HÖGPresterande vanor Sammanfattning

High Performance Habits sammanfattning och recension | Brendon Burchard

Hur extraordinära människor blir det

Livet är hektiskt. Har Vanor för höga prestationer samlat damm i din bokhylla? Ta istället med dig de viktigaste idéerna nu.

Vi skrapar bara på ytan här. Om du inte redan har boken kan du beställa den bok eller få den gratis ljudbok för att få reda på de saftiga detaljerna.

Synopsis

Vanor för höga prestationer är en vetenskapligt underbyggd plan för att få en bättre livskvalitet. Efter omfattande originalforskning och ett decennium som världens högst betalda prestationscoach avslöjar Brendon Burchard de mest effektiva vanorna för att nå långsiktig framgång. Sex vanor dök upp gång på gång. High Performance Habits tar upp dessa sex vanor som är de mest effektiva när det gäller att hjälpa dig att lyckas.

Om Brendon Burchard

Brendon Burchard är en trefaldig New York Times-bästsäljande författare och högpresterande coach. Han är också en av världens mest bevakade, följda och citerade tränare inom personlig utveckling med över 10 miljoner följare på alla sina varumärken. Oprah's Magazine utnämnde honom till "en av de mest inflytelserika ledarna inom personlig utveckling". På samma sätt har Forbes utnämnt honom till "världens ledande högpresterande tränare".

Kapitel 1 - Vanor och självkänsla

Vanor

Högpresterande personer är de personer som verkar överträffa alla förväntningar på alla områden. För att bättre förstå dessa högpresterande personer genomförde Burchard forskning för att identifiera de faktorer som ligger till grund för långsiktig framgång. För det första fann han att demografiska faktorer verkar ha liten inverkan. Sexuell identitet, hudfärg och ålder har liten inverkan på prestationen. I stället är det viktiga vanor som ligger till grund för framgång, oavsett demografisk bakgrund. Handling är viktigare än identitet. Det viktigaste är att dessa högpresterande personer väljer sina vanor på ett klokt sätt.

Självkänsla

En annan mycket viktig faktor som ligger till grund för de högpresterande personernas framgång är självkänsla. Självkänsla hjälper högpresterande personer att övervinna utmaningar. Återigen är detta självförtroende inte medfött. Istället bygger de upp självförtroende och självkänsla genom ihärdig träning. Uthållig träning uppmuntrar till visdom och talang. Självkänsla är en byggsten som krävs för lärande och tillväxt.

Kapitel 2 - Högpresterande personer har tydliga mål

Att sätta upp mål är avgörande för att lyckas. Författaren varnar dock för att bara sätta upp mål kring milstolpar som en födelsedag eller nyårsafton. Högpresterande personer är de som ställer viktiga livsfrågor under hela året. Denna vana kallas "att söka klarhet" och ligger till grund för målinriktning. Vikten av tydliga mål är att de ger ett kraftfullt mål och tydlig koncentration.

Burchard beskriver fyra områden för tydlighet:

 1. Självkännedom - Högpresterande personer fokuserar på att bli den bästa versionen av sig själva.
 2. Social miljö - Högpresterande personer är medvetna om sina sociala interaktioner för att göra alla upplevelser så positiva som möjligt.
 3. Förbättra färdigheter - Högpresterande personer förstår vilka färdigheter de behöver förbättra och koncentrerar sig på de områden som de behöver. När de har identifierat dessa områden avsätter de fritid för att utbilda sig själva.
 4. Tillhandahålla en tjänst - Högpresterande personer skapar en tjänst som hjälper dig att bli framgångsrik och ger tillbaka till människor. De förstår att om de skapar en sådan tjänst kan de behålla sin motivation samtidigt som de ökar sina chanser till framgång.

För att bättre förstå om du har skapat klarhet rekommenderar Burchard att du ställer följande frågor till dig själv:

 • Vem är jag?
 • Vilka är mina styrkor och svagheter?
 • Vad värdesätter jag mest i livet?
 • Vilka är mina framtida ambitioner?
 • Vilka mål strävar jag efter för att uppfylla dessa ambitioner?
 • Om jag kunde beskriva mitt idealjag i framtiden, den person jag försöker bli, hur skulle jag beskriva det?

