Samenvatting van het Checklist Manifest
| | |

The Checklist Manifesto Samenvatting en bespreking | Atul Gawande

Hoe de dingen goed te doen

Het leven wordt druk. Heeft Het Checklist Manifest stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan de boek of de gratis luisterboek op Amazon voor de sappige details.

Het perspectief van Atul Gawande

Atul Gawande is sinds 1998 stafschrijver bij The New Yorker. Hij heeft de Lewis Thomas Prize for Writing about Science gewonnen. Daarnaast won hij een MacArthur Fellowship, twee National Magazine Awards en de AcademyHealth's Impact Award voor de grootste onderzoeksimpact op de gezondheidszorg. In 2020, na twee jaar als CEO, werd hij benoemd tot voorzitter van Haven. Haven is een onderneming in de gezondheidszorg die zich richt op het verbeteren van gezondheidsresultaten en patiëntervaringen. Hij werkt ook als algemeen en endocrien chirurg in het Brigham and Women's Hospital in Boston. Ten slotte is hij voorzitter van twee organisaties. Ten eerste Ariadne Labs, een gezamenlijk centrum voor innovatie van gezondheidssystemen. Daarnaast Lifebox, een non-profit organisatie die chirurgie wereldwijd veiliger maakt.

Inleiding

Het Checklist Manifest betoogt dat we het beter kunnen doen met de eenvoudigste methode: de checklist. Atul Gawande onthult wat checklists kunnen doen, wat ze niet kunnen, en hoe ze opvallende verbeteringen teweeg kunnen brengen op verschillende gebieden. Van geneeskunde en rampenbestrijding tot allerlei beroepen en bedrijven, checklists hebben een fantastisch potentieel. Cruciaal is dat Gawande's inzichten een verschil maken. Een eenvoudige chirurgische checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie is al in meer dan twintig landen ingevoerd. Dit wordt wel de belangrijkste klinische uitvinding in dertig jaar genoemd.

Hoofdstuk 1 - Het probleem van extreme complexiteit

Wij leven in een tijdperk van specialisten die zich toeleggen op één vaardigheid tot ze beter zijn dan alle anderen. Zij hebben twee voordelen ten opzichte van gewone specialisten: een beter begrip van de details en het vermogen om de complexiteit van een bepaalde taak aan te kunnen. Complexe procedures worden te vaak onderschat. Die onderschatting kan voortkomen uit ego of naïviteit. Gawande suggereert dat je deze complexiteiten objectief moet analyseren en moet begrijpen welke stappen nodig zijn om deze complexiteiten te overwinnen. Het proces is zo complex geworden dat het werk gespecialiseerd moet worden. Vervolgens heb je specifieke personen nodig die deze taken delegeren. Bovendien zijn checklists een noodzaak om ervoor te zorgen dat niets essentieels wordt weggelaten.

De noodzaak van checklists geldt ook voor bedrijfsprocessen. Als een bedrijf een nieuw, innovatief product ontwikkelt, moeten alle aspecten van ontwikkeling, fabricage en vrijgave worden beschreven. Wordt er iets vergeten, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Er kunnen bijvoorbeeld mensen gewond raken, reputaties kunnen worden beschadigd en er kan geld verloren gaan. Bedrijven moeten accepteren dat geen enkele taak te complex is om op te delen in een checklist. Een checklist is een vangnet dat aanzet tot betere resultaten. Als een verandering nodig is, zal de checklist niet onjuist zijn.

Hoofdstuk 2: De controlelijst

Deskundigen worden in een dynamisch klimaat geconfronteerd met twee grote moeilijkheden. De eerste is de onnauwkeurigheid van het menselijk geheugen en de aandacht. Dit geldt vooral voor routinezaken die gemakkelijk worden genegeerd voor dringende gebeurtenissen. Een andere verraderlijke uitdaging is dat mensen, ongeacht hun geheugen, stappen zullen overslaan. Bij complexe processen zijn bepaalde stappen niet altijd van belang. Checklists voorkomen dergelijke fouten. Zij benadrukken de essentiële stappen die nodig zijn voor succes.

