Eat That Frog Samenvatting
| | |

Eat that Frog Samenvatting, recensie en citaten | Brian Tracy

21 Goede manieren om te stoppen met uitstellen en meer te doen in minder tijd

Het leven wordt druk. Heeft Eet die kikker! op uw leeslijst stond? Leer nu de belangrijkste inzichten.

We zijn nog maar aan het begin. Als je Brian Tracy's populaire boek over productiviteit en het overwinnen van uitstelgedrag nog niet hebt, bestel het dan... hier of de luisterboek voor gratis op Amazon voor de sappige details.

Inleiding

Hoe vaak heb je het gevoel dat je je taken uitstelt? Is er een manier om boven uw uitstelgedrag uit te stijgen?

Stel je voor dat je 's morgens vroeg een levende kikker moet eten. Het is waarschijnlijk het ergste wat je de hele dag zult doen. Eet die kikker! gebruikt dit gezegde als een metafoor voor het aanpakken van de meest uitdagende taken van je dag. Dit zijn vaak de taken die je het liefst uitstelt. Maar het zijn ook de taken die je leven het meest zullen beïnvloeden. Eet die kikker! geeft 21 tips om je leven sneller en vaker te organiseren rond 'het eten van die kikker'. 

Over Brian Tracy

Brian Tracy is de voorzitter en CEO van Brian Tracy International. Brian Tracy International is gespecialiseerd in training en ontwikkeling voor individuen en organisaties. Hij heeft 30 jaar onderzoek gedaan, geschreven en gesproken over economie, geschiedenis, business, filosofie en psychologie. 

Voordat hij zijn bedrijf oprichtte, was Brian de Chief Operating Officer van een ontwikkelingsbedrijf van $265 miljoen. Daarvoor werkte hij in verkoop en marketing, vastgoedontwikkeling en management consulting. Hij heeft ook verschillende miljardenbedrijven geadviseerd over strategische planning en organisatieontwikkeling.

In 2001 schreef Tracy Eat That Frog om zowel individuen als bedrijfsleiders te helpen hun uitstelgedrag actief te verbeteren. Het boek is vandaag de dag erkend als een internationale bestseller met meer dan 450.000 verkochte exemplaren. Hieronder hebben we de top takeaways voor de lezers opgesomd. 

StoryShot #1: Dek de tafel

Duidelijkheid is essentieel voor productiviteit. Een van de meest effectieve manieren om uw productiviteit en efficiëntie te verhogen is om duidelijk te zijn over uw doelen. Als u duidelijke doelen kunt stellen en daar niet van afwijkt, verbetert u onmiddellijk uw productiviteit. 

"De tafel dekken" betekent uw doelstellingen bepalen. In wezen helpt dit stapsgewijze proces je om relevante levensdoelen te stellen en te bereiken. 

 1. Beslis wat je wilt. U kunt deze beslissing alleen of samen met uw manager nemen.
 2. Schrijf deze beslissing op. Dit is "denken op papier".
 3. Stel een deadline voor dit doel en maak gebruik van sub-deadlines. Als je geen deadlines vaststelt, stel je doelen zonder urgentie.
 4. Maak een lijst van alle deeltaken die nodig zijn om je levensdoelen te bereiken. Blijf deze lijst aanvullen naarmate de tijd vordert.
 5. Organiseer uw lijst van subtaken in een plan. Dit plan moet rekening houden met de volgorde waarin u de taken zult uitvoeren. Maak ook een visuele voorstelling van dit plan.
 6. Onderneem onmiddellijk actie met uw plan.
 7. Doe dagelijks iets dat je dichter bij je uiteindelijke doelen brengt. Bouw deze doelen in je dagelijkse schema in.

Deze stappen houden je gemotiveerd en inspireren je om creatief te zijn. Belangrijk is ook dat ze je helpen productiever te worden en minder uit te stellen. 

StoryShot #2: Plan dagelijks vooraf

Denken en plannen zijn essentieel

Het overwinnen van uitstelgedrag hangt meer af van je geest dan van wat dan ook. Je geest bepaalt hoe je denkt, plant en beslissingen neemt. Belangrijk is dat je vermogen om doelen te stellen, plannen te maken en actie te ondernemen je succes aanzienlijk beïnvloedt. Alleen al denken en plannen kan je leven positief beïnvloeden. Specifiek, denken en plannen ontsluiten uw mentale krachten en creativiteit en verhogen uw energie. 