Välj dessutom tre inspirerande ord som bäst beskriver ditt framtida jag. När du väl har fastställt dessa mantran bör du avsätta en daglig tid för att reflektera över om du lever enligt dessa värderingar.

Kapitel 3 - Högpresterande personer upprätthåller sin hälsa

Fysisk energi

Fysisk kondition försummas ofta när man funderar på varför någon har blivit framgångsrik. Burchard framhåller dock att studier visar att vd:ar är både mentalt och fysiskt friska. Följaktligen är deras energinivåer lika höga som hos professionella idrottare.

Därför är den andra vanan i High Performance Habits, efter att ha utvecklat tydliga mål, att generera energi. Burchard förklarar att denna vana stöds av neurovetenskapen. Forskning har visat att neuroner för inlärning och minne skapas i hjärnan när man tränar. Dessutom minskar motion ångest. Minskad ångest förbättrar välbefinnandet men är också förknippat med effektivare ledarskap. Den grundläggande skillnaden mellan hög- och lågpresterande personer är deras inställning till motion. Högpresterande personer uppskattar regelbunden motion som en vana som stöder deras framgång. De som presterar dåligt har däremot för vana att hitta anledningar till att inte motionera.

Mental energi

Du kan främja utvecklingen av mental energi genom att ha en positiv syn på livet. Denna positiva vision gör att högpresterande personer kan vara mer livliga och optimistiska. Dessutom förhindrar den mentala energin hos högpresterande personer att en cykel av negativt tänkande uppstår. Alternativt producerar visualisering av positiva händelser ett välbefinnande hormon, dopamin. Därefter får högpresterande personer de positiva effekterna av framgång innan de ens upplever händelserna. Detta förbättrar faktiskt sannolikheten för att högpresterande personer upplever dessa positiva händelser i verkligheten.

Övergångar och intentioner

"Den enkla handlingen att medvetet ta en paus mellan olika aktiviteter och sätta upp intentioner hjälper dig att få mer närvaro i ditt liv."

- Brendon Burchard

Varje dag är helt enkelt en serie övergångar från en period till nästa. Att vakna är till exempel en övergång från sömn till aktivering. Nyckeln till att generera energi är att sammanställa en lista över de vanligaste övergångarna du upplever dagligen. Därefter bör du fastställa en avsikt att fokusera på när du går från en viktig aktivitet till nästa. Denna avsikt bör baseras på svaren på följande frågor:

 • Vilken energi vill jag föra in i nästa aktivitet?
 • Hur kan jag göra nästa aktivitet med bättre kvalitet?
 • Hur kan jag njuta av processen?

Kapitel 4 - Högpresterande personer använder sig av inre och yttre förväntningar

"När man känner sig nödvändig sitter man inte och önskar eller hoppas. Man får saker gjorda."

- Brendon Burchard

En ökning av den potentiella förlusten ökar i allmänhet prestationen. Därför föreslår Burchard att den tredje vanan hos högpresterande personer är att öka nödvändigheten. Högpresterande personer har inre motiv som de förstärker med yttre åtaganden. Denna konsolidering erbjuder en annan form av motivation som förbättrar deras chanser till framgång. Jämförelsevis fokuserar underpresterande personer enbart på sin önskan att vinna snarare än att vinna är en nödvändighet.

Ett sätt att börja använda sig av yttre förväntningar är att ställa höga krav på dig själv. För att du ska kunna finslipa dina färdigheter på ett effektivt sätt måste du undvika mål som är enkla att uppnå. Efter att ha satt upp lämpliga mål rekommenderar Burchard att du kopplar ihop ditt individuella mål med ett yttre åtagande, till exempel att hjälpa en annan person. Ett annat sätt att höja insatserna för dina inre motivationer är att berätta för fler människor om dina mål. Genom att göra det ökar du din ansvarighet, vilket naturligt kommer att uppmuntra motivationen. Externa förväntningar formas, och om du delar ditt mål med andra kan du öka dess betydelse. Människor har en naturlig motvilja mot att misslyckas inför andra, vilket ytterligare ökar nyttan av att öka ansvarsskyldigheten.

