Sammanfattning av flödet
| | |

Flow av Mihaly Csikszentmihalyi Sammanfattning, analys och kritik

Innehåll visa

Livet är hektiskt. Har Flow av Mihaly Csikszentmihalyi samlat damm i din bokhylla? Lär dig istället de viktigaste insikterna nu.

Vi skrapar bara på ytan här. Om du inte redan har boken, beställ den. här eller köp ljudboken gratis på Amazon för att få reda på alla detaljer och stödja författaren.

ANSVARSFÖRKLARING: Detta är en inofficiell sammanfattning och analys.

Mihaly Csikszentmihalyis perspektiv

Mihaly Csikszentmihalyi är professor i psykologi och management vid Claremont Graduate University. Han är också grundare och meddirektör för Quality of Life Research Center (QLRC). Csikszentmihalyi disputerade i psykologi vid University of Chicago. Sedan han disputerade har han varit chef för psykologiavdelningen vid University of Chicago. Därefter arbetade han som chef för avdelningen för sociologi och antropologi vid Lake Forest College. År 2004 höll Csikszentmihalyi en TEDTalk med titeln "Flow, the Secret to Happiness". Denna föreläsning har nu mer än 3,5 miljoner visningar.

De villkor som krävs för att komma in i ett flödestillstånd

Det viktigaste för att komma in i ett flowtillstånd är att ha klart för sig vad man vill uppnå. Detta kräver att du alltid har ett syfte med det du gör. För att komma in i ett flowtillstånd måste du därför tänka på stegvisa mål snarare än övergripande mål. Mihaly använder sig av exemplet schack. Även om det övergripande målet är schack-mat bör du fokusera på hur du ska rensa ett visst utrymme eller ta din motståndares pjäser.

Vissa verksamheter är mer benägna att flyta. Vi tycker om spel eftersom de naturligt får oss att förlora oss själva i mikromålen. I vår vardag blir det dock mer rörigt. Det är svårt för oss att hålla reda på våra dagliga mål när vi hanterar livets småsaker. Det bästa sättet att kringgå detta är att ge dig själv mål för varje aktivitet du gör. Detta integrerar aktiviteten i resten av ditt liv och ger den mening på vägen.

Vikten av feedback

Återkoppling är en viktig del av flödet eftersom den engagerar oss genom resultat. Det gör att vi kan lära oss och förbättra oss när vi fortsätter med våra aktiviteter. Vissa uppgifter är inte roliga eftersom deras återkoppling inte är omedelbart uppenbar, så de ger oss inte en känsla av tillväxt eller lärande. Mihaly ger exempel på att diska eller gå ut med hunden.

Ett sätt att göra dessa aktiviteter roliga och engagerande är att göra dem till spel. Du kan till exempel försöka vika dina kläder snabbare genom att prova nya tekniker. Du borde inte längre tycka att de är lika ointressanta som de brukade vara.

De fyra sätten på vilka Flow hjälper ditt liv

Den transformerande processen att integrera flow i ditt liv kommer att hjälpa dig på fyra sätt:

  1. Flow lär dig att kontrollera ditt inre jag. Kontroll över uppmärksamhet, humör och viljestyrka.
  2. Du kommer att kunna gå in i ett flow-tillstånd i vardagliga situationer, även under utmanande perioder.
  3. Du kommer att utveckla ett alltmer komplext jag. Efter varje mindre utmaning som du övervinner kommer du att vilja gå vidare till en mer komplex utmaning. Denna utveckling ger dig fler möjligheter att lära dig.
  4. Flow kommer att omstrukturera ditt liv. Dina dagar kommer inte bara att bestå av självupprepande episoder av arbete, fritid och andra uppgifter.

De viktigaste komponenterna i flödet

Flow har åtta huvudkomponenter som kompositörer, bergsklättrare, målare, kirurger, programmerare och andra personer som upplever det har identifierat.

Varje åtgärd måste ha ett mål eller syfte

När en musiker sjunger en sång vet han exakt vilka toner han måste spela. En målare vet var hans nästa pensel måste röra målningen. En författare vet vad hans nästa ord måste förmedla till sina läsare.

