Samenvatting Richard Thaler Nudge PDF
 • Sla
| | | | |

Samenvatting, bespreking en citaten van het boek Nudge van Richard Thaler

Betere beslissingen over gezondheid, rijkdom en geluk

Samenvatting Richard Thaler Nudge PDF
 • Sla

Het leven wordt druk. Heeft Aanmoedigen op uw leeslijst stond? Leer nu de belangrijkste inzichten.

In deze samenvatting van Nudge zijn we nog maar aan het begin. Als je nog niet beschikt over Richard H. Thaler en Cass R. Sunsteinhet populaire boek over economie, psychologie en zakendoen, bestel het hier of krijg het luisterboek gratis om de sappige details te horen.

Inleiding 

Maken we onze eigen keuzes? Of beïnvloeden externe factoren onze beslissingen op bijna elk niveau in het leven? Aanmoedigen legt uit hoe menselijke keuzes het gevolg zijn van bepaalde gedragseconomische factoren.

Het boek onderzoekt waarom mensen het pad kiezen met de minste wrijving in de besluitvorming. Het beschrijft ook hoe staten en organisaties nudges gebruiken om de keuzes van mensen te beïnvloeden. Dit omvat beslissingen over gezondheid, rijkdom en geluk. Uiteindelijk, Aanmoedigen werpt licht op de vooringenomenheid die in het besluitvormingsproces sluipt.

Laat Aanmoedigen je gids zijn om te begrijpen hoe kleinere beslissingen je gedrag beïnvloeden. Dit boek gaat niet over het ontkennen van keuzevrijheid. Het introduceert eerder het concept van "libertair paternalisme". 

Je leert over gedragseconomie en hoe je het volgende kunt identificeren, analyseren en controleren duwtjes. Ontdek hoe de principes in Aanmoedigen kan je leven verbeteren door je besluitvaardigheid te vergroten. 

Gratis luisterboek samenvatting van Nudge

Over Richard H. Thaler en Cass R. Sunstein

Richard H. Thaler is hoogleraar gedragswetenschappen en economie aan de Universiteit van Chicago. Aanmoedigen en Misdragen: The Making of Behavioral Economics behoren tot zijn bestsellers. Hij won de Nobelprijs voor Economie en wordt alom geprezen voor zijn werk op het gebied van gedragseconomie. Hij is ook te zien in vele publicaties en in de kaskrakerfilm, The Big Short.

Zijn co-auteur, Cass R. Sunstein, is de oprichter van het Behavioral Economics-programma van Harvard Law School. Hij is ook professor aan de Universiteit van Chicago en auteur van gerenommeerde boeken als Hoe verandering plaatsvindt. Van 2009 tot 2012 was Sunstein lid van de regering-Obama. Hij werkte als administrateur bij het Office of Information and Regulatory Affairs.

Thaler en Sunstein kwamen met Aanmoedigen aan de Universiteit van Chicago. Het idee was om te laten zien hoe staten en organisaties nudges gebruiken om het leven van mensen te beïnvloeden. Ze wilden ook bewijzen dat mensen een vorm van beïnvloeding nodig hebben om hun beste leven te leiden. Daarom volgt hier een samenvatting van tien belangrijke inzichten die ze in het boek bespraken:

StoryShot #1: Mensen denken met behulp van twee cognitieve systemen

De algemene overtuiging is dat de meeste mensen in staat zijn goede beslissingen te nemen om hun leven te verbeteren. Toch maken veel mensen dagelijks slechte beslissingen. Dit komt vaak door emoties, cognitieve fouten en een gebrek aan informatie. Beroemde psychologen Daniel Kahneman vereenvoudigt de reden waarom mensen slechte beslissingen nemen. Hij zegt dat het vaak ligt aan twee cruciale cognitieve systemen.

