De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen samenvatting
| | | | |

The 7 Habits of Highly Effective People Samenvatting, Analyse en Kritiek | Stephen R. Covey

Krachtige lessen in persoonlijke verandering

De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen samenvatting

In de samenvatting van The 7 Habits of Highly Effective People zijn we nog maar aan het begin. Om de sappige details te leren en Stephen Covey te steunen, koop het boek op Amazon of het luisterboek gratis met een gratis proefversie van Audible.

DISCLAIMER: Dit is een onofficieel samenvatting en analyse. Het is niet verbonden met, geautoriseerd, goedgekeurd, gelicentieerd of onderschreven door de auteur of uitgever van het boek.

Het perspectief van Stephen Covey

Stephen Covey was een internationaal gerespecteerde autoriteit op het gebied van leiderschap. Tijd magazine erkende hem als een van de 25 meest invloedrijke Amerikanen. Hij was ook gezinsdeskundige, professor, organisatieadviseur en auteur. Elk van deze prestaties was gebouwd op zijn sterke academische basis. Covey nam gretig deel aan schooldebatten en studeerde vroegtijdig af van de middelbare school. Daarna ging hij naar de Universiteit van Utah en behaalde een Bachelor of Science in Business Administration, gevolgd door een MBA van Harvard University. Hij verlegde zijn aandacht van bedrijfsstudies naar doctorale studies in religie. Covey's meest populaire boek, De 7 gewoonten van zeer effectieve mensenheeft sinds zijn publicatie in 1989 wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht.

Deel I - Paradigma's en beginselen

Synopsis

De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen daagt traditionele zelfhulp uit die persoonlijkheidsethiek aanmoedigt, zoals imago en houding. Covey stelt voor dat lezers in plaats daarvan een karakterethiek gebruiken. Een karakterethiek vertrouwt op tijdloze principes, zoals moed en integriteit. Om deze overgang te maken zul je moeten gaan door wat Covey een paradigmaverschuiving noemt. Een effectief persoon heeft geleerd de paradigmaverschuiving te maken van buiten naar binnen. Zij zijn langs het groei-continuüm gegaan van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid en uiteindelijk naar onderlinge afhankelijkheid. Een effectief persoon heeft ook de balans gevonden van productie en tegelijkertijd zijn vermogen om te produceren vergroot. Om een effectief persoon te worden, moet je een paradigmaverschuiving in je wereldbeeld stimuleren door de zeven gewoonten van zeer effectieve mensen over te nemen.

De eerste drie gewoonten zijn gewoonten van zelfbeheersing, of privé-overwinningen. Deze zijn:

 1. Wees proactief
 2. Begin met het einde in gedachten
 3. Zet de eerste dingen op de eerste plaats

Deze drie moeten eerst komen. Nadat je deze gewoonten hebt aangenomen, kun je de drie gewoonten van publieke overwinningen gebruiken. Deze drie gewoonten zijn gebouwd op onderlinge afhankelijkheid. Deze zijn:

 1. Denk Win-Win
 2. Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden.
 3. Synergie 

De laatste gewoonte berust op voortdurende verbetering en is de sleutel tot de goede werking en vernieuwing van de eerste zes. Deze gewoonte is: 

 1. Slijp de zaag

Deel II - Private Victory

Gewoonte 1: Wees proactief

Covey moedigt je aan je woordenboekdefinitie van proactief te heroverwegen. Je moet ook vergeten hoe je over dit woord hebt leren denken, niet alleen in je persoonlijke leven maar ook in je werk.

