Samenvatting van de zes denkhoeden
| | |

Zes Denkhoeden Samenvatting en Analyse | Edward De Bono

Een essentiële benadering van bedrijfsbeheer

Het leven wordt druk. Heeft Zes denkhoeden stof verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan de boek of krijg het audioboek gratis om de sappige details te horen.

Het perspectief van Edward De Bono

Edward De Bono is een van de pioniers van hersentraining. In 1967 vond hij de wereldberoemde Laterale Denk Techniek uit. De Bono is een voorstander van het direct aanleren van denken als vaardigheid. Hij heeft zijn leven gewijd aan het helpen van mensen wereldwijd om hun denkvermogen en creativiteit te verbeteren. Zijn cursussen zijn gebruikt door topbedrijven, regeringen en wereldleiders. Ze zijn echter ook zeer toegankelijk en worden gebruikt door schoolkinderen. De Bono gelooft dat zijn technieken mensen van alle denkniveaus helpen om in minder tijd slimmere beslissingen te nemen.

Inleiding

Zes denkhoeden geeft zes benaderingen die door elkaar kunnen worden gebruikt als instrument voor kritisch denken. Stel je voor dat je een ontdekkingsreiziger bent en je bevindt je op een eiland. Natuurlijk zou je willen weten wat er op dat eiland gebeurt. De meest gebruikelijke aanpak is observeren en aantekeningen maken van elk opvallend kenmerk. Het probleem met deze aanpak is dat veel minder opvallende details, die toch belangrijk zijn, over het hoofd worden gezien. De Zes Denkhoeden-aanpak helpt je om elk kritisch detail een voor een te bekijken. Deze zes denkhoeden hebben verschillende kleuren en elke kleur functioneert anders.

De vooronderstelling

Het uitgangspunt van Six Thinking Hats is dat alles tegelijk doen alleen maar verwarring schept. In principe geeft Six Thinking Hats je een referentiekader. Deze referentie biedt drie duidelijke toepassingen.

 1. U kunt het gebruiken als instrument voor groepsdiscussie en individueel denken. Dat betekent dat je het kunt gebruiken om ze te optimaliseren.
 2. Het helpt een groep effectiever samen te denken. Stel je voor dat je zes mensen in je groep hebt. Er zijn dan zes verschillende manieren van denken. Cruciaal is dat als de groep zes denkhoeden opzet, ze zich op één ding tegelijk kunnen concentreren.
 3. Het biedt een manier om denkprocessen gedetailleerd en samenhangend te plannen. Met zes denkhoeden weet je precies wat je gaat doen voor elke stap van het proces. U bestrijkt dus alle vereiste gebieden. Het resultaat is denkprocessen en werk dat meer samenhang vertoont.

Voordelen van de zes denkhoeden

Alvorens in te gaan op de specifieke kenmerken van elke denkhoed, geeft De Bono vijf sterke redenen waarom u de zes denkhoeden zou moeten aannemen. De vijf voordelen die De Bono geeft zijn:

 1. Ze moedigen parallel denken aan. Parallel denken betekent dat al uw groepsleden in dezelfde richting denken. Hoe langer u op deze manier werkt, hoe invloedrijker uw team zal worden.
 2. Ze moedigen het full-spectrum denken aan. Volledig spectrum denken betekent dat je alle mogelijkheden afdekt.
 3. Ze scheiden ego en prestatie. Wanneer je een groepsgesprek voert, ben je bezig met sociale aspecten. Het is een sociaal gebeuren omdat je niet alleen werkt, maar met mensen. Soms denken mensen dat hun ideeën hun eigendom zijn. Dit eigendom leidt ertoe dat mensen zich bedreigd voelen wanneer "hun" idee wordt uitgedaagd. Cruciaal is dat de zes denkhoeden je helpen je ego te scheiden van je prestaties. Dus, mensen die kritiek hebben op een idee gaat niet langer over jou en wordt een vitaal onderdeel van het samen oplossen van een probleem.
 4. Zij stellen het team in staat een vollediger inbreng van meer mensen te krijgen. Wanneer u in een groep werkt, zijn er verschillende persoonlijkheden. De zes denkhoeden kunnen u helpen input of informatie te verkrijgen van elke persoon en persoonlijkheid.
 5. Zij moedigen prestaties aan in plaats van verdediging van het ego. Zodra je beseft dat de groepsprestatie belangrijker is dan de individuele prestatie, kun je anderen meer aanmoedigen. Je kunt ook opener worden.

Zo, nu zou je de voordelen van de zes denkhoeden moeten begrijpen. 

Verklaring van de zes denkhoeden

De zes denkhoeden hebben elk unieke kenmerken die elkaar aanvullen maar duidelijk onderscheiden zijn. De afbeelding hieronder geeft dit punt weer en de volgende schetsen zullen dit ook duidelijk maken.