På samma sätt bör våra dagliga aktiviteter ha sina egna omedelbara mål. Annars verkar de meningslösa för oss. Dessa mål hjälper oss att följa våra framsteg i livet och ger oss något konkret som återkoppling för våra handlingar.

Mät dina framsteg genom att söka feedback

Feedback hjälper oss att mäta effekterna av våra åtgärder. En biljardspelare som missar ett slag vet att han bör ändra position eller hur han håller köen. Genom att följa återkopplingsspåren av en aktivitet försätts en person i ett flowtillstånd. Varje observation och reaktion lär människor vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Koncentration utan feedback är problematiskt eftersom du inte vet om det du gör är värt eller meningsfullt. Din uppmärksamhet och ditt begär efter feedback kapas därför av vad som helst annat som finns i närheten av dig. Denna process leder till tristess eller mental distraktion.

Aktivitetens utmaningar får inte överväldiga personens färdigheter

Ett schackspel är bara roligt om båda spelarna har samma nivå. Om motståndaren är mycket bättre känns spelet frustrerande. Om motståndaren är för svag blir spelet tröttsamt. Samma princip gäller för arbete och andra aktiviteter. Alternativt, om utmaningen matchar dina färdigheter, blir det så småningom intressant och roligt.

Känslan av fokus och koncentration på det du gör

I vårt dagliga liv tenderar vi att dela upp vår uppmärksamhet i flera olika riktningar. För att uppleva flow måste du dock rikta ditt fokus och din koncentration mot en enda aktivitet. Denna single-tasking känns bra och är en givande upplevelse eftersom den inte överväldigar vårt sinne med andra frågor.

Flow avskärmar dig från vardagliga problem och stress

Under en flödesupplevelse förlorar vi tillfälligt bort problem och svårigheter. Du kan ju inte oroa dig för vardagliga problem när du spelar ett videospel eller målar en tavla. Om du förflyttade dig till dina problem skulle du sprida ut din uppmärksamhet och göra misstag i din aktivitet. På sätt och vis är en flödesupplevelse en flykt från verkligheten och en betydande källa till lättnad.

Flow ger dig en känsla av kontroll

Flow ger dig en känsla av kontroll över dina aktiviteter som kan sträcka sig över hela ditt liv. Det är viktigt att det inte är en total känsla av kontroll, eftersom det skulle innebära att dina färdigheter vida överstiger utmaningarna i dina uppgifter och aktiviteter. Under flow känner du istället en känsla av kontroll precis vid gränsen för din förmåga.

Flow tystar din inre röst eller ditt självmedvetande.

När du väl har kommit in i flowet förlorar du kontakten med vad andra människor tycker om dig. Du är inte längre självmedveten om vad du gör eller hur löjligt det kan verka för andra. Detta har den stora fördelen att det frigör mentala resurser för att du ska kunna koncentrera dig på uppgiften. Gruppaktiviteter tenderar att föra dig in i detta tillstånd. När flowtillståndet är som störst känner du dig inte längre som en individ utan mer som en integrerad del av hela laget.

Tidsuppfattningen förvrängs

Flow förändrar din tidsuppfattning eftersom det anpassar sig till din erfarenhet. Oftast kommer det att verka som om aktiviteten tog mycket mindre tid än vad den faktiskt gjorde.

Vad är skillnaden mellan nöje och njutning?

Flow-aktiviteter ger dig ett tillstånd av njutning, men inte nödvändigtvis ett tillstånd av glädje. Glädje är en biologisk reaktion och fungerar som kroppens sätt att tala om för oss om det vi gör är värdefullt för vår överlevnad. Mat och sex är de viktigaste njutningarna.

Nöje leder inte till personlig utveckling. Nöje kan vara bedrägligt eftersom det kan leda till missbruk eller till att vi fokuserar våra liv på grundläggande instinkter som mat eller sex. Flödesglädje är annorlunda eftersom den driver oss att söka nya tillväxtupplevelser.

Ett lyckligt liv kan dock inte uppnås genom att bara ha många isolerade flödesupplevelser. Vägen till lycka kräver att man lär sig att njuta av varje situation man möter. För att göra detta måste du bli en mästare över ditt medvetande och din personlighet.

