Den dagliga stoiska sammanfattningen featured image.png
| | | | | |

Sammanfattning av The Daily Stoic | Ryan Holiday

366 meditationer om visdom, uthållighet och konsten att leva

Den dagliga stoiska sammanfattningen featured image.png

Livet är hektiskt. Har Den dagliga stoikern stått på din läslista? Lär dig de viktigaste insikterna nu.

Vi skrapar bara på ytan i Den dagliga stoikern sammanfattning. Om du inte redan har Ryan Holidays populära bok om filosofi och självhjälp, beställ den här eller köp ljudboken gratis för att få veta de saftiga detaljerna

Introduktion

Den dagliga stoikern är en originalöversättning av utvalda skrifter av flera stoiska filosofer, däribland Epiktetus, Marcus Aurelius, Seneca, Musonius Rufus och Zeno. Den syftar till att lära ut om personlig utveckling, livshantering och mindfulness.

Daily Stoic är tänkt att läsas en sida per dag. Varje sida innehåller ett citat från en stoisk filosof och Ryan Holidays kommentarer. Den är organiserad i teman som täcker årets tolv månader.

"En perfekt bok att läsa varje morgon. Lektionerna är korta och snälla och ger dig rätt inställning för dagen."

- Arnold Schwarzenegger

Lyssna på ljudboksresumén av The Daily Stoic

Om Ryan Holiday

Ryan Holiday är en amerikansk marknadsförare och författare. Holiday hoppade av college vid 19 års ålder för att bli lärling hos Robert Greene, författaren till boken Maktens 48 lagar. Holiday blev marknadschef för American Apparel och grundade en kreativ byrå som heter Brass Check. Brass Check har gett råd till företag som Google och författare som Neil Strauss, Tony Robbins och Tim Ferriss. Holiday är också en mediakrönikör och redaktör för New York Observer. Han har skrivit tio böcker, bland annat Egot är fienden, Hindret är vägen, Stillhet är nyckeln, och Disciplin är ödet. De har tillsammans sålt miljontals exemplar.

StoryShot #1: Det finns tre stoiska intressen

Stoikerna var intresserade av endast tre aspekter av filosofin:

 1. Logik: Logik innebär att man studerar förnuft och argumentation. Det handlar om att förstå hur man kan dra giltiga slutsatser på grundval av bevis och resonemang. Stoikerna ansåg att sund logik var nyckeln till ett dygdigt och tillfredsställande liv.
 2. Fysik: Fysik innebär att man studerar den naturliga världen och de lagar som styr dess existens. Det handlar om att förstå hur universum fungerar och hur olika fenomen hänger samman. Stoikerna såg fysiken som ett viktigt studieområde för att få insikt i världens natur.
 3. Etik: Etik innebär att man studerar moraliska principer och hur man lever ett gott liv. Det handlar om att förstå vad som är rätt och fel och hur man beter sig på ett sätt som är förenligt med våra värderingar. Stoikerna såg etiken som en viktig aspekt av filosofin och menade att den var nödvändig för att leva ett dygdigt och tillfredsställande liv.

De använde ofta analogin med den bördiga åkern. Fysiken var själva fältet, tillsammans med alla de lagar som styr dess existens. Logiken var staketet som skyddade fältet från utomstående. Slutligen var etiken den gröda som åkern producerade.

StoryShot #2: Det finns tre stoiska discipliner

För att få ut så mycket som möjligt av livet var stoikerna intresserade av att behärska tre discipliner. Dessa discipliner var perception, handling och vilja.

 1. Uppfattning: Uppfattningsdisciplinen innebär att man lär sig att se världen klart och tydligt och att förstå saker och ting som de verkligen är. Detta innebär att vi måste vara uppmärksamma på våra tankar och attityder och se till att vi använder korrekt och objektiv information. Detta ger oss insikt och visdom som kan hjälpa oss att navigera genom livets utmaningar.
 2. Åtgärder: Handlingsdisciplinen innebär att fatta bra beslut och vidta åtgärder som är i linje med våra värderingar och mål. Det innebär att vara medveten om konsekvenserna av våra handlingar och att tänka på hur de kan påverka andra. Genom att odla denna disciplin kan vi leva i linje med våra värderingar och ha en positiv inverkan på världen.
 3. Kommer: Viljedisciplinen innebär att vi måste övervinna våra rädslor och tvivel och acceptera det vi inte kan ändra på. Att utveckla inre styrka och motståndskraft för att övervinna utmaningar och motgångar. Detta gör det lättare att möta livets utmaningar med mod och beslutsamhet.