Ten eerste kunnen we proactiviteit niet begrijpen zonder menselijk gedrag te begrijpen. De algemeen aanvaarde paradigma's van menselijk gedrag zijn:

1) Genetisch determinisme (je bent wie je bent door je genen)

2) Psychisch determinisme (je kindertijd en opvoeding hebben je persoonlijkheid gevormd)

3) Omgevingsdeterminisme (de dingen om je heen bepalen wie je bent)

De heersende opvatting op basis van deze paradigma's is dat wij in de kern dieren zijn. Dus zijn we gedwongen om een specifieke reactie te geven op stimuli. Toch citeert Covey psychiater en Holocaustslachtoffer Viktor Frankl: "Tussen stimulus en respons heeft de mens de vrijheid om te kiezen." We worden beïnvloed door prikkels in onze omgeving, zoals de woorden en daden van anderen, maar we hebben de vrije wil om onze reactie te kiezen.

Deze vrijheid om te kiezen is fundamenteel voor proactiviteit. De auteur definieert proactiviteit (en de daarmee gepaard gaande paradigmaverschuiving) als het uitoefenen van je vrijheid om te kiezen voor zelfbewustzijn, verbeelding, geweten of onafhankelijke wil. Een paradigma is onze subjectieve kijk op onze omgeving. Als voorbeeld legt Covey uit dat hij op een ochtend in de metro van New York City een paradigmaverschuiving meemaakte. Hij en de andere passagiers genoten van de rust van het lezen voordat een ouder met hun luidruchtige kinderen de metro instapte. Covey ergerde zich aan dit gezin dat de stilte doorbrak en vroeg de vader of hij zijn kinderen onder controle kon houden. Deze vader legde uit dat hij dat probeerde, maar dat ze allemaal in shock waren omdat de moeder van de kinderen net een uur eerder was overleden. Op dit moment ervoer Covey een paradigmaverschuiving van ergernis naar mededogen. Dit voorbeeld laat zien dat paradigmaverschuivingen het potentieel hebben om een krachtige verandering in je leven teweeg te brengen. 

We kunnen onze eigen paradigmaverschuivingen creëren door die geaccepteerde paradigma's van menselijk gedrag uit te dagen. Je ongeluk en gebrek aan succes zijn gebaseerd op een keuze om je door iets zo te laten maken. Maar we hebben een keuze in de ruimte tussen een prikkel en hoe we reageren. Dus moeten we onze reactie kiezen. De optimale reactie is proactief zijn. 

Merk op dat Covey's idee van proactiviteit het effect van genetica, opvoeding en omgeving niet minimaliseert. Maar we moeten onze verantwoordelijkheid erkennen om onze reacties op deze factoren vorm te geven.

Proactiviteit is niet simpelweg optimisme. In plaats daarvan is proactiviteit het begrijpen van de realiteit van een situatie en er verantwoordelijkheid voor nemen. 

Cirkel van invloed

Covey legt uit dat we allemaal een "cirkel van zorg" hebben die alle dingen vertegenwoordigt waar we om geven. We kunnen slechts een klein deel van de gebeurtenissen in onze cirkel van zorg beïnvloeden. Dit kleine deel wordt je "cirkel van invloed" genoemd. Veel mensen besteden hun tijd en energie aan piekeren of klagen over de dingen waar ze geen invloed op hebben. Hoe meer je je richt op factoren buiten je controle, d.w.z. buiten je cirkel van invloed, hoe minder eigenschappen je zult beheersen. Covey beschrijft dit als "reactief" zijn. En als gevolg daarvan zal je cirkel van invloed kleiner worden. Tegelijkertijd, door u te concentreren op factoren die u onder controle heeft, zult u merken dat uw cirkel van invloed groeit. Stephen Covey beschrijft dit als "pro-actief".

Een voorbeeld van een groeiende cirkel van invloed is wanneer uw productiviteit resulteert in een promotie. Je hebt dan meer invloed op je medewerkers. Maar ook na de promotie moet u zich ervan bewust zijn waar uw cirkel van invloed ligt. Als u bijvoorbeeld een managementfunctie krijgt, hebt u nog steeds weinig invloed op leidinggevenden. In dat geval kunt u proactief de productiviteit van uw team verbeteren en mogelijkheden zoeken om uw invloedssfeer uit te breiden tot leidinggevenden. U moet echter geen tijd verspillen aan zorgen over de leidinggevenden als u weinig invloed op hen hebt.

