammatica gebruiken, baby's krijgen met zeer grote hersenen, en die nog lang na de geboorte blijven groeien. Wij hebben de grootste verhouding hersenen/lichaam in de zoogdierenwereld en zijn de enige apen of Oude Wereld apen zonder bot in onze penis.

Darwinisme en Essentialisme: Onderzoek naar de menselijke natuur

Sommige filosofen beweren dat Darwin de doodsteek gaf aan het idee van Essentialisme. Anderen stellen dat de menselijke natuur zo flexibel is dat we niet kunnen spreken van een eenduidig concept ervan. 

Dit laatste argument is om twee redenen vreemd: 

 1. Als de menselijke cultuur zo veranderlijk zou zijn, dan zou dat helpen de mens te onderscheiden van andere soorten.
 2. Alle mensen delen heel wat eigenschappen die niet van cultuur tot cultuur verschillen.

Als soort onderscheiden mensen zich van andere levensvormen op aarde door onze unieke sociale en mentale vaardigheden.

Toch beweren sommige critici dat Epictetus en andere stoïcijnen een logische fout begaan die "beroep op de natuur" wordt genoemd. De Schotse filosoof David Hume identificeerde deze denkfout. Het doet zich voor wanneer iemand beweert dat iets goed of juist is, simpelweg omdat het natuurlijk is.

How to Be a Stoic samenvatting recensie PDF Massimo Pigliucci citeert hoofdstukken boek luisterboek infographic storyshots blinkist shortform
 • Sla

StoryShot #4: Stoïcisme is een combinatie van intuïtionisme, empirisme en rationalisme

In moderne discussies over de wortels van de moraal zijn er vier manieren om naar de kwestie te kijken: 

 • Sceptici denken dat er geen manier is om te weten welke ethische oordelen juist zijn of niet.
 • Rationalisme is een algemeen standpunt in de filosofie dat stelt dat we tot kennis kunnen komen door eenvoudigweg over dingen na te denken.
 • Empirisme is het standpunt dat we tot kennis komen op basis van empirische feiten.
 • Intuitionisme suggereert dat ethische kennis niet berust op redenering of observatie. Het is aangeboren in ons als sterke intuïties over goed en kwaad.  

Filosofen classificeren deze standpunten als "meta-ethisch". Het stoïcisme is interessant omdat het niet netjes in deze vier categorieën past. In plaats daarvan is het een combinatie van intuïtionisme, empirisme en rationalisme.

Stel je een wereld voor waar morele deugdzaamheid koning is, en comfort en rijkdom ondergeschikt. Dit is waar de Stoïcijnen in geloofden. Onze gedachten en daden worden duidelijker naarmate we groeien en ontwikkelen tussen ons zesde en achtste levensjaar. Een combinatie van zelfreflectie en ervaring verfijnt onze instincten. Het draagt bij aan ons begrip en ons vermogen om beslissingen te nemen.

Het morele dilemma van Socrates

Als moreel goed man vervulde Socrates zijn militaire plichten en onderwees hij de filosofie. Toen hij ter dood werd veroordeeld, maakte Socrates duidelijk dat hij de morele plicht had om de wetten te gehoorzamen, ook al leken ze verkeerd gebruikt. Hij geloofde dat we de regels niet moesten verdraaien om ze aan onze eigen behoeften aan te passen.

Wat kunnen wij van Socrates leren? Hoewel we misschien niet voor dezelfde ethische dilemma's staan als Socrates, worden we toch geconfronteerd met talloze beslissingen en uitdagingen. We moeten ernaar streven onze eigen morele verplichtingen na te komen, ongeacht de situatie. 

StoryShot #5: Ontdek de Paradox van de Deugden tussen Aristoteles en de Stoïcijnen 

Aristoteles stelde een praktische, zij het elitaire, versie van de deugdethiek voor. Hierbij werd gestreefd naar deugd, maar waren ook gezondheid, rijkdom, opleiding en een goed uiterlijk noodzakelijk. Aristoteles en de Cynici dachten dat eudaimonia alleen bereikt kon worden door bepaalde mensen.  

De Stoïcijnen zagen gezondheid, rijkdom en opvoeding als "geprefereerde onverschilligen", terwijl hun tegenpolen "niet geprefereerde onverschilligen" zijn. In alle gevallen gaat het om dezelfde deugd, of die nu voortkomt uit vreugde of uit verdriet. Vermijd pijn en ervaar vreugde, maar niet ten koste van je integriteit.

Stoïcijnse deugdzaamheid is gebaseerd op wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid. In het stoïcisme wordt onderscheid gemaakt tussen goederen - zoals deugd en gezondheid - waarop de standaard economische theorie niet van toepassing is. 

