Unfu*k Yourself samenvatting
|

Unfu*k Yourself Samenvatting en bespreking | Gary John Bishop

Kom uit je hoofd en in je leven

Het leven wordt druk. Heeft Unf*ck Yourself op je leeslijst staat? Leer in plaats daarvan nu de belangrijkste inzichten.

We zijn nog maar aan het oppervlak. Als je het boek nog niet hebt, bestel het dan... hier of de gratis luisterboek op Amazon voor de sappige details.

Over Gary John Bishop

Gary John Bishop is een van 's werelds toonaangevende experts in persoonlijke ontwikkeling. Bishop heeft wereldwijd tienduizenden mensen beïnvloed. Zijn "urban philosophy" benadering vertegenwoordigt een nieuwe golf van persoonlijke empowerment en life mastery die voor mensen wonderbaarlijke resultaten heeft opgeleverd in de kwaliteit en prestaties van hun leven. Gary begon zijn carrière als Senior Program Director maar gebruikt nu persoonlijke ontwikkeling als zijn instrument om het leven van mensen te veranderen.

Inleiding

Unf*ck Yourself is een boek dat een eenvoudig overzicht geeft van hoe we succes in ons leven kunnen bereiken. Gary John Bishop benadrukt het belang van actie in plaats van tijd te besteden aan het veranderen van onze gedachten of emoties. In plaats daarvan raadt Bishop aan je gedachten en emoties te erkennen, maar ze niet te overwegen bij het ondernemen van actie. Unf*ck Yourself legt het belang van je succes ook bij je aanpak. Er bestaat een neiging voor mensen om externe omstandigheden de schuld te geven en zelftwijfel en passiviteit te accepteren. Maar Bishop moedigt lezers aan om te stoppen met het maken van excuses en te beginnen met doen. 

StoryShot #1: Neem de eerste stap

Bishop legt uit dat mensen moeite hebben hun leven te veranderen omdat ze niet bereid zijn de eerste stap te zetten. Als je bereid bent de eerste stap te zetten, kunnen weinig dingen je ervan weerhouden je doelen te bereiken. Je moet dus proberen de eerste verandering door te voeren die nodig is om je doel te bereiken. Een van de meest voorkomende factoren die mensen ervan weerhoudt deze eerste stap te zetten, is een vermeend gebrek aan vaardigheid. Telkens als je tegen jezelf zegt dat je niet over de nodige vaardigheden beschikt, overtuig je jezelf ervan dat het niet mogelijk is. Het minste wat je kunt doen is het proberen. Bijvoorbeeld, zelfs als je niet weet hoe je een schilderij moet schilderen, moet je het altijd proberen. Probeer het ongeacht je gebrek aan vaardigheden. Uiteindelijk zijn de meeste taken niet zo moeilijk als we denken. Proberen is belangrijker dan specialistische vaardigheden bezitten.

Als je bereid bent, kun je je openstellen voor de mogelijkheid om je dromen waar te maken. Als je daarentegen niet bereid bent, moet je jezelf niet de schuld geven. Stel dat je momenteel niet bereid bent je doelen na te streven, maar wel bereid bent jezelf te vergeven. In dat geval houdt dit de deur open voor de mogelijkheid van toekomstige verandering. Onszelf de schuld geven creëert een negatief beeld dat zelftwijfel en passiviteit in de hand werkt.

StoryShot #2: Weiger te verliezen

Door te weigeren te verliezen kun je altijd winnen. Alleen al door te kiezen voor "doen" ben je in een staat van winnen. 

Bishop legt uit dat ons onderbewustzijn cruciaal is voor onze dagelijkse overwinningen. Meer bepaald is ons onderbewustzijn verantwoordelijk voor 95% van wat we dagelijks doen. U moet dus leren begrijpen hoe u zich kunt losmaken van de gewoonte van uw onderbewustzijn en actie kunt ondernemen. Door dit te doen, zult u in staat zijn elke nieuwe taak te overwinnen.

Bishop begeleidt hoe je je problemen kunt veranderen in iets waar je mee om kunt gaan. Ten eerste moet je een spelplan maken voor hoe je de situatie gaat veranderen. Dit spelplan houdt in dat je precies moet bepalen wat je wilt veranderen, hoe je veranderingen gaat aanbrengen en wat het resultaat zal zijn. Bishop stelt dat het altijd jouw keuze is of je besluit het spel te spelen of te veranderen. 