Om je focus te verleggen naar je cirkel van invloed, stop met praten over "hebben/hadden". Een voorbeeld van dit soort gesprekken is: "Had ik maar een betere baan." Gebruik in plaats daarvan "zijn", zoals in "Ik kan efficiënter zijn". 

Gewoonte 2: Begin met het doel voor ogen

Alles wordt twee keer gecreëerd. Eerst creëer je iets in je geest. Daarna wordt het een fysieke realiteit. 

Maar stel dat je niet bewust kiest voor controle over je mentale creaties. In dat geval wordt je leven standaard gecreëerd. In wezen wordt je leven gevormd door willekeurige omstandigheden en verwachtingen en agenda's van anderen. Covey gebruikt het voorbeeld van een ladder om dit punt uit te leggen. Als je ladder niet tegen de juiste muur staat, brengt elke stap die je zet je sneller naar de verkeerde plaats. De les hier is dat je zonder je doel voor ogen, vooruitgang boekt in de verkeerde richting.

Beginnen met het doel voor ogen betekent dat je elke rol die je in je leven hebt, benadert met duidelijke waarden en aanwijzingen. Omdat we zelfbewust zijn, kunnen we ons realiseren wanneer we niet in harmonie zijn met onze waarden of geen proactief ontwerp gebruiken. Dus, plaats het resultaat dat je wilt in het centrum van je leven. Die zaken in het centrum van je leven zullen de bron zijn van je zekerheid (je gevoel van waarde), leiding (je bron van richting), wijsheid (je perspectief), en kracht (je vermogen om te handelen en te presteren).

De meeste mensen nemen niet de tijd om hun waarden af te stemmen op hun centrum. Als gevolg daarvan hebben ze meerdere centra. Mensen kunnen gericht zijn op hun echtgenoot, familie, geld, werk, plezier of zichzelf. Veel van deze centra zijn aanvaardbaar. Maar Covey legt uit dat het ongezond is om afhankelijk te zijn van één van deze centra voor zekerheid, leiding, wijsheid of macht. 

In plaats daarvan moet je, om een effectief persoon te zijn, een "principe" centrum hebben. Je principecentrum moet gebaseerd zijn op tijdloze, onveranderlijke waarden. Het principecentrum plaatst al die andere centra in perspectief. Het laat je ook zien dat, net zoals alle stenen in een huis een doel hebben, al je handelingen een doel hebben.

Persoonlijke missieverklaring

De beste manier om ervoor te zorgen dat je leven in overeenstemming is met je principes is het schrijven van een persoonlijke missieverklaring. Covey stelt voor je persoonlijke missieverklaring te benaderen vanuit het perspectief van rollen en doelen. Wie wil je zijn en wat wil je bereiken? Een authentieke missieverklaring is een belangrijk onderdeel om effectief te worden. Je moet er tijd en moeite in steken om het juiste perspectief te krijgen en je voor te bereiden op de volgende gewoonte.

Gewoonte 3: Zet de eerste dingen op de eerste plaats

Gewoonte 3 gebruikt acties gebaseerd op de mentale veranderingen geassocieerd met Gewoonte 1 en 2. Covey karakteriseert Gewoonte 1 en 2 als leiderschap. Nadat u deze twee gewoonten hebt ingesteld, kunt u beginnen na te denken over management. Management is de kern van Gewoonte 3.

Effectief management houdt in dat je de eerste dingen op de eerste plaats zet en doet wat anderen niet willen doen. Vanuit gewoonte 1 en 2 moet je een brandend "ja" in je hebben. Dit "ja" moet u in staat stellen "nee" te zeggen tegen andere omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met uw principes en doelstellingen. 