De blauwe denkhoed gaat over het proces

Van de zes denkhoeden is de blauwe denkhoed de enige die zich richt op het proces. De focus op het proces betekent dat er niet naar het onderwerp wordt gekeken. Deze hoed begint met de vraag aan de groep hoe ze het onderwerp gaan bespreken. Deze hoed kijkt dus niet naar het onderwerp zelf, maar naar het denken achter het onderwerp. In technische termen houdt de blauwe hoed zich meer bezig met metacognitie. Meta-cognitie is een vakterm voor het denken over hoe we moeten denken. Meta-cognitie overweegt ook welk type denken nodig is en organiseert dit denken. Deze denkhoed denkt eerst na over de premisse, en plant dan het denkproces en de daaropvolgende acties. Daarmee is de blauwe denkhoed belast met de besluitvorming. 

De witte denkhoed zoekt feiten

"Het echte leven is echter heel anders dan schoolsommen. Er is meestal meer dan één antwoord. Sommige antwoorden zijn veel beter dan andere: ze kosten minder, zijn betrouwbaarder of zijn gemakkelijker uit te voeren. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het eerste antwoord het beste moet zijn."

- Edward De Bono

Bij de witte denkhoed gaat het om de feiten. Veel gestelde vragen door hen die de witte denkhoed dragen zijn

 • Welke materialen hebben we?
 • Welke informatie hebben we?
 • Welke informatie hebben we nog meer nodig?
 • Hoe gaan we ze halen?

Deze denkhoed is gericht op informatie. Zij verzamelen dus deze gegevens en informatie om de besluitvorming en de efficiëntie van het team te sturen. De witte hoed is neutraal en objectief. Dat betekent dat ze geen oordeel mogen vellen terwijl ze deze hoed dragen. In plaats daarvan verzamelen witte hoeden alleen maar. 

De auteur geeft een voorbeeld om u te helpen herinneren aan de informatiegerichte aard van witte hoeden. Hij legt uit dat papier over het algemeen wit is en dat we papier gebruiken om informatie op te schrijven. Dus, white hats schrijven feiten op wit papier. 

De Rode Denkhoed gebruikt hun gevoelens

De rode denkhoed let op zijn gevoel en reageert daarop. Als je deze hoed draagt, moet je vertrouwen op je buikgevoel. U hoeft uw intuïties of onderbuikreacties niet te rechtvaardigen. Geef in plaats daarvan gewoon verklaringen op basis van hoe u zich voelt. 

De auteur legt uit dat deze hoed cruciaal is voor de eenheid van het team. Vaak gaan mensen graag akkoord met iets waar ze het niet mee eens zijn, zolang ze hun gevoelens maar mogen uiten. Met de rode pet kunnen teamleden dus hun hart luchten en zich vrij voelen.

Deze hoed gaat over hoe je je op elk moment voelt. Het is prima om je emotionele toestand te veranderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een idee eerst niet goed vindt klinken, maar daarna van gedachten verandert. In plaats van je zorgen te maken dat je inconsequent lijkt, stelt De Bono voor dat je elke verandering in je emoties benoemt.

De zwarte denkhoed zoekt naar fouten

"We kunnen een perfect adequate manier hebben om iets te doen, maar dat betekent niet dat er geen betere manier kan zijn. Dus gaan we op zoek naar een alternatieve manier. Dit is de basis van elke verbetering die geen foutcorrectie of probleemoplossing is."

- Edward De Bono

De zwarte denkhoed is misschien wel de meest voorkomende hoed in organisaties die de zes denkhoeden niet gebruiken. Mensen zijn gewend om fouten te vinden in concepten. Ze zijn ook gewend om over obstakels te praten. Het vinden van fouten kan positief zijn, maar het kan een negatief effect hebben als het te veel wordt gebruikt. Daarom is het volgens De Bono beter om één hoed te hebben die gewijd is aan het vinden van fouten. 

Black hat thinking heeft betrekking op slecht beoordelingsvermogen. Logica wordt toegepast om gebreken, belemmeringen en obstakels te identificeren. De zwarte hoed houdt zich ook bezig met moeilijkheden, zwakheden en gevaren waarmee je te maken kunt krijgen. Het cruciale punt is dat je bij het dragen van de zwarte hoed alle oordelen moet motiveren. Je moet een logische redenering geven. Op basis van dit punt is de zwarte hoed het tegenovergestelde van de rode hoed.

Het voordeel van zwarte hoed denken is dat het je helpt de risico's van beslissingen te herkennen. Mensen praten voortdurend over slechte dingen, wat vergaderingen contraproductief kan maken. Black hat thinking moet dus niet alleen over negatieve punten gaan. In plaats daarvan moet het ook gaan over het minimaliseren van risico's door middel van beleid en regelgeving. 

De gele denkhoed gaat over voordelen

De gele hoed houdt rekening met alle positieve aspecten van een idee of concept. Als je deze hoed draagt, moet je het dus hebben over alle goede eigenschappen. Maar, net als bij de zwarte hoed denken, moet gele hoed denken ook worden toegepast met logica. Wanneer u de voordelen identificeert, moet u logisch zijn en een rechtvaardiging geven. 

Het doel van denken met een gele hoed is harmonie te zoeken door het vinden van positieve punten. Als je een gele hoed draagt, moet je dus voortdurend nadenken over het nut van een idee, wat vereist dat je gevoeligheid voor waarden in acht neemt. In plaats van wetgeving en beleid te overwegen, moet je het hebben over welke waarden bij een bepaald onderwerp horen. Plus, welk type ethisch oordeel het team moet kennen.