1. Reflectief denken - Dit verwijst naar langzaam, moeizaam en weloverwogen denken. Mensen passen dit toe bij het oplossen van complexe problemen in het leven. Reflectief denken komt bijvoorbeeld voor bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid. Maar zodra bepaalde handelingen een gewoonte worden, verandert het denken van reflectief naar automatisch.

2. Automatisch denken - Dit verwijst naar snel, moeiteloos denken. Mensen gebruiken het bij het nemen van dagelijkse beslissingen. Het neemt het vaak over wanneer onze handelingen vanzelfsprekend worden door geheugen, informatie of vooringenomenheid. Aankleden wordt bijvoorbeeld een handeling van automatisch denken als je er eenmaal aan gewend bent. Automatisch denken helpt mensen om beslissingen in een fractie van een seconde te nemen. Het leidt er ook toe dat ze slechte beslissingen nemen.

StoryShot #2: Er zijn zes belangrijke duwtjes in de rug

Aanmoedigen introduceert vier belangrijke nudges: verankering, beschikbaarheid, herhaling en status quo. Het legt uit hoe gedragseconomie de keuzes beïnvloedt die mensen in hun leven maken. Het onderzoekt ook specifieke heuristieken of nudges en hun invloed op menselijke beslissingen. We leren ook hoe deze nudges verantwoordelijk zijn voor slechte beslissingen die mensen nemen. 

Hier zijn de belangrijkste nudges en hun invloed op mensen:

Verankering

Verankering verwijst naar het maken van aanpassingen om beslissingen te nemen op basis van waargenomen feiten. Als iemand je bijvoorbeeld zou vragen: "Wat is het aantal inwoners van Chicago? Als je in Milwaukee woont, zou je denken dat Chicago meer inwoners heeft. Dit komt door het "feit" dat Chicago belangrijker is dan Milwaukee. 

Het binden van beslissingen aan specifieke feiten (ankers) is verankeren. Hoewel ankers geweldig zijn voor het oplossen van problemen, kunnen ze er ook toe leiden dat we slechte keuzes maken. Zoals in het voorbeeld hierboven, zijn sommige staten kleiner maar hebben een grotere bevolking dan andere. Rhode Island is bijvoorbeeld kleiner maar heeft een grotere bevolking dan Alaska en Wyoming.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid verwijst naar het nemen van beslissingen op basis van waar je op dit moment aan denkt. Je kunt bijvoorbeeld een wapen kopen op basis van een recent rapport over toegenomen onveiligheid in je omgeving. In dit geval heb je een beslissing genomen op basis van de "beschikbare" informatie.

Door de beschikbaarheidsbias goed te gebruiken, kunnen we betere beslissingen nemen voor iedereen. Toch kunnen beslissingen op basis van de beschikbare informatie ook averechts werken. Zoals in het geval hierboven, betekent de aankoop van een wapen niet altijd dat je veiliger bent. Pistolen dragen bij aan meer zelfmoorden dan moorden in Amerika. Als je er dus een koopt, breng je jezelf en je gezin eerder in gevaar dan dat je ze beschermt.

Herhaling

Repetitiveness bias is wanneer mensen beslissen op basis van vergelijkbare ervaringen. De meeste mensen zullen bijvoorbeeld twee producten, A en B, beoordelen op basis van hun eerdere ervaringen ermee. 

Net als verankering en beschikbaarheid helpt herhaling, maar het houdt ook een risico in. Slechts sommige ervaringen laten zien hoe de toekomst zal zijn, omdat dingen veranderen. En zelfs als een ervaring zich herhaalt, kan de uitkomst anders zijn.

Status Quo

Status quo verwijst naar het nemen van een beslissing en het niet ondernemen van actie om de gevolgen ervan later af te wenden. Het wordt ook wel het niets doen of de default bias genoemd. Deze nudge beïnvloedt mensen die te lui of te druk zijn om op een bepaald moment een keuze te maken.