De fem karaktärsdragen hos en komplex och autotelisk personlighet

Aktiviteter som skapar flöde kallas autoteliska. Ordet kommer från de grekiska termerna "auto" som betyder "själv" och "telos" som betyder "syfte".

En autotelisk aktivitet är en aktivitet som du gör för sin egen skull, utan att söka en yttre belöning. Vissa människor kan dock förvandla varje aktivitet till ett flöde. Dessa personer har vad som kallas en autotelisk personlighet. En autotelisk personlighet är inte något som en person föds med, utan den vårdas.

Klarhet om syfte, mål och återkoppling

I stor skala innebär det att du har fastställt dina ambitioner och önskemål i livet. Men i mindre skala innebär det att du har mål och syften för varje aktivitet du ägnar dig åt.

Den andra dimensionen är tydligheten i återkopplingen. Detta gör att du kan se världen objektivt utan att falla offer för falsarier för att skydda dina övertygelser. Klarhet i feedbacken öppnar dig för råd och kritik, vilket gör att du kan förbättra dig själv.

Förmågan att centrera

Detta är förmågan att fokusera och fokusera på ett enda mål och ge allt. Det innebär att rensa ditt sinne och fokusera din energi, koncentration och uppmärksamhet på en enda punkt.

Att alltid ha ett val

Detta är medvetenheten om att du alltid har ett val i det du gör. Komplexa och krävande val tvingas inte på dig. Personer med autoteliska personligheter känner sig inte fångade i svåra situationer. De vet att deras val leder till dessa situationer, så de står för konsekvenserna eller fördelarna.

Engagemang för en vald aktivitet

Människor med komplexa personligheter bryr sig om allt de gör och engagerar sig. De deltar aktivt i verksamheten. De engagerar sig i dessa aktiviteter för att de verkligen vill det.

Utmaning att söka

Personer med komplexa personligheter är alltid redo att utvidga sina personligheter och färdigheter genom att anta nya utmaningar och lära sig på vägen. De utforskar nya koncept och provar ofta nya saker.

Hur psykisk entropi leder till tristess, ångest och stress

Medvetande är hur du upplever saker och ting

Aktiviteter som att köra bil eller knyta skosnören är bara möjliga om du är uppmärksam på dem. Men vår uppmärksamhet har gränser, vilket gör det svårt att koncentrera sig på för många aktiviteter samtidigt. När ditt sinne överväldigas av för många problem hamnar det i ett tillstånd av förvirring. I detta tillstånd virvlar dina tankar runt och hindrar dig från att fokusera på de viktigaste målen du har.

Detta fenomen kallas psykisk entropi. Det är den process där våra sinnen vill gå i en riktning, men våra kroppar i en annan. Därefter kan du utveckla ett trasigt medvetande eftersom du inte kan uppfylla de flesta av dina mål.

Genom att rensa ditt sinne från andra tankar och bekymmer kan du koncentrera dig på en aktivitet. Därefter kan du engagera dig fullt ut i den och komma in i ett lugnt och fridfullt tillstånd som är effektivare och roligare.

Förstå tristess och ångest

De två mentala tillstånd som oftast förknippas med psykisk entropi är tristess och ångest. Att arbeta när man är engagerad i dessa tillstånd känns som en uppgift och en kamp i uppförsbacke.

Tristess har två huvudsakliga orsaker. Den första är en otillräckligt utmanande uppgift. Här överstiger dina färdigheter och förmågor vida uppgiftens svårighetsgrad, så det känns som om du inte lär dig något. Den andra orsaken är otillräcklig feedback. Otillräcklig återkoppling ger känslan av att det du gör inte spelar någon roll och inte har någon inverkan på din omvärld.

Ångest är ett entropiskt psykologiskt tillstånd som uppstår när du blir överväldigad av för många uppgifter eller uppgifter som ligger utanför din kompetensnivå. Vid denna tidpunkt har du inte kontroll över ditt medvetande och känner att besluten fattas åt dig. Du kan inte fokusera på de nödvändiga målen.