På det hela taget handlar disciplinen perception om att lära sig att se världen klart och tydligt. Handlingsdisciplinen handlar om de beslut och åtgärder som vi fattar - och i vilket syfte vi gör det. Slutligen innebär viljans disciplin att man övervinner sina rädslor och tvivel genom att acceptera det man inte kan ändra.

Del I: Bemästra disciplinen för perception

StoryShot #3: Fokus för januari är klarhet

Holiday bryter ner stoicismen till en omvandlingsväg månad för månad. Fokus för januari är klarhet. Den här månaden ska du sträva efter att bättre förstå och kontrollera de verktyg som du har inom räckhåll. Genom att göra det kan du återfå din personliga makt. Detta tillvägagångssätt stämmer överens med stoikernas idé om att du inte kan kontrollera en situation, men du kan kontrollera vad du tänker om den. 

Genom att kontrollera dina reaktioner kan du hantera de bollar som världen kastar på dig. Dessutom kommer du att växa som person genom att kontrollera dina dagliga vanor och handlingar. Du kan göra framsteg medan andra klagar på världen. 

Epiktetus beskrev klarhet som den första gången man blir filosof. Filosofi handlar om att granska sina antaganden, känslor och övertygelser. Börja därför din stoicismresa med att fundera över alla dina svagheter och de tillfällen då du har utmärkt dig. Denna ärliga självreflektion kommer att göra det möjligt för dig att identifiera områden där du kan förbättra dig. 

Omge dig också med personer som utmanar dig. 1700-talsekonomen Adam Smith kallade dessa personer för "likgiltiga åskådare". 

StoryShot #4: Fokus i februari: Passioner och känslor

Det avancerade stadiet av klarhet är att kontrollera dina passioner och känslor. Människor låter sina passioner styra dem. Holiday beskriver det som en modern superkraft att vända detta förhållande. Om du kan kontrollera dina passioner och känslor kan du fundera djupt innan du agerar. Tänkandet är viktigt för alla dina uppfattningar, inklusive att bedöma bra eller dåligt.

Holiday ger exempel på Theodore Roosevelt och Cato den yngre. Roosevelt utförde flera bisarra handlingar under sin tid som amerikansk president. Han dog nästan när han utforskade en flod i Amazonas, och han slaktade i onödan tusentals djur på Safari. Han bad också om att få ta värvning som soldat i första världskriget, trots att han var för gammal för att slåss. Roosevelt hade en del imponerande prestationer, men han var också benägen att låta sina känslor diktera hans beslut. 

I stället för att anta denna typ av ledarskap rekommenderar Holiday att man agerar som Cato den yngre. Cato var senator och en framstående rival till Julius Caesar. Folk förväntade sig att Cato skulle hålla extravaganta tal. Men Cato bestämde sig för att undertrycka sitt ego och tog sig istället tid att utvärdera sina tankar. Därefter höll han bara tal när han kände att de skulle få störst genomslagskraft. Han lät inte sina känslor styra honom, och det säkrade hans framgång.

StoryShot #5: mars månads fokus är medvetenhet

Den här månaden bör du fokusera på att vara medveten om ditt sinne. Holiday beskriver att ditt sinne består av dina instinkter, mönster och antaganden. Genom att vara mer medveten om dessa inre processer kan vi bättre förstå oss själva och vår potential. Vi kan sedan arbeta för att frigöra den potentialen genom att göra positiva förändringar i våra liv. Så fokus i mars är att vara mer medveten om oss själva och vårt sinne för att leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv.

Du måste undvika att låta ditt ego leda dig vilse. Det bästa sättet att hålla ditt ego i schack är att använda logik och resonemang.

Självkännedom är grunden för visdom och effektivitet. Den omfattar:

 • Att vara ärlig mot oss själva om våra tankar, känslor och beteenden.
 • Att vara uppmärksam på det nuvarande ögonblicket och se saker och ting som de verkligen är.

Mindfulness är ett kraftfullt verktyg för att odla självkännedom. Genom att vara mer självmedveten kan vi bättre förstå oss själva och vår potential. 