Je moet leren om je alleen bezig te houden met taken die je wilt winnen. Dan kun je je echt concentreren op de belangrijkere dingen.

StoryShot #3: Jouw omstandigheden zijn niet de slechtste van de wereld.

Bishop waarschuwt de lezers om hun leven niet te baseren op percepties. In het echte leven is niets perfect. Als je denkt dat jouw wereld perfect zou kunnen zijn, zal dat je moeilijke tijden alleen maar moeilijker maken. Jezelf zielig vinden als het moeilijk wordt, lekt alleen maar negativiteit in de rest van je leven. Bishop beschrijft dit als een kettingreactie van negativiteit. Dus, in plaats van deze negatieve mentaliteit en frustratie in je leven te laten doorsijpelen, kun je luisteren naar het advies van Bishop. Bishop biedt een aanpak in twee stappen om je perceptie van elke situatie te veranderen en je negativiteit op afstand te houden. 

  1. Bekijk het optimistisch. Je moet tegenslagen gaan zien als niets anders dan kansen om te groeien.
  2. Verander je perspectief volledig. In plaats van alleen maar optimistisch te zijn over bepaalde aspecten van je leven, moet je je hele mentaliteit veranderen en zowel problematische als verheffende ervaringen als positief beschouwen.

Elk individu op aarde heeft problemen. Het is een feit dat er een ander persoon op deze planeet zal zijn die meer problemen heeft dan jij nu hebt. Bishop moedigt de lezers aan terug te denken aan problemen die ze in het verleden hebben gehad. Waarschijnlijk voelen deze problemen nu relatief onbelangrijk. Op dit moment zijn deze problemen minder impactvol dan ze ooit waren. Dit concept is hetzelfde voor alle problemen die je in de toekomst zult tegenkomen. Dus, in plaats van deze problemen ons in het heden te laten beïnvloeden, moeten we ze overwinnen door een positieve instelling. Door dit te doen, versnellen we ons vermogen om problemen achter ons te laten.

StoryShot #4: Stop met het dragen van je zekerheidsdeken

We ervaren gevoelens van onzekerheid omdat we een natuurlijke neiging hebben te hunkeren naar veiligheid. Dus zoeken we elke vorm van kennis over wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren. We gebruiken deze kennis als een indicator dat we ons leven onder controle hebben. Toch is zekerheid een veiligheidsdeken die Bishop adviseert niet langer bij ons te dragen. Risico is een van de grote levensbehoeften. Zonder risico zou de mens nog steeds in een grot zitten en de hele dag jagen, foerageren en vuur maken. Maar miljoenen jaren later heeft risico gezorgd voor geavanceerde samenlevingen die degenen belonen die bereid zijn onzekerheid te omarmen. Moderne wetenschap en elektriciteit zijn beide gebouwd op een fundament van historische risico's. Hoewel het nemen van risico's je misschien niet de innovatie brengt die de uitvinding van elektriciteit heeft laten zien, zal het je leven ten goede veranderen. 

Bishop legt uit dat het comfortabel worden met onzekerheid ons leven opent voor enorme mogelijkheden. Om succesvol te worden moet je bereid zijn risico's te nemen. Niets productiefs komt voort uit leven in het verleden en hetzelfde doen als anderen eeuwenlang hebben gedaan. In plaats daarvan namen degenen die zeer succesvol zijn een risico en probeerden iets anders. 

De angst van mensen voor onzekerheid kan deels worden toegeschreven aan onze angst voor oordeel. Bishop legt echter uit dat we ons oordeel of onze visie niet mogen laten vertroebelen door de mening van anderen. Vertrouwen op de mening van anderen over ons zal ertoe leiden dat we onze perceptie van een succesvol zelf verliezen. Omdat onzekerheid onvermijdelijk is, moeten we die omarmen.

StoryShot #5: Stop met proberen je gedachten te beheersen

Bishop legt uit dat onze gedachten net zo schadelijk kunnen zijn als de mening van anderen. We mogen geen van beide meningen in de weg laten staan van het bereiken van onze doelen. Onze gedachten bepalen niet of we succesvol of niet succesvol zijn. Het zijn de acties die we ondernemen. Bishop gelooft dat het beheersen van onze gedachten tijdverspilling is. In plaats van te proberen elke gedachte die we hebben te beheersen, zouden we moeten proberen te beslissen welke gedachten het beste zijn om in daden om te zetten. 