De groene denkhoed vraagt om creativiteit

"Creativiteit houdt provocatie, verkenning en het nemen van risico's in. Creativiteit houdt "gedachte-experimenten" in. Je kunt van tevoren niet zeggen hoe het experiment zal uitpakken. Maar je wilt het experiment wel kunnen uitvoeren."

- Edward De Bono

De laatste denkhoed is de groene denkhoed. Deze hoed heeft tot doel de oplossing te creëren voor de problemen die je bij de zwarte hoed denken vindt. De groene hoed is ook verantwoordelijk voor het beantwoorden van de stelling van provocatie en onderzoek. Zij onderzoeken en zoeken dus naar oplossingen, ideeën en alternatieve mogelijkheden.

De Bono neemt de tijd om uit te leggen wat hij bedoelt met de verklaring van provocatie. Dit kan onmiddellijk klinken alsof je een discussie begint. De werkelijkheid is dat de provocatieverklaring gaat over het voorstellen van hypotheses of scenario's en kijken waar die heen gaan. Bijvoorbeeld, als Superman zou vechten met de Incredible Hulk, wie zou er dan winnen? Dat is een provocatie. Het geeft het team een vonk om op een interessante manier te gaan denken en alternatieve gezichtspunten aan te dragen.

De film Voorbeeld en oefening

De gemakkelijkste manier om een concept te begrijpen is een voorbeeld te gebruiken. Dus, stel dat een team van zes denkhoeden zich buigt over het onderwerp films. In dit voorbeeld zouden de taken en de aanpak van elke hoed zijn:

 • Blauwe hoed - Bepaal wat de focus en doelstellingen van het gesprek moeten zijn. Deze hoed gaat niet over de film zelf.
 • Red Hat - Jezelf afvragen of je van de film houdt of hem haat. Daarna vertel je de groep je intuïtieve gevoelens.
 • White Hat - Het verzamelen van feiten en informatie over de film. Bijvoorbeeld de regisseur, scenarist, hoofdrolspeler en de plot. 
 • Gele hoed en zwarte hoed - Vaak werken deze twee hoeden samen. De gele hoed moet positief zijn en de zwarte hoed negatief. Ze bieden dus een mooi evenwicht. In het voorbeeld van een film zou het ingewikkelder moeten zijn dan dat de zwarte hoed negatieve dingen zegt over een algemeen bekritiseerd deel van de film. In plaats daarvan moet de zwarte hoed proberen iets negatiefs te vinden in het meest positieve deel van de film. Evenzo moet de gele hoed iets positiefs vinden in de grootste kritiek op de film. 
 • Groene hoed - De groene hoed moet altijd creatief zijn. Je zou een spannend scenario kunnen introduceren om een gesprek op gang te brengen. Bijvoorbeeld, "welke film zou het meest geschikt zijn voor een crossover met deze film"?

Definitieve samenvatting en beoordeling van de zes denkhoeden

De zes denkhoeden bieden evenwicht in een wereld waarin teams de neiging hebben zich te concentreren op de negatieve aspecten. Ze helpen ook voorkomen dat we ons op ons ego concentreren en moedigen ons aan om de prestaties van het team in aanmerking te nemen. De zes denkhoeden ondersteunen de scheiding van verschillende denkwijzen. Als je over één ding tegelijk praat, kun je het je volledige aandacht geven. Daarom is het zinvol om één hoed tegelijk op te zetten. Zes Denkhoeden bevordert dus single-tasking en gefocust werken. Als je alles door elkaar haalt, vertraag je jezelf. 

Single-tasking binnen een team dat alle denkhoeden omvat, stelt u in staat gericht samen te denken. Cruciaal is dat je niet altijd zes denkhoeden hoeft te gebruiken. Stel bijvoorbeeld dat je een vergadering of een samenwerkingsverband hebt. In dat geval kun je gewoon midden in de vergadering besluiten: "Hé, we moeten even een paar minuten aan de voordelen denken." Dus zet iedereen tegelijk een gele hoed op. Het is een bewuste focus tool die je op verschillende momenten kunt gebruiken of gelijktijdig kunt gebruiken binnen een evenwichtig team.


Zes denkhoeden PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde boeksamenvatting

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, audio en geanimeerde versies van deze samenvatting van Six Thinking Hats en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, Google, The Guardian en de VN genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Reageer hieronder en laat anderen weten wat je hebt geleerd of als je andere gedachten hebt.

Om in de details te duiken, bestel de boek op Amazon.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Creativity Inc. door Amy Wallace en Edwin Catmull

Snel en langzaam denken door Daniel Kahneman

Predictably Irrational door Dan Ariely

Linchpin door Seth Godin

Waar goede ideeën vandaan komen door Steven Johnson

Originelen door Adam Grant

Grote Magie door Elizabeth Gilbert

Het Checklist Manifest door Atul Gawande

De wetten van de menselijke natuur door Robert Greene

Zes denkhoeden samengevat
 • Sla

 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.