Originelen Samenvatting
| | |

Originals door Adam Grant Samenvatting en Analyse

Het leven wordt druk. Heeft Originelen stof heeft verzameld op uw boekenplank? Pak in plaats daarvan nu de belangrijkste ideeën op.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel dan de boek of de gratis luisterboek om de sappige details te horen.

DISCLAIMER: Dit is een onofficiële samenvatting en analyse.

Synopsis

Originelen is een boek dat ingaat op hoe je je uniciteit kunt gebruiken als instrument om succesvol te worden. Adam Grant geeft een groot aantal praktische voorbeelden van individuen die de kansen hebben overwonnen en met succes de autoriteit hebben uitgedaagd. Bovendien gebruikt hij zijn achtergrond in de psychologie om relevant onderzoek toe te passen op elk punt dat hij maakt. Grant onderzoekt hoe je een goed idee herkent, je stem laat horen zonder het zwijgen op te leggen, een coalitie van bondgenoten opbouwt, het juiste moment kiest om te handelen en angst en twijfel hanteert.

Over Adam Grant

Adam Grant is een Amerikaanse psycholoog en auteur die momenteel hoogleraar is aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania, gespecialiseerd in organisatiepsychologie. Hij kreeg een academische aanstelling op 28-jarige leeftijd, wat hem de jongste professor aan de Wharton School maakt. Adam Grant is al zeven jaar op rij de best beoordeelde professor aan Wharton. Hij is erkend als een van 's werelds tien meest invloedrijke managementdenkers en Fortune's 40 under 40. Hij is de auteur van vier New York Times bestsellers waarvan meer dan twee miljoen exemplaren zijn verkocht en die in 35 talen zijn vertaald. Adam is ook de gastheer van WorkLife, een populaire originele podcast van TED. Zijn TED talks over originele denkers en gevers en nemers zijn meer dan 20 miljoen keer bekeken. 

"Argumenteer alsof je gelijk hebt en luister alsof je ongelijk hebt."

- Adam Grant

Originaliteit ligt ten grondslag aan een bevredigende carrière

Een woordenboekdefinitie van originaliteit benadrukt het belang van het hebben van een uniek karakter. Adam Grant stelt echter dat originelen in de moderne wereld geavanceerder zijn dan vroeger. Vroeger moesten originelen bijvoorbeeld nieuwe ideeën bedenken en de status quo uitdagen. Maar moderne originelen moeten ook het initiatief nemen om hun unieke visie te verwezenlijken. 

Uit onderzoek blijkt dat originelen zelfs in de kleinste details verschillen van anderen. Econoom Michael Housman stelde vast dat een specifieke groep mensen binnen zijn klantenserviceteam veel langer bleef werken dan anderen. Hij zocht naar mogelijke verklaringen waarom deze individuen verschilden. Tot Housmans verrassing vond hij een verband tussen mensen die hun baan langer hielden en hun keuze van internetbrowser. 

Housman ontdekte met name dat personen die alternatieve browsers installeerden voor de standaard Internet Explorer, meer kans hadden om hun baan te behouden. Bovendien namen zij eerder initiatief, confronteerden zij anderen met beslissingen en vonden zij oplossingen voor dilemma's. Hoewel het verband in eerste instantie zwak lijkt, is iemand die bereid is de status quo uit te dagen door een andere browser te installeren eerder geneigd nieuwe oplossingen te vinden en falende benaderingen aan te vechten. Volgens de onderzoeksresultaten bleven deze werknemers gemiddeld 15 procent langer aan het werk. 

De personen die de ingebouwde browsers van de computer gebruikten, accepteerden daarentegen graag de normen voor wat ze waren. Daarom waren ze minder effectief in het oplossen van problemen en minder bereid om veranderingen door te voeren. Als ze een probleem hadden met de werkplek of hun rol, verlieten ze liever hun baan dan dat ze oplossingen voor hun problemen zochten. 

Adam Grant suggereert dat deze analogie een sterk voorbeeld is van hoe belangrijk het is om een origineel te worden. De originelen in Housmans gezelschap waren degenen die overleefden in de arbeidswereld. Om succesvol te worden, moet je dus streven naar originaliteit. Hoewel we niet allemaal genieën of creatieve meesters zijn, hebben we allemaal unieke ideeën die kunnen helpen ons werk, onze gemeenschap en onze relaties te verbeteren. 