Bishop bevestigt dat je niet je gedachten bent. Dus moeten je acties, noch je zelfbeeld, gebaseerd zijn op deze gedachten. De realiteit is dat iedereen negatieve gedachten heeft. Sommige mensen hebben meer negatieve gedachten dan anderen, maar dat verandert niets aan het advies van Bishop. Het belangrijkste is hoe we naar deze gedachten handelen. Deze handelingen bepalen wie we zijn. Dus, als we ervoor kiezen onze negatieve gedachten te negeren en alleen naar onze positieve gedachten te handelen, dan zullen we een positiever mens worden.

Bishop benadrukt ook dat het veranderen van ons leven afhangt van ons handelen naar de gedachten die betrekking hebben op onze verlangens. Als we beginnen te handelen naar onze verlangens, zullen er belangrijke veranderingen in ons leven plaatsvinden. 

We kunnen ook zelfverzekerder worden door actie te ondernemen. Als we ons zorgen maken over onze gedachten, leidt dat alleen maar tot twijfel. Door in plaats daarvan te handelen naar alle positieve gedachten verdwijnt alle zelftwijfel. Acties waar je voorheen onzeker over was, zullen worden ondersteund door een uniek vertrouwen in je capaciteiten. Je zult dan ook bereid zijn om in de toekomst meer risico's te nemen. 

es zijn zelftwijfel en verwarring. We moeten meedogenloos zijn wanneer deze opduiken in ons streven naar succes. Eén manier om in deze omstandigheden meedogenloos te zijn, is jezelf eraan te herinneren waarom je dit streven in de eerste plaats bent begonnen. Denk na over het uiteindelijke doel en identificeer de wegversperring die je ervan weerhoudt om dit doel te bereiken. Door deze blokkade expliciet te benoemen, wordt het jouw realiteit. Je kunt dan voorkomen dat je door deze blokkade wordt tegengehouden door het oneens te zijn met het idee dat deze blokkade je succes in de weg staat.

Je moet vastberaden blijven om je doel te bereiken. Je mag fouten maken bij het nastreven van je doelen. Maar laat deze fouten u niet ontmoedigen of afleiden van uw weg naar succes. Uw reis hoeft er niet precies zo uit te zien als u zich had voorgesteld. 

Wat je ook doet, stop nergens voor. Ga door, zet door, en wees meedogenloos. Het leven zal niet pauzeren en op je wachten. Het maakt niet uit hoe je je voelt of waar je je op dat moment bevindt. In plaats daarvan zullen zorgen dat je te ziek, te moe of te druk bent je ervan weerhouden het werk te doen dat je moet doen. Hoe eerder je beseft dat het leven doorgaat terwijl je geen actie onderneemt, hoe eerder je zult slagen. Je moet ook zelf de beslissing nemen om vooruit te gaan. Er zullen zelden andere mensen zijn die dezelfde opvattingen, interesses en doelen hebben als jij. Het is dus uw taak om uitdagende tijden uit te zoeken en de acties te blijven ondernemen die nodig zijn om uw doelen te bereiken. Dingen uitstellen zorgt er alleen maar voor dat de wereld vooruit blijft gaan terwijl jij stilstaat. Dingen uitstellen is in feite achteruitgaan.

StoryShot #8: De reis is belangrijker dan het doel

Bishop legt in Unfuck Yourself uit dat het leven onzeker is. De dingen gaan dus niet altijd volgens plan. Het komt vaak voor dat mensen hun reis naar succes als gedoemd beschouwen wanneer hun plan van de baan begint te raken. Bishop herinnert de lezers eraan dat we niet altijd kunnen controleren wat er gebeurt. Maar we kunnen wel bepalen hoe we op de situatie reageren. 

Als we verwachtingen hebben van wat er zal gebeuren, stellen we onszelf bloot aan teleurstellingen. Vaak beseffen we niet eens dat we verwachtingen hebben van een taak. Bishop legt uit dat we bijna altijd verwachtingen hebben, en deze verwachtingen kunnen ons afleiden van andere mogelijkheden.

Natuurlijke emotionele reacties op onverwachte mislukkingen zijn boos of teleurgesteld worden. Het is zeer ongebruikelijk dat mensen van nature op deze onverwachte situaties reageren met opluchting of een gevoel van controle. Daarom raadt Bishop ons aan altijd te verwachten dat de dingen niet gaan zoals we hadden verwacht. Als er iets onverwachts gebeurt, dan moeten we dat snel accepteren en verder gaan. Doorgaan betekent een bewuste inspanning om te voorkomen dat teleurstelling ons overneemt. Op die manier kunnen we veel flexibeler worden en het proces beter waarderen. 