De auteur legt uit dat er vier soorten activiteiten zijn. Activiteiten zijn urgent/niet urgent en belangrijk/niet belangrijk. Je moet de hoeveelheid tijd die je besteedt aan belangrijke, niet-urgente taken vergroten en de hoeveelheid tijd die je besteedt aan urgente, niet-belangrijke taken verminderen. Het resultaat is een benadering van binnenuit. Dit betekent dat u begint met uw vaste kern van principes. Dus wanneer zich problemen voordoen, zult u ze zien als stukjes van het geheel in plaats van het geheel zelf. 

Om dit punt te benadrukken, vertelt Covey over zijn werk met managers van winkelcentra. Het viel hem op dat zij minder dan 5% van hun tijd besteedden aan het opbouwen van relaties met winkeleigenaren, ondanks dat zij de positieve gevolgen daarvan kenden. Ze verspilden hun tijd aan dringende, onbelangrijke taken die gedelegeerd konden worden. Om dit aan te pakken, wezen de managers een derde van hun tijd toe aan het verbeteren van deze relaties. Het resultaat was:

 • Toename van de tevredenheid van managers
 • Verhoging van de inkomsten

Je ziet hoe tijdmanagement de sleutel is om de eerste dingen op de eerste plaats te zetten. Maak dus van tevoren een planning voor de week en behoud flexibiliteit voor elke dag.

Covey beschrijft vier niveaus van tijdbeheer:

Niveau 1: Notities en checklists (uw cognitieve last in het heden verminderen zodat u aan de toekomst kunt denken)

Niveau 2: Kalenders en afsprakenboeken (vooruitkijken om je toekomstige tijd beter in te delen)

Niveau 3: Dagelijkse planning met doelen stellen en prioriteiten stellen. De meeste mensen komen nooit verder dan dit niveau.

Niveau 4: Categoriseren van activiteiten en bewust uitsluiten van sommige daarvan

Het vierde niveau van tijdmanagement

Dit vierde niveau is waar de auteur ons vraagt te opereren. Hij leent het hulpmiddel voor deze indeling van Dwight Eisenhower. Een effectieve tijdmanager besteedt zoveel mogelijk tijd aan activiteiten die belangrijk zijn voordat ze urgent worden. Zij geven bijvoorbeeld prioriteit aan het opbouwen van relaties, langetermijnplanning en preventief onderhoud. Hoe meer tijd u aan deze aanpak besteedt, hoe minder tijd u besteedt aan taken die niet urgent of belangrijk zijn. Delegeer of schrap anderszins alles wat urgent en onbelangrijk of belangrijk en niet urgent is.

De meeste mensen concentreren zich meestal op dringende zaken die al dan niet noodzakelijk zijn. Met deze aanpak zijn we zelden effectief. We proberen uit deze vicieuze cirkel te komen door meer discipline op te brengen. Maar de auteur stelt dat ons probleem waarschijnlijk niet een gebrek aan discipline is. Waarschijnlijker is dat uw prioriteiten niet geworteld zijn in uw waarden.

Deel III - Publieke overwinning

Gewoonte 4: Denk Win-Win

Wanneer Covey ons vertelt om win-win te denken, schetst hij geen onrealistisch positieve houding. In plaats daarvan definieert hij een win-win mentaliteit als het altijd zoeken naar een derde alternatief voor de "ik of jij" benadering. 

De meeste mensen leven in een van de volgende vier onproductieve alternatieve paradigma's:

1) Win-verlies (autoritair of egoïstisch)

2) Lose-win (een doetje zijn, omdat je een nederlaag accepteert zodat iemand anders kan winnen)

3) Verlies-verlies (wanneer twee win-verlies mensen met elkaar omgaan, is er weinig ruimte voor persoonlijke of teamverbetering)

4) Winnen (uitsluitend gericht op jouw resultaten en niet op het succes van het team)

Om aan deze onproductieve denkwijzen te ontsnappen, moeten we de drie karaktertrekken ontwikkelen die essentieel zijn voor het win-win paradigma:

1) Integriteit (de waarde die we aan onszelf hechten)

2) Volwassenheid (het evenwicht tussen moed en consideratie)

3) Overvloed (die voortkomt uit een gevoel van persoonlijke waarde en veiligheid)

Probeer je relaties te zien als emotionele bankrekeningen. Door proactief stortingen te doen, zorg je ervoor dat het emotionele geld er is als het tijd is om geld op te nemen. Win-win is vaak een uitdaging, maar wordt veel gemakkelijker gemaakt door een flinke emotionele bankrekening aan te leggen. Dingen als aardig zijn, afspraken nakomen en empathie tonen zijn allemaal manieren om de emotionele bankrekening van je relatie te laten groeien.

Om beter te begrijpen wat een win-win beslissing is en hoe die in elkaar zit, geeft Covey de volgende kenmerken die samenhangen met de drie essentiële karaktereigenschappen:

 1. Integriteit - trouw blijven aan je waarden en verplichtingen
 2. Volwassenheid - Je ideeën met vertrouwen uiten maar ook rekening houden met de mening van anderen.
 3. Overvloed Mentaliteit - Geloven dat er genoeg is voor iedereen

Covey benadrukt dat je deze activa die de productiviteit op lange termijn vergemakkelijken niet moet opofferen omwille van de resultaten. Hij vertelt een beroemde fabel om dit punt uit te leggen. Het vertelt het verhaal van een boer die een gans doodt die gouden eieren legt om meteen meer eieren te krijgen. Maar al snel beseft hij dat het een vergissing was, want nu krijgt hij geen eieren meer. De les van dit verhaal is dat activa die de productie ondersteunen (productiecapaciteit) meer gewaardeerd moeten worden dan de productie zelf. Je moet ook je productie van gewenste resultaten (P) en productievermogen (PC) in evenwicht brengen. Covey noemt dit de P/PC balans.

 De drie activa die de productie ondersteunen zijn:

 1. Menselijk kapitaal
 2. Financiële activa
 3. Fysieke activa

In de meeste moeilijke situaties is het probleem eerder het systeem dan de mensen. Veel ingewikkelde problemen kunnen worden opgelost als je je afvraagt hoe je het systeem kunt verbeteren.

Gewoonte 5: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden.

Als je effectief met mensen wilt omgaan en ze wilt beïnvloeden, moet je ze eerst begrijpen. Het is misschien een kwestie van gezond verstand, maar de meeste mensen geven geen prioriteit aan begrijpen. In plaats daarvan willen ze vooral begrepen worden.

Nogmaals, Covey splitst de dingen op in een stapsgewijs kader dat je gedrag gemakkelijker te begrijpen maakt. Hier zijn zijn vier niveaus van luisteren:

1) Negeren

2) Doen alsof je luistert

3) Aandachtig luisteren

4) Empathisch luisteren

Empathisch luisteren

De eerste drie spreken voor zich, maar de term "empathisch luisteren" heb je misschien nog niet eerder gehoord. Empathisch luisteren houdt in dat je het referentiekader van iemand anders ervaart door te "luisteren" naar zijn lichaamstaal, toon, uitdrukking en gevoelens. Het betekent ook dat het doel van luisteren om een antwoord te vormen of een verbinding tot stand te brengen volledig wordt weggelaten. In plaats daarvan moet je je richten op het begrijpen van de ander, zodat je zijn vertrouwen kunt verdienen. Empathisch luisteren is een enorme storting op de emotionele bankrekening.

In tegenstelling tot empathisch luisteren hebben we de neiging om vanuit ons eigen standpunt te luisteren (ook al luisteren we aandachtig) en hebben we deze reacties:

1) Evalueer (eens of oneens)

2) Probe (vragen stellen vanuit onze standpunten)

3) Adviseren (raad geven op basis van onze eigen ervaringen)

4) Interpreteren (de acties van mensen verklaren op basis van onze motivaties)

We moeten empathisch luisteren in plaats van onze natuurlijke reacties op elke situatie af te dwingen. Als we dit doen, kunnen we verder gaan dan transactionele uitwisselingen en een significante impact hebben. Voldoe aan de behoefte om begrepen te worden, en je kunt overgaan tot productief zijn. 