Adam Grant schetst dat de eerste stap om origineel te worden bestaat uit moed en vastberadenheid wanneer je verandering wilt. Je moet je angst overwinnen om voor je ideeën op te komen.

Ideeënkwantiteit bevordert de kwaliteit van ideeën

Adam Grant suggereert dat als je bereid bent een breed scala aan ideeën te overwegen, de kans groter is dat je de kwaliteit van je ideeën verbetert. 

Er zijn voorbeelden in de geschiedenis van fantastische ideeën die het resultaat zijn van geluk. Zo is Isaac Newtons ontdekking van de universele zwaartekracht het resultaat van een appel die uit een boom viel en hem op het hoofd raakte. De realiteit is echter dat deze grote ideeën zeer zeldzaam zijn en dat je er geen controle over hebt. Daarom stelt Adam Grant in plaats daarvan voor dat je hard werkt om nieuwe ideeën te creëren. 

Traditioneel werken mensen volgens het gezegde "kwaliteit boven kwantiteit". In het geval van ideeën zijn echter zowel kwantiteit als kwaliteit even belangrijk. De kwantiteit van ideeën bevordert de kwaliteit van ideeën tijdens het brainstormen. Dit punt wordt ondersteund door onderzoek van de psycholoog Dean Simonton. Simonon ontdekte dat zeer creatieve individuen over het algemeen geen betere ideeën produceren. In plaats daarvan produceren zij meer ideeën dan anderen. Hun grotere ideeënproductie leidt tot een grotere kans dat zij een klein handvol briljante ideeën ontwikkelen. Om dit punt kracht bij te zetten geeft Adam Grant het voorbeeld van Pablo Picasso. Picasso staat bekend om een handvol kunstwerken. Maar weinig mensen realiseren zich dat Picasso's oeuvre 2.800 keramische werken, 1.800 schilderijen, 1.200 beeldhouwwerken en meer dan 12.000 tekeningen omvat. De kwantiteit van Picasso's werk liet een paar goede ideeën toe om hem tot succes te brengen.

Simonton heeft dit punt verder ondersteund door vast te stellen dat genieën niet konden voorspellen welke van hun werken een tijdloze klassieker zouden worden en welke zouden floppen. Zo was Beethoven het niet eens met de 33% muziekdeskundigen uit die tijd toen hij zijn beste en slechtste composities rangschikte. Daarom is enkel focussen op een paar goede ideeën een recept voor mislukking. In plaats daarvan moet u zoveel mogelijk vernieuwende ideeën produceren en uw kans op succes vergroten.

Hoewel Adam Grant stelt dat de hoeveelheid ideeën essentieel is, suggereert hij niet dat je ideeën als een lopende band uit de grond stampt. In plaats daarvan moet je ideeën de tijd geven om naar je toe te komen. Verwerp dus niet onmiddellijk een idee en forceer geen ideeën. 

Uitstelgedrag kan productief zijn

"Uitstel is misschien de vijand van productiviteit, maar het kan een bron van creativiteit zijn."

- Adam Grant

Ons wordt vaak verteld dat uitstelgedrag onze grootste vijand is. Bovendien beschrijft bijna elk zelfhulpboek succesvolle mensen als mensen die uitstelgedrag kunnen overwinnen. Maar verschillende geniale momenten zijn voortgekomen uit uitstelgedrag. Martin Luther King Jr.'s "I have a dream" zin was gedeeltelijk geïmproviseerd. Tijdens zijn toespraak riep gospelzangeres Mahalia Jackson naar Martin Luther King: "Vertel ze over de droom." Het resultaat was een geïmproviseerde toespraak over Martins visie op de toekomst van Amerika. De reden dat Martin bereid was zijn script te laten vallen, was dat hij zich nauwelijks had voorbereid. Hij was pas de avond ervoor begonnen met het schrijven van de toespraak en had niet veel inhoud voorbereid. Daarom stelde Martins uitstelgedrag hem in staat te improviseren. 