Burchard ger ett exempel från sitt eget liv för att förklara hur effektiv ansvarsskyldigheten är. Han hade bestämt sig för att bygga upp en kurs i personlig förbättring. Som ett sätt att motivera sig själv bad han sina vänner och sin familj att bli de första som fick uppleva kursen. Att sätta de som stod Burchard nära i centrum för ett av hans mål tvingade honom att slutföra kursen enligt en hög standard.

Kapitel 5 - Högpresterande personer håller sig fokuserade

Viktigt och trivialt arbete

Att känna sig överväldigad av en mängd uppgifter och arbete är ett exempel på asymmetri mellan den energi du använder och dina resultat. För att övervinna detta föreslår författaren att du antar den fjärde vanan hos högpresterande personer genom att öka din produktivitet. Ett sätt att öka din produktivitet är att behärska skillnaden mellan viktigt och trivialt arbete. Om du behärskar denna distinktion kan du lägga all din energi på de uppgifter som kommer att hjälpa dig att bli framgångsrik.

Jämfört med högpresterande personer tenderar lågpresterande personer att ägna för mycket uppmärksamhet åt triviala uppgifter. Även om detta arbete kan få dem att känna sig produktiva, är den långsiktiga effekten av dessa uppgifter minimal. Författaren lyfter fram att den värsta triviala uppgiften är e-post. Han citerar en studie som visar att människor spenderar 30% av sitt arbetsliv på att skriva e-post. E-post är farligt eftersom det är ett relativt enkelt arbete som ändå övertygar dig om att du är mycket produktiv. I själva verket är det så att den tid som går åt till att skriva e-post ofta hindrar dig från att ägna dig åt viktiga aktiviteter.

Högkvalitativ produktion

De viktigaste uppgifterna är de som ger ett högkvalitativt resultat (Prolific Quality Outputs, PQO). Din PQO är en förändring, aktivitet eller strategi som bör ge dig störst framgång. När du har identifierat din PQO måste du producera och lära dig de prioriteringar som krävs för att skapa, kvalitet och frekvens för detta resultat. Ett sätt att göra detta är att kartlägga de fem viktigaste åtgärderna som krävs för att förverkliga din PQO.

Timing

Högpresterande personers produktivitet bygger också på timing. De som presterar sämre är de som bestämmer sig för lösa tidsfrister som lätt kan ändras. Om du undviker strikta slutdatum minskar du din motivation att slutföra uppgiften. Å andra sidan fastställer högpresterande personer strikta slutdatum som är utmanande att hålla. Dessutom tilldelar de tidsbestämda mål till dessa förfallodatum. Att använda sig av tidsplanering bör förhindra att du tappar koncentrationen och göra det möjligt för dig att upprätthålla höga energinivåer. 

Det vanligaste tidsområdet där underpresterande medarbetare misslyckas är under stora projekt. Dessa projekt kräver ständig koncentration och bibehållen hastighet. Burchard föreslår att du delar upp dina långsiktiga mål i delmål med fyra eller fem små åtgärder med dessa mer omfattande projekt. 

Kapitel 6 - Högpresterande personer är tacksamma

Den givande mentaliteten

Det finns ett antagande om att mycket framgångsrika människor ofta är mycket ensamma, eftersom de saknar människor att prata med om sina prestationer. Det är mycket få människor som har liknande erfarenheter av framgång som de själva. Detta är dock inte verkligheten. Istället är högpresterande personer de som konsekvent kan utveckla bestående band oberoende av deras framgångsnivåer. Dessa band bygger på uppskattning och tacksamhet. Författaren förklarar att en undersökning från 2016 av American Psychological Association visade att endast hälften av amerikanerna känner sig uppskattade av sina överordnade. Därför anser Burchard att hälften av ledarna underpresterar. 

Högpresterande ledare kan känna igen och uppskatta det goda arbetet hos alla anställda. Dessutom har studier visat att högpresterande ledare också har en givmild inställning. Den femte vanan för högpresterande ledare är därför att anta ett givande tankesätt. Skärp din förmåga att förstå andras svårigheter och ambitioner. När du sedan förstår dessa egenskaper måste du agera och ge arbetstagarna vad de behöver. En av de vanligaste egenskaperna som arbetstagarna vill ha är friheten att fatta egna beslut. Se därför till att du respekterar och litar på dina anställda. Denna vana bygger på din förmåga att anställa personal som du litar på och tilldela rätt utförare rätt uppgifter.