In december 2006 publiceerde het Keystone Initiative een baanbrekend artikel in de New England Journal. Daarin werd vastgesteld dat het aantal infecties met centrale lijnen op de IC's van Michigan met 66 procent daalde tijdens de eerste drie maanden van het project. De ziekenhuizen bespaarden meer dan $175 miljoen aan uitgaven en meer dan vijftienhonderd levens in de eerste achttien maanden van het Keystone-initiatief. De successen hielden jarenlang aan. De sleutel tot dit succes was een eenvoudige checklist.

Hoofdstuk 3: Het einde van de bouwmeester

Er zijn ook complexe zaken die kunnen worden onderverdeeld in een verzameling basisstappen. In deze omstandigheden zijn zowel werklijsten als contactlijsten nodig. Stel je een bemanning voor die in een vliegtuig landt en hoe rampzalig deze dynamische, intense situatie zou kunnen zijn als degenen aan boord niet met anderen communiceren. De gezagvoerder zou niet weten of het veilig was om te landen. En de copiloot zou niet weten wanneer en of hij het moet overnemen. Tenslotte zouden de piloten niet weten wanneer ze veiligheidsmaatregelen moeten uitvoeren.

Complexe taakgroepen vereisen naadloze communicatie. In dit voorbeeld zou de bemanning een checklist kunnen volgen. Deze checklist is echter nutteloos als ze niet duidelijk communiceren. De communicatie kan worden versterkt met stappen om de informatiestroom in de checklist te verbeteren. 

Ten eerste spreekt Gawande over een team "huddle". Deze huddle is een gelegenheid voor teamleden om zich voor te stellen aan het begin van een procedure. Daarnaast kunnen deze teamleden ook eventuele complicaties bespreken. Studies hebben aangetoond dat mensen die elkaars naam niet kennen, niet goed samenwerken. Daarom is in de checklist Safe Surgery Saves Live van de auteur een 'huddle' als verplichte handeling opgenomen. Dit meer communicatieve teamwerk is eerder in verband gebracht met een vermindering van medische complicaties.

Onder druk is communicatie binnen teams van vitaal belang. Teams zijn effectiever als ze vooraf bepaalde mogelijkheden hebben om contact te leggen.

Hoofdstuk 4: Het idee

Echte complexiteit is wanneer de benodigde informatie groter is dan iemand bezit. Daarom heerst er onvoorspelbaarheid. In deze gevallen wordt geprobeerd elke beweging vanuit het midden te dicteren. Mensen hebben ruimte nodig voor actie en aanpassing. Checklists bieden vele controles om ervoor te zorgen dat duidelijke maar belangrijke punten niet worden gemist. Bovendien bieden checklists andere controles om ervoor te zorgen dat mensen spreken, zich organiseren en verantwoordelijkheid omarmen, terwijl ze het vermogen behouden om met onvoorspelbaarheid om te gaan.

Checklists helpen ook opvallende maar potentieel ernstige fouten te voorkomen. Bij de behandeling van een man voor wat hij dacht dat een ondiepe staafwond was, kreeg een operatiekamerteam in San Francisco te maken met wanhopige omstandigheden. Pas toen de patiënt na de incisie van de chirurg bloed begon te verliezen, merkten ze dat de verwonding een meter lang was. Geen enkel medisch personeel herinnerde zich te vragen wat voor staaf de man had verwond. De patiënt had deze verwonding opgelopen tijdens een Halloween verkleedpartij. 

De patiënt overleefde het letsel. Medische fouten en verkeerde informatie komen echter met schrikbarende regelmaat voor. Dergelijke fouten kunnen gepaard gaan met ernstige complicaties of overlijden. In de Verenigde Staten worden jaarlijks meer dan 50 miljoen operaties uitgevoerd. Meer dan 150.000 van deze patiënten sterven na hun operatie. Uit studies blijkt dat bijna de helft van deze complicaties en sterfgevallen kan worden voorkomen. Om dit op te lossen raadt Gawande aan een checklist te gebruiken in plaats van miljoenen te investeren in de modernste medische technologie.

Hoofdstuk 5: De eerste poging

De sleutel tot succes bij de eerste poging is de zaken eenvoudig houden en effectief communiceren. De auteur geeft het voorbeeld van een checklist die een ziekenhuis heeft opgesteld om chirurgische infecties te voorkomen. Zij ontdekten vier onverwachte complicaties bij operaties. De sleutel om ze allemaal aan te pakken was effectieve teamcommunicatie.