Adam Grant beschrijft King's improvisatie als een voorbeeld van het Zeigarnik effect. Dit effect werd beschreven door de gelijknamige Russische psycholoog. Het Zeigarnik-effect houdt in dat onze geest openstaat voor nieuwe ideeën en inzichten nadat we een taak hebben afgerond of opgegeven. Daarom zouden sommigen de onvoltooide toespraak van King, doordat hij deze tot het laatste moment liet liggen, zien als iets wat een niet-succesvol persoon zou doen. Onderzoek suggereert echter dat King's onvoltooide toespraak ruimte bood aan zijn hersenen om andere, briljantere ideeën te ontwikkelen. 

Grote originelen weten hoe ze uitstel kunnen gebruiken als strategie bij hun ideeënproductie. Uitstel bevordert geleidelijke vooruitgang in plaats van snelle vooruitgang, waardoor je hersenen openstaan voor een breder scala aan ideeën. Adam Grant geeft hier een voorbeeld van een andere beroemde kunstenaar. Weinig mensen weten dat Leonardo da Vinci een enorme uitsteller was. Hij begon in 1503 met het schilderen van de Mona Lisa, maar liet het project varen om aan iets anders te werken. Hij maakte de Mona Lisa pas 16 jaar later af. Sommigen zien dit als geluk. Aan de andere kant gelooft historicus William Pannapacker dat deze tijd Da Vinci in staat stelde om op een effectieve manier uit te stellen. Gedurende deze tijd experimenteerde Da Vinci met optische illusies en nieuwe schildertechnieken. Door dit experiment te gebruiken als een tijd van uitstel, keerde hij terug naar de Mona Lisa met een andere instelling en nieuwe ideeën. 

Geef toe dat je zwakheden hebt

Het uiten van je mening kan je zakelijke carrière en je netwerk in gevaar brengen. De status quo uitdagen kan positief zijn, maar ideeën aandragen en beweren dat ze niet kunnen mislukken, brengt je in de problemen. Uit onderzoek in non-profitorganisaties, de detailhandel en de industrie blijkt bijvoorbeeld dat het uiten van ideeën en zorgen bij superieuren gepaard gaat met minder kans op loonsverhoging en promotie.

Hoewel het uiten van je mening nadelige gevolgen kan hebben, kan de keuze van de manier waarop je je mening uit, dit effect omkeren. Adam Grant stelt voor je mening te geven, maar zorg ervoor dat je ook redenen geeft waarom je superieuren je voorstel misschien niet willen aanvaarden. Begin je presentatie met de tekortkomingen van je idee. Toegeven dat je idee zwakke punten heeft, zal de gesprekspartners verrassen en suggereren dat je een eerlijk persoon bent. Deze eerlijkheid die uw publiek nu met u associeert, zal de legitimiteit van uw ideeën vergroten. 

Adam Grant geeft een voorbeeld van een ondernemersechtpaar, Rufus Griscom en Alisa Volkman. Dit echtpaar presenteerde hun online ouderschapstijdschrift en blognetwerk Babble aan potentiële geldschieters. Het echtpaar begon hun presentatie met volkomen eerlijk toe te geven dat de gebruikersbetrokkenheid van hun website lager was dan verwacht. Meer bepaald bestond 40 procent van hun site uit irrelevante roddels over beroemdheden. Bovendien gaven ze ook toe dat hun back-end dringend een update nodig had. De investeerders waren gecharmeerd van de eerlijkheid waarmee het echtpaar over hun bedrijf sprak. Ze vertrouwden het koppel, en dit betekende dat ze hun bedrijf vertrouwden. Vervolgens kon het koppel $3,3 miljoen aan financiering ophalen en werden ze uiteindelijk in 2011 overgenomen door Disney. 

Radicale ideeën normaal maken

"Origineel zijn betekent niet dat je de eerste moet zijn. Het betekent gewoon anders en beter zijn."

- Adam Grant

Mensen hebben de neiging om dingen die ons niet vertrouwd zijn af te wijzen. Deze neiging weerhoudt ons er echter van originele ideeën te bedenken en te accepteren. Desondanks introduceert Adam Grant manieren om originele ideeën in je werk te introduceren en je collega's mee te krijgen. 