StoryShot #6: April månads fokus är opartiskt tänkande

Människor har naturligtvis fördomar. För att övervinna dessa fördomar måste vi tänka målmedvetet och agera utifrån den information vi får in. Holiday hävdar inte att man ska ignorera sina instinkter. Istället ska du ständigt utvärdera dina instinkter. Förbättra dem när du får ny information. Om du får reda på att du har gjort fel, acceptera dessa fel och förbättra dig. Du kan sedan anta det optimala tillvägagångssättet för varje omständighet.

Undvik att tillskriva händelserna automatiska uppfattningar. Musashi, en samurajsvärd och filosof från 1600-talet, beskrev skillnaden mellan automatiska och avsiktliga reaktioner på händelser. Enligt Musashi kan man betrakta något med ett observerande öga eller ett uppfattande öga. Det observerande ögat ser saker och ting för vad de verkligen är. Det uppfattade ögat förlitar sig på impulsiva och subjektiva uppfattningar, så det är känsligt för fördomar.

Del II: Bemästra handlingens disciplin

StoryShot #7: May fokuserar på rätt åtgärder

Fokusera inte på att uppnå rätt resultat. Fokusera på att välja rätt handling. Fokusera på processen snarare än på resultatet. Du kan inte kontrollera resultatet, men du kan kontrollera din insats och din valda åtgärd. Var därför nöjd med att veta att du fattade rätt beslut.

StoryShot #8: Juni månads fokus är problemlösning

Problem är en del av livet, men du behöver inte se dem som negativa. Betrakta i stället problemen som möjligheter. Använd dessa problem som möjligheter att praktisera stoicism. Genom att närma oss problem med ett stoiskt tankesätt kan vi lära oss att hantera motgångar och övervinna utmaningar.

Stoicism är en filosofi som lär oss att fokusera på det vi kan kontrollera och släppa taget om det vi inte kan kontrollera. Den uppmuntrar oss att förbli lugna och rationella när vi ställs inför utmaningar och att söka lösningar i stället för att uppehålla oss vid problemen. Genom att praktisera stoicism kan vi utveckla motståndskraft och styrka inför motgångar.

Problemlösning kräver perspektiv och målmedvetenhet och kräver att vi hittar kreativa lösningar. Det är viktigt att ha ett öppet sinne och överväga olika tillvägagångssätt för att lösa problem. Vi bör söka hjälp när det behövs och vara öppna för feedback och råd. Vi kan lära oss av våra misstag och använda dem som möjligheter att förbättra våra problemlösningsförmågor. Vi bör sträva efter att lära oss av andra som är skickliga på problemlösning.

Problemlösning är en viktig färdighet som kan hjälpa oss att navigera genom livets utmaningar och nå våra mål. Genom att anamma ett problemlösande tankesätt kan vi bli mer motståndskraftiga och bättre rustade för att hantera motgångar.

StoryShot #9: Juli månads fokus är plikt

Det räcker inte att undvika dåliga handlingar. Du måste vara en kraft för det goda. 

Stoikerna trodde att allt har ett syfte, även du. Den högsta kallelsen för en människa är dygdighet. Holiday kallar detta för din plikt. Din plikt att göra gott är något som du bör engagera dig i varje dag i ditt liv. Det innebär att vara uppmärksam på våra tankar och handlingar och se till att de överensstämmer med våra värderingar och mål. Det innebär också att vara villig att acceptera det som ligger utanför vår kontroll och att inte fastna i saker som vi inte kan förändra.

Det är viktigt att vara medveten om konsekvenserna av våra handlingar och tänka på hur de kan påverka andra. Genom att ta till oss vår skyldighet att göra gott kan vi bli mer medkännande, etiska och ansvarsfulla individer. Att odla dygdighet är en livslång resa som kräver ansträngning och engagemang.

StoryShot #10: Pragmatism i fokus i augusti

Välj alltid handling framför passivitet. Förhållandena kommer aldrig att vara perfekta för att du ska lyckas, och framtida möjligheter kanske inte kommer att förverkligas. Sluta därför att vänta på perfektion och börja agera. Börja flytta bollen framåt, och du gör redan framsteg. Marcus Aurelius belyste den mänskliga tendensen att skjuta upp saker till i morgon. Han hävdade att det bästa sättet att förbättra sig själv är att alltid agera i dag. 

Att vidta åtgärder kräver ansträngning och engagemang, men det kan leda till större tillfredsställelse och framgång. Tänk på konsekvenserna av dina handlingar och hur de kan påverka andra.