De Six-P formule

De Six-P formule schetst het belang van effectieve planning. De formule luidt: Een goede planning vooraf voorkomt slechte prestaties.

De beste manier om te plannen is een lijst te maken van elke stap die nodig is om een taak of een project te voltooien. Zorg ervoor dat deze lijst elke stap van begin tot eind omvat. Rangschik deze stappen vervolgens naar prioriteit, met de meest kritieke taken bovenaan de lijst. Elk van deze stappen moet deel uitmaken van een geïntegreerd plan. Leun achterover en bekijk de hele lijst van geprioriteerde taken. Zodra u dit hebt gedaan, moet u dit plan taak voor taak gaan doorwerken.

Een stapsgewijze aanpak van de planning

 1. Schrijf een lijst. Deze lijst moet alles bevatten wat je moet doen om de taken van dit plan uit te voeren.
 2. Werk vanaf een lijst. Uw lijst moet uw referentiepunt zijn. Telkens wanneer u aan een nieuwe vereiste taak denkt, moet u die aan de lijst toevoegen. Zelfs als de taak dringend is, moet u hem aan de lijst toevoegen voordat u hem uitvoert.
 3. Plan vooruit. Zorg ervoor dat u uw eerste plannen ruim van tevoren ontwikkelt. Probeer je plan bijvoorbeeld uiterlijk de avond ervoor te maken. Door deze voorbereiding kan je onderbewustzijn dit plan 's nachts verwerken. De volgende ochtend zullen geweldige ideeën opkomen.
 4. Werk uw lijst bij. Terwijl u aan uw plan werkt, verplaatst u onafgewerkte punten naar uw lijst voor de komende dag. Bovendien kunt u taken afvinken die u al hebt voltooid.

Elk van deze stappen geldt voor de vier verschillende soorten lijsten:

 1. Master List - Alles wat je in de toekomst wilt doen. Deze lijst bevat elk idee dat je hebt gehad en elke verantwoordelijkheid die zich aandient.
 2. Maandelijkse lijst - Deze lijst is bestemd voor de maandelijkse planning en wordt ingevuld aan de hand van de hoofdlijst.
 3. Weeklijst - Deze lijst is bedoeld voor de wekelijkse planning en wordt de hele week bijgewerkt.
 4. Dagelijkse lijst - Deze lijst is voor dagelijks werk. Kruis taken aan als je ze afwerkt.

StoryShot #3: Pas de 80/20 regel toe

De 80/20 regel geldt voor verschillende verschijnselen. Hetzelfde geldt voor planning. 20 procent van uw activiteiten zorgt voor 80 procent van uw resultaten. Ook de volgende concepten hanteren de 80/20 regel:

 • 20 procent van je klanten zorgt voor 80 procent van je omzet.
 • 20 procent van uw producten of diensten zorgen voor 80 procent van uw winst.

De "kikker" is de meest kritische taak die u het meeste succes zal opleveren. Concreet dragen deze taken vijf of tien keer zoveel bij als de andere. Elke dag heeft u een kikker. Deze taken zijn echter vaak het moeilijkst te volbrengen en het meest complex om te begrijpen. Daarom is de toewijzing van middelen aan deze taken enorm belangrijk. U moet weigeren aan de onderste 80 procent te werken terwijl u nog taken in de bovenste 20 procent over hebt. Door dit na verloop van tijd consequent te oefenen, kunt u de gewoonte ontwikkelen om u eerst op de meest kritieke taken te concentreren.

StoryShot #4: Overweeg de gevolgen van uw taken

Nadenken over de gevolgen van uw taken is een effectieve manier om uw volgende kikker te leren voorspellen. Het stelt je ook in staat een nauwkeuriger plan voor je toekomst op lange termijn te handhaven. Wie zijn toekomstige doelen kan beheersen door de gevolgen van zijn huidige doelen te overwegen, heeft meer kans op succes.

U moet nadenken over hoe u uw tijd en die van uw team benadert. Deze houding tegenover tijd is uw Tijdshorizon. De Tijdshorizon heeft een aanzienlijke invloed op uw gedrag en uw keuzes. Wie over beslissingen denkt in een langetermijncontext, neemt doorgaans betere beslissingen en leidt een bevredigender leven. 