Stel je voor dat je je inschrijft voor een gratis proefabonnement op een streamingdienst, maar vergeet om het te annuleren voordat het wordt omgezet in een betaald abonnement. Als gevolg daarvan wordt je creditcard automatisch gefactureerd voor het volledige abonnement.

In dit voorbeeld is de status quo je oorspronkelijke beslissing om je aan te melden en de proef niet op tijd te annuleren. Als je geen actie onderneemt om de gevolgen te voorkomen (een rekening krijgen), ben je gezwicht voor de standaardvooringenomenheid of het niets doen. Deze nudge beïnvloedt individuen die te lui of te druk zijn om op het juiste moment een bewuste keuze te maken.

Afkeer van verlies

Het vooruitzicht om te verliezen schrikt de meeste mensen meer af dan de opwinding om te winnen. Aanmoedigen legt uit hoe de angst voor verlies menselijke beslissingen beïnvloedt. Als mensen bang zijn om iets te verliezen, nemen ze liever geen risico en winnen ze dan dat ze risico nemen en verliezen. Bij gokken bijvoorbeeld zijn de meeste mensen banger om $200 te verliezen dan om $1000 te winnen. Daarom kiezen ze er vaak voor om geen weddenschap aan te gaan. 

Zoals bij alle nudges kan de verliesaversie bias ertoe leiden dat mensen goede en slechte beslissingen nemen. In het bovenstaande geval kan het niet aangaan van die weddenschap bijvoorbeeld geld besparen en verlies nu voorkomen. Maar het kan ook resulteren in enorme winsten.

Optimisme en overmoed

Optimisme en overmoed zijn krachtige prikkels in het menselijk leven. Ze kunnen zowel positieve als negatieve keuzes beïnvloeden. Onrealistisch optimisme zorgt ervoor dat mensen de beloningen van hun beslissingen overschatten of onderschatten. Iemand kan bijvoorbeeld op vakantie willen, maar nooit sparen of zijn uitgaven onder controle houden. Zo iemand heeft een onrealistisch optimisme dat misschien nooit zal uitkomen. Wanneer mensen de beloningen van beslissingen overschatten of onderschatten, maken ze fouten. Als gevolg daarvan komen ze op een slechter punt terecht dan ze waren.

Andere kleine maar belangrijke aanwijzingen uit dit boek zijn onder andere:

 • Framing (vragen plaatsen om iets te suggereren)
 • Verleiding (ego, hebzucht, kortetermijnbeloningen)
 • Spotlight Effect (angst, angst voor alle ogen op mij gericht)
 • Priming (mensen voorbereiden om te beslissen)
 • Zintuiglijke ervaringen (geluiden/muziek, aanraking, geur, kleur)

Hoewel dit kleine duwtjes in de rug zijn, hebben ze allemaal op een bepaalde manier invloed op het menselijke besluitvormingsproces.

StoryShot #3: Mensen nemen beslissingen op basis van de opties die ze krijgen voorgeschoteld

Beslissingen worden beïnvloed door onze omgeving en de opties die we op dat moment hebben. De manier waarop opties aan ons worden gepresenteerd, inclusief hun vorm, stijl en volgorde, heeft een significante invloed op ons besluitvormingsproces. We noemen dit "keuzearchitectuur", die de omgeving en de volgorde waarin opties aan mensen worden gepresenteerd, omvat. Keuzearchitecten zijn entiteiten die de omgeving en de opties die ons worden gepresenteerd ontwerpen. Als mensen zijn wij de belangrijkste keuze architecten van ons leven. We kunnen onze omgeving ontwerpen en duwtjes in de rug geven om de best mogelijke beslissing te nemen. 

Toch zijn staten en organisaties de belangrijkste keuzearchitecten in de beslissingen van mensen. De meeste van hen ontwerpen omgevingen waarin hun mensen goede beslissingen kunnen nemen. 