Fråga, och du kommer att få

Högpresterande personer ber andra om hjälp när de behöver något. De som inte presterar tillräckligt bra oroar sig däremot för att bli bedömda av andra. Att oroa sig för andras bedömning hindrar dig från att växa som individ och lära dig av andras färdigheter. Det viktigaste är att de flesta arbetstagare kommer att bli glada över att du har uppskattat deras färdigheter. Om du undviker dessa samtal med dina anställda kommer du bara att slösa din tid och hindra dig från att ta ett steg framåt.

Kapitel 7 - Högpresterande personer är äventyrliga

"Mod är mer som en färdighet eftersom alla kan lära sig det. Och när man väl förstår det och visar det mer konsekvent förändras allting."

- Brendon Burchard

Högpresterande personer tar gärna risker i stället för att skygga för dem. Den sista vana som föreslås i High Performance Habits är att vara djärv. Mod är djupt sammanflätad med att anta en positiv inställning under svåra omständigheter. Högpresterande personer är medvetna om att risker är förknippade med en större risk för misslyckande, men de vidtar åtgärder för att övervinna denna rädsla och förbereda sig. Förberedelser kan minska en del av den risk som är förknippad med äventyrliga åtgärder. Dessutom kan det göra det möjligt för dig att bli entusiastisk av risken.

Det blir lättare att ta risker när du får erfarenhet. Se därför varje potentiellt misslyckande i samband med risker som en möjlighet till självförbättring. Om du kan göra detta kommer du att sluta klaga på utmaningar och anta en positiv attityd. En annan risk som högpresterande personer är villiga att ta är att vara högljudda om sina visioner. Underpresterande personer fortsätter tyst med sina mål om de riskerar att få höra av andra att de har vanföreställningar. Alternativt tar högpresterande personer denna risk för den potentiella fördelen av att träffa några enastående personer som kan hjälpa dem att nå sina mål.

Avslutande citat

"Precis som idrottare aldrig slutar träna, slutar högpresterande personer aldrig att medvetet konditionera och stärka sina vanor. Verklig framgång - holistisk, långsiktig framgång - kommer inte av att man gör det som är naturligt, säkert, bekvämt eller automatiskt. Ofta börjar resan mot storhet i det ögonblick då våra preferenser för bekvämlighet och säkerhet åsidosätts av ett större syfte som kräver utmaning och bidrag. De färdigheter och styrkor du har nu är förmodligen otillräckliga för att ta dig till nästa nivå av framgång, så det är absurt att tro att du inte kommer att behöva arbeta med dina svagheter, utveckla nya styrkor, prova nya vanor, sträcka dig bortom vad du tror att dina gränser eller gåvor är. Det är därför jag inte är här för att sälja dig den enkla lösningen att bara fokusera på det som redan är lätt för dig. Bara så att vi är klara: Det ligger mycket arbete framför oss."

- Brendon Burchard

Kommentera nedan och låt andra veta vad du har lärt dig eller om du har några andra tankar.

Är du ny på StoryShots? Få ljud- och animerade versioner av den här sammanfattningen och hundratals andra bästsäljande fackböcker i vår gratis topprankad app. Apple, The Guardian, FN och Google har nämnt appen som en av världens bästa läs- och inlärningsappar.

Om du vill gå in på detaljerna kan du beställa bok eller köp ljudboken gratis.

Sammanfattningar av relaterade böcker

Kraften i vanan av Charles Duhigg

Oförnekbar av Nir Eyal

De 7 vanorna hos mycket effektiva människor av Stephen Covey

Den åttonde vanan av Stephen Covey

Atomära vanor av James Clear

Miljonärens framgångsrika vanor av Dean Graziosi

13 saker som mentalt starka människor inte gör av Amy Morin

Gör din säng av amiral William H. McRaven

Växla av Dan Heath och Chip Heath

Ikigai av Héctor García och Francesc Miralles

5 AM Club av Robin Sharma

Den mirakulösa morgonen av Hal Elrod

5-sekundersregeln av Mel Robbins

Sammanfattning av högpresterande vanor
 • Spara

Liknande inlägg

Lämna ett svar

API-nyckel Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.