Allereerst introduceert Adam Grant het Mere Exposure Effect. Dit effect stelt dat het herhalen van originele ideeën anderen de tijd kan geven om aan het idee te wennen. Je kunt bijvoorbeeld een origineel idee introduceren, een paar weken wachten, en het idee dan opnieuw introduceren nadat je collega's de tijd hebben gehad om het idee te normaliseren. Bovendien suggereert onderzoek dat het consequent blootstellen van mensen aan nieuwe ideeën hen na verloop van tijd ontvankelijker maakt. 

Om het Mere Exposure Effect te versterken, raadt Adam Grant aan je ideeën beknopt te houden. Probeer bovendien je originele idee te integreren in reeds bestaande ideeën die al algemeen aanvaard zijn. Hierdoor zullen anderen snel de potentiële toepassingen van je oorspronkelijke idee begrijpen. Ten slotte moet je volhardend zijn. Uw collega's zullen waarschijnlijk aanvankelijk vijandig reageren op uw originele ideeën. Maar met tijd en volharding zullen hun reacties ongetwijfeld verbeteren. 

U kunt uw originele ideeën niet alleen integreren in reeds bestaande ideeën, maar ze ook in een bekende context plaatsen. Adam Grant geeft als voorbeeld de beroemde Disney film The Lion King. Toen het oorspronkelijke idee voor deze film aan Disney werd voorgelegd, waren ze erg sceptisch. De producenten hielden niet van de donkere verhaallijn die in het filmscript was verwerkt. Disney CEO Michael Eisner was echter in staat om de mening van de mensen over de film te veranderen door The Lion King in een bekende context te plaatsen. Meer bepaald benadrukte Eisner de gelijkenissen tussen de thema's van de film en Shakespeare's King Lear en Hamlet. De producenten waren onmiddellijk overtuigd. Door gewoon een gemeenschappelijk referentiepunt te bieden kunnen originele ideeën deel worden van een mainstream context. De rest is geschiedenis. The Lion King werd de best verdienende film van 1994 en kreeg twee Oscars. 

Samenwerken met tegengestelde meningen

Je zult niet ver komen in het leven als je alleen luistert naar mensen die het met je eens zijn en je voortdurend lof toezwaaien. Kritiek is over het algemeen niet erg prettig, maar wel cruciaal voor persoonlijke groei. Je omringen met mensen die er geheel andere opvattingen op na houden dan jij is een manier om groepsdenken te voorkomen. Zo worden mensen aangemoedigd om hun echte mening te delen in plaats van zich te conformeren aan de mening van de meerderheid. 

Adam Grant geeft een experiment dat het belang ondersteunt van het opnemen van minderheidsstandpunten in je bedrijf. De psycholoog Charlan Nemeth voerde een experiment uit waarbij groepen deelnemers een van de drie mogelijke kandidaten moesten aannemen. De eerste kandidaat werd voorgesteld als iemand met de beste vaardigheden voor de baan. Daarom was hij een duidelijke keuze. In één conditie liet de psycholoog stromannen een voorkeur tonen voor de minder gekwalificeerde kandidaat. In deze conditie conformeerden de echte deelnemers zich aan het meerderheidsstandpunt en kozen ze voor de minder gekwalificeerde kandidaat. In een tweede conditie liet de psycholoog echter slechts één stroman een minderheidsstandpunt aanbieden door de best gekwalificeerde kandidaat te steunen. In dit geval verviervoudigde de kans dat de deelnemers de best gekwalificeerde kandidaat aannamen. Het opnemen van slechts één minderheidsstandpunt kan groepsdenken voorkomen.

Groepsdenken is een negatief verschijnsel dat optreedt wanneer mensen binnen een groep prioriteit geven aan het vermijden van conflicten door consensus te bereiken boven het maken van de optimale keuze. Groepsdenken werd voor het eerst als fenomeen beschreven door de Yale-onderzoeker Lester Irving Janis. Janis beschreef groepsdenken als een van de grootste oorzaken van slechte besluitvorming in teams. Bovendien vermindert groepsdenken het potentieel voor creativiteit aanzienlijk. Eén manier om groepsdenken effectief tegen te gaan is om individuen die zeer verschillend zijn, maar bereid zijn naar een gemeenschappelijk doel toe te werken, erbij te betrekken. Adam Grant geeft een voorbeeld van de strategie van Ben Kohlmann, stichtend lid van de Rapid Innovation Cell van de Chief of Naval Operations. 