Undvik tristess och ångest genom att göra saker för deras egen skull

För att hitta nöje krävs att du är ansluten till det som händer runt omkring dig. Du måste hitta nya saker att göra och ta tillvara på alla möjligheter som kan leda till personlig utveckling. Försök att utveckla dina passioner och hobbies. Om du till exempel gillar växter, försök då att börja med trädgårdsarbete. Om du gillar pengar kan du också lära dig att starta ett eget företag.

Trots detta bör du inte tänka på externa belöningar. Starta inte ett företag för att du vill bli rik. Gör dessa aktiviteter för att du tycker om att göra dem. Öva till exempel på ett musikinstrument för att du tycker om att spela musik.

Yttre motivationsfaktorer gör att du inte uppskattar det dagliga slitandet. Detta leder till slut till tristess, ångest eller andra negativa känslomässiga tillstånd.

Flödet och dess förhållande till stress

Stress är i grunden en överlevnadsmekanism som är utformad för att hålla dig vid liv i svåra stunder. De viktigaste stresskällorna är utbredda. Dessa stressupplevelser kan också leda till hög psykisk entropi. Stress hindrar dig från att koncentrera dig på ett enda mål. Detta hindrar dig från att fördjupa ditt liv i en flödesupplevelse och uppleva det som en harmonisk upplevelse.

Stress är dock inte alltid automatisk. Det är en reaktion på yttre hot. Det finns sätt på vilka vi kan kontrollera dessa externa stresskällor och hur de påverkar oss.

Omedveten självtillit

Flowets förmåga att koppla bort dig från världen, dess bekymmer och problem gör det till ett kraftfullt verktyg för att hantera stress. Vissa stressupplevelser är dock för starka för att ignoreras eller förpassas till bakgrunden. En metod för att förhindra att en stressig upplevelse bryter vårt flow är att koppla bort den och tänka objektivt. Genom att göra det krymper du problemets känslomässiga tyngd.

Det bästa sättet att frigöra sig från stress är att vara självsäker och övertygad om sina färdigheter. Ett exempel: Föreställ dig att du kör på en väg med tät trafik. En skicklig förare kommer inte att vara alltför orolig för de nödvändiga vändningarna, svängarna och omkörningarna. Däremot kommer en nybörjarförare att uppleva ständig stress. Ironiskt nog kan detta göra det mer sannolikt att de gör ett misstag eftersom de avleder en del av sin mentala kapacitet till att oroa sig. Även om han eller hon inte råkar ut för en olycka kommer nybörjaren att komma ut från upplevelsen skakad och utmattad.

Fokusera din uppmärksamhet på den yttre miljön

Även om du är självsäker och övertygad om dina färdigheter kan du hamna i situationer som rubbar ditt självförtroende.

Här finns det två sätt att reagera:

  • Du tycker synd om dig själv och skäms över vad som hänt. Du internaliserar stressen och låter den skapa kaos i ditt sinne och medvetande.
  • Du analyserar noggrant situationen och ser på den så objektivt som möjligt. Vid det här laget är du grundligt engagerad i en process som bättre kan förbereda dig för liknande framtida situationer.

Upptäck nya lösningar på stressfaktorerna i ditt liv

Tilltron till dina färdigheter kan bara ta dig en bit på väg. Nästa steg är att hitta verkliga lösningar på dina problem för att förhindra att de uppstår igen. Detta är en lärorik erfarenhet och ger dig också hopp. Du vet att det här kan vara sista gången du måste ta itu med ett visst problem.

De fyra vanorna hos en autotelisk personlighet

En autotelisk personlighet kan förvandla även den mest omöjliga och traumatiska situationen till något som kan hanteras. En autotelisk personlighet hjälper dig också att njuta av vardagens slit och slöhet.

Nedan följer fyra viktiga vanor som autoteliska personer har och som hjälper dem att klara av stressiga situationer och leda till ett lyckligt och meningsfullt liv.