Een van de veelgemaakte fouten bij eerste pogingen is stille ontkoppeling. Dit is een effect beschreven door de psycholoog Brian Sexton. Silent disengagement leidt tot een gebrek aan verantwoordelijkheid bij de leden van het chirurgische team. In plaats van problemen te voorkomen, wijten mensen hun fouten aan een gebrek aan communicatie. Je moet dus een stap in je checklist opnemen waarbij teamleden met elkaar praten. Dit is wat Gawande leerde tijdens zijn eerste poging om zijn checklist toe te passen.

Hoofdstuk 6: De Checklistfabriek

Kenmerken van specifieke checklists

 Slechte checklists zijn dubbelzinnig en onnauwkeurig. Over het algemeen worden deze checklists gemaakt door personen die de omstandigheden waarin zij worden ingezet niet kennen. Ze benaderen mensen met deze hulpmiddelen en proberen elke beweging te rechtvaardigen. In plaats van aan te zetten, schakelen ze de geest van mensen uit.

Omgekeerd zijn succesvolle checklists juist. Zelfs in de meest ingewikkelde omstandigheden zijn ze doeltreffend en gemakkelijk te gebruiken. Deze checklists zijn beknopt en coherent, zodat ze niet alles hoeven te beschrijven. Deze checklists bevatten alleen de belangrijkste en cruciale acties. Bovenal zijn goede checklists nuttig. 

Een van de belangrijkste facetten van een checklist is de inhoud van de "killer products". Dit zijn eenvoudige handelingen die catastrofaal kunnen zijn als ze niet worden uitgevoerd. Daniel Boorman is een ervaren piloot die Boeing-checklists voor de luchtvaart maakte. Hij beweerde dat een checklist uit slechts vijf tot negen wenselijke stappen zou moeten bestaan. Bovendien zou er een tijdslimiet moeten zijn voor de duur van de checklist. 

Beslissen hoe u uw checklist wilt samenstellen

Bij het samenstellen van een checklist moet u verschillende keuzes maken. Er moet een eenvoudig pauzemoment worden vastgesteld waarop de checklist kan worden overgenomen. Dit pauzepunt is echter niet nodig als het moment duidelijk is, zoals wanneer een waarschuwingslampje gaat branden of een motor uitvalt. U moet bepalen of u een leidraad wilt voor het DO-CONFIRM of een READ-DO. Teamdeelnemers voeren hun taken zelfstandig uit, vaak met behulp van een DO-CONFIRM checklist. Ze stoppen echter en onderbreken en lopen de checklist af om er zeker van te zijn dat al het werk dat moet worden gedaan, is gedaan.

Omgekeerd voeren mensen de activiteiten uit met een LEES-DO inspectielijst. Dit lijkt meer op een recept. Voor elke nieuwe checklist die wordt gemaakt, moet u echter de vorm kiezen die beter past bij het scenario. Zoals gezegd is een vuistregel voor de lengte tussen 5 en 9 objecten. Dit is de geheugenlimiet. Deze lengte voorkomt ook shortcutting. Na ongeveer 60-90 seconden beginnen mensen shortcuts te nemen met checklists. Vervolgens wil je de lijst kort maken door je te concentreren op de "killer items". De killer items zijn de meest riskante acties die u kunt ondernemen en die vaak worden genegeerd. De tekst moet duidelijk en nauwkeurig zijn, en er moet een professionele woordenschat worden gebruikt. Zelfs de esthetiek van de checklist is belangrijk. Zo moet uw checklist bij voorkeur op één pagina passen. Hij moet vrij zijn van overdreven kleuren. 

De werking van checklists in dynamische werklijnen wordt over het algemeen verkeerd begrepen. Het zijn geen gedetailleerde handleidingen. Zij moeten niet worden gebruikt om een wolkenkrabber te bouwen of een vliegtuig uit de problemen te halen. In plaats daarvan zijn het korte en handige hulpmiddelen om de deskundigheid van specialisten te vergroten.