Autofabrikanten installeren bijvoorbeeld alarmen om iedereen die in de auto zit aan te sporen een gordel om te doen. Dit duwtje in de rug verschijnt elke keer na het instappen om te voorkomen dat we het vergeten. Hetzelfde geldt voor gevaarlijke producten zoals tabak. De overheid stimuleert mensen om schadelijke producten te vermijden. Ze doet dit door de gezondheidsrisico's uit te leggen in advertenties of op het product zelf. 

Hoewel architecten die goede keuzes maken nuttig zijn, gebruiken anderen ze voor hun egoïstisch gewin. Sommige organisaties en overheden sturen mensen in de richting van bevooroordeelde keuzes voor persoonlijk gewin.

Nudge Book Summary Review PDF Richard Thaler citeert hoofdstukken gratis luisterboek infographic storyshots blinkist headway shortform imprint alternative
 • Sla

StoryShot #4: Mensen hebben duwtjes nodig om hun financiële leven te verbeteren

Mensen maken vaak de verkeerde financiële keuzes. De wereld is vol mensen die spijt hebben van hun slechte geldkeuzes. De meeste mensen maken slechte beslissingen over uitgaven, schuldbeheer, pensioenplannen en beleggen. Overheden en financiële organisaties gebruiken verschillende nudges om de samenleving te helpen beter met geld om te gaan. Enkele van de financiële duwtjes die mensen krijgen om hun leven te verbeteren zijn:

 • Een duwtje in de rug bij pensionering: De meeste mensen zouden er desgevraagd voor kiezen om niet te sparen voor hun pensioen. Dit komt door de complexiteit van het hele spaarsysteem. Daarom heeft de overheid verschillende planopties geïntroduceerd, waaronder de standaardoptie. Dit maakt het nu makkelijker voor mensen om hun pensioen te plannen.
 • Schuld nudge: Mensen houden van schulden. De meeste mensen zouden schulden hebben als financiële instellingen gratis creditcards zouden uitdelen. Daarom stellen financiële instellingen bepaalde drempels in om het lenen onder controle te houden. Op deze manier kunnen mensen alleen nemen wat ze zich kunnen veroorloven om te betalen. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de FICO-score. Deze beperkt het aantal mensen dat een lening kan krijgen.
 • Een duwtje in de rug van de verzekering: Problemen komen vaak op de meest onverwachte momenten. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken advertenties, billboards en brochures om de gevolgen en voordelen te laten zien. Dit stimuleert meer mensen om een noodverzekering af te sluiten.
 • Investment nudge: Slechte investeringsbeslissingen kunnen tot verliezen leiden. De meeste mensen weten niet waar of wanneer ze hun geld moeten investeren. Mensen kunnen zelfs investeren in overgewaardeerde aandelen omdat iedereen het doet. Organisaties bieden transparante investeringsplannen aan met het rendement en de risico's op een rijtje. Ze doen dit om mensen aan te sporen de juiste plannen te kiezen.

Financiën zijn een lastig onderdeel van het leven van mensen. Daarom helpen financiële instellingen en overheden mensen hun geld beter te beheren door ze duwtjes in de rug te geven.

StoryShot #5: Nudges kunnen, als ze de kans krijgen, het grotere goed in de samenleving helpen

Zowel overheden als privé-instellingen kunnen nudges gebruiken om goed overheidsbeleid in te voeren. Dit beleid kan helpen om echte uitdagingen in veel sectoren op te lossen. Enkele voorbeelden van gevallen waarin een duwtje in de rug kan helpen om echte problemen op te lossen:

Orgaandonatie

Orgaandonatie is een van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg. Veel mensen willen hun organen doneren, maar moeten weten hoe ze dat moeten aanpakken. Het installeren van standaard opt-ins voor potentiële orgaandonoren kan een duwtje in de rug zijn om het aantal orgaandonaties verhogen. Deze stap kan in het hele land meer levens redden.