Vi kan inte alltid kontrollera yttre omständigheter. Om vi väntar på det perfekta ögonblicket för att agera kan vi missa värdefulla möjligheter. Den mänskliga tendensen att skjuta upp saker och ting till morgondagen kan hålla oss tillbaka. Genom att agera kan vi göra framsteg och nå våra mål. Små åtgärder kan göra stor skillnad och skapa dynamik. 

Pragmatism innebär att acceptera det som ligger utanför vår kontroll och fokusera på det som vi kan kontrollera. Genom att anamma pragmatism kan vi övervinna prokrastinering och göra framsteg mot våra mål.

Del III: Bemästra viljans disciplin

StoryShot #11: September månads fokus är styrka och motståndskraft

Tidigare utmaningar och strider hjälper dig att bygga upp motståndskraft. Denna motståndskraft är avgörande för din framgång när du möter framtida motgångar. Motståndskraft är avgörande för att bygga styrka. Holiday beskriver styrka som en mental fästning som skyddar mot framtida attacker.

Istället för att planera tvångsmässigt bör du främja kreativitet, självständighet och uppfinningsrikedom. Då blir du mer motståndskraftig när du ställs inför nya utmaningar. Det gör dig också mer anpassningsbar. Holiday förklarar till exempel hur reservalternativ kan hjälpa dig att fortsätta framåt. Han kallar dessa backuper för en "omvänd klausul". Dessa omvända klausuler innebär att dina framsteg aldrig kommer att stoppas. I stället kan du omdirigera dina framsteg.

StoryShot #12: Oktober månads fokus är dygd och vänlighet

Oavsett risken för negativitet kan du alltid bestämma dig för att vara dygdig och snäll mot andra. Dygdighet innebär rättvisa, ärlighet, disciplin och mod. Bemöt därför alla situationer med empati och kärlek. 

Dygd är ett av de viktigaste värdena i den stoiska filosofin. Den innebär att leva i enlighet med våra värderingar och att agera på ett sätt som är rättvist, ärligt, disciplinerat och modigt. 

Holiday betonar också vikten av vänlighet, som han definierar som att bemöta andra med empati och kärlek. Han menar att vänlighet innebär att behandla andra med respekt, medkänsla och förståelse. Detta är en viktig del av att leva ett dygdigt liv.

Detta kommer inte alltid att vara lätt. Ibland måste man gräva fram denna vänlighet djupt inifrån. Det kan hjälpa att fokusera på dina tankar och sedan genomföra vänlighet genom dina handlingar.

Holiday råder läsarna att fokusera på att odla dygd och vänlighet i alla aspekter av sina liv. Att odla dygd och vänlighet kräver ansträngning och engagemang. Dygd och vänlighet innebär att man behandlar andra med respekt, medkänsla och förståelse. De innebär att vara ärlig, rättvis och modig i alla aspekter av våra liv.

StoryShot #13: November månads fokus är acceptans

Externa händelser är objektiva, men din upplevelse är subjektiv. Du kan acceptera händelserna som de är och välja att göra det bästa av varje upplevelse. Om du ljuger om en upplevelses natur kommer du att förorena ditt tankesätt och låta negativitet sippra in. Därför är acceptans en viktig del av genomförandet av stoicism.

Stoikerna har en särskild fras för denna acceptans: "amor fati". Det betyder "kärlek till ödet". En sann stoiker omfamnar de upp- och nedgångar som är förknippade med ödet. De ägnar sig åt det som Holiday kallar "konsten att acceptera". Att anta ett accepterande förhållningssätt innebär dock inte att du ska vara passiv. Holiday använder Roosevelts exempel igen, den här gången på ett positivt sätt. Roosevelt hade hela sitt liv arbetat för att bli USA:s president. Vid 39 års ålder fick han dock diagnosen polio. Han lät inte diagnosen överväldiga honom. Han accepterade situationen och vägrade att uppfatta sig själv som ett offer. Roosevelt pressade på och blev den USA:s president som suttit längst (han tjänstgjorde under fyra mandatperioder). Din framgång bygger på att du investerar din energi i de saker som är viktiga. Slösa inte energi på sådant som du inte kan ändra på.