Hoofdstuk 7: De test

Nadat hij had geleerd van andere deskundigen op het gebied van checklists, besloot Gawande de checklist van de WHO te herzien. Hij besloot dat een testrun de beste manier was om vast te stellen welke gebieden verbetering behoefden. De test omvatte 19 controles voordat hij naar 8 locaties werd gestuurd voor een testrun. Deze locaties waren medische centra met verschillende apparatuur. Het resultaat was dat de zorg na de invoering van de checklist op elke locatie was verbeterd. 20% van de professionals beschreef de lijst als moeilijk te gebruiken. Toch wilden 93% dat de checklist zou blijven bestaan.

Hoofdstuk 8: De held in het tijdperk van de checklists

Berwick merkt op dat iedereen die systemen bestudeert zich onmiddellijk realiseert dat optimaliseren geen gemakkelijke weg is naar systeemgrootheid. We zijn gefascineerd door de medicijnen met de fantastische componenten. We zijn gefascineerd door de beste medicijnen, de beste apparatuur en de beste specialisten. We besteden echter geen aandacht aan hoe we het goed kunnen laten samenwerken.

We hebben eerder teams dan helden nodig

Het is het team dat er echt toe doet in dynamische en risicovolle omstandigheden. Engineering ontstond enige tijd voordat bouwmeesters toezicht hielden op bouwprojecten. Maar de uitvoering van een enkel bouwproject vereist vandaag de dag het samenspel van deskundigen. Deze deskundigen moeten zich bezighouden met alles van apparatuur en staal tot de omgang met water en knaagdieren.

Bij het omgaan met crises en dringende omstandigheden zijn teams bijzonder waardevol. De media verwelkomden Chesley B. Sullenberger in 2009 als "Captain America." Hij werd beschouwd als de held van de wonderbaarlijke noodlanding toen niemand gewond raakte nadat het vliegtuig in de rivier de Hudson was neergestort. Sullenberger hield vol dat het een gezamenlijke inspanning was. Het werd duidelijk dat zonder Sullenberger, eerste officier Jeffrey Skiles en de rest van de bemanning, het vliegtuig niet zou zijn geland. Het was de gezamenlijke inspanning die deze heldendaad mogelijk maakte. 

Wanneer wij geconfronteerd worden met moeilijkheden of onzekerheid, moeten wij begrijpen dat de handelingen en capaciteiten van verschillende personen soms doeltreffender zijn in een ingewikkelde procedure.

Hoofdstuk 9 - De redding

Na het verbeteren van de checklist en het blijven zien van positieve resultaten, eindigt Gawande het boek met enig voorbehoud. Hij had geen volledig vertrouwen in de checklist als hulpmiddel voor chirurgen totdat het iemands leven redde. In 2007 kreeg Gawande te maken met een patiënt. Er traden complicaties op waarop ze zich dankzij de checklist hadden voorbereid. Ze hadden een voorraad bloed klaarliggen om de patiënt de rest van de operatie in leven te houden. De checklist redde werkelijk het leven van deze persoon. Hierna was Gawande een ware gelover in de kracht van de checklist.

Definitieve samenvatting

"We houden niet van checklists. Ze kunnen pijnlijk zijn. Ze zijn niet leuk. Maar ik denk niet dat het hier alleen om luiheid gaat. Er is iets diepers en visceraals aan de hand wanneer mensen niet alleen levens redden maar ook geld verdienen. Het voelt minderwaardig om een checklist te gebruiken, een schande. Het druist in tegen diepgewortelde overtuigingen over hoe de echte groten onder ons - degenen die we willen zijn - omgaan met situaties met een hoge inzet en complexiteit. De echte groten durven. Zij improviseren. Zij hebben geen protocollen en checklists. Misschien moet ons idee van heldendom bijgewerkt worden."

- Atul Gawande

Reageer hieronder en laat anderen weten wat je hebt geleerd of als je andere feedback hebt.

Het Checklist Manifesto PDF, Infographic, Gratis luisterboek en Animatie 

Nieuw bij StoryShots? Krijg de PDF, gratis audio en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Om in de details te duiken, bestel de boek of krijg het audioboek gratis.

Gerelateerde boeksamenvattingen

The E-Myth Revisited door Michael E. Gerber

Virtuele vrijheid door Chris Ducker

De 4-urige werkweek door Tim Ferriss

Het jaar van minder door Cait Flanders

Dingen gedaan krijgen door David Allen

De Lean Startup door Eric Ries

De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen door Stephen R. Covey

Gebouwd om te verkopen door John Warrillow

het checklist manifest samenvatting
  • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.