Milieu

De aarde staat op de rand van een existentiële crisis tenzij mensen actie ondernemen. Regeringen en instellingen kunnen vandaag laten zien welke invloed onze acties hebben op toekomstige generaties. Dit bewustzijn zou meer mensen ertoe aanzetten om milieubewuste beslissingen te nemen. 

School

Het huidige Amerikaanse onderwijssysteem stelt ouders in staat om scholen voor hun kinderen te kiezen. Helaas is dit vaak de buurtschool die niet de beste is. Specifieke duwtjes in de rug kunnen helpen om de schoolopties voor ouders te vergroten. Zo kunnen ze betere schoolkeuzes maken. 

Scholen kunnen bijvoorbeeld testscores, faciliteiten en prestatie-informatie publiceren. Dergelijke details geven ouders meer inzicht in een school voordat ze hun kind inschrijven. Scholen kunnen ouders ook de mogelijkheid bieden om een school te bezoeken voordat ze hun kinderen inschrijven. Hierdoor kunnen ouders betere schoolbeslissingen nemen voor hun kinderen.

StoryShot #6: Het verschil weten tussen 'Nudge' en 'Sludge' helpt bij het nemen van betere beslissingen

Keuzearchitecten hebben de morele plicht om een goede omgeving te creëren voor het nemen van beslissingen. Toch gebruiken sommigen nudges om egoïstische redenen. Slechte keuze architecten creëren een slechte besluitvormingssfeer. Ze beïnvloeden mensen in de richting van verkeerde beslissingen.

Sludge is wanneer een keuzearchitect een nudge gebruikt voor eigen gewin. Een bedrijf kan het bijvoorbeeld moeilijk maken voor gebruikers om zich uit te schrijven van hun service. Dat is sludge. Het ontmoedigt gebruikers om zich af te melden wanneer ze maar willen. Dit veroorzaakt onnodige, herhaaldelijke kosten op het krediet.

Het is essentieel dat mensen het verschil kennen tussen 'sludge' en 'nudge'. Op die manier kunnen ze betere beslissingen nemen met positieve resultaten.

StoryShot #7: Nudges helpen ons meer gewenste resultaten te bereiken

De meeste mensen kunnen positieve resultaten behalen. Als we maar zouden accepteren dat we, terwijl we de vrijheid hebben om onze eigen keuzes te maken, ook duwtjes in de rug nodig hebben. Beperkte cognitieve vaardigheden, gebrek aan zelfcontrole en informatie maken ons kwetsbaar voor fouten. Om ons leven en welzijn te verbeteren, hebben we keuze-architecten nodig die ons aansporen om goede beslissingen te nemen. Deze "evenwichtige acceptatie" noemen we Libertarisch Paternalisme.

Libertarische paternalisten zijn mensen die weten dat mensen vrij zijn om te doen wat ze willen. Ze begrijpen dat mensen kunnen kiezen om wel of niet mee te doen aan overeenkomsten, op voorwaarde dat het anderen niet schaadt. Toch geloven ze nog steeds dat mensen een soort duwtje in de rug nodig hebben om langer, gezonder en beter te leven. 

Mensen hebben bijvoorbeeld financiële prikkels nodig om geld te sparen. Ze hebben ook duwtjes nodig om te eten, goed te leven en essentiële activiteiten te doen om hun leven te verbeteren.

Als we eenmaal accepteren dat duwtjes in de rug essentieel zijn in ons leven, kunnen we de harde gevolgen van onze keuzes vermijden. Als gevolg daarvan zullen minder mensen spijt hebben van hun beslissingen en zullen meer mensen een goed leven leiden.

StoryShot #8: Niets doen kan soms de beste zet zijn 

Soms is geen beslissing nemen de beste keuze. Dit geldt vooral als je onzeker bent over de uitkomst van een bepaalde beslissing. In zulke gevallen kan vasthouden aan de norm of de beslissing overlaten aan iemand anders de juiste keuze zijn.