Deze gewoonte is krachtig omdat het altijd in je invloedssfeer ligt om in eerste instantie te begrijpen, en dan begrepen te worden. Wanneer mensen elkaar begrijpen, wordt de deur geopend voor win-win oplossingen.

Gewoonte 6: Synergie

Covey bestrijdt de steun van de zelfhulpliteratuur voor individualisme en onafhankelijkheid. Hij gelooft dat onafhankelijkheid obstakels opwerpt voor teamwerk. Hij beschrijft synergie als iets dat onmogelijk te begrijpen is tenzij je het hebt ervaren. Synergie treedt op wanneer een groep mensen in een gelijktijdige en coöperatieve staat van flow komt. Covey definieert dit als de "piekervaring" van groepsinteractie.

Laten we eens nadenken over hoe deze piekervaring eruit zou kunnen zien. Misschien heb je ooit in een sport gespeeld waar het team volledig samensmolt. Wanneer dit gebeurt, begint het spel van je team te klikken alsof je als één lichaam beweegt. Of misschien heb je wel eens in een muziekgroep gespeeld. Stel je de momenten voor waarop elke noot perfect samengaat. Tot slot herinner je je misschien een noodgeval waarbij vreemden samenkwamen om met ongekende samenwerking op te treden. Dit zijn allemaal voorbeelden van mensen die kiezen voor een karakterethiek in plaats van een persoonlijkheidsethiek. De karakter-ethiek was populairder als een benadering voor zelfverbetering tijdens de Amerikaanse Revolutie. Covey gelooft dat deze ethiek ten grondslag ligt aan het samenwerkingsmodel van de Amerikaanse grondwet. De idealistische samenwerking van de individuele staten in de Verenigde Staten weerspiegelt de waarde van onderlinge afhankelijkheid die Covey aanbeveelt.

Deze voorbeelden zijn wat de auteur bedoelt met synergie - een gedeelde piekervaring. Deze ervaring kan worden gecreëerd als gevolg van de eerste vijf gewoonten. De sleutel hier is dat synergie van dit type niet een zeldzame ervaring hoeft te zijn. We kunnen het creëren in ons dagelijks leven. Begin op een hoger niveau te leven door de eerste vijf gewoonten in praktijk te brengen en authenticiteit en openheid toe te voegen. Omring jezelf ook met een verscheidenheid aan mensen en luister naar hun meningen. Als je consequent op dit niveau werkt, kun je effectiever worden dan de meeste mensen kunnen dromen.

Deel IV - Vernieuwing

Gewoonte 7: Slijp de zaag

Een gewoonte is iets dat herhaaldelijk wordt beoefend. Je hebt dus tijd nodig om jezelf op te laden voordat je de andere gewoonten beoefent. Dit betekent dat je tijd moet maken voor activiteiten die je mentale, fysieke, spirituele en emotionele toestand herstellen. 

Covey geeft een voorbeeld om dit punt te benadrukken. Hij beschrijft een houthakker die al uren aan het zwoegen was om een boom om te zagen. Een jonge man die toekeek stelde de houthakker voor een pauze in te lassen en zijn zaag te slijpen. De houthakker antwoordde dat hij het te druk had om te stoppen. De jongeman legde uit dat de houthakker de boom veel sneller kon omzagen als hij even pauzeerde en zijn zaag slijpte. Deze oplossing ligt misschien ook voor ons voor de hand. Maar hoe vaak lopen we tegen een muur, raken we opgebrand, of blijven we maar doormalen zonder de tijd te nemen om aan onze vaardigheden, kennis of emotionele en fysieke gezondheid te werken? De les van dit verhaal is dat tijd nemen om jezelf te verbeteren je op de lange termijn tijd zal besparen. 