Deze groep is een van de belangrijkste creatieve hubs voor het vinden van innovatieve oplossingen voor de marine. CRIC was bijvoorbeeld de eerste groep die een 3D-printer op een schip bracht om reserveonderdelen te printen als er op zee iets kapot ging. Voor deze creativiteit moest Kohlmann een team samenstellen met officieren die bereid waren het gezag uit te dagen en er uiteenlopende standpunten op nahielden. Belangrijk is echter dat Kohlmann ervoor zorgde dat ze allemaal werkten aan een gemeenschappelijk doel van creativiteit, innovatie en hard werken.

Je ideeën vermommen om steun te krijgen

Innovatieve ideeën zijn niet genoeg om verandering teweeg te brengen. In plaats daarvan zult u uw collega's voor u moeten winnen. Anders zal je idee niet effectief worden uitgevoerd. Adam Grant raadt lezers aan de juiste toon aan te slaan bij het overbrengen van hun ideeën. In het bijzonder stelt hij dat je mensen geïnteresseerd moet houden, maar dat je niet moet overdrijven. In feite suggereert Adam Grant dat je je ideeën stiekem in gesprekken moet inbrengen. 

Adam doet deze bewering omdat deze aanpak kan helpen horizontale vijandigheid te voorkomen. Horizontale vijandigheid is een vorm van vooroordeel die kan voorkomen tussen leden van dezelfde groep. Bijvoorbeeld, de meest toegewijde leden van radicale politieke groeperingen vallen elkaar vaak meer aan dan degenen die cop-outs zijn en zich gemakkelijk door andere groepen laten beïnvloeden. Hoewel deze leden dus meer kernwaarden delen dan met anderen, delen zij ook meer vijandigheid. U kunt horizontale vijandigheid vermijden door niet te proberen de houding van mensen volledig te veranderen. In plaats daarvan moet u proberen aansluiting te vinden bij de waarden van anderen binnen uw groep en uw idee aan die waarden koppelen. 

In dit boek wordt een voorbeeld van Meredith Perry gebruikt om te laten zien hoe het verhullen van een idee effectiever kan zijn. Perry is de uitvinder van draadloze oplaadapparatuur. Toen ze dit idee voorlegde aan natuurkundeprofessoren en ingenieurs, kreeg ze weinig steun. Daarom veranderde Perry haar aanpak. Perry vermomde haar idee en vertelde hen gewoon dat ze een omvormer wilde ontwerpen, in plaats van een die draadloos stroom stuurde. Dit idee kreeg aanzienlijk meer steun, omdat het minder uitdagend klonk. Perry kreeg verschillende financiers. Vervolgens startte ze haar bedrijf, uBeam, dat nu innovatieve draadloze oplaadoplossingen biedt.

Originaliteit in de woorden van Adam Grant

Doorheen het boek geeft Adam Grant verschillende verklaringen over wat het betekent om origineel te zijn. Hier zijn ze:

  • "Originaliteit is een daad van creatieve vernietiging"
  • "Het kenmerk van originaliteit is het verwerpen van het onbestaande en onderzoeken of er een betere optie bestaat."
  • "Originaliteit is geen vaste eigenschap. Het is een vrije keuze"
  • "Origineel worden is niet de gemakkelijkste weg in het streven naar geluk, maar het laat ons perfect klaar voor het geluk van het streven."
  • "Originaliteit brengt meer hobbels in de weg, maar laat ons achter met meer geluk en een groter gevoel van betekenis."

Als je feedback hebt over deze samenvatting of wilt delen wat je hebt geleerd, reageer dan hieronder.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de audio- en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Om in de details te duiken, bestel de boek of krijg het audioboek gratis.

Gerelateerde boeksamenvattingen

De wetten van de menselijke natuur

Elon Musk

Steve Jobs

De magie van groot denken

Drive

Creativity Inc.

De Autobiografie van Benjamin Franklin

Linchpin

Waar goede ideeën vandaan komen

Zes denkhoeden

De Alchemist

Essentialisme

Gereedschap van Titanen

Total Recall

Geven en nemen

De $100 opstart

Nul tot één

13 Dingen die mentaal sterke mensen niet doen

Het omslagpunt

Grote Magie

Overzicht originelen
  • Sla

Vergelijkbare berichten

2 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.