Förmåga att sätta upp mål

Mihaly beskrev till exempel VD:n för ett stort finansföretag i USA. Denna chef hade ett syfte med varje aktivitet han utförde. Detta gällde även små händelser, t.ex. att gå in i ett nytt rum fullt av människor eller att läsa en bok. VD:ns skäl till detta var inte manipulativa. Han ville lära känna människor för att lära sig något om dem och se livet manifestera sig hos andra.

Att veta hur du ska vara uppmärksam

Personer med autoteliska personligheter kan kontrollera sin uppmärksamhet och vad den fokuserar på. När de koncentrerar sig på något gör de det för att de vill, inte för att situationen tvingar dem att göra det.

Förmåga att fördjupa sig i aktiviteten

Den tredje vanan hos en autotelisk personlighet börjar fungera när du har satt upp ett mål och koncentrerat din uppmärksamhet. Denna vana hjälper dig att fördjupa dig i aktiviteten för att uppskatta den för dess egen skull. Fördjupningen gör att du kan uppfatta subtila signaler och återkoppling som är inneboende i uppgiften. Därefter kan du lära dig de mer komplexa aspekterna av aktiviteten. Detta gör dig till en deltagare i allt som händer runt omkring dig, så att du aldrig känner dig utanför eller exkluderad.

Glädjande aktiviteter och en känsla av energi

Om du kombinerar dessa tre steg kommer du att märka att du verkligen tycker om den aktivitet du ägnar dig åt. Detta ger dig i sin tur energi och livlighet. I sociala situationer, till exempel, kan detta flöde översättas till karisma. För en forskare kan det vara ett tillstånd av djärv kreativitet som leder till en banbrytande idé. För en snickare kan det vara ett nytt perspektiv som gör att han kan skapa en spännande staty.

Slutsammanfattning och granskning av flödet

Flöde är ett tillstånd av total fördjupning när man utför en aktivitet. Flödet kommer från den intensiva koncentrationen kring dina egna handlingar och deras omedelbara återkoppling. Tänk på en målare som noggrant observerar hur raka hans linjer är eller hur exakta hans färger är. Tänk på en schackspelare som ivrigt väntar på motståndarens drag, samtidigt som han planerar sitt eget. De flesta av oss förknippar bara detta tillstånd av flow med vissa aktiviteter. Mihaly förklarar dock att det är möjligt att förvandla alla aspekter av våra liv till en enhetlig flödesupplevelse. Genom att göra det kan du avsevärt förbättra din produktivitet och skapa ett lyckligare liv.

Kritik

Csikszentmihalyi försummar de negativa aspekterna av flödesupplevelsen, som har studerats ingående av psykologer. Dessutom ger han inte en fullständig teori om medvetandet eller att det finns olika tolkningar av hans forskning.


Flow PDF, gratis ljudbok, infografik och animerad boksammanfattning

Detta var toppen av isberget. Om du vill gå in på detaljerna och stödja författaren kan du beställa bok eller köp ljudboken gratis på Amazon.

Om du har synpunkter på den här sammanfattningen eller vill dela med dig av vad du har lärt dig kan du kommentera nedan.

Är du ny på StoryShots? Få ljud- och animerade versioner av den här sammanfattningen och hundratals andra bästsäljande fackböcker i vår gratis topprankad app. Apple, The Guardian, FN och Google har nämnt appen som en av världens bästa läs- och inlärningsappar.

Sammanfattningar av relaterade böcker

Att stjäla eld av Jamie Wheal och Steven Kotler

Djupt arbete av Cal Newport

Ikigai av Albert Liebermann och Hector Garcia

Kör av Daniel H. Pink

5-sekundersregeln av Mel Robbins

Tänkande, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman

Konstens krig av Steven Pressfield

Var här nu av Ram Dass

Varför vi sover av Matthew Walker

Konsten att lära sig av Joshua Waitzkin

Behärskning av Robert Greene

Digital minimalism av Cal Newport

Creativity Inc. av Edwin Catmull

Stillhet är nyckeln av Ryan Holiday

Tao Te Ching av Laozi

Ultralärande av Scott H. Young

Sammanfattning av boken Flow
  • Spara

Liknande inlägg

2 Kommentarer

Lämna ett svar

API-nyckel Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.