Planning op lange termijn is cruciaal voor prestaties op korte termijn. Succesvolle mensen zijn zij die bevrediging kunnen uitstellen. Opofferingen op korte termijn ondersteunen succes op lange termijn.

Stel jezelf de volgende drie vragen om je productiviteit te maximaliseren en je meest cruciale kikker als eerste op te eten:

 1. Wat zijn mijn meest waardevolle activiteiten?
 2. Wat kan ik, en alleen ik, doen dat, indien goed gedaan, een echt verschil zal maken?
 3. Wat is het meest waardevolle gebruik van mijn tijd op dit moment?

StoryShot #5: Oefen de ABCDE-Methode

De ABCDE-methode is een prioriteringstechniek om je te helpen kiezen welke taken je wilt uitstellen. Iedereen stelt uit. Het belangrijkste verschil tussen succes en mislukking is welke taken mensen kiezen om uit te stellen. 

U moet zowel prioriteiten als posterioriteiten stellen. Prioriteiten zijn de taken die u vaak en zo snel mogelijk moet uitvoeren. Daarentegen zijn posterioriteiten taken die u niet onmiddellijk moet doen. Uw succes hangt niet volledig af van posterioriteiten. 

De ABCDE-methode is een benadering van prioriteiten stellen na het opschrijven van alles wat je die dag moet doen. 

 • A - Taken die je moet doen en de hoogste prioriteit hebben. Deze kikkers zijn je leven, en je kunt ze verder sub-prioriteren door ze te labelen als A1, A2, enzovoort.
 • B - Taken die je moet doen. Brian beschrijft deze als kikkervisjes.
 • C - Taken die leuk zouden zijn om te doen.
 • D - Taken die u kunt delegeren, zodat u zich meer kunt richten op de A-taken. 
 • E - Taken die u van uw lijst kunt schrappen. Dit zijn taken die ooit belangrijk waren, maar nu niet meer relevant zijn.

Begin uw dag altijd met uw A1-taken. Blijf aan deze taken werken tot ze klaar zijn.

StoryShot #6: Focus op belangrijke resultaatgebieden

Belangrijke resultaatgebieden zijn werkgebieden waarvoor u volledig verantwoordelijk bent. Als u dit werk niet doet, wordt het niet gedaan. Ook is de output van deze taken cruciaal voor de input van de taken van anderen. Bijgevolg zijn deze werkgebieden essentieel voor u en uw team om efficiënt te werken. 

U kunt belangrijke resultaatgebieden identificeren door uw meest cruciale outputverantwoordelijkheden op te sommen. Denk aan de output die anderen nodig hebben om specifieke taken te beginnen. U kunt anderen om advies vragen om beter te begrijpen welke outputs van vitaal belang zijn om hun werk te voltooien. Nadat u deze belangrijke resultaatgebieden hebt vastgesteld, moet u uzelf voor elk van deze gebieden een cijfer geven op een schaal van één tot tien. Eén geeft aan dat dit gebied voor u uiterst zwak is, terwijl tien betekent dat dit gebied uiterst sterk is. Uw zwakste kernresultaatgebied bepaalt de hoogte waarop u al uw andere vaardigheden en bekwaamheden kunt inzetten.

StoryShot #7: Gehoorzaam de wet van de gedwongen efficiëntie

Het is moeilijk om alles wat je elke dag wilt doen ook daadwerkelijk te doen. U kunt worden beperkt door tijd. U kunt te maken krijgen met afleiding of andere prioriteiten die opduiken. Of u werkt gewoon niet elke dag op hetzelfde productiviteitsniveau. Daarom is het belangrijk om elke dag het belangrijkste op uw takenlijst aan te pakken. Als u dagelijks het meest kritieke punt kunt afwerken, bent u vandaag altijd verder dan gisteren.   

Je kunt niet elk kikkervisje en kikker in de vijver opeten. Maar het is aannemelijk om ervoor te zorgen dat je de grootste en lelijkste kikker in de vijver eet. Als je dit doet, zul je consistent succes boeken. 

StoryShot #8: Grondig voorbereiden voor het eten

Voorbereiding is een effectieve manier om te voorkomen dat uitstelgedrag de overhand krijgt. Je krijgt dingen sneller voor elkaar als je alles bij de hand hebt voordat je aan een taak begint. 