Covey raadt u aan tijd vrij te maken voor activiteiten die de vier dimensies van de menselijke natuur vernieuwen:

1. Mentaal (lezen, visualiseren, plannen en schrijven)

2. Fysiek (lichaamsbeweging, voeding en stressbeheersing)

3. Emotioneel (service, empathie, synergie en intrinsieke veiligheid)

4. Spiritueel (waardeverheldering, inzet, studie en meditatie)

Evenwicht is ook belangrijk. Als je één gebied verwaarloost, beschadig je de rest. Besteed dus minstens één uur per dag aan deze praktijken.

Een algemeen evenwicht van deze dimensies is noodzakelijk om de andere zes gewoonten te ondersteunen. Een effectief evenwicht kan leiden tot een opwaartse spiraal van voortdurende persoonlijke groei.

The 7 Habits of Highly Effective People Samenvatting

De les van dit boek is dat je vanuit authenticiteit moet komen om effectief te zijn. Je moet beginnen met je waarden en bij elke volgende gewoonte verder bouwen. 

De 7 gewoonten opnieuw geschetst

Om uw geheugen op te frissen, hier zijn de zeven gewoonten van zeer effectieve mensen:

Gewoonte 1: Wees proactief

Gewoonte 2: Begin met het doel voor ogen

Gewoonte 3: Zet de eerste dingen op de eerste plaats

Gewoonte 4: Denk Win-Win

Gewoonte 5: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden.

Gewoonte 6: Synergie 

Gewoonte 7: Slijp de zaag

De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen Kritiek

Veel mensen bekritiseren Seven Habits of Highly Effective People omdat het vaag en achterhaald zou zijn. Dit waren echter geen problemen met de oorspronkelijke tekst, maar eerder met zijn volgelingen. Covey en zijn werk waren revolutionair en veel mensen begrepen de diepte van de inhoud van zijn boek niet. Hij gaf vaak toespraken om de ideeën van zijn boek op te volgen en gaf meer diepgaande uitleg om vragen te beantwoorden van zijn publiek, dat vaak bestond uit auteurs, journalisten, ondernemers, bedrijfseigenaren, marketeers, opvoeders en andere professionals.

Beoordeling

Wij beoordelen De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen met 4,4/5.

Onze score

Gratis luisterboek van The 7 Habits of Highly Effective People

Dit was slechts het topje van de ijsberg van The 7 Habits of Highly Effective People. Om in de details te duiken en de auteur te steunen, bestel je de boek of krijg het audioboek gratis op Amazon.

 

Gerelateerde boeksamenvattingen

Eerste dingen eerst door Stephen Covey

De 4 disciplines van uitvoering door Sean Covey

De 21 onweerlegbare wetten van leiderschap door John C. Maxwell

De 8e gewoonte door Stephen Covey

Hoe vrienden te winnen en mensen te beïnvloeden door Dale Carnegie

Atomic Habits door James Clear

De kracht van de gewoonte door Charles Duhigg

Emotionele Intelligentie 2.0 door Jean Greaves en Travis Bradberry

Het samengestelde effect door Darren Hardy 

De effectieve leidinggevende door Peter Drucker

The One Thing door Gary W. Keller en Jay Papasan

Maak je bed op door Wiliam H. McRaven

De vier overeenkomsten door Don Miguel Ruiz

Strategie en tactiek voor leiderschap door Jocko Willink

Cruciale Gesprekken door Joseph Grenny, Ron McMillan, en Al Switzler

Schakel door Chip en Dan Heath

Moeilijke Gesprekken door Sheila Heen, Douglas Stone en Bruce Patton

Drive door Daniel H. Pink

De zeven gewoonten van zeer effectieve mensen door Stephen R. Covey samenvatting
 • Sla

Vergelijkbare berichten

11 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.