Als je bijvoorbeeld in dienst bent van een bedrijf, kun je besluiten om je niet in te schrijven voor een pensioenregeling. Als je dat doet, ga je naar het standaard pensioenplan voor werknemers. De standaardoptie is goedkoper dan andere plannen, waardoor je geld bespaart.

De boodschap hier is dat je nooit moet reageren op onmiddellijke drang. Neem in plaats daarvan de tijd om elke situatie te onderzoeken om te weten of je moet handelen. Als de voordelen van niet handelen opwegen tegen de voordelen van wel handelen, laat dan de status-quo prevaleren. 

Definitieve samenvatting en evaluatie

Heuristieken of nudges zorgen ervoor dat we denken en beslissen op basis van onze intrinsieke instincten, niet op basis van logica. Nudges hebben gedurende het grootste deel van het bestaan van de mensheid geholpen om betere en gezondere beslissingen te nemen. Heuristieken of nudges kunnen helpen als ze goed worden gebruikt - zo simpel is het. Ze kunnen ons denken verbeteren, praktische samenwerking mogelijk maken en tijd besparen.

Tegelijkertijd kunnen ze er ook toe leiden dat we slechte beslissingen nemen vanwege onze geavanceerde intelligentie. Bedrijven en staten kunnen nudges ook misbruiken voor egoïstische doeleinden. Ze kunnen slechte omgevingen creëren om mensen slechte beslissingen te laten nemen.

Uiteindelijk is het doel van de Aanmoedigen is om te laten zien hoe heuristieken kunnen helpen. Nudges kunnen nuttig denken en besluitvorming bevorderen of aanmoedigen als ze goed worden gebruikt. Het is een veel betere aanpak dan conventionele manieren om groepsgedrag te veranderen. Dit omvat bedreigingen, beleid, instructies en wetten. 

Hier volgt een overzicht van de topinzichten in Aanmoedigen:

 • Mensen denken met behulp van twee cognitieve systemen. (automatisch en reflectief)
 • Al onze keuzes zijn beïnvloedbaar. (via verschillende duwtjes)
 • Mensen nemen beslissingen op basis van opties die hen worden voorgelegd. (keuzearchitectuur)
 • We hebben duwtjes nodig om ons financiële leven te verbeteren.
 • Als ze goed worden gebruikt, kunnen duwtjes in de rug het algemeen belang dienen.
 • Het verschil weten tussen 'nudge' en 'sludge' helpt je om betere beslissingen te nemen.
 • Nudges helpen ons om meer wenselijke resultaten te bereiken. (libertaire paternalisten) 
 • Niets doen kan soms de beste zet zijn. (standaardoptie)

Beoordeling

Wij beoordelen Aanmoedigen 3.9/5.

Wat vindt u van het boek van Richard H. Thaler en Cass R. Sunstein?

Klik om dit boek te beoordelen!
[Totaal: 9 Gemiddeld: 4]

Infographic

Nudge infographic Samenvatting boek
 • Sla

Nudge PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde samenvatting van het boek 

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en Richard H. Thaler en Cass R. Sunstein te ondersteunen, bestel het hier of krijg het luisterboek gratis.

Vond je het leuk wat je hier leerde? Deel om te laten zien dat u om ons geeft en laat het ons weten door contact op te nemen met onze support.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, audioboek en geanimeerde versies van deze samenvatting van Aanmoedigen en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Invloed: De psychologie van het overtuigen door Robert Cialdini

Denken, snel en langzaam door Daniel Kahneman

Predictably Irrational door Dan Ariely

Blink door Malcolm Gladwell

Hoe niet fout te zijn door Jordan Ellenberg

Freakonomics door Steven D. Levitt en Stephen J. Dubner

De kracht van de gewoonte door Charles Duhigg

Drive door Daniel H. Pink

Atomic Habits door James Clear

Het wilskrachtinstinct door Kelly McGonigal

Outliers door Malcolm Gladwell

Schakel door Dan Heath

 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.