Hier zijn enkele tips om je voor te bereiden op het eten van je grootste kikkers:

 • Ruim je bureau en werkruimte op zodat ze een lege lei zijn. Dit kan betekenen dat je alles op de grond moet zetten.
 • Na het opruimen van uw werkruimte kunt u beginnen met het inrichten van uw speciale werkruimte voor deze taak. Zorg ervoor dat deze comfortabel en aantrekkelijk is. Het moet een ruimte zijn waar u graag langere tijd werkt.
 • Neem de lichaamstaal van hoge prestaties aan. Dit houdt in dat u rechtop, naar voren en weg van de rugleuning van uw stoel moet zitten.

StoryShot #9: Doe je huiswerk

Het leven is studeren voor je eigen project. Je moet een levenslange student van je vak worden om succesvol te zijn. Een primaire reden voor uitstelgedrag is een onvermogen op een belangrijk gebied van een taak. Je zwak of gebrekkig voelen op een enkel gebied is genoeg om je te ontmoedigen aan de taak te beginnen. Hoe meer je je vak oefent, hoe beter je wordt in het eten van een bepaald type kikker. Bovendien, hoe beter je bent, hoe groter de kans dat je deze projecten start en afmaakt. 

Alles is te leren, dus moet u alle sleutelvaardigheden die uw kerntaken ondersteunen verbeteren. Hier volgen enkele tips over hoe u kunt beginnen met het ontwikkelen van deze sleutelvaardigheden:

 • Lees dagelijks minstens een uur lang boeken en artikelen over uw specialisme.
 • Volg elke beschikbare cursus en seminar over uw belangrijkste vaardigheden.
 • Woon conventies en zakelijke bijeenkomsten van uw bedrijf bij.
 • Ga naar elke sessie en workshop. Ga vooraan zitten, maak aantekeningen, en neem deel aan deze sessies.
 • Luister naar educatieve audio in je auto.

StoryShot #10: Gebruik je speciale talenten

Je bent een uniek individu dat speciale talenten en vaardigheden heeft die niemand anders die ooit heeft geleefd bezit. Dit betekent dat bepaalde dingen die je kunt doen of leren doen, je bijzonder waardevol maken. Je moet leren je gebieden van uniciteit te identificeren en je dan inzetten om je daarin te specialiseren. 

Je succes hangt af van je vermogen om bepaalde kikkers sneller en beter te eten dan andere. 

Hier zijn enkele vragen die u zullen helpen uw gebieden van uniciteit te identificeren:

 1. Waar ben ik echt goed in?
 2. Wat is het meest verantwoordelijk geweest voor mijn succes in het verleden?
 3. Als ik eender welk werk kon doen, welk werk zou dat dan zijn?

Richt uw inspanningen altijd op de belangrijkste taken die aansluiten bij uw sterke punten. U kunt niet uw volledige inzet en tijd besteden aan elke taak, dus moet u dat doen met de taken waarin u uitblinkt.

Beoordeling

Wij beoordelen dit boek met 4,4/5.

Onze score

Noot van de redactie: Dit artikel werd begin 2021 voor het eerst gepubliceerd. Het werd bijgewerkt en volledig herzien op 10 dec 2022.

PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde samenvatting van Eat That Frog! 

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en Brian Tracy te steunen, bestel de boek of de luisterboek gratis.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, audioboek en geanimeerde versies van deze samenvatting en honderden andere bestsellers van non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, The Guardian, de VN en Google genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Dingen gedaan krijgen door David Allen

Het 80-20 principe door Richard Koch

The One Thing door Gary Keller en Jay Papasan

Het samengestelde effect door Darren Hardy

De 5 seconden regel door Mel Robbins

Hoe te stoppen met zorgen maken en te beginnen met leven door Dale Carnegie

De 4-urige werkweek door Tim Ferriss

De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen door Stephen Covey

De 4 disciplines van uitvoering door Chris McChesney, Jim Huling en Sean Covey

De Pomodoro techniek door Francisco Cirillo

Essentialisme door Greg McKeown

De effectieve leidinggevende door Peter Drucker

Tao Te Ching door Lao Tzu

Onweerstaanbaar door Nir Eyal

De 5 uur Club door Robin Sharma

Maak je bed op door William McRaven

Eerste dingen eerst door Stephen Covey

eet die kikker samenvatting pdf brian tracy
 • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.