Bishop stelt dat het bereiken van je doel niet altijd het belangrijkste is. In plaats daarvan gelooft hij dat het bereiken van het einde van je reis het belangrijkste is. Je moet jezelf toestaan om te gaan doen in plaats van te wensen.

StoryShot #9: Probeer te voorkomen dat je anderen de schuld geeft.

Onze verwachtingen van anderen zijn een andere factor die ons ervan weerhoudt succes te boeken. Anderen de schuld geven van je mislukkingen heeft meestal twee redenen:

  1. Mensen nemen niet graag verantwoordelijkheid.
  2. De zelfverheerlijking van de mensen is te hoog om enige fout te accepteren.

Weigeren een schuld toe te geven is een grotere fout dan een fout die een ander had kunnen maken. Door uw fouten niet toe te geven, weigert u te leren. Uw fouten zijn essentiële hulpmiddelen voor het verbeteren van gebieden die cruciaal zijn voor uw toekomstig succes. Goede dingen komen alleen terecht bij degenen die bereid zijn het werk te doen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden.

StoryShot #10: De twee stappen naar vrijheid

Aan het eind van het boek schetst Gary John Bishop zijn proces in twee stappen om vrijheid te bereiken op financieel en emotioneel niveau. 

  1. Stop met wat je momenteel doet - Het is gemakkelijk om ons leven te vullen met nutteloze taken die onze tijd verspillen. Maar het leven maalt er niet om met welke irrelevante taken je bezig bent. Elke taak die je niet dichter bij je doelen brengt, is gewoon weer een excuus. Dus, als je vooruit wilt, moet je stoppen en kijken naar wat je momenteel doet. Identificeer het gedrag dat je tegenhoudt en doe je best om daarmee te stoppen.
  2. Begin acties te ondernemen om je vooruit te helpen - Ten eerste moet je de acties identificeren die je een beter mens maken en je naar je einddoel brengen. Hoewel het relatief gemakkelijk moet zijn om de acties te identificeren, zal het niet noodzakelijk gemakkelijk zijn om deze acties te blijven ondernemen. Dit betekent dat je bereid moet zijn te accepteren dat het bereiken van je doelen tijd en veel individuele acties zal kosten.

Definitieve beoordeling en analyse

Unfuck Yourself richt zich meer op de aanpak en de reis dan op specifieke acties en doelen. Dit voorkomt dat emoties en gedachten onze kansen op succes belemmeren. Deze focus stopt ook de giftige daad om anderen en externe omstandigheden de schuld te geven van je mislukkingen, mede omdat de reis zo belangrijk wordt.

Beoordeling

Wij beoordelen dit boek met 4,4/5.

Unfu*k Yourself PDF, gratis luisterboek, infographic en geanimeerde samenvatting van het boek

Dit was het topje van de ijsberg. Om in de details te duiken en de auteur te steunen, bestel de boek of krijg het audioboek gratis op Amazon.

Heb je genoten van de lessen die je hier hebt geleerd? Reageer hieronder of deel om te laten zien dat je het belangrijk vindt.

Nieuw bij StoryShots? Ontvang de PDF, gratis audio en geanimeerde versies van deze analyse en samenvatting van Unfuck Yourself en honderden andere best verkochte non-fictie boeken in onze gratis top-ranking app. Het is door Apple, Google, The Guardian en de VN genoemd als een van 's werelds beste lees- en leerapps.

Gerelateerde boeksamenvattingen

Een goed gevoel. door Dr David D Burns

Burnout door Emily Nagoski

Optie B door Sheryl Sandberg en Adam Grant

De subtiele kunst van het niet geven van een F*ck door Mark Manson

Je beste jaar ooit door Michael Hyatt

Maak je bed op door Admiraal William H. McRaven

13 Dingen die mentaal sterke mensen niet doen door Amy Morin

Ontwaak de Reus in jezelf door Tony Robbins

Je bent een slechterik door Mel Robbins

Atomic Habits door James Clear

Meisje, stop met je te verontschuldigen door Rachel Hollis

Alles is klote. door Mark Manson

Kan me geen pijn doen. door David Goggins

Tao Te Ching door Lao Tse

Super attractor door Gabrielle Bernstein

Psycho-Cybernetica door Maxwell Maltz

Unfu*k Yourself Samenvatting
  • Sla

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.