We gebruiken allemaal al lexicografische indexering voor veel van onze keuzes. Aristoteles zegt dat je tot de gelukkige elite moet behoren om van een mooie vakantie te genieten.

StoryShot #6: God of Atomen? Ontdek de visie van het stoïcisme

Met het stoïcisme kunnen zowel gelovigen als niet-gelovigen het eens zijn over ethische principes. Epictetus en Thomas gelovigen beroepen zich vaak op causaliteitsargumenten. Aquinas gebruikte het argument van het ontwerp om het bestaan van God te verdedigen. Het was een paar decennia voordat Darwin schreef Over het ontstaan van soorten

Hume maakte een krachtig argument tegen het beroep op ontwerp. Maar de schijn van ontwerp in de wereld, vooral in de biologie, bleef voor hem een mysterie. Dat is waar Darwin's theorie van evolutie door natuurlijke selectie om de hoek komt kijken.

Nu accepteren wetenschappers Darwins theorie als de reden waarom ogen, handen, harten en longen lijken op ontworpen objecten. Deze lichaamsdelen zijn producten van natuurlijke fenomenen en hebben geen intelligent ontwerp nodig.

Veel stoïcijnen geloofden niet in de moderne monotheïstische opvatting van God. Stoïcijnen geloofden dat we allemaal deel uitmaken van God en dat het gebruik van de rede om problemen op te lossen de manier is om te leven.

Het idee om God te vereenzelvigen met de natuur heeft een lange geschiedenis. Vooral de beroemde Nederlandse filosoof Baruch Spinoza uit de 17e eeuw ontwikkelde dit concept. Misschien heb je er zelfs naar horen verwijzen als "Einsteins God". 

Er zijn twee belangrijke aspecten te overwegen in deze visie op God:

 1. Dit goddelijke wezen verricht geen wonderen en schort de natuurwetten niet op om lokale problemen op te lossen. 
 2. Dit perspectief komt overeen met het Stoïcijnse idee dat het universum werkt via een web van oorzaak en gevolg. Het is een concept dat verenigbaar is met onze moderne wetenschappelijke inzichten.

Sommigen zeggen dat de goden niet bestaan. Anderen geloven dat God bestaat, maar dat hij inactief en onverschillig is. Weer anderen zeggen dat de goden bestaan, maar zich alleen bezighouden met grote dingen en hemelse zaken, niet met aardse zaken. Ten slotte is er een groep, waaronder figuren als Odysseus en Socrates, die gelooft dat God ziet en aanwezig is bij alles wat zij doen.

Op één lijn leven met de natuurlijke wereld

Het stoïcisme beweert niet dat het uiteindelijke doel van de mens is de goden te volgen. Dat is slechts één interpretatie. In plaats daarvan pleiten Stoïcijnen voor een leven in harmonie met de natuur. Om de goden te kunnen volgen, moet de relatie van de natuur met de goden worden opgehelderd.

Hierover bestond onenigheid tussen de stoïcijnen onderling en tussen hen en de epicuristen. Epicuristen leken meer op hedendaagse deïsten. Zij geloofden in het bestaan van God, maar beschouwden God als primair gericht op goddelijke zaken. Volgens de Epicuristen bestaat de wereld uit atomen die tegen elkaar botsen. Hoewel mensen hun verstand kunnen gebruiken, zijn hun daden en beslissingen onderworpen aan fysieke krachten, niet aan de goddelijke voorzienigheid.

Sommige stoïcijnen erkennen deze mogelijkheid. Maar anderen beweren dat filosofie geen religie is en geen heilige teksten of onbetwistbare doctrines heeft. 

Beoordeling

Wij beoordelen Hoe een stoïcijn te zijn 4.1/5. 

Wat vindt u van het boek van Massimo Pigliucci?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 10 Gemiddeld: 3.7]

Noot van de redactie

Dit stuk werd voor het eerst gepubliceerd op 13 januari 2023. Het werd aanzienlijk herzien op 12 mei 2023.

Infographic

Ontvang de volledige infografische samenvatting van Hoe een stoïcijn te zijn op de StoryShots app.

How to Be a Stoic door Massimo Pigliucci infographic boek samenvatting recensie readingraphics blinkist headway storyshots
 • Sla
Hoe een stoïcijn te zijn infographic

Hoe word ik een stoïcijn PDF, gratis luisterboek en geanimeerde boeksamenvatting 

Dit was het topje van de ijsberg van How to Be a Stoic. Om in de details te duiken en Massimo Pigliucci te steunen, bestel het hier of krijg het luisterboek gratis.

Vond je het leuk wat je hier leerde? Deel om te laten zien dat u om ons geeft en laat het ons weten door contact op te nemen met onze support.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, audioboek en geanimeerde versies van deze samenvatting van Hoe een stoïcijn te zijn en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Gerelateerde boeksamenvattingen

 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.