StoryShot #14: December månads fokus är meditation om dödlighet

Döden beskrivs ofta som den vanligaste rädslan. Vi uppfattar dödligheten som deprimerande och vi sörjer när nära och kära dör. Du kan dock utnyttja din egen dödlighet som en kraftfull motivationskälla för förändring. Vi kan betrakta livets instabilitet som en anledning att leva våra liv fullt ut. 

Återigen används Cato den yngre som exempel för att visa upp någon som inte fruktade döden. Cato betraktade helt enkelt döden som ett oundvikligt slut. Därför var han villig att ta livet av sig hellre än att bevittna Julius Caesars förstörelse av den romerska republikens institutioner. Holiday föreslår inte att vi ska följa Catos tillvägagångssätt. Han understryker bara att en sann stoiker förstår att vi bör få in så mycket framgång som möjligt innan vi möter vårt slut.

Slutsammanfattning och granskning

Den dagliga stoikern bryter ner stoicismens väsen till enkla ämnen som man kan fundera över varje månad. De tre disciplinerna i stoicismens hjärta är perception, handling och vilja. Uppfattning handlar om att lära sig att se världen klart och tydligt. Handling avser de beslut och åtgärder som du tar. Vilja innebär att man övervinner sina rädslor och tvivel genom att acceptera vad man kan och inte kan ändra.

Denna urgamla filosofi är fortfarande relevant för ditt liv i dag. Den kan hjälpa dig att bli mer produktiv, nöjd och uppmärksam. Du kan också eftersträva dygdens plikt och bli en kraft för det goda i världen. 

Låt oss gå igenom dessa månatliga ämnen igen. Tagga oss på sociala medier och låt oss veta vilka som berör dig mest.

 1. Januari: Tänk på vad du kan ändra och vad du inte kan ändra.
 2. Februari: Passioner och känslor - Kontrollera dina passioner så att du kan tänka innan du agerar.
 3. Mars: Du bör vara mer medveten om dina instinkter och antaganden och hålla ditt ego i schack.
 4. April: Opartiskt tänkande - Sök ett mer objektivt perspektiv och lär dig av ny information.
 5. Maj: Du kan kontrollera dina handlingar men inte deras resultat. Fokusera därför på att välja rätt handling.
 6. Juni: Problemlösning - Omformulera problem som möjligheter till tillväxt.
 7. Juli: Plikt - Förbinda dig till dygdens plikt och bli en kraft för det goda i världen.
 8. Augusti: Pragmatism - Välj handling framför passivitet. Skjut inte upp saker och ting!
 9. September: Mål att bli mer motståndskraftig och anpassningsbar. Gör detta genom att söka kreativa lösningar på motgångar och alltid ha en reservplan. 
 10. Oktober: Välj att möta andra med empati och kärlek i stället för med negativitet. 
 11. November: Vissa saker ligger utanför din kontroll, och det är okej.
 12. December: Meditation om dödlighet - Var inte rädd för döden, utan använd den som en påminnelse om att leva livet fullt ut. 

Betyg

Vi bedömer Den dagliga stoikern 4,5/5 baserat på denna sammanfattning.

Vårt resultat

Den dagliga stoiska infografiken

Få den högkvalitativa versionen i StoryShots-appen.

Den dagliga stoiska infografiken Ryan Holiday StoryShots
 • Spara
Den dagliga stoiska infografiken

Redaktörens anmärkning

Den här artikeln publicerades första gången i december 2020. Den reviderades i januari 2023.

Ansvarsfriskrivning

Detta är en inofficiell sammanfattning och analys.

The Daily Stoic PDF, gratis ljudbok, infografik och animerad boksammanfattning 

Detta var toppen på isberget av Den dagliga stoikern. Om du vill fördjupa dig i detaljerna och stödja Ryan Holiday, beställ den här eller köp ljudboken gratis.

Gillade du det du lärde dig här? Dela det för att visa att du bryr dig och låt oss veta genom att kontakta vår support.

Är du ny på StoryShots? Få PDF-, ljudboks- och animerade versioner av denna sammanfattning av Den dagliga stoikern: 366 meditationer om visdom, uthållighet och konsten att leva och hundratals andra bästsäljande fackböcker i vårt gratis topprankad app. Apple, The Guardian, FN och Google har nämnt appen som en av världens bästa läs- och inlärningsappar.

Sammanfattningar av relaterade böcker

den dagliga stoiska boken sammanfattning recension PDF Ryan Holiday
 • Spara

Liknande inlägg

Lämna ett svar

